ÔN THI MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG

18 30 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 15:42

NỘI DUNG ÔN THI Các chức môi trường Các chức đối mặt với vấn đề gì? Các chức môi trường Đối với người, môi trường có chức sau: - Chức không gian sinh tồn: Con người cần không gian để cư trú, sản xuất, lại, giải trí… + Không gian giao thông vận tải: đường bộ, đường thủy, đường không… +Không gian sản xuất: mặt nhà xưởng, đồng ruộng, bãi chăn thả gia súc, ao nuôi thủy sản… +Không gian giải trí: công viên, sân bóng… Nhu cầu không gian sinh tồn khác phụ thuộc vào mức sống, tập quán,… Và thay đổi theo trình độ phát triển sản xuất, trình độ khoa học,, Ví dụ: + với mức sống cao, nhu cầu giải trí cao, cần nhiều không gian giải trí + với suất cao nhờ tiến khoa họ - công nghệ, sản lượng trồng, cần diện tích canh tác - Chức không gian sinh tồn môi trường đứng trước thách thức: + Diện tích sẵn có cho số loại chức bị thu hẹp dần, ví dụ diện tích xây nhà ở, diện tích xây dựng hạ tầng giao thông…do dân số gia tăng, tình trạng hoang mạc hóa, thiên tai… + Chất lượng không gian sống cho người môi trường ngày suy giảm – đất đai bị thoái hóa, nước bị nhiễm… - Chức cung cấp tài nguyên: Môi trường cung cấp nguồn tài nguyên cần thiết cho đời sống sản xuất người: + thức ăn, nước uống, không khí hít thở - thiết yếu cho đời sống hàng ngày + dược liệu, nước khoáng nóng… để chữa bệnh + nguyên liêu cho sản xuất công nghiệp (gỗ làm giấy, khhoangs sản, dầu mỏ, ) + nguyên liệu cho sản xuất nông nghiệp (giống trồng, vật nuôi, phân bón, ) + dạng lượng cho sinh hoạt, sản xuất (nhiên liệu, thủy điện, sức gió ) - Chức đối mặt với vấn đề: + nhu cần sử dụng tài nguyên ngày tăng, chủ yếu gia tăng dân số Ví dụ: 50 năm (1960-2010) tiêu thụ nước toàn cầu gia tăng 2,2 lần, tiêu thụ dầu mỏ khí đót tăng lên tương ứng lần, 2.5 lần lần + đó, trữ lượng tài nguyên ngày cạn kiệt, ví dụ nhiên liệu hóa thạch + chất lượng tài nguyên ngày say giảm (ví dụ, không khí nước bị ô nhiễm) - Chức tiếp nhận chuyển hóa chất thải Mọi chất thải từ hoạt động sống sản xuất người (rắn lỏng khí) vào môi trường xung quanh: đất, nước, không khí Chức liên quan đến khía cạnh: + môi trường tiếp nhận, chứa đựng chất thải + chuyển hóa chất thải môi trường nhờ trình vật lí, hóa học, sinh học Khi chức thải nhỏ khả tiếp nhận, chuyển hóa MT lớn, chất thải nhanh chóng bị phân hủy MT có khả làm tốt Ngược lại, chất thải lớn vượt với khả tiếp nhận chuyển hóa môi trường, gây ô nhiễm MT - Chức tiếp nhận, chuyển hóa chất thải ngày suy giảm do: + lượng chất thải ngày tăng nhanh gia tăng dân số công nghiệp hóa + người đưa vào MT nhiều chất ô nhiễm tạo độc hại + thành phần MT suy giảm khả tiếp nhận, chuyển hóa (ví dụ: hồ bị bồi lấp, vi sinh vật đất bị tiêu diệt) - Chức giảm nhẹ tác động bất lợi từ thiên nhiên: Các ví dụ cụ thể chức này: + đầu nguồn giữ nước, điều hòa dòng chảy giúp hạn chế lũ lụt cho phía hạ lưu + rừng phòng hộ ven biển giúp chắn bão cát, sóng biển bảo vệ người Chức giảm nhẹ tác động bất lợi ngày bị ảnh hưởng, bị yếu khai thác rừng mức, chuyển đổi diện tích rừng sang mục đích khác, sông hồ bị đô thị lấn chiếm, bồi lấp - Chức bảo vệ, lưu giữ nguồn thông tin Các biểu chức này: + đất đá lưu giữ thông tin lịch sử địa chất, tiến hóa sinh vật, phát triển văn hóa người + khu bảo tồn lưu giữ đa dạng nguồn gen, loài động vật + nhiều tượng, sinh vật thị báo động sớm cho biến tự nhiên bão, động đất Hiện chức bị suy yếu suy thoái thàng phần MT có lợi Ví dụ: khu bảo tồn bị thu hẹp xâm lấn hoạt động phát triển Các hoạt động người gây biến đổi khí hậu (BĐKH) Các tác động tiêu cực BĐKH tài nguyên nước Nêu giải pháp thích ứng với BĐKH khai thác sử dụng tài nguyên nước Các hoạt động người gây BĐKH: - Hoạt động sản xuất nông nghiệp: Đặc điểm vai trò sản xuất công nghiệp Sản xuất nông nghiệp bao gồm hoạt động chủ yếu: + trồng trọt (lúa, lương thức khác, rau củ, ) + chăn nuôi gia súc, gia cầm + nuôi trồng thủy sản (trong hệ thống tự nhiên hay nhân tạo) Theo quan điểm sinh thái học, hệ thống SXNN coi hệ sinh thái nhân tạo, sinh vật tập trung với mật độ cao người bổ sung yếu tố vật chất (thức ăn, phân bón, ) để đạt suất sinh học cao, SXNN có vai tò cung cấp lương thức phẩm thiết yếu cho người bên cạnh đó, SXNN cung cấp nguyên liệu cho số ngành SXCN (ví dụ: lúa mạch để sản xuất bia, ) gần cung cấp nguyên liệu để sản xuất nhiên liệu sinh học ( cồn để pha chế xăng E5) Với giua tăng dân số, nhu cầu lương thực thực phẩm tăng, quy mô vầ sản lượng SXNN báo ngày tăng nhanh - Các tác động môi trường sản xuất nông nghiệp: Mức độ đặc điểm tác động môi trường SXNN tùy thuộc vào nhiều yếu tố: loại hình quy mô SX, mức độ thâm canh, kỹ thuật canhh tác nuôi trồng,… Các tác động môi trường SXNN bao gồm: + tiêu thụ nhiều tài nguyên nước (ví dụ: tưới cho đồng ruộng, đồng cỏ chăn nuôi,…) => từ cạnh tranh với mục đích sử dụng khác(vd: sinh hoạt) + ô nhiễm nước dư lượng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật, nước thải chăn nuôi, nước thỉa nuôi trồng thủy sản, + ô nhiễm không khí đốt bỏ phế thải mùa vụ, so phát tán hóa chất phun + ô nhiễm đất dư lượng phân bón hóa chất bảo vệ thực vật, nhiễm mặn đát tưới tiêu không phù hợp hay thải nước mặn từ ao nuôi tôm… + phát thải khí nhà kính canh tác ngập nước phân hủy chất thỉa chăn nuôi, Gây xói mòn, rửa trôi lớp bề mặt đất canh tác đất dốc, làm độ phì đất gây đuch nguồn nước hạ lưu - Hoạt động sản xuất công nghiệp: SXCN trình tạo sản phẩm từ nguyên vật liệu, nưng lượng, sử dụng công nghiệp, máy móc nhân công, sản phẩm thường kèm theo sản phẩm phụ chất thải SXCN có vai trò quan trọng, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội SXCN cung cấp thứ cần thiết cho đời sống người (thức ăn nước uống, vật liệu xây dựng nhà cửa, ) cung cấp nguyên liệu thiết bị cho ngành SX dịch vụ khác, trang thiết bị cho giáo dục khoa học, trang thiết bị an ninh quốc phòng, SXCN làm thay đổi phân công lao động xã hội giảm chênh lệch trình độ phát triển vùng lãnh thổ - SXCN đa dạng quy mô (từ phân xưởng riêng lẻ đến khu công nghiệp tập trung), Mức độ (từ sản xuất thủ công đơn giản đến sản xuất tự động theo dây chuyền phức tạp,.) - Tác động môi trường hoạt động SXCN: Thải nước thải chất thải rắn gây ô nhiễm Mtxung quanh (nước, dất, không khí), đặc điểm nguồn thải CN thường có lưu lượng lớn, nồng độ chất ô nhiễm cao, chứa chất độc hại nên quy mô mức độ ô nhiễm lớn) Gây ô nhiễm tiếng ồn cho dân cư xung quanh cho chình người lao động chỗ Nguồn đóng góp chủ yếu khí nhà kính gây biến đổi khí hậu Thải chât phá hủy ozon (CFC, halon, ) Tiêu thụ nhiều tài nguyên nước nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ, ) - Hoạt động giao thông vận tải: Đặc điểm vai trò giao thông vận tải Các loại hình giao thông vận tải chình bao gồm giao thông vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy đường hàng không Giao thông vận tải huyết mạch kinh tế quốc dân, đảm bảo nhu cầu lại người đảm bảo trình sản xuất, tiêu thụ xã hội diễn liên tục thông qua việc vận chuyển nguyên liệu hàng hóa Giao thông vận tải giúp thay đổi phân bố sản xuất dân cư, thúc đẩy hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội vùng miền quốc gia giới Các phương tiện tiện giao thông vận tải gây nhiều tác động xấu đến MT, gây nguy hại cho sức khỏe người hệ sinh thái Ở Việt Nam, swor hạ tầng giao thông chưa theo kịp phát triển kinh tế, hạn chế gây trở ngại lớn cho phát triển đất nước - Các tác động MT hoạt động giao thông vận tải • Gây ô nhiễm không khí: + giao thông vận tải tiêu thụ nhiều nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu, ) dạng tài nguyên không tái tạo thải chất gây ô nhiễm không khí bụi khí CO2, NO2, + ô nhiễm không khí từ giao thông vận tải gây nhiều loại bệnh tật viêm sa mắt, + khí thải từ giao thông góp phần gây vấn đè MT toàn cầu suy thoái tầng ozon, mưa axit, nóng lên toàn cầu biến đổi khí hậu, + tác nhân gây ô nhiễm không khí giao thông vận tải khó kiểm soát chúng tồn dạng bụi, sương khí phạm vi phát tán lớn khí thải • Gây ô nhiễm tiếng ồn: + giao thông vận tải hoạt động xây dựng liên quan gây nhiều tiếng ồn động cơ, còi xư, + tiếng ồn mạnh thường xuyên gây đau đầu, chóng mặt, sợ hãi, cho người + tiếng ồn từ giao thông tuyến đường ngang qua hệ sinh thái nhạy cảm gây xáo trộn lớn lên hoạt động thường ngày loài địa Nhiều loài động vật ảnh hưởng tiếng ồn mà nhãng lãng quên bạn đời • Gây ô nhiễm MT: + giao thông vận tải hoạt động liên quan gây nhiều tác động bất lợi đến thủy văn chất lượng nước + việc giải phóng mặt bằng, san ủi dất, để xây dựng công trình giao thông gây xói mòn, thay đổi dòng chảy thải lượng xăng dầu làm ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt lẫn nước ngầm + phương tiện giao thông đường thủy (tàu vận tải, ) thải dầu mỡ, vào nguồn nước làm suy thoái chất lượng nước Làm suy giảm đa dạng sinh học + nhiều diện tích bị phá hủy, nhiều khu đất ngập nước ven biển bị lấn chiếm + việc trì ổn định hành lanh dọc theo theo tuyến đường giao thông làm thay đổi thành phần loài đưa vào loài thay cho loài địa + việc dựng tuyến đường ngang qua hệ sinh thái nhạy cảm làm chia cắt manh mún phá hủy nơi cư trú nhiều loài động vật => giảm khả kiếm mồi, =>dẫn đến suy giảm quần thể - Gia tăng dân số tài nguyên, môi trường • Tác động gia tăng dân số đến MT: + gia tăng dân số yếu tố tác động sâu xa đến vấn đề kinh tế, xã hội, MT, + kéo theo dân số kéo theo nhu cầu tiêu thụ, sản xuất tăng, => gia tăng cạn kiệt ô nhiễm MT + gây sức ép lên chất MT + đóng góp vào tác động MT lượng hóa công thức Ehrlich & Holdren đề xuất năm 1971 - Tác động gia tăng dân số đến tài nguyên: • Tài nguyên đất + Do dân số tăng nhanh khả mở rộng diện tích canh tác, 0.45 ha/người => 50 năm tới khoảng 0,14 ha/người + Việc khai thác đất mức => suy giảm chất lượng đất => ô nhiễm, hoang mạc, Tài nguyên đa dạng sinh học + dân số gia tăng dẫn đến thu hẹp diện tích rừng nhu cầu khai thác gỗ phục vụ xây dựng, + hoạt động chiếm dụng đất làm nông nghiệp, công nghiệp khai khoáng, => tàn phá thu hẹp MT sống tự nhiên nhiều loài • Tài nguyên nước + tăng dân số => tăng nhu cầu nước sinh hoạt, hoạt động sản xuất => tài nguyrn nước ngày khan + hoạt động người làm ảnh hưởng đến TNN: làm giảm diện tích mặt nước san lấp, ô nhiễm nguồn nước xã thải từ sinh hoạt, thay đổi chế độ thủy văn dòng chảy sông • Dân số khí + việc tăng ds chịu gần 2/3 trách nhiệm trogn gia tăng lượng phát thải CO2 + gần đây, tiêu :tổng phát thải CO2” “phát thải CO2 bình quân đầu người” đưa vào báo cáo với số liệu thống kê - Đô thị hóa môi trường Việc tập trung dân số lớn với mật độ cao đô thị làm nảy sinh nhiều vấn đề MT: + gây tải hệ thống sở hạ tầng đô thị (hệ thống cấp nước, thoát nước, ) làm chất lượng MT đô thị suy giảm + tăng ô nhiễm khí thải, bụi, xuất hiệm tượng “đảo nhiệt: + tăng ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm nước thải sinh hoạt, + bùng nổ chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, + sử dụng đất đai bất hợp lí - Các tác động tiêu cực BĐKH tài nguyên nước Thay đổi chế độ mưa, gây lũ lụt nghiêm trọng vào mùa mưa hạn hán vào mùa khô Gia tăng nhu cầu dùng nước thiếu hụt nước dẫn đến nảy sinh mâu thuẫn sử dụng nước Bốn giải pháp thích ứng với BĐKH khai thác sử dụng tài nguyên nước: Ngăn chặn trực tiếp tác động có hại cho BĐKH gây ra, ví dụ trồng phòng hộ đầu nguồn giúp giảm bớt lũ lụt, Giảm nhẹ ảnh hưởng tiêu cực BĐKH dản xuấ đời sống ví dụ sử dụng nguồn nước tiết kiệm hiệu nhằm thích ứng với tình trạng khan nước BĐKH Thay đổi quy hoach cư dân, quy hoạch sản xuất, phương thức kỹ thuật canh tác,… lĩnh vật KT, XH Xây dựng tăng cường lức phòng chống tác động BĐKH, khắc phục hậu BĐKH thông qua nghiên cứu, thực nghiệm khao học, phổ biến kiến thức khoa học liên quan, Các biểu BĐKH toàn cầu giảm thiểu BĐKH Sinh viên làm để đóng góp vào việc giảm thiểu biến đổi khí hậu? Các biểu BĐKH toàn cầu giảm thiểu BĐKH: - Biểu BĐKH: Sự gia tăng nhiệt độ bề mặt trái đất mật nước biển dâng thường coi hai biểu BĐKH - Sự gia tăng nhiệt độ bề mặt trái đất: + thời kì 1880 – 2012, nhiệt độ trung bình bề mặt Trái đất tăng lên 0,85 độ C, dự báo đến năm 21—sữ tăng 1.5độ c so với bình quân thời kì 1850-1900 + năm thập kỉ gần (1956 – 2005) nhiệt độ tăng 0.64 độ C, gấp đôi kỉ 20 Rõ ràng xu biến đổi nhiệt ngày nhanh +đáng lưu ý mức tăng nhiệt độ Bắc cực gấp đôi nhiệt độ trung bình toàn cầu - Sự tăng mực nước biển: nguyên nhân + nhiệt độ đại dương tăng làm cho thể tích khối nước biển gia tăng, đóng góp vào gia tăng mực nước biển + nhiệt độ không khí tăng lên làm khối băng đất liền tan nhanh, Greenland Nam cực, làm cho mực nước biển tăng lên Theo báo cáo lần thứ IPCC (2013): + kỉ qua mức nước biển toàn cầu tăng trung bình 1,7 mm/năm +trong giai đoạn năm 1993-2010, mực nước biển tăng trung bình 3,2 mm/năm + mực nước biển đẫ gia tăng lên 0,15m kể từ năm đầu kỉ XX - Sự tan băng cực: Theo IPCC (2013): + giai đoạn từ năm 1971 – 2009, khối lượng băng 226 Gt/năm, làm gia tăng mực nước biển tương đương 0,62mm/năm + từ năm 1993 – 2009, khối lượng băng tiếp tục trung bình 275 Gt/năm, làm tăng mực nước biển tương đương 0, 76mm/năm + từ năm 2005 – 2009, khối lượng băng tiếp tục trung bình 301 Gt/năm, làm tăng mực nước biển tương đương 0, 83mm/năm + mức độ tan băng kỷ lục ghi nhận vào tháng 9/2012: thấp 49% so với mức trung bình tháng giai đoạn 1979-2000 + nhiều khả khối băng Bắc cực tiếp tục suy giảm, tuyết phủ Bắc Bán cầu giảm kỉ XXI BĐKH - Giảm thiểu biến đổi khí hậu Giảm thiểu BĐKH hành động nhằm hạn chế cường độ giảm tốc độ thay đổi KH Giảm thiểu BĐKH thực cách: + giảm phát thải khí nhà kình từ hoạt động người + tăng cường bề mặt hấp thụ khí nhà kính từ hoạt động người Một số giải pháp giúp giảm thiểu BĐKH - nông nghiệp: + sử dụng phân bón hợp lí + sử dụng giống trồng thích ứng với BĐKH + xử lý tốt chất thải cônng nghiệp - Trong lâm nghiệp: + trồng rừng, phục hồi rừng + bảo vệ rừng, chống cháy rừng để tăng cường lưu trữ carbon + tăng cường thực REED REED+ - Trong công nghiệp: + cải tiến công nghệ, sử dụng hiệu ngồn lượng + tăng cường sản xuất sản phẩm tự vật tái phế liệu + tăng cường sử dụng lượng thân thiện MT - Trong sử dụng lượng: + chuyển từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng lượng tái tạo + tiếp tục tìm kiếm nguồn lượng thay lượng hóa thạch + tiết kiệm sử dụng hiệu lượng - Trong sử lí chất thải: + giảm thiểu chất thải phát sinh + tái sử dụng tái chế chất thải + tận dụng khí metan từ bãi chôn cất chất thải rắn Sinh viên làm để đóng góp vào việc giảm thiểu biến đổi khí hậu? - Tham gia trồng rừng để bảo vệ rừng biển - Sử dụng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện - Hạn chế sử dụng túi nilon - Tham gia tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường Những hoạt động tình nguyện cá nhân, tập thể có ý nghĩa thiết thực góp phần phát triển cộng đồng bền vững Các tác động hoạt động giao thông đến môi trường không khí đô thị Sinh viên làm để góp phần giảm thiểu tác động này? Các tác động hoạt động giao thông đến môi trường không khí đô thị Ô nhiễm không khí tiếng ồn: + Gia tăng phương tiện giao thông giới đô thị năm qua làm gia tăng ô nhiễm bụi, khí thải tiếng ồn hoạt động giao thông gây + Ùn tắc giao thông, phố hóa quốc lộ, tỉnh lộ, hoạt động xây dựng hạ tầng khu dân cư góp phần làm gia tăng mức độ ô nhiễm + Ô nhiễm tiếng ồn giao thông ảnh hưởng tới sức khỏe người dân đô thị lớn nhiều so với đô thị khác giới Sinh viên làm để góp phần giảm thiểu tác động - Tăng cường xe đạp thay cho phương tiện giới - Sử dụng phương tiện giao thông cộng cộng - Tăng cường mau sắm online để giảm bớt nhu cầu giao thông - Lái xe cách không ngoan để tiết kiệm lượng - Duy tu, bảo dưởng, kiểm tra lốp xe, thường xuyên để tiết kiệm lượng Các vấn đề môi trường phát sinh từ trình đô thị hóa Liên hệ thực tế Việt Nam vấn đề Các vấn đề môi trường phát sinh từ trình đô thị hóa Việc tập trung dân số lớn với mật độ cao đô thị làm nảy sinh nhiều vấn đề MT: + gây tải hệ thống sở hạ tầng đô thị (hệ thống cấp nước, thoát nước, ) làm chất llượng MT đô thị suy giảm + tăng ô nhiễm khí thải, bụi, xuất hiệm tượng “đảo nhiệt: + tăng ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm nước thải sinh hoạt, + bùng nổ chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, + sử dụng đất đai bất hợp lí – diện tích rừng tự nhiên mặt nước bị thu hẹp để biến thành đấ Liên hệ thực tế Việt Nam vấn đề này: Sau năm 1990 với chuyển biến tích cực mặt kinh tế - xã hội, mạng lưới đô thị quốc gia mở rộng phát triển Kéo theo nhiều vấn đề môi trường Quá trình đô thị hoá tương đối nhanh có ảnh hưởng đáng kể đến môi trường tài nguyên thiên nhiên, đến cân sinh thái: + tài nguyên đất bị khai thác triệt để để xây dựng đô thị, làm giảm diện tích xanh mặt nước, gây úng ngập, với nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất ngày tăng làm suy thoái nguồn tài nguyên nước; + nhiều xí nghiệp, nhà máy gây ô nhiễm môi trường lớn trước nằm ngoại thành, lọt vào khu dân cư đông đúc; + mở rộng không gian đô thị dẫn đến chiếm dụng đất nông nghiệp, ảnh hưởng đến vấn đề an toàn lương thực quốc gia đến đời sống nhân dân ngoại thành; + sản xuất công nghiệp phát triển mạnh làm phát sinh lượng lớn chất thải, chất thải nguy hại ngày gia tăng; + bùng nổ giao thông giới gây ô nhiễm môi trường không khí tiếng ồn nghiêm trọng; + đô thị hóa làm tăng dòng người di dân từ nông thôn thành thị, gây nên áp lực đáng kể nhà vệ sinh môi trường, hình thành khu nhà "ổ chuột" khu nghèo đô thị "Lá phổi" đô thị bị tàn phá: Tại vùng đô thị hóa nhanh, khung bảo vệ môi trường vành đai xanh không quy hoạch bảo vệ Chỉ tiêu đất để trồng xanh đô thị thấp, trung bình đạt 0,5m2/người Tại hai thành phố lớn Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, số không 2m2/người, 1/10 tiêu xanh thành phố tiên tiến giới Một số di sản văn hóa, lịch sử số di tích, vùng xanh bảo vệ môi trường bị vi phạm, tàn phá nặng Các tác động tiêu cực đến môi trường việc khai thác sử dụng tài nguyên rừng mức Những nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm diện tích rừng Việt Nam? Các tác động tiêu cực đến môi trường việc khai thác sử dụng tài nguyên rừng mức: - Khai thác tài nguyên rừng mức làm giảm diện tích dẫn đến hậu quả: + gia tăng xói mòn đất bề mặt (đất có rừng bị xói mòn = 10% đất rừng) + giảm khả giữ nước, làm thay đổi chu trình nước tự nhiên (thảm mục rừng giữ lượng nước gấp nhiều lần khối lượng nó) + thay đổi khí hậu khu vực ( nhiệt đôh rừng thường thấp bên ngoài) biến đổi không gian sinh sống loài sinh vật, ) Mặc dù người trồng lại rừng sau khai thác, nhiên chất lượng rừng suy giảm rừng bị thường rừng nguyên sinh, rừng giàu Những nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm diện tích rừng Việt Nam - Đốt nương làm rẫy : sống du canh du cư; tổng số diện tích rừng bị hàng năm khoảng 40 – 50% đốt nương làm rẫy Ở Đắc Lắc thời gian từ 1991 – 1996 trung bình 3.000 – 3.500 rừng/ năm, 1/2 diện tích rừng bị làm nương rẫy - Chuyển đất có rừng sang đất sản xuất kinh doanh, đặc biệt phá rừng để trồng công nghiệp cà phê Tây Nguyên chiếm 40 – 50% diện tích rừng bị khu vực - Khai thác mức vượt khả phục hồi tự nhiên rừng - Do ảnh hưởng bom đạn chất độc hóa học chiến tranh, riêng miềnNam phá hủy khoảng triệu rừng tự nhiên - Do khai thác kế hoạch, kỹ thuật khai thác lạc hậu làm lãng phí tài nguyên rừng - Do cháy rừng, rừng tràm, rừng thông, rừng khộp rụng Các tác động tiêu cực đến môi trường việc khai thác sử dụng tài nguyên nước Nêu giải pháp giúp giảm thiểu tác động Các tác động tiêu cực đến môi trường việc khai thác sử dụng tài nguyên nước: - Khai thác mức tài nguyên nước gây thiếu nước gây thiều hụt nguồn nước, đặc biệt nước nghèo tài nguyên nước (khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Nam Á, ) => khái niệm liên quan đến tình trạng thiếu hụt nguồn nước: “khan nước”, “khủng hoảng nước, “an ninh nguồn nước” - Khai thác mức tài nguyên nước gây ô nhiễm mặn nguồn nước mặn, nước ngầm + nước mặn: giảm dòng chảy từ nguồn về, nước biển xâm nhập sâu vào sông + nước ngầm: tầng chứa nước thấp mực nước biển, nước biển xâm nhập vào - Sử dụng nhiều nước đồng nghĩa thải nhiều nước thải, gây ô nhiễm trường + Vd 1: nước thải sinh hoạt: đô thị mức sử dụng nước 150 lít/người/ngày (thải 120 lít nước thải/ngày) +vd 2: nước thải công nghiệp: số ngành công nghiệp có hệ số phát sinh nước thải cao sản xuất bia (5-10m3/m3 bia, - Gây biến đổi hệ sinh thái xây dựng đập thủy điện, hồ chứa: làm ngập tỏng lòng hồ chứa, thay đổi dòng chảy hạ lưu, thay đổi chế độ trao đổi nước vùng cửa sông chặn đường di chuyển cá, giải pháp giúp giảm thiểu tác động - Xử lý rác sinh hoạt chất thải khác: Cần có phương tiện chứa rác có nắp đậy kín, đủ sức chứa rác hữu gia đình, khu tập thể nơi công cộng, đồng thời có biện pháp xử lý hợp vệ sinh không gây ô nhiễm nguồn nước - Xử lý nước thải: Cần có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (cống ngầm kín) đổ hệ thống cống chung, đồng ruộng sông rạch sau xử lý chung riêng Nước thải công nghiệp, y tế phải xử lý theo qui định môi trường trước thải cộng đồng - Đối với quan nhà nước: Tiếp tục xây dựng công trình tích nước, hệ thống thủy lợi; sớm thực hoàn chỉnh “Quy hoạch phân vùng khai thác sử dụng tài nguyên nước xả nước thải” nhằm kiểm soát số lượng chất lượng nguồn nước khu vực; xây dựng triển khai quản lý tổng hợp tài nguyên nước; hoàn thiện đội ngũ đồng thời nâng cao lực cán để thực tốt vai trò quản lý tài nguyên nước; thực công tác quan trắc tài nguyên nước để theo dõi diễn biến số lượng, chất lượng nguồn nước khuyến nghị đến tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức cộng đồng tài nguyên nước - Các tổ chức, cá nhân nâng cao tinh thần trách nhiệm việc thực thi pháp luật tài nguyên nước, với quan nhà nước thực quản lý, bảo vệ sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu nguồn nước khan tỉnh Các nguồn gây ô nhiễm đất tác động ô nhiễm đất đến sức khỏe người Nêu giải pháp góp phần giảm thiểu ô nhiễm đất Các nguồn gây ô nhiễm đất: - Tự nhiên; ngập úng, xâm nhập mặn, núi lữa phun, xác chết sinh vật, - Nhân tạo: + nước thải sinh hoaht, chất thải rắn sinh hoạt, bãi chôn lấp chất thải, + dư lượng phân bón hóa chất sản xuất nông nghiệp + nước thải, chất thải rắn công nghiệp + khí thải giao thông Các tác động ô nhiễm đất đến sức khỏe người - Ô nhiễm đất ảnh hưởng đến sức khỏe người qua đường: + trực tiếp tiếp xúc với đất (reong trình lao động, trẻ em đùa nghịch ) + gián tiếp qua sử dụng nông sản canh tác đất ô nhiễm hay nguồn nước chảy qua đất ô nhiễm - Các tác nhân ô nhiễm đât ảnh hưởng đến sức khỏe người: + dư lượng hóa chất BVTV: độc hại với người động vật, nhóm cơ-clo (DDT, 666, ) liên quan đến bệnh phổi máu, ung thư, suy yếu hệ thống miễn dịch, + kim loại nặng (Cd, Cu, ) độc với người, ảnh hưởng nhiều phận chức thể khác + VSV gây bệnh, đặc biệt nguy nhiễm ký sinh trùng giun sáng giải pháp góp phần giảm thiểu ô nhiễm đất - Phương pháp xử lí chỗ: +Phương pháp bay hơi: gần nhà máy hóa chất khu công nghiệp, dùng dong không khí mạnh làm bay chất ô nhiễm có đất, hấp thụ than hoạt tính +Phương pháp xử lí thực vật: hoa hướng dương hấp thụ urani, số loại dương xỉ hấp thụ asen, nhiều vùng núi hấp thụ mạnh mẽ kẽm, mù tạc hấp thụ chì, cỏ ba hấp thụ dầu,… - Xử lí đất bị ô nhiễm sau bóc khỏi vị trí + Phương phấp xử lí mặt đất: Rải bề mặt đất khác để phân hủy chất ô nhiễm trình phân hủy sinh học, phân hủy ánh sáng xảy cách tự nhiên +Phương pháp nhiệt +Phương pháp trộn với nhựa đường asphalt - Đầu tư xây dụng hệ thông thu gom, phân loại, xử lý rác thải Khống chế hóa chất: + Làm hóa đồng ruộng: Dùng vôi muối phốt phát kiềm để khử chua, chuyển phần lớn nguyên tố kim loại sang hợp chất khó tan từ làm giảm nồng độ chúng dung dịch + Hạn chế sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, Sử dụng phân bón cách: Bón phân theo kết phân tích môi trường, Sử dụng giống trồng thích hợp Khống chế rác thải: + Loại bỏ nguồn gây ô nhiễm: Trong xí nghiệp, nhà máy, hầm mỏ cần nghiên cứu công nghệ khép kín, không sản xuất sản xuất chất độc Những chất thải loại cần có cách xử lý thu hồi Hiện nay, ô nhiễm đất chủ yếu bắt nguồn từ nhà máy nước cống thành phố, lúc tưới nước cho trồng cần phải cẩn thận Các tác động ô nhiễm không khí tiếng ồn đến sức khỏe người Nêu giải pháp góp phần giảm thiểu tác động Các tác động ô nhiễm không khí tiếng ồn đến sức khỏe người - Con người hít thở không khí thường xuyên, liên tục nên chịu ảnh hưởng trức tiếp ô nhiễm không khí Phần lớn tác nhân ONKK gây bệnh đường hô hấp mạn tính hay cấp tính, dẫn đến tử vong gây ung thư - Tác động CO2 + thể, CO cạnh tranh với O2 kết hợp với Hemoglobin: HbO2 + CO -> HbCO + O2 (áp lực CO gấp 200-300 lần O2) + tùy theo nồng độ, CO gây triệu chứng từ đau đầu, uể oải, khả nhận thức, khó thở tử vong - Tác động SO2: + SO2 gây kích ứng đường hô hấp, khó thở, tiết dịch nhầy, viêm phế quản, tổn thương phổi, dẫn đến tử vong + vụ ngộ độc sương khói London (SO2 tan trông sương) năm 1952 gây tử vong 4000 người - Tác hại bụi + bụi vào thể gây viêm nhiễm đường hô hấp, bụi mịn (PM10, PM12), sâu vào phế nang phổi gây hủy hoại phổi, dẫn đến ung thư phổi Một số loại bụi đặc biệt nguy hiểm bụi amiăng (rất sắc nhọn, gây bệnh asbestosis), muội than (chứa chất hữu PAHs có khả gây ung thư, ), bụi chỉ, Tác động tiếng ồn: không gây tổn hại quan thính giác mà gây rối loạn thần kinh, huyết áp, tim mạch, nội tiết tố giải pháp góp phần giảm thiểu tác động - Tiếng ồn giao thông giảm thiểu việc sử dụng rào chắn tiếng ồn , hạn chế lưu lượng xe lưu thông đường phố, thay đổi kết cấu bề mặt đường, hạn chế xe hạng nặng , sử dụng công nghệ để kiểm soát giao thông: dòng xe trơn để giảm phanh, thiết kế lốp xe, đặc biệt tiếng còi nên sử dụng hạn chế - Thúc đẩy việc mua công cụ thiết bị chạy êm, khuyến khích nhà sản xuất thiết kế lại thiết bị nhiệt để giảm thiểu tiếng ồn đạt hiệu - Tổ chức chương trình di dời nhà máy gây ô nhiễm môi trường vào khu công nghiệp tập trung - Tổ chức chương trình kiểm soát ô nhiễm công nghiệp 10 Nêu vắn tắt tác động ô nhiễm môi trường đến hệ sinh thái thủy sinh Hãy cho biết nguyên nhân gây tượng tảo nở hoa tác động tượng đến hệ sinh thái thủy sinh Các tác động ô nhiễm môi trường đến hệ sinh thái thủy sinh Ô nhiễm nước chất hữu - Ô nhiễm hưu làm giảm oxy hòa tan tong nước vi sinh vật nước tiêu thụ nhiều oxy để oxy hóa chất - Oxy hòa tan thấp ảnh hưởng đến động vật thủy sinh (cá, tôm, ) gây chết - Nếu ô nhiễm hữu nặng xuất vùng kỵ khí nước, tạo thành khí độc đe dọa sinh vật - Đây nguyên nhân phổ biến gây chết cá tôm hàng loạt tự nhiên aoi nuôi Ô nhiễm nước chất dinh dưỡng - Nồng độ cao hợp chất N P nước gọi tượng phú dưỡng (eutrophication), thường xảy hồ, vùng đầm, vịnh nước nông ven sông - Sự phú dưỡng kích thích loại thực vật nước đặc biệt loài tảo phù du phát triển mạnh – gọi tượng nhở hoa tảo => đến suy giảm đa dạng sinh học HST nước Ô nhiễm đất kim loại nặng - Kim loại nặng gây tức thời tích tụ sinh vật, gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh vật khác thông qua chuỗi thức ăn làm cân sinh thái - Kim loại nặng ảnh hưởng đến thành phần loài động vật số loài chống chịu với kim loại nặng, làm suy giảm đa dạng sinh học hệ Ô nhiễm nước hóa chất bảo vệ thực vật - Hóa chất bảo vệ thực vật tiêu diệt không loài sâu bệnh mà loài khác, gây cân tự nhiên, làm suy giảm đa dạng sinh học - Tạo tính kháng thuốc dịch hại làm đảo lộn mối quan hệ phong phú loài hệ sinh thái - Từ môi trường, HCBVTV vào thể sinh vật bị giữ lại Hàm lượng HCBVTV thể sinh vật tăng dần qua mắt xích chuỗi thức ăn ảnh hưởng đến sinh vật bậc cao Ô nhiễm dầu cố tràn dầu - Sự cố tràn dầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến HST rừng ngập mặn cỏ biển, vùng triều bãi cát, đầm phá rạng san hô - Ô nhiễm dầu làm giảm sức chống đỡ, tính linh hoạt khả khôi phục HST - Tác động trực tiếp gián tiếp đến nhiều khía cạnh Mưa acid: gây tác động xấu đến thủy cực làm giảm độ PH khiến sinh vật thủy vực suy yếu tử vong Nguyên nhân gây tượng tảo nở hoa tác động tượng đến hệ sinh thái thủy sinh - Do cân dinh dưỡng, đặc biệt gia tăng hàm lượng phốt ni tơ, tảo (là tố chức quan hợp) hấp thu chất dinh dưỡng dinh sôi nhanh chóng - Tảo tích lũy nhanh chóng vào mùa hè: nguyên nhân nhiệt độ ấm lên số có ánh nắng mặt trời trở nên dài Tác động: - Các loài tảo phát triển mạnh hạn chế ánh nắng mặt trời Với hồ phú dưỡng, lượng oxy hòa tan tăng đáng kể trời tối hô hấp tảo, gây thiếu oxy cho sinh vật thủy sinh Hiện tượng cá chết nhiều hồ Dianchi Thái Hồ Trung Quốc minh chứng cho tượng - Hiện tượng phú dưỡng gây cạnh tranh loài hệ sinh thái, gây thay đổi thành phần loài hệ sinh thái - Một số tảo nở hoa có chứa hợp chất độc hại, tác động lên chuỗi thức ăn, dẫn đến tử vong động vật - Đối với người, nhiều vùng sử dụng nước ao hồ để cung cấp cho sinh hoạt hàng ngày Nhưng nước chứa nhiều thực vật trôi làm cản trở việc làm sạch, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung cấp nước cho người dân - Đồng thời tượng tảo phân hủy gây mùi khó chịu làm hoạt động bơi thuyền, câu cá giảm đáng kể, ảnh hưởng tới du lịch giải trí Gần đây, lượng khách du lịch đến với hồ Xuân Hương, trái tim Đà Lạt giảm nhanh mà nguyên nhân hồ bị rơi vào tình trạng 11 Các tác động ô nhiễm môi trường đến phát triển kinh tế - xã hội Theo anh/chị, cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung năm 2016 gây thiệt hại kinh tế - xã hội cho địa phương liên quan? Các tác động ô nhiễm môi trường đến phát triển kinh tế - xã hội Về kinh tế: - Gia tăng chi phí khắc phục, xữ lí ô nhiễm cải thiện môi trường, chi phí thường lớn nhiều so với chi phí phòng chống ô nhiễm - Gia tăng chi phí khám chữa bệnh, tổn thức ngày công lao động nghỉ ốm - Ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất: + nông nghiệp nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản: thirjt hại mùa màng, giảm sút sản lượng chất lượng sản phẩm ô nhiễm nước, + công nghiệp: làm suy giảm ohas hoại nguồn tài nguyên thiên nhiên (nước, rừng, ) phục vụ cho sản xuất công nghiệp + dịch vụ: ô nhiễm biển, không khí, tác động tói hoạt động du lịch giảm sút số lượng khách tới tham quan, thay đổi cảnh quan, Về xã hội: - Môi trường sống không đảm bảo, gia tăng dịch bệnh số người tử vong - Ảnh hưởng đến sinh kế người dân: hạn hán khiến cho hoạt động nông nghiệp bị đình trệ, ô nhiễm nước khiến cho việc đánh bắt cá gặp khó khăn => khó khắn làm người nghèo sữ nghèo hơn, bị tác động nặng nề hoen ô nhiễm MT - Gia tăng xung đột MT việc chia nguồn lợi khai thác sử dụng nguồn tài nguyên - Nguy xảy tình trạng tị nạn MT/khí hậu (trong nước quốc tế) MT ô nhiễm, nơi dẫn tới bệnh tật nghèo đói - Gây vấn đề an ninh sinh thái nhiễu loạn nhiều HST, xâm lấn sinh vật lạ sinh vật biến đổi gen, Theo anh/chị, cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung năm 2016 gây thiệt hại kinh tế - xã hội cho địa phương liên quan? -Về kinh tế, riêng số hải sản chết dạt vào bờ đánh giá khoảng 100 tấn.Tuy nhiên, lâu dài, rạn san hô, phù du sinh vật chết nên có nguy làm gián đoạn chuỗi thức ăn biển, khiến suy giảm đa dạng sinh học nguồn lợi thủy sản khu vực, ảnh hưởng đến sinh kế lâu dài dân - Có tới 17.600 tàu cá gần 41.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp Trên 176.000 người phụ thuộc bị ảnh hưởng theo - Do đánh bắt phạm vi từ bờ đến 20 hải lý, có tới 90% tàu lắp máy công suất thấp gần 4.000 tàu không lắp máy phải nằm bờ Sản lượng khai thác ven bờ thiệt hại khoảng 1.600 tấn/tháng - Với hoạt động nuôi trồng thủy sản, có triệu tôm giống bị chết, hàng ngàn lồng nuôi cá bị thiệt hại 12 Trình bày nhóm công cụ quản lý môi trường Hãy phân biệt thuế bảo vệ môi trường phí môi trường Nêu ví dụ công cụ kinh tế nhóm công cụ quản lý môi trường - Công cụ pháp luật sách (hay gọi công cụ pháp lí); bắt buộc nhà nước đặt nhằm đạt mục tiêu kinh tế xã hội phát triển bền vững - Công cụ kinh tế (hay gọi công cụ dựa vào thị trường): sử dụng nhằm tác động tới chi phí lợi ích hoạt động cá nhân tổ chức kinh tế, từ tác động đến hành vi theo hướng có lợi cho MT Nhóm công cụ kinh tế bao gồm thuế môi trường, quỹ môi trường, - Công cụ kỹ thuật quản lí: thực vai trò kiểm soát giám sát nhà nước chất lượng thành phần MT, hình thành phân bố chất ô nhiễm trogn MT Các công cụ kỹ thuật quản lí bao gồm đánh giá MT, kiểm toán MT, - Công cụ giáo dục truyền thông: nhằm giúp người có hiểu biết, kĩ giá trị MT, tạo điều kiện cho họ tham gia vào xã hội phát triển bền vững thông qua hoạt động giao dục (chính quy không quy) Phân biệt thuế bảo vệ môi trường phí môi trường Thuế bảo vệ môi trường Phí môi trường Loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, Khoản thu vào ngân sách nhà nước trực hàng hóa sử dụng gây tác động xấu tiếp từ tổ chức, cá nhân xả thải MT đến môi trường làm phát sinh tác động xấu MT, dùng cho mục đích hỗ trơ cho công tác bảo vệ đầu tư cho MT Đối tượng chịu thuế gồm nhóm: Việt Nam có phí bảo vệ MT xăng, dầu, mỡ nhờn; Than đá; Dung chất thải rắn, phí bảo vệ nước dịch HCFC; Túi ni lông; Thuốc diệt cỏ thải, phí bảo vệ MT khai thác (loại hạn chế sử dụng); Thuốc trừ mối khoáng sản (hạn chế sử dụng); Thuốc bảo quản lâm sản (HCSD); Thuốc khử trùng kho (HCSD) Ví dụ 1: Siêu thị A cửa hàng B mua trực tiếp 100 kg túi ni lông doanh nghiệp C (là người sản xuất người nhập khẩu), 50 kg túi ni lông để đựng hàng hoá siêu thị A cửa hàng B bán cho khách hàng 50 kg túi ni lông để đóng gói sản phẩm (sản phẩm Siêu thị A cửa hàng B sản xuất, gia công mua đóng gói làm dịch vụ đóng gói) 50 kg túi ni lông để đựng hàng hoá trường hợp bao bì đóng gói sẵn hàng hoá Ví dụ 2: Doanh nghiệp A nhập 40 kg túi ni lông để gia công thêm số chi tiết in nhãn gia công thêm để thành sản phẩm khác, sau xuất kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường 40 kg túi ni lông nêu nhập 13 Tiêu dùng xanh gì? Cho ví dụ tiêu dùng xanh sử dụng nước sạch, điện năng, giao thông mua sắm đời sống hàng ngày Tiêu dùng xanh gì? Tiêu dùng xanh hành vi mua sắm sử dụng sản phẩm, dịch vụ thân thiện Mt kết hợp với tiêu dùng tiết kiệm, hiệu nước lượng Các ví dụ tiêu dùng xanh sử dụng nước sạch, điện năng, giao thông mua sắm đời sống hàng ngày Đối với hoạt động mua sắm: - lựa chọn sản phẩm gây tác hại cho sức khỏe người MT - lựa chọn SP tiết kiệm lượng (có dán nhãn lượng), tiết kiệm nước SP thân thiện với MT (có dán nhãn xanh Việt Nam) - lựa chọn sản phẩm tái sử dụng, tái chế sản phẩm có bao bì Đối với hoạt động giao thông: - tăng cường xe đạp thay cho phương tiện giới - sử dụng phương tiện giao thông công cộng - tăng cường mua sắm online làm việc nhà để giảm bớt nhu cầu giao thông Đối với sử dụng nước - sử dụng vòi nước hợp lí vệ sinh cá nhân - tận dụng nước lau nhà, rửa chén để tưới - sử dụng máy giặt hợp lí cách Đối với sử dụng điện - tận dụng ánh sáng tự nhiên để giảm bớt bóng đèn - sử dụng thiết bị điện công suất lớn bình nước nóng, bếp điện, khoảng thời gian từ 18 đến 22 - tắt hẳn thiết bị khỏi nguồn điện không sử dụng, không để chế độ chờ 14 Tăng trưởng xanh gì? Hãy phân tích nhận định “Sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam tồn nhiều yếu tố không bền vững” Tăng trưởng xanh gì? - Tăng trưởng xanh trình thúc đẩy tăng phát triển kinh tế đảm bảo trì phát triển nguồn vốn tự nhiên, giảm thiểu tối đa ô nhiễm suy thoái môi trường, kiềm chế gia taenf phát thải khí nhà kính cung cấp thêm việc làm cho toàn xã hội Phân tích nhận định “Sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam tồn nhiều yếu tố không bền vững” - Tăng trưởng kinh tế cao chủ yếu đóng góp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo khai khoáng (khai thác dầu thô, than đá), mức tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản mức thấp, khoảng 2,14% so với mức tăng 2,68% kỳ năm trước (2014-2015) - Chất lượng nguồn lao động chưa cải thiện nhiều, thiếu hụt lao động có trình độ cao - Xu hướng nhập siêu lớn - Đồng thời, nhập bị phụ thuộc lớn vào số thị trường, đặc biệt Trung Quốc - Việc xuất khó khăn hơn, cầu bên yếu nhiều nước giảm giá mạnh đồng tiền so với đồng USD, dẫn đến thâm hụt thương mại - Mối lo ngại khác nợ công tiếp tục gia tăng với tốc độ cao, song hành với nghĩa vụ trả nợ lớn - Đầu tư trực tiếp nước (FDI) tiếp tục tăng lên, tác động FDI việc nâng cao trình độ công nghệ cho kinh tế Việt Nam chưa rõ nét 15 Phát triển bền vững gì? Việt Nam đối mặt với thách thức lớn phát triển bền vững? Phát triển bền vững gì? PTBV phát triển đáp ứng nhu cầu mà không làm tổn hại đến khả hệ tương lai việc đáp ứng nhu cầu họ Việt Nam đối mặt với thách thức lớn phát triển bền vững? - Hệ thống văn lĩnh vực thiếu nhiều quy định cần xem xét bổ sung bối cảnh môi trường nước ta ngày xuống cấp nghiêm trọng - Thiếu văn chi trả dịch vụ môi trường (PES), thiếu sách cụ thể khuyến khích công nghệ sản xuất - Các sách thiếu tính hệ thống thiếu đồng - Nhiều Bộ Luật thiếu chi tiết đòi hỏi văn hướng dẫn thi hành Luật dài so với Luật; + tính ổn định không cao thay đổi nhanh, Nghị định 80/2006/NĐ-CP việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số Điều Luật BVMT, ban hành năm 2006, qua năm áp dụng phải sửa đổi, bổ sung(ngày 28/02/2008, Chính Phủ ban hành Nghị định số 21/2008/NĐ- CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 80 quy định thời hạn quy trình nghiệm thu báo cáo ĐTM); + tác dụng răn đe hệ thống pháp luật thấp, chế tài xử phạt nhẹ, giải pháp tạm thời có tính chất cảnh cáo Mức phạt cao 70 triệu đồng So với chi phí để đầu tư thiết bị xử lý ô nhiễm hàng tỷ đồng, với mức phạt nhiều sở công nghiệp sẵn sàng nộp phạt để tiếp tục xả thải chất thải không qua xử lý môi trường; 10% tổng lượng hoá chất bảo vệ thực vật dùng nông nghiệp không rõ xuất xứ, chủng loại có tính độc cao tràn vào nước ta theo đường tiểu ngạch, sử dụng bừa bãi gây ô nhiễm môi trường vụ ngộ độc thực phẩm Có thể đánh giá rằng, sách thưởng phạt yếu, việc thực thi Luật pháp không đầy đủ nghiêm túc làm cho sách BVMT hiệu cao mong đợi ... nuôi cá bị thi t hại 12 Trình bày nhóm công cụ quản lý môi trường Hãy phân biệt thuế bảo vệ môi trường phí môi trường Nêu ví dụ công cụ kinh tế nhóm công cụ quản lý môi trường - Công cụ pháp... vào xã hội phát triển bền vững thông qua hoạt động giao dục (chính quy không quy) Phân biệt thuế bảo vệ môi trường phí môi trường Thuế bảo vệ môi trường Phí môi trường Loại thuế gián thu, thu vào... bối cảnh môi trường nước ta ngày xuống cấp nghiêm trọng - Thi u văn chi trả dịch vụ môi trường (PES), thi u sách cụ thể khuyến khích công nghệ sản xuất - Các sách thi u tính hệ thống thi u đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG, ÔN THI MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG, ÔN THI MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay