Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Truyện ai đáng khen nhiều hơn

7 221 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 16:25

Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ xã hội Chủ đề: Bản thân Đề tài: Truyện “Ai đáng khen nhiều hơn” Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương Ai đáng khen nhiều Thỏ mẹ đã nhờ anh em thỏ xám làm gì? Trên đường đi, thỏ em đã gặp ai? Tại thỏ anh lại về muộn? Trò chơi “Thỏ chuồng” .. .Ai đáng khen nhiều Thỏ mẹ đã nhờ anh em thỏ xám làm gì? Trên đường đi, thỏ em đã gặp ai? Tại thỏ anh lại về muộn? Trò chơi “Thỏ chuồng”
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Truyện ai đáng khen nhiều hơn, Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Truyện ai đáng khen nhiều hơn, Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Truyện ai đáng khen nhiều hơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay