DO AN CC7 3 2017 (1)

8 29 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 16:08

Học kỳ: - NK : Khoá KT2013 - MSHP: 2016- 2017 31023001 ĐỀ TÀI: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO TPHCM - 2500 CHỖ I QUAN NIỆM ĐỀ TÀI: - Đồ án thiết kế Trung tâm thể dục thể thao TPHCM, xây dựng khu đất trung tâm thể dục thể thao PHAN ĐÌNH PHÙNG với diện tích hữu khoảng 14000 m2 - Công trình Trung tâm thể dục thể thao thiết kế nơi tổ chức thi đấu môn thể thao nhà, nơi tổ chức kiện văn hoá lớn thành phố, mục tiêu quan trọng hướng đến trở thành trung tâm văn hoá thể thao cộng đồng với nhiều tiện ích dịch vụ công cộng II ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG & CHỈ TIÊU QUI HOẠCH KIẾN TRÚC: - Công trình trung tâm thể dục thể thao TPHCM - Các tiêu qui hoạch - kiến trúc khu đất theo đề nghị sau: + Diện tích khu đất: 1,4 + MĐXD < 50% ( 7000 m2) + Diện tích xanh= 20% ( 2800 m2) + Diện tích giao thông sân bãi= 30% ( 4200m2) + Chiều cao toàn công trình
- Xem thêm -

Xem thêm: DO AN CC7 3 2017 (1), DO AN CC7 3 2017 (1), DO AN CC7 3 2017 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay