Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Thơ hổ trong vườn thú

11 63 2
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 16:30

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Chủ đề: Thế giới động vật Đề tài: Thơ “Hổ vườn thú” Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương Hổ vườn thúVũ Quang Vinh Hổ vườn thú Bố mẹ cho bé chơi đâu? văn Hổ lại đâu? Hổ vườn thú Đi chơi vườn bách thú Bé thây hổ văn Đôi nanh tợn Chân có vuốt khoăm khoăm Hổ lai chuồng Nhớ rừng xanh buồn Mai có bé đến thăm Vũ Quang Vinh Hổ vui khuây khỏa Trò chơi “Cáo thỏ” .. .Hổ vườn thúVũ Quang Vinh Hổ vườn thú Bố mẹ cho bé chơi đâu? hô văn Hổ lại đâu? Hổ vườn thú Đi chơi vườn bách thú Bé thây hổ văn Đôi nanh tợn Chân có vuốt khoăm khoăm Hổ lai chuồng... tợn Chân có vuốt khoăm khoăm Hổ lai chuồng Nhớ rừng xanh buồn Mai có bé đến thăm Vũ Quang Vinh Hổ vui khuây khỏa Trò chơi “Cáo thỏ”
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Thơ hổ trong vườn thú, Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Thơ hổ trong vườn thú, Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Thơ hổ trong vườn thú

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay