Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Một số động vật sống dưới nước

15 58 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 16:29

Lĩnh vực phát triển nhận thức Chủ đề: Thế giới động vật Đề tài: Một số động vật sống nước Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương cá ngừ cá lóc cá rô cá trê cá điêu hồng tôm hùm Tôm tích Tôm đất Tôm xanh So sánh tôm cá Con cua Con rùa So sánh cua rùa ... cá ngừ cá lóc cá rô cá trê cá điêu hồng tôm hùm Tôm tích Tôm đất Tôm xanh So sánh tôm cá Con cua Con rùa So sánh cua rùa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Một số động vật sống dưới nước, Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Một số động vật sống dưới nước, Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Một số động vật sống dưới nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay