THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 5 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

5 54 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 15:42

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU TÊN ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC VỸ DẠ, THÀNH PHỐ HUẾ NGƯỜI THỰC HIỆN: LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Theo điều 27 Luật giáo dục năm 2005 nêu rõ mục tiêu giáo dục tiểu học: Thứ “Mục tiêu giáo dục phổ thông giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kĩ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội công nghiệp, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ tổ quốc” Thứ hai “Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kĩ để học sinh tiếp tục học THCS” Điều có nghĩa giáo dục toàn diện mục tiêu giáo dục nay, để làm điều cần giáo dục tiểu học để hình thành sở xây dựng nhân cách tương lai Trong “chiến lược phát triển CNTT TT đến năm 2010 định hướng đến năm 2020” phủ nhận định “sự đổi phát triển giáo dục diễn quy mô toàn cầu tạo hội tốt để giáo dục Việt Nam nhanh chống tiếp cạnh xu mới, tri thức mới, sở lí luận, phương thức tổ chức, nội dung giảng dạy đại tận dụng kinh nghiệm quốc tế để đổi phát triển” Nhận thấy rõ vai trò quan trọng CNTT phát triển đất nước, thị số 55/2008/CT- BGD ĐT ngày 30/09/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tăng cường giảng dạy, đào tạo, ứng dụng CNTT ngành giáo dục giai đoạn 2008 – 2012 rõ: “Phát triển nguồn nhân lực CNTT ứng dụng CNTT giáo dục nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa định phát triển CNTT đất nước” Trong năm gần việc đổi phương pháp dạy học nói chung việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học nói riêng Bộ giáo dục Đào tạo quan tâm từ tổ chức đào tạo kiến thức CNTT cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, dạy tin học cho học sinh đến ứng dụng giảng lớp Đối với học sinh tiểu học người ta nói đến mối quan hệ học chơi, chơi học Vì vậy, học tập nhu cầu chơi vô cần thiết với em: Học để vui chơi, vui chơi để tiếp thu kiến thức để học tập, học – chơi đan xen cách hài hòa Để làm điều người giáo viên cần có tiết học vừa thú vị, sinh động không phần hiệu Các môn học cấp tiểu học bắt đầu áp dụng CNTT vào dạy học qua violet, powerpoint … tạo cho giảng trở nên sinh động, lôi đảm bảo chất lượng giáo dục Trong môn toán lớp xem môn học cần tư tưởng tượng cao phần hình học không gian, toán có lời giải Do đó, chọn đề tài “Thực trạng áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn toán lớp trường tiểu học Vỹ Dạ, thành phố Huế” LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Theo thống kê, công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ dạy học tiểu học hạn chế Hầu hết công trình nghiên cứu thực lồng ghép cấp học khác với môn học khác mỹ thuật, lịch sử, ngữ văn, vật lí, hóa học … Dưới số nghiên cứu nước việc áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn toán lớp tiểu học Trong “ Phương tiện kĩ thuật dạy học ứng dụng công nghệ thông tin dạy học tiểu học” Nguyễn Mạnh Cường giới thiệu chi tiết phương tiện dạy học đại, cách sử dụng máy tính, máy chiếu dạy Bên cạnh tác giả đề cập đến quy trình thiết kế chung cho GAĐT để người giáo viên áp dụng việc thiết kế GAĐT cho môn học cụ thể Nhằm nâng cao trình độ cho người giáo viên, PGS.TS Đào Thái Lai biên soạn “ Phương tiện kĩ thuật dạy học ứng dụng công nghệ thông tin dạy học tiểu học” Trong sách này, tác giả sâu nghiên cứu cách sử dụng phương tiện dạy học đại như: máy tính, máy chiếu… đặc biệt tác giả đề cập đến quy trình thiết kế trình chiếu slides GAĐT để phục vụ cho dạy người giáo viên đạt hiệu Giáo viên Trần Thị Ngọc Linh có sáng kiến khoa học: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin dạy học môn toán lớp năm 2016 Ngoài ra, luận án thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Lê (2016) với đề tài “thực trạng công tác quản lí ứng dụng CNTT vào dạy học trường tiểu học quận Hai Bà Trưng, Hà Nội” để thấy rõ ưu điểm hạn chế việc áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học tiểu học nói chung môn toán tiểu học nói riêng Nhìn chung, công trình trình bày đầy đủ việc áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học tiểu học Nhưng chưa có đề tài sâu đề cập đến thực trạng áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn toán tiểu học từ đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đề cách hiệu Do đó, chọn đề tài này: “Thực trạng áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn toán lớp trường tiểu học Vỹ Dạ, thành phố Huế” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Thực trạng áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn toán lớp trường tiểu học Vỹ Dạ, thành phố Huế từ đề xuất số biện pháp để khắc phục nhằm đem lại hiệu giáo dục tốt NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Thu nhập, xữ lí, phân tích, tổng hợp vấn đề liên quan đến thực trạng áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn toán lớp - Tìm hiểu hoạt động giáo dục thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn toán trường tiểu học Vỹ Dạ, thành phố Huế - Tìm nguyên nhân, phân tích ảnh hưởng hoạt động giáo dục thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học - Đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học - PHẠM VI NGHIÊN CỨU Học sinh lớp trường tiểu học Vỹ Dạ, thành phố Huế PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, mô hình hóa … Các tài liệu, văn có liên quan đến vấn đề nghiên cứu sách, tài liệu giáo dục, công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ thông tin; chủ trương, đường lối, nghị quyết, sách Đảng, pháp luật nhà nước, văn giáo dục 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát - Phương pháp điều tra phiếu hỏi - Phương pháp trò chuyện 6.3 Nhóm phương pháp thống kê toán học quản lí giáo dục Phân tích, xữ lí thông tin thu được, số liệu thống kê toán học GIẢ THIẾT KHOA HỌC Nếu đánh giá thực trạng áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn toán lớp trường tiểu học Vỹ Dạ, thành phố Huế góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp nói riêng học sinh tiểu học nói chung giúp đạt mục đích giáo dục đề Hơn nữa, thành công đề tài giúp thân thực tốt nhiệm vụ giảng dạy sau DỰ KIẾN CẤU TRÚC NỘI DUNG Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung đề tài gồm có chương Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1.Khái niệm thuật ngữ có liên quan 1.1.1 Công nghệ thông tin gì? 1.1.2 Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học gì? 1.2 Đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học 1.3 Khái quát môn toán lớp tiểu học 1.4 Thực trạng áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn toán lớp trường tiểu học Vỹ Dạ, thành phố Huế Chương 2: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 2.1 Công tác bồi dưỡng đội ngũ 2.1.1 Nâng cao nhận thức cho cán giáo viên học sinh 2.1.2 Nâng cao trình độ tin học kĩ ứng dụng CNTT cho giáo viên học sinh 2.2 Công tác xây dựng sở vật chất, trang thiết bị Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1 Mục đích thực nghiệm 3.2 Nội dung thực nghiệm 3.3 Phương pháp thực nghiệm 3.4 Đánh giá kết thực nghiệm ... liên quan đến thực trạng áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn toán lớp - Tìm hiểu hoạt động giáo dục thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn toán trường tiểu học Vỹ Dạ,... 1.1.1 Công nghệ thông tin gì? 1.1.2 Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học gì? 1.2 Đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học 1.3 Khái quát môn toán lớp tiểu học 1.4 Thực trạng áp dụng công nghệ thông tin. .. vào dạy học môn toán tiểu học từ đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đề cách hiệu Do đó, chọn đề tài này: Thực trạng áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn toán lớp trường tiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 5 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 5 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 5 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay