Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Thơ tay ngoan

17 156 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 16:26

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Chủ đề: Bản thân Đề tài: Thơ “Tay ngoan” Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương Tay ngoan Đôi tay làm việc gì? Khi có khách đến nhà đôi tay làm gì? Vào buổi sáng thức dậy, đôi tay giúp làm gì? Tay biết làm nữa? Tay ngoan Tay thò tay thụt Tay thụt tay thò Tay múa xòe hoa Đẹp xinh mười ngón Tay ngoan vòng đón Khách đến thăm nhà Tay biết xòe “Ú, a” ban Tay ngoan buổi sáng , Chai trăng tinh Tay biết xếp hình Viết làm toán Tay ngoan sach đẹp Tự biết chăm lo Tay thụt tay thò Tay thò tay thụt Võ Thị Như Chơn ... Tay ngoan Đôi tay làm việc gì? Khi có khách đến nhà đôi tay làm gì? Vào buổi sáng thức dậy, đôi tay giúp làm gì? Tay biết làm nữa? Tay ngoan Tay thò tay thụt Tay thụt tay thò Tay múa... ngón Tay ngoan vòng đón Khách đến thăm nhà Tay biết xòe “Ú, a” ban Tay ngoan buổi sáng , Chai trăng tinh Tay biết xếp hình Viết làm toán Tay ngoan sach đẹp Tự biết chăm lo Tay thụt tay thò Tay. .. tinh Tay biết xếp hình Viết làm toán Tay ngoan sach đẹp Tự biết chăm lo Tay thụt tay thò Tay thò tay thụt Võ Thị Như Chơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Thơ tay ngoan, Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Thơ tay ngoan, Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Thơ tay ngoan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay