Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Truyện đôi tay xấu xí

6 111 3
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 16:25

Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ xã hội Chủ đề: Bản thân Đề tài: Truyện “Đôi tay xấu xí” Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương Đôi tay xâu Trong câu chuyện có nhận vật nào? Một buổi chiều Thỏ Nâu chơi với bạn đâu? Mãi chơi nên Thỏ nào? Trò chơi “Đóng kịch” .. .Đôi tay xâu xí Trong câu chuyện có nhận vật nào? Một buổi chiều Thỏ Nâu chơi với bạn đâu? Mãi chơi nên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Truyện đôi tay xấu xí, Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Truyện đôi tay xấu xí, Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Truyện đôi tay xấu xí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay