200 CÂU HỎI ĐÁP VỀ MÔI TRƯỜNG

102 21 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 15:42

200 CÂU HỎI/ĐÁP VỀ MÔI TRƯỜNG Câu Môi trường gì? "Môi trường bao gồm yếu tố tự nhiên yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, tồn tại, phát triển người thiên nhiên." (Theo Điều 1, Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam) Môi trường sống người theo chức chia thành loại: • • • Môi trường tự nhiên bao gồm nhân tố thiên nhiên vật lý, hoá học, sinh học, tồn ý muốn người, nhiều chịu tác động người Đó ánh sáng mặt trời, núi sông, biển cả, không khí, động, thực vật, đất, nước Môi trường tự nhiên cho ta không khí để thở, đất để xây dựng nhà cửa, trồng cấy, chăn nuôi, cung cấp cho người loại tài nguyên khoáng sản cần cho sản xuất, tiêu thụ nơi chứa đựng, đồng hoá chất thải, cung cấp cho ta cảnh đẹp để giải trí, làm cho sống người thêm phong phú Môi trường xã hội tổng thể quan hệ người với người Đó luật lệ, thể chế, cam kết, quy định, ước định cấp khác như: Liên Hợp Quốc, Hiệp hội nước, quốc gia, tỉnh, huyện, quan, làng xã, họ tộc, gia đình, tổ nhóm, tổ chức tôn giáo, tổ chức đoàn thể, Môi trường xã hội định hướng hoạt động người theo khuôn khổ định, tạo nên sức mạnh tập thể thuận lợi cho phát triển, làm cho sống người khác với sinh vật khác Ngoài ra, người ta phân biệt khái niệm môi trường nhân tạo, bao gồm tất nhân tố người tạo nên, làm thành tiện nghi sống, ôtô, máy bay, nhà ở, công sở, khu vực đô thị, công viên nhân tạo Môi trường theo nghĩa rộng tất nhân tố tự nhiên xã hội cần thiết cho sinh sống, sản xuất người, tài nguyên thiên nhiên, không khí, đất, nước, ánh sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội Môi trường theo nghĩa hẹp không xét tới tài nguyên thiên nhiên, mà bao gồm nhân tố tự nhiên xã hội trực tiếp liên quan tới chất lượng sống người Ví dụ: môi trường học sinh gồm nhà trường với thầy giáo, bạn bè, nội quy trường, lớp học, sân chơi, phòng thí nghiệm, vườn trường, tổ chức xã hội Đoàn, Đội với điều lệ hay gia đình, họ tộc, làng xóm với quy định không thành văn, truyền miệng công nhận, thi hành quan hành cấp với luật pháp, nghị định, thông tư, quy định Tóm lại, môi trường tất có xung quanh ta, cho ta sở để sống phát triển Câu Môi trường có chức nào? Môi trường có chức sau: • • • • Môi trường không gian sống người loài sinh vật Môi trường nơi cung cấp tài nguyên cần thiết cho sống hoạt động sản xuất người Môi trường nơi chứa đựng chất phế thải người tạo sống hoạt động sản xuất Môi trường nơi giảm nhẹ tác động có hại thiên nhiên tới người sinh vật • trái đất Môi trường nơi lưu trữ cung cấp thông tin cho người Con người cần khoảng không gian dành cho nhà ở, sản xuất lương thực tái tạo môi trường Con người gia tăng không gian sống cần thiết cho việc khai thác chuyển đổi chức sử dụng loại không gian khác khai hoang, phá rừng, cải tạo vùng đất nước Việc khai thác mức không gian dạng tài nguyên thiên nhiên làm cho chất lượng không gian sống khả tự phục hồi Vì nói Môi trường trái đất nơi lưu trữ cung cấp thông tin cho người? Câu Môi trường trái đất coi nơi lưu trữ cung cấp thông tin cho người môi trường trái đất nơi: • • • Cung cấp ghi chép lưu trữ lịch sử địa chất, lịch sử tiến hoá vật chất sinh vật, lịch sử xuất phát triển văn hoá loài người Cung cấp thị không gian tạm thời mang tính chất báo động sớm nguy hiểm người sinh vật sống trái đất phản ứng sinh lý thể sống trước xẩy tai biến thiên nhiên tượng thiên nhiên đặc biệt bão, động đất, v.v Lưu trữ cung cấp cho người đa dạng nguồn gien, loài động thực vật, hệ sinh thái tự nhiên nhân tạo, vẻ đẹp cảnh quan có giá trị thẩm mỹ, tôn giáo văn hoá khác Câu Bảo vệ môi trường việc ai? Bảo vệ môi trường hoạt động giữ cho môi trường lành, đẹp, cải thiện môi trường, đảm bảo cân sinh thái, ngăn chặn, khắc phục hậu xấu người thiên nhiên gây cho môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên Nhà nước bảo vệ lợi ích quốc gia tài nguyên môi trường, thống quản lý bảo vệ môi trường nước, có sách đầu tư, bảo vệ môi trường, có trách nhiệm tổ chức thực việc giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, phổ biến kiến thức khoa học pháp luật bảo vệ môi trường Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam ghi rõ Điều 6: " Bảo vệ môi trường nghiệp toàn dân Tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, thi hành pháp luật bảo vệ môi trường, có quyền có trách nhiệm phát hiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường" Câu Phải làm để bảo vệ môi trường? Để bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam nghiêm cấm hành vi sau đây: • • • • Đốt phá rừng, khai thác khoáng sản cách bừa bãi, gây huỷ hoại môi trường, làm cân sinh thái; Thải khói, bụi, khí độc, mùi hôi thối gây hại vào không khí; phát phóng xạ, xạ giới hạn cho phép vào môi trường xung quanh; Thải dầu, mỡ, hoá chất độc hại, chất phóng xạ giới hạn cho phép, chất thải, xác động vật, thực vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn độc hại gây dịch bệnh vào nguồn nước; Chôn vùi, thải vào đất chất độc hại giới hạn cho phép; • • • Khai thác, kinh doanh loại thực vật, động vật quý danh mục quy định Chính phủ; Nhập công nghệ, thiết bị không đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, nhập khẩu, xuất chất thải; Sử dụng phương pháp, phương tiện, công cụ huỷ diệt hàng loạt khai thác, đánh bắt nguồn động vật, thực vật Câu Khoa học môi trường gì? "Khoa học môi trường ngành khoa học nghiên cứu mối quan hệ tương tác qua lại người môi trường xung quanh nhằm mục đích bảo vệ môi trường sống người trái đất" Môi trường đối tượng nghiên cứu nhiều ngành khoa học sinh học, địa học, hoá học, v.v Tuy nhiên, ngành khoa học quan tâm đến phần thành phần môi trường theo nghĩa hẹp mà ngành khoa học có đủ điều kiện nghiên cứu giải nhiệm vụ công tác bảo vệ môi trường quản lý bảo vệ chất lượng thành phần môi trường sống người sinh vật trái đất Như vậy, xem khoa học môi trường ngành khoa học độc lập, xây dựng sở tích hợp kiến thức ngành khoa học có cho đối tượng chung môi trường sống bao quanh người với phương pháp nội dung nghiên cứu cụ thể Câu Khoa học môi trường nghiên cứu gì? Các nghiên cứu môi trường đa dạng phân chia theo nhiều cách khác nhau, chia làm loại chủ yếu: • • • • Nghiên cứu đặc điểm thành phần môi trường (tự nhiên nhân tạo) có ảnh hưởng chịu ảnh hưởng người, nước, không khí, đất, sinh vật, hệ sinh thái, khu công nghiệp, đô thị, nông thôn v.v Ởđây, khoa học môi trường tập trung nghiên mối quan hệ tác động qua lại người với thành phần môi trường sống Nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật xử lý ô nhiễm bảo vệ chất lượng môi trường sống người Nghiên cứu tổng hợp biện pháp quản lý khoa học kinh tế, luật pháp, xã hội nhằm bảo vệ môi trường phát triển bền vững trái đất, quốc gia, vùng lãnh thổ, ngành công nghiệp Nghiên cứu phương pháp mô hình hoá, phân tích hoá học, vật lý, sinh vật phục vụ cho ba nội dung Câu Môi trường phát triển kinh tế xã hội có quan hệ nào? Phát triển kinh tế xã hội trình nâng cao điều kiện sống vật chất tinh thần người qua việc sản xuất cải vật chất, cải tiến quan hệ xã hội, nâng cao chất lượng văn hoá Phát triển xu chung cá nhân loài người trình sống Giữa môi trường phát triển có mối quan hệ chặt chẽ: môi trường địa bàn đối tượng phát triển, phát triển nguyên nhân tạo nên biến đổi môi trường Trong hệ thống kinh tế xã hội, hàng hoá di chuyển từ sản xuất, lưu thông, phân phối tiêu dùng với dòng luân chuyển nguyên liệu, lượng, sản phẩm, phế thải Các thành phần trạng thái tương tác với thành phần tự nhiên xã hội hệ thống môi trường tồn địa bàn Khu vực giao hai hệ thống môi trường nhân tạo Tác động hoạt động phát triển đến môi trường thể khía cạnh có lợi cải tạo môi trường tự nhiên tạo kinh phí cần thiết cho cải tạo đó, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên nhân tạo Mặt khác, môi trường tự nhiên đồng thời tác động đến phát triển kinh tế xã hội thông qua việc làm suy thoái nguồn tài nguyên đối tượng hoạt động phát triển gây thảm hoạ, thiên tai hoạt động kinh tế xã hội khu vực Ở quốc gia có trình độ phát triển kinh tế khác có xu hướng gây ô nhiễm môi trường khác Ví dụ: • • Ô nhiễm dư thừa: 20% dân số giới nước giàu sử dụng 80% tài nguyên lượng loài người Ô nhiễm nghèo đói: người nghèo khổ nước nghèo có đường phát triển khai thác tài nguyên thiên nhiên (rừng, khoáng sản, nông nghiệp, ) Do đó, 20% số người giàu, 80% số dân lại sử dụng 20% phần tài nguyên lượng loài người Mâu thuẫn môi trường phát triển dẫn đến xuất quan niệm lý thuyết khác phát triển: • • • Lý thuyết đình phát triển làm cho tăng trưởng kinh tế (0) mang giá trị (-) để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trái đất Một số nhà khoa học khác lại đề xuất lấy bảo vệ để ngăn chặn nghiên cứu, khai thác tài nguyên thiên nhiên Năm 1992 nhà môi trường đưa quan niệm phát triển bền vững, phát triển mức độ trì chất lượng môi trường, giữ cân môi trường phát triển Câu Vì nói "Môi trường nguồn tài nguyên người"? Môi trường nơi người khai thác nguồn vật liệu lượng cần thiết cho hoạt động sản xuất sống đất, nước, không khí, khoáng sản dạng lượng gỗ, củi, nắng, gió, Các sản phẩm công, nông, lâm, ngư nghiệp văn hoá, du lịch người bắt nguồn từ dạng vật chất tồn trái đất không gian bao quanh trái đất Các nguồn lượng, vật liệu, thông tin sau lần sử dụng tuần hoàn quay trở lại dạng ban đầu gọi tài nguyên tái tạo Ví dụ nước ngọt, đất, sinh vật, v.v loại tài nguyên mà sau chu trình sử dụng trở lại dạng ban đầu Trái lại, nguồn lượng, vật liệu, thông tin bị mát, biến đổi suy thoái không trở lại dạng ban đầu gọi tài nguyên không tái tạo Ví dụ tài nguyên khoáng sản, gien di truyền Tài nguyên khoáng sản sau khai thác từ mỏ, chế biến thành vật liệu người, cạn kiệt theo thời gian Tài nguyên gen di truyền loài sinh vật quý hiếm, với khai thác mức thay đổi môi trường sống Với phát triển khoa học kỹ thuật, người ngày tăng cường khai thác dạng tài nguyên gia tăng số lượng khai thác, tạo dạng sản phẩm có tác động mạnh mẽ tới chất lượng môi trường sống Câu 10 Khủng hoảng môi trường ? Hiện nay, giới đứng trước khủng hoảng lớn là: dân số, lương thực, lượng, tài nguyên sinh thái Năm khủng hoảng liên quan chặt chẽ với môi trường làm cho chất lượng sống người có nguy suy giảm Nguyên nhân gây nên khủng hoảng bùng nổ dân số yếu tố phát sinh từ gia tăng dân số Do đó, xuất khái niệm khủng hoảng môi trường "Khủng hoảng môi trường suy thoái chất lượng môi trường sống quy mô toàn cầu, đe doạ sống loài người trái đất" Sau biểu khủng hoảng môi trường: • • • • • • • • • Ô nhiễm không khí (bụi, SO2, CO2 v.v ) vượt tiêu chuẩn cho phép đô thị, khu công nghiệp Hiệu ứng nhà kính gia tăng làm biến đổi khí hậu toàn cầu Tầng ozon bị phá huỷ Sa mạc hoá đất đai nhiều nguyên nhân bạc màu, mặn hoá, phèn hoá, khô hạn Nguồn nước bị ô nhiễm Ô nhiễm biển xảy với mức độ ngày tăng Rừng suy giảm số lượng suy thoái chất lượng Số chủng loài động thực vật bị tiêu diệt gia tăng Rác thải, chất thải gia tăng số lượng mức độ độc hại Câu 11 Công nghệ môi trường ? "Công nghệ môi trường tổng hợp biện pháp vật lý, hoá học, sinh học nhằm ngăn ngừa xử lý chất độc hại phát sinh từ trình sản xuất hoạt động người Công nghệ môi trường bao gồm tri thức dạng nguyên lý, quy trình thiết bị kỹ thuật thực nguyên lý quy trình đó" Trong trình phát triển kinh tế xã hội, người tác động vào tài nguyên, biến chúng thành sản phẩm cần thiết sử dụng hoạt động sống Việc không tránh khỏi phải thải bỏ chất độc hại vào môi trường, làm cho môi trường ngày ô nhiễm Ở các nước phát triển, vốn đầu tư cho công nghệ xử lý chất thải chiếm từ 10 - 40% tổng vốn đầu tư sản xuất Việc đầu tư công nghệ cao nhỏ kinh phí cần thiết cần phục hồi môi trường bị ô nhiễm Câu 12 Công nghệ gì? "Công nghệ quy trình công nghệ giải pháp kỹ thuật không gây ô nhiễm môi trường, thải phát mức thấp chất gây ô nhiễm môi trường" Có thể áp dụng công nghệ quy trình sản xuất ngành công nghiệp sản phẩm công nghiệp Đối với trình sản xuất, công nghệ nhằm giảm thiểu tác động môi trường an toàn sản phẩm suốt chu trình sống sản phẩm, bảo toàn nguyên liệu, nước, lượng, loại bỏ nguyên liệu độc hại, nguy hiểm, giảm độc tính khí thải, chất thải từ khâu đầu quy trình sản xuất Câu 13 Sản xuất gì? "Sản xuất cải tiến liên tục trình sản xuất công nghiệp, sản phẩm dịch vụ để giảm sử dụng tài nguyên thiên nhiên, để phòng ngừa nguồn ô nhiễm không khí, nước đất, giảm phát sinh chất thải nguồn, giảm thiểu rủi ro cho người môi trường" • • Đối với trình sản xuất: Sản xuất bao gồm tiết kiệm nguyên vật liệu, lượng, loại trừ nguyên liệu độc, giảm lượng độ độc dòng thải trước khỏi trình sản xuất Đối với sản phẩm: Sản xuất làm giảm ảnh hưởng toàn vòng đời sản phẩm từ khâu chế biến nguyên liệu đến khâu thải bỏ cuối Câu 14 Sự cố môi trường gì? Theo Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam: "Sự cố môi trường tai biến rủi ro xảy trình hoạt động người biến đổi bất thường thiên nhiên, gây suy thoái môi trường nghiêm trọng" Sự cố môi trường xảy do: a Bão, lũ lụt, hạn hán, nứt đất, động đất, trượt đất, sụt lở đất, núi lửa phun, mưa axit, mưa đá, biến động khí hậu thiên tai khác; b Hoả hoạn, cháy rừng, cố kỹ thuật gây nguy hại môi trường sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng; c Sự cố tìm kiếm, thăm đò, khai thác vận chuyển khoáng sản, dầu khí, sập hầm lò, dầu, tràn dầu, vỡ đường ống dẫn dầu, dẫn khí, đắm tàu, cố sở lọc hoá dầu sở công nghiệp khác; d Sự cố lò phản ứng hạt nhân, nhà máy điện nguyên tử, nhà máy sản xuất, tái chế nhiên liệu hạt nhân, kho chứa chất phóng xạ Câu 15 Ô nhiễm môi trường gì? Theo Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam: "Ô nhiễm môi trường làm thay đổi tính chất môi trường, vi phạm Tiêu chuẩn môi trường" Trên giới, ô nhiễm môi trường hiểu việc chuyển chất thải lượng vào môi trường đến mức có khả gây hại đến sức khoẻ người, đến phát triển sinh vật làm suy giảm chất lượng môi trường Các tác nhân ô nhiễm bao gồm chất thải dạng khí (khí thải), lỏng (nước thải), rắn (chất thải rắn) chứa hoá chất tác nhân vật lý, sinh học dạng lượng nhiệt độ, xạ Tuy nhiên, môi trường coi bị ô nhiễm hàm lượng, nồng độ cường độ tác nhân đạt đến mức có khả tác động xấu đến người, sinh vật vật liệu Câu 16 Suy thoái môi trường gì? "Suy thoái môi trường làm thay đổi chất lượng số lượng thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu cho đời sống người thiên nhiên" Trong đó, thành phần môi trường hiểu yếu tố tạo thành môi trường: không khí, nước, đất, âm thanh, ánh sáng, lòng đất, núi, rừng, sông, hồ biển, sinh vật, hệ sinh thái, khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử hình thái vật chất khác Câu 17 Tiêu chuẩn môi trường gì? Theo Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam: "Tiêu chuẩn môi trường chuẩn mức, giới hạn cho phép, quy định dùng làm để quản lý môi trường" Vì vậy, tiêu chuẩn môi trường có quan hệ mật thiết với phát triển bền vững quốc gia Hệ thống tiêu chuẩn môi trường công trình khoa học liên ngành, phản ánh trình độ khoa học, công nghệ, tổ chức quản lý tiềm lực kinh tế - xã hội có tính đến dự báo phát triển Cơ cấu hệ thống tiêu chuẩn môi trường bao gồm nhóm sau: Những quy định chung Tiêu chuẩn nước, bao gồm nước mặt nội địa, nước ngầm, nước biển ven biển, nước thải v.v Tiêu chuẩn không khí, bao gồm khói bụi, khí thải (các chất thải) v.v Tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ đất canh tác, sử dụng phân bón sản xuất nông nghiệp Tiêu chuẩn bảo vệ thực vật, sử dụng thuốc trừ sâu, diệt cỏ Tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ nguồn gen, động thực vật, đa dạng sinh học Tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hoá Tiêu chuẩn liên quan đến môi trường hoạt động khai thác khoáng sản lòng đất, biển v.v Câu 18 ISO 14000 gì? Năm 1993, Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO) bắt đầu xây dựng tiêu chuẩn quốc tế Quản lý môi trường gọi ISO 14000 Bộ tiêu chuẩn gồm nhóm chính: • • • Nhóm kiểm toán đánh giá môi trường Nhóm hỗ trợ hướng sản phẩm Nhóm hệ thống quản lý môi trường Phạm vi áp dụng ISO 14000: Tất doanh nghiệp Các khu vực dịch vụ, ngân hàng, bảo hiểm, khách sạn, xuất nhập khẩu, buôn bán, phân phối, lưu kho, vận tải hàng hoá, khai thác • Các quan trường học, quan phủ tổ hợp quân • • Cho đến nay, nhiều nước giới áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 Câu 19 Đánh giá tác động môi trường gì? "Đánh giá tác động môi trường trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường dự án quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng công trình khác, đề xuất giải pháp thích hợp bảo vệ môi trường" Hoạt động phát triển kinh tế - xã hội có loại mang tính kinh tế - xã hội quốc gia, địa phương lớn, ngành kinh tế văn hóa quan trọng (luật lệ, sách quốc gia, chương trình quốc gia phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch quốc gia dài hạn), có loại mang tính kinh tế - xã hội vi mô đề án xây dựng công trình xây dựng bản, quy hoạch phát triển, sơ đồ sử dụng dạng nhiều dạng tài nguyên thiên nhiên địa phương nhỏ Tuy nhiên, hoạt động có ý nghĩa vi mô cấp quốc gia, có ý nghĩa vĩ mô xí nghiệp Hoạt động vi mô tổ chức cách phổ biến địa bàn rộng có lại mang ý nghĩa vĩ mô Tác động đến môi trường tốt xấu, có lợi có hại việc đánh giá tác động môi trường giúp nhà định chủ động lựa chọn phương án khả thi tối ưu kinh tế kỹ thuật kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Câu 20 Kinh tế môi trường gì? "Kinh tế môi trường công cụ kinh tế sử dụng để nghiên cứu môi trường điều có nghĩa tính toán kinh tế phải xét đến vấn đề môi trường" Các vấn đề nằm kinh tế hệ tư nhiên nên phức tạp, coi kinh tế môi trường ngành phụ trung gian ngành khoa học tự nhiên khoa học xã hội Những điểm cần ghi nhớ xem xét kinh tế môi trường: Tài nguyên không tái tạo dầu mỏ, than đá, khí đốt bị cạn kiệt Do đó, người phải tìm tài nguyên thay tìm công nghệ sử dụng loại lượng coi vĩnh cửu (năng lượng gió, lượng mặt trời, lượng thuỷ triều, v.v ) • Con người kiểm soát khả phục hồi tài nguyên tái tạo khả hấp thụ môi trường • Nâng cao trách nhiệm thiên nhiên (vai trò quản lý môi trường) • Tìm cách kiểm soát dân số • Câu 21 An ninh môi trường gì? "An ninh môi trường trạng thái mà hệ thống môi trường có khả đảm bảo điều kiện sống an toàn cho người hệ thống đó" Một hệ thống môi trường bị an ninh nguyên nhân tự nhiên (thiên tai) hoạt động người (khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, thải chất độc vào môi trường gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, suy giảm đa dạng sinh học, ) phối hợp tác động hai nguyên nhân Trạng thái an ninh riêng phân hệ sinh thái tự nhiên gọi an ninh sinh thái, an ninh sinh thái khía cạnh an ninh môi trường Câu 22 Tai biến môi trường gì? "Tai biến môi trường trình gây ổn định hệ thống môi trường" Đó trình gây hại vận hành hệ thống môi trường gồm giai đoạn: Giai đoạn nguy (hay hiểm hoạ): Các yếu tố gây hại tồn hệ thống, chưa phát triển gây ổn định • Giai đoạn phát triển: Các yếu tố tai biến tập trung lại, gia tăng, tạo trạng thái ổn định chưa vượt qua ngưỡng an toàn hệ thống môi trường • Giai đoạn cố môi trường: Quá trình vượt qua ngưỡng an toàn, gây thiệt hại cho người sức khoẻ, tính mạng, tài sản, Những cố gây thiệt hại lớn gọi tai hoạ, lớn gọi thảm hoạ môi trường • Câu 23 Quan trắc môi trường gì? "Quan trắc môi trường việc theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường với trọng tâm, trọng điểm hợp lý nhằm phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường phát triển bền vững" Các mục tiêu cụ thể quan trắc môi trường gồm: Cung cấp đánh giá diễn biến chất lượng môi trường quy mô quốc gia, phục vụ việc xây dựng báo cáo trạng môi trường • Cung cấp đánh giá diễn biến chất lượng môi trường vùng trọng điểm quan trắc để phục vụ yêu cầu tức thời cấp quản lý nhà nước bảo vệ môi trường • Cảnh báo kịp thời diễn biến bất thường hay nguy ô nhiễm, suy thoái môi trường • Xây dựng sở liệu chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp trao đổi thông tin phạm vi quốc gia quốc tế • Câu 24 Sức ép môi trường gì? Trước thực dự án phát triển, người ta thường phải ý đến sức ép môi trường "Sức ép môi trường khó khăn, trở ngại môi trường (tự nhiên, kinh tế, xã hội) tác động lên dự án phát triển" Sức ép môi trường yếu tố nằm dự án hoàn toàn không mong đợi xảy triển khai dự án Có thể phân loại sức ép môi trường thành hai loại sau: Sức ép môi trường "nằm trong" khả khắc phục dự án Ví dụ: Thiếu nước, thiếu mặt xây dựng, chế hành địa phương chưa phù hợp, hạ tầng sở chưa phát triển, ô nhiễm môi trường điểm du lịch Nếu tăng cường đầu tư hợp tác với địa phương giúp cho việc khắc phục sức ép • Sức ép môi trường "nằm ngoài" khả khắc phục dự án Ví dụ: Chế độ khí hậu thời tiết, tai biến môi trường, điều kiện sinh thái độc hại, cấu điều hành địa phương không hiệu Với loại sức ép này, tự thân khả dự án khắc phục được, cần có chương trình rộng lớn hỗ trợ Do đó, dự án cần phải thích nghi, chịu đựng phải thay đổi • Như vậy, nhận thấy phân loại sức ép môi trường phụ thuộc hoàn toàn vào lực, quy mô dự án Một yếu tố môi trường sức ép môi trường "nằm ngoài" khả khắc phục dự án lại "nằm trong" khả khắc phục dự án khác có lực quy mô lớn Phân loại thuận lợi việc đánh giá nhanh tính khả thi dự án giúp cho việc tìm kiếm giải pháp hạn chế, khắc phục sức ép môi trường cách hiệu Câu 25 Vì nói người nguồn ô nhiễm? Con người sống Trái đất chủ yếu sử dụng không khí, nước thực phẩm để nuôi dưỡng thể Mỗi người lớn ngày hít vào 100 lít không khí thở lượng khí cacbonic nhiều Khí cacbonic khí thải, tụ lại nhiều chỗ làm vẩn đục không khí phòng, gây khó chịu Nếu buổi tối ngủ đóng kín cửa phòng, khí cacbonic vẩn đục khắp phòng Bởi buổi sáng ngủ dậy phải mở cửa để không khí lưu thông, phòng Khi người ta ăn thức ăc để bổ sung dinh dưỡng, thải cặn bã Chất cặn bã (phân nước tiểu) xuất môi trường sinh hoạt không xử lý tốt gây ô nhiễm môi trường, gây hại cho sức khoẻ người (như gây bệnh giun sán) Trong trình thay đổi tế bào thể người thường toả nhiệt lượng mùi vị Mùi vị thể người khác nhau, có mùi nặng kích thích hệ thần kinh khứu giác, mùi hôi nách Đây nguồn ô nhiễm thể người Trong sinh hoạt hàng ngày, thể người luôn toả nhiệt để điều tiết cân nhiệt độ thể Nhiệt lượng toả môi trường xung quanh nên không thấy ảnh hưởng xấu tượng Ví dụ toa xe đóng kín cửa chật ních người, nhiệt độ cao dần người bên cảm thấy khó chịu, nhiệt lượng toả từ thể người làm tăng nhiệt độ xe Cơ thể nguồn ô nhiễm Nêu vấn đề có số người chưa nhận thức Nhưng phát điều tập trung số đông người môi trường nhỏ hẹp Bởi vậy, cần phòng ngừa ô nhiễm công nghiệp mà cần phòng ngừa thể gây ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ Câu 26 Thế phát triển bền vững? Có thể nói vấn đề môi trường bắt nguồn từ phát triển Nhưng người tất sinh vật khác đình tiến hoá ngừng phát triển Con đường để giải mâu thuẫn môi trường phát triển phải chấp nhận phát triển, giữ cho phát triển không tác động cách tiêu cực tới môi trường Do đó, năm 1987 Uỷ ban Môi trường Phát triển Liên Hợp Quốc đưa khái niệm Phát triển bền vững: "Phát triển bền vững phát triển nhằm thoả mãn nhu cầu người không tổn hại tới thoả mãn nhu cầu hệ tương lai" Để xây dựng xã hội phát triển bền vững, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đề nguyên tắc: Tôn trọng quan tâm đến sống cộng đồng Cải thiện chất lượng sống người Bảo vệ sức sống tính đa dạng Trái đất Quản lý nguồn tài nguyên không tái tạo Tôn trọng khả chịu đựng Trái đất Tự giác chấp hành quy định cấp quyền địa phương giữ gìn vệ sinh, xây dựng gia đình văn hoá • Đóng góp đầy đủ lệ phí thu dọn vệ sinh • Vận động người tham gia công việc • Câu 175 Các yêu cầu thành phố sinh thái gồm gì? Một thành phố sinh thái cần phải có điều kiện sau: Có mật độ xanh cao Có hệ thống rừng phòng hộ môi trường bao quanh thành phố vào hướng gió Cố gắng tạo bảo tồn đa dạng sinh học để giữ cân sinh thái Đảm bảo đủ nước cung cấp cho sinh hoạt sản xuất Nước thải thải vào hệ thống cống rãnh chung sông rạch xử lý đảm bảo mức an toàn, không bị ngập lụt thành phố Hệ thống giao thông đảm bảo tiêu chuẩn đường mật độ đường dân số Các phương tiện giao thông không gây tiếng ồn xả khí thải mức cho phép Bảo vệ môi trường đất không bị ô nhiễm thoái hoá Sử dụng quỹ đất thành phố cách hợp lý để vừa có đất dành cho khu dân cư, công viên, vừa có đất cho rừng phòng hộ môi trường Bảo đảm tiểu khí hậu khí hậu vùng hài hoà, biến động Đảm bảo mật độ dân số hợp lý, phù hợp với lực tải đô thị Môi trường không khí không vượt mức ô nhiễm cho phép 10 Diện tích mặt nước (ao, hồ, ) cân đối đủ với diện tích dân số thành phố để tạo cảnh quan môi trường khí hậu mát mẻ 11 Có bãi rác hợp vệ sinh, công nghệ xử lý rác khoa học 12 Có hệ thống nhà vệ sinh công cộng đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan, tiện lợi Câu 176 Xanh hoá nhà trường gì? Xanh hoá nhà trường nội dung quan trọng công tác giáo dục môi trường hệ thống giáo dục Việt Nam Việc làm đạt kết tốt góp phần đáng kể công tác bảo vệ môi trường chung nhân loại Trong chương trình Vì thay đổi (Chương trình 21) Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất RiO năm 1992, phần nói trẻ em niên nghiệp phát triển bền vững nêu: "Trẻ em chiếm tới gần nửa dân số nhiều nước phát triển Ở nước phát triển nước công nghiệp hoá, trẻ em dễ bị tổn thương ảnh hưởng suy thoái môi trường Thanh niên chiếm tới phần ba dân số giới họ cần phải có tiếng nói việc xác định tương lai Vai trò tích cực họ việc bảo vệ môi trường tham gia định môi trường phát triển quan trọng thành công lâu dài Chương trình Hành động 21" Thực vậy, chương trình giáo dục môi trường quốc tế năm 1975 sau khoảng 60 quốc gia đưa giáo dục môi trường vào kế hoạch giảng dạy chương trình bổ sung thêm sau Hội nghị quốc tế giáo dục đào tạo Mátxcơva năm 1987 Chương trình giáo dục môi trường quan UNEP, UNICEF UNESCO bảo trợ cho Thập kỷ giới giáo dục môi trường 1990 - 1999 Xanh hoá nhà trường phải hiểu đầy đủ, Xanh - Sạch - Đẹp nhà trường Nó phong phú, đa dạng cụ thể Công ước quốc tế gì? Việt Nam tham gia công ước bảo vệ môi trường? Câu 177 Công ước quốc tế văn ghi rõ việc cần tuân theo điều bị cấm thi hành, liên quan đến lĩnh vực đó, nhóm nước thoả thuận cam kết thực hiện, nhằm tạo tiếng nói chung, thống hành động hợp tác nước thành viên Công ước quốc tế có hiệu lực trọn vẹn với nước thành viên, có tác động lớn nước khu vực chưa tham gia công ước Hiện nay, có khoảng 300 công ước quốc tế bảo vệ môi trường Việt Nam tham gia Công ước quốc tế môi trường sau (ngày tham gia ngoặc): Công ước Chicago hàng không dân dụng quốc tế, 1944 Thoả thuận thiết lập Uỷ ban nghề Ấn Độ dương - Thái bình dương, 1948 Hiệp ước Khoảng không vũ trụ, 1967 Công ước vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt nơi cư trú loài chim nước (RAMSAR), 1971 (20/9/1988) Nghị định thư bổ sung công ước vùng ngập nước có tầm quan trọng, đặc biệt nơi cư trú loài chim nước, Paris, 1982 • Công ước liên quan đến Bảo vệ di sản văn hoá tự nhiên (19/10/1982) Công ước cấm phát triển, sản xuất tàng trữ vũ khí hoá học, vi trùng công việc tiêu huỷ chúng Công ước buôn bán quốc tế giống loài động thực vật có nguy bị đe dọa, 1973 (20/1/1994) Công ước ngăn ngừa ô nhiễm tàu biển MARPOL (29/8/1991) Công ước Liên Hợp Quốc biến đổi môi trường (26/8/1980) Nghị định thư chữ thập đỏ liên quan đến bảo vệ nạn nhân xung đột vũ trang Công ước Liên Hợp Quốc Luật biển (25/7/1994) Cam kết quốc tế phổ biến sử dụng thuốc diệt côn trùng, FAO, 1985 Công ước Viên bảo vệ tầng ô-zôn, 1985 (26/4/1994) 10 Công ước thông báo sớm cố hạt nhân, IAEA, 1985 (29/9/1987) 11 Công ước trợ giúp trường hợp cố hạt nhân cấp cứu phóng xạ, 1986, IAEA (29/9/1987) 12 Nghị định thư Montreal chất làm suy giảm tầng ô-zôn, 1987 (26/1/1984) • • Bản bổ sung Luân đôn cho công ước, Luân đôn, 1990 Bản bổ sung Copenhagen, 1992 Thoả thuận mang lưới trung tâm thuỷ sản Châu Á - Thái bình dương, 1988 (2/2/1989) Công ước Basel kiểm soát việc vận chuyển qua biên giới chất thải độc hại việc loại bỏ chúng (13/5/1995) Công ước khung Liên Hợp Quốc biến đổi khí hậu, 1992 (16/11/1994) Công ước Đa dạng sinh học, 1992 (16/11/1994) Câu 178 Việt Nam xem xét để tham gia Công ước Quốc tế nào? Các Công ước Quốc tế mà Việt Nam xem xét để tham gia bao gồm: Công ước Quốc tế trách nhiệm hình thiệt hại ô nhiễm dầu, 1969 Công ước Quốc tế liên quan tới can thiệp vào biểu vĩ độ cao trường hợp thiệt hại ô nhiễm dầu, 1969 • Công ước phòng ngừa ô nhiễm biển đổ chất thải chất khác, 1971 • Công ước phòng ngừa ô nhiễm biển đổ chất thải chất khác, 1972 • Công ước Quốc tế bảo tồn loài động vật hoang dã di cư, 1979 • Hiệp định ASEAN bảo tồn thiên nhiên tài nguyên thiên nhiên, 1985 • Công ước Quốc tế sẵn sàng, ứng phó hợp tác ô nhiễm dầu • • Những vấn đề môi trường bách Việt Nam cần ưu tiên giải vấn đề nào? Câu 179 Chính phủ Việt Nam giúp đỡ tổ chức Quốc tế xác định vấn đề môi trường bách cần ưu tiên giải là: Nguy rừng tài nguyên rừng đe doạ nước, thực tế tai hoạ rừng cạn kiệt tài nguyên rừng xảy nhiều vùng, rừng thảm hoạ quốc gia • Sự suy thoái nhanh chất lượng đất diện tích đất canh tác theo đầu người, việc sử dụng lãng phí tài nguyên đất tiếp diễn • Tài nguyên biển, đặc biệt tài nguyên sinh vật biển ven bờ bị suy giảm đáng kể, môi trường biển bắt đầu bị ô nhiễm, trước hết dầu mỏ • Tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, tài nguyên sinh vật, hệ sinh thái v.v sử dụng không hợp lý, dẫn đến cạn kiệt làm nghèo tài nguyên thiên nhiên • Ô nhiễm môi trường, trước hết môi trường nước, không khí đất xuất nhiều nơi, nhiều lúc đến mức trầm trọng, nhiều vấn đề vệ sinh môi trường phức tạp phát sinh khu vực thành thị, nông thôn • Tác hại chiến tranh, đặc biệt hoá chất độc hại gây hậu nghiêm trọng môi trường thiên nhiên người Việt Nam • Việc gia tăng nhanh dân số nước, phân bố không đồng không hợp lý lực lượng lao động vùng ngành khai thác tài nguyên vấn đề phức tạp quan hệ dân số môi trường • Thiếu nhiều sở vật chất - kỹ thuật, cán bộ, luật pháp để giải vấn đề môi trường, nhu cầu sử dụng hợp lý tài nguyên không ngừng tăng lên, yêu cầu cải thiện môi trường chống ô nhiễm môi trường ngày lớn phức tạp • Câu 180 Việt Nam có kiện hoạt động bảo vệ môi trường nào? Năm 1982: Hội thảo khoa học môi trường lần thứ với chủ đề "Các vấn đề môi trường Việt Nam" Hội thảo đề cập đến vấn đề môi trường tài nguyên đất, khoáng sản, tài nguyên rừng, nước, không khí, dân số Năm 1983: Hội thảo quốc tế bảo vệ môi trường sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước* (nay Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường) tổ chức Năm 1984: Tổng kết công tác điều tra tài nguyên môi trường quy mô toàn quốc Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước chủ trì Năm 1985: Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) ban hành Nghị định 246/HĐBT việc "Đẩy mạnh công tác điều tra bản, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường" Năm 1987: Hội thảo khoa học "Bảo vệ môi trường pháp luật" Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Năm 1988: Thành lập Hội Địa lý Việt Nam, Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam Năm 1990: Hội nghị quốc tế "Môi trường phát triển bền vững" Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước phối hợp với Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) tổ chức Hà Nội Năm 1991: Chính phủ thông qua "Kế hoạch quốc gia môi trường phát triển bền vững 19912000" Năm 1992: "Hội thảo quốc tế nghèo khó bảo vệ môi trường" Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường phối hợp UNEP tổ chức Thành phố Hồ Chí Minh Năm 1993: "Hội thảo Hoá học Bảo vệ môi trường" Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam Hội Hoá học Việt Nam phối hợp tổ chức Năm 1994: Luật Bảo vệ Môi trường có hiệu lực Năm 1995: Chính phủ thông qua Kế hoạch quốc gia bảo tồn đa dạng sinh học Năm 1996: Chính phủ ban hành Nghị định 26/CP ngày 26/4/1996 Quy định Xử phạt vi phạm hành bảo vệ môi trường Năm 1997: Quốc hội thông qua Nghị tiêu chuẩn chương trình trọng điểm quốc gia • • • Hội thảo năm thực Luật Bảo vệ môi trường Cuộc Thanh tra diện rộng chuyên đề môi trường Triển lãm Môi trường Việt Nam Năm 1998: Bộ Chính trị BCHTW Đảng ban hành Chỉ thị 36 CT/TW, ngày 25/6/1998 "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá đất nước" • Hội nghị Môi trường toàn quốc 1998 Hà Nội Năm 1999: Việt Nam có kiện quan trọng sau: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá X thông qua Bộ Luật hình có chương XVII - Các tội phạm môi trường • Diễn đàn Môi trường ASEAN lần thứ • Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 2001-2010 Kế hoạch hành động 2001-2005 • Hoàn thiện xây dựng đề án thực Chỉ thị 36-CT/TW Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá đất nước" • Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Quản lý chất thải rắn đô thị Khu công nghiệp Việt Nam Quy chế Quản lý chất thải nguy hại • Việt Nam ký Tuyên ngôn quốc tế Sản xuất • Hội nghị không thức cấp Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ Phát động Năm Môi trường ASEAN • Luật Bảo vệ Môi trường hành Việt Nam có nhiệm vụ gì, Quốc hội thông qua ngày, tháng, năm nào? Câu 181 Hiến pháp 1992 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: "Cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, cá nhân phải thực quy định Nhà nước sử dụng tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường Nghiêm cấm hành động làm suy kiệt tài nguyên làm huỷ hoại môi trường" Căn quy định này, Quốc hội khoá IX nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ IV ngày 17/12/1993 thông qua Luật Bảo vệ Môi trường gồm chương với 55 Điều Đây luật quan trọng nước ta quy định thống quản lý bảo vệ môi trường phạm vi nước, đề biện pháp phòng, chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường Những nội dung quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường, lập quy hoạch bảo vệ môi trường xây dựng tiềm lực cho hoạt động dịch vụ môi trường Trung ương địa phương Luật xác định nhiệm vụ bảo vệ môi trường nghiệp toàn dân, tổ chức, cá nhân phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật bảo vệ môi trường, nhằm bảo vệ sức khoẻ người, đảm bảo quyền người sống môi trường lành đất nước góp phần bảo vệ môi trường khu vực giới Câu 182 Chính sách môi trường gì? "Chính sách môi trường chủ trương, biện pháp mang tính chiến lược, thời đoạn, nhằm giải nhiệm vụ bảo vệ môi trường cụ thể đó, giai đoạn định" Chính sách môi trường cụ thể hoá Luật Bảo vệ Môi trường (trong nước) Công ước quốc tế môi trường Mỗi cấp quản lý hành có sách môi trường riêng Nó vừa cụ thể hoá luật pháp sách cấp cao hơn, vừa tính tới đặc thù địa phương Sự đắn thành công sách cấp địa phương có vai trò quan trọng đảm bảo thành công sách cấp trung ương Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn có nhiệm vụ, quyền hạn lĩnh vực bảo vệ môi trường? Câu 183 Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, UBND phường, xã, thị trấn có nhiệm vụ quyền hạn sau: 1/ Tổ chức thực văn quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường Hỗ trợ cho quan Nhà nước thực chương trình, kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học công nghệ lĩnh vực bảo vệ môi trường địa phương 2/ Tổ chức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cải thiện môi trường, phòng chống, khắc phục hậu thiên tai, bão lụt, suy thoái môi trường, cố môi trường địa phương 3/ Tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường Định kỳ tháng đột xuất cung cấp thông tin diễn biến môi trường địa phương với uỷ ban nhân dân cấp trực tiếp 4/ Tham gia đoàn tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường quan, tổ chức, cá nhân địa phương Trong công tác bảo vệ môi trường, cá nhân, đoàn thể có nhiệm vụ, quyền hạn gì? Câu 184 Trong công tác bảo vệ môi trường, cá nhân, đoàn thể có quyền nghĩa vụ sau: Khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường Kiến nghị việc xây dựng biện pháp bảo vệ môi trường địa phương Có quyền bồi thường thiệt hại theo quy định Bộ Luật dân Nghị định Chính phủ tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, cố môi trường • Có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường, hỗ trợ quan nhà nước việc phòng chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, phòng chống khắc phục hậu thiên tai, lũ lụt • Tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn tra tra viên bảo vệ môi trường thi hành nhiệm vụ Có nhiệm vụ chấp hành định quan Nhà nước có thẩm quyền kết luận vấn đề môi trường • Có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại hành vi gây tác hại đến môi trường làm thiệt hại cho người khác • • • Đồng thời đơn vị, cá nhân, hộ gia đình sống thành phố, thị xã không được: Hoạt động sản xuất, dịch vụ gây ồn, rung, mùi khó chịu, bụi, nóng hình thức ô nhiễm khác ảnh hưởng tới hộ gia đình xung quanh • Gây ồn, rung vượt tiêu chuẩn quy định • Đổ rác sinh hoạt, chất phế thải, xác động vật vỉa hè, đường phố, sông, hồ, khu vực công cộng • Nuôi lợn khu vực nội thành, nội thị • Chăn, dắt, nuôi súc vật nơi công cộng • Dùng phân tươi, hôi thối tưới rau • Các tổ chức, cá nhân sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất phóng xạ quy định nào? Câu 185 Mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất phóng xạ phải đăng ký quan chức Nhà nước phải phép quan Người địa điểm chứa sử dụng chất phóng xạ phải trang bị phương tiện bảo vệ quy phạm an toàn xạ Nhà nước phải thường xuyên đo đạc mức độ phóng xạ, thông báo với quan quản lý môi trường tỉnh chịu tra quan Nếu mức phóng xạ môi trường xung quanh vượt giới hạn cho phép không khí nước quy định Tiêu chuẩn Việt Nam phải ngừng hoạt động, báo cáo cho quan chức xử lý hậu Việc quản lý tác nhân xạ phải thực theo Pháp lệnh ngày 25/6/1996 Nhà nước an toàn kiểm soát xạ Quy định chung Nhà nước khen thưởng, xử phạt việc bảo vệ môi trường nào? Câu 186 Tổ chức, cá nhân có thành tích hoạt động bảo vệ môi trường, phát sớm báo cáo kịp thời dấu hiệu cố môi trường, khắc phục cố môi trường, suy thoái môi trường, ngăn chặn hành vi huỷ hoại môi trường khen thưởng Những người tham gia bảo vệ môi trường, khắc phục cố môi trường, ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường đấu tranh chống hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường mà bị thiệt hại tài sản, sức khoẻ tính mạng bồi thường theo quy định pháp luật Người có hành vi phá hoại, gây tổn thương đến môi trường, không tuân theo huy động quan Nhà nước có thẩm quyền có cố môi trường, thực đánh giá tác động môi trường, vi phạm quy định khác pháp luật bảo vệ môi trường tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm hậu xảy mà bị xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình Người lợi dụng chức quyền vi phạm quy định pháp luật bảo vệ môi trường, bao che cho người vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy cố môi trường tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm hậu xảy mà bị xử lý kỷ luật bị truy cứu trách nhiệm hình Câu 187 Những hành vi coi hành vi vi phạm hành bảo vệ môi trường Theo Quy định Xử phạt hành bảo vệ môi trường quy định Nghị định 26/CP, ngày 26/4/1996 Chính phủ, hành vi coi vi phạm hành bảo vệ môi trường gồm: Vi phạm phòng ngừa ô nhiễm suy thoái môi trường Vi phạm bảo vệ đa dạng sinh học bảo tồn thiên nhiên Vi phạm khai thác, kinh doanh động, thực vật quý, thuộc danh mục Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản công bố • Vi phạm bảo vệ môi trường sản xuất, kinh doanh, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng • Vi phạm giấy phép xuất khẩu, nhập công nghệ, thiết bị toàn bộ, thiết bị lẻ quan trọng, hoá chất độc hại, chế phẩm vi sinh vật có lliên quan đến bảo vệ môi trường • Vi phạm nhập khẩu, xuất chất thải • Vi phạm phòng tránh cố môi trường tìm kiếm, thăm dò, khai thác vận chuyển dầu khí • Vi phạm quy định quan quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường chất phóng xạ • Vi phạm quy định quan quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường sử dụng nguồn phát xạ • Vi phạm vận chuyển xử lý nước thải, rác thải • Vi phạm quy định ô nhiễm đất • Vi phạm tiếng ồn, độ rung giới hạn cho phép làm tổn hại sức khoẻ ảnh hưởng • • • đến sinh hoạt nhân dân • Vi phạm việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán, nhập khẩu, tàng trữ đốt pháo hoa • Vi phạm việc khắc phục cố môi trường Tuỳ theo tính chất vi phạm mà bị xử phạt cảnh cáo phạt tiền từ 50.000 đồng đến 50.000.000 đồng áp dụng biện pháp khác tước quyền sử dụng giấy phép, buộc chấm dứt vi phạm, tịch thu phương tiện, tang vật, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trự thuộc Trung ương có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Bảo vệ môi trường đến đâu? Câu 188 Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền xử phạt: Phạt cảnh cáo Phạt tiền đến 100.000.000 đồng Quyết định biện pháp xử phạt bổ sung, biện pháp tước quyền sử dụng giấy phép, tịch thu tang vật, phương tiện, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu bị thay đổi, buộc thực biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, buộc bồi thường thiệt hại đến 1.000.000 đồng, buộc tiêu huỷ vật gây hại (nếu giấy phép quan Nhà nước cấp Chủ tịch UBND tỉnh định đình đề nghị quan có thẩm quyền thu hồi) • • • Chủ tịch UBND cấp huyện tương đương có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Bảo vệ môi trường đến đâu? Câu 189 Chủ tịch UBND cấp huyện tương đương có quyền: Phạt cảnh cáo Phạt tiền đến 10.000.000 đồng Quyết định việc áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung (như trừ trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép quan Nhà nước cấp cấp Chủ tịch UBND cấp huyện định đình đề nghị quan Nhà nước thu hồi) • • • Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Bảo vệ môi trường đến đâu? Câu 190 Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn có quyền: Phạt cảnh cáo Phạt tiền đến 200.000 đồng Tịch thu tang vật, phương tiện có giá trị đến 500.000 đồng Buộc bồi thường thiệt hại đến 500.000 đồng Buộc khôi phục tình trạng ban đầu bị thay đổi Đình hoạt động gây ô nhiễm môi trường sống, lây lan dịch bệnh, gây náo động làm yên tĩnh chung • Tiêu huỷ vật phẩm độc hại gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người • Quyết định việc giáo dục xã, phường, thị trấn • • • • • • Quyền khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm tổ chức cá nhân Bảo vệ môi trường quy định nào? Câu 191 • Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành Bảo vệ môi trường người đại diện hợp pháp họ có quyền khiếu nại Quy định xử phạt người có thẩm quyền thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận định • Trong thời hạn 15 ngày kể từ nhận khiếu nại, người có trách nhiệm phải trả lời văn cho người khiếu nại biết Nếu không đồng ý người khiếu nại có quyền khiếu nại tiếp lên cấp trực tiếp thời hạn ngày kể từ nhận giải khiếu nại • Trong thời hạn 20 ngày kể từ nhận khiếu nại, thủ trưởng quan cấp có trách nhiệm giải trả lời văn cho người khiếu naị biết định giải quyết định cuối • Mọi công dân có quyền tố cáo quan Nhà nước có thẩm quyền vi phạm hành bảo vệ môi trường tổ chức, cá nhân khác • Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành bảo vệ môi trường mà vi phạm quy định xử phạt hành chính, sách nhiễu, dung túng, bao che cho người vi phạm, không xử phạt xử phạt không thẩm quyền tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật hành truy cứu trách nhiệm hình • Trường hợp gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, công dân phải bồi thường theo quy định pháp luật Bộ Luật hình năm 1999 Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có chương, điều tội phạm môi trường, có hiệu lực từ bao giờ? Câu 192 Bộ Luật hình năm 1999 Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (BLHS) chương XVII, có 10 Điều tội phạm môi trường từ Điều 182 đến Điều 191, gồm: Điều 182 Tội gây ô nhiễm không khí Điều 183 Tội gây ô nhiễm nguồn nước Điều 184 Tội gây ô nhiễm đất Điều 185 Tội nhập công nghệ, máy móc, thiết bị, phế thải chất không đảm bảo tiêu chuẩn môi trường • Điều 186 Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người • Điều 187 Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật • Điều 188 Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản • Điều 189 Tội huỷ hoại rừng • Điều 190 Tội vi phạm quy định bảo vệ động vật hoang dã quý • Điều 191 Tội vi phạm chế độ bảo vệ đặc biệt khu bảo tồn thiên nhiên • • • • Bộ luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2000 Câu 193 Tội gây ô nhiễm không khí bị xử phạt nào? Điều 182 (BLHS) Tội gây ô nhiễm không khí Người thải vào không khí loại khói, bụi, chất độc yếu tố độc hại khác; phát xạ, phóng xạ tiêu chuẩn cho phép, bị xử phạt hành mà cố tình không thực biện pháp khắc phục theo định quan có thẩm quyền gây hậu nghiêm trọng, bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm phạt tù từ sáu tháng đến ba năm Phạm tội gây hậu nghiêm trọng bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm Phạm tội gây hậu đặc biệt nghiêm trọng bị phạt tù từ năm năm đến mười năm Người phạm tội bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ năm đến năm năm Câu 194 Tội gây ô nhiễm nguồn nước bị xử phạt nào? Điều183 (BLHS) Tội gây ô nhiễm nguồn nước Người thải vào nguồn nước dầu mỡ, hoá chất độc hại, chất phóng xạ tiêu chuẩn cho phép, chất thải, xác động vật, thực vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, ký sinh trùng độc hại gây dịch bệnh yếu tố độc hại khác, bị xử phạt hành mà cố tình không thực biện pháp khắc phục theo định quan có thẩm quyền gây hậu nghiêm trọng, bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm phạt tù từ sáu tháng đến ba năm Phạm tội gây hậu nghiêm trọng bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm Phạm tội gây hậu đặc biệt nghiêm trọng bị phạt tù từ năm năm đến mười năm Người phạm tội bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ năm đến năm năm Câu 195 Tội gây ô nhiễm đất bị xử phạt nào? Điều 184 (BLHS) Tội gây ô nhiễm đất Người chôn vùi thải vào đất chất độc hại tiêu chuẩn cho phép, bị xử phạt hành mà cố tình không thực biện pháp khắc phục theo định quan có thẩm quyền gây hậu nghiêm trọng, bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm phạt tù từ sáu tháng đến ba năm Phạm tội gây hậu nghiêm trọng bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm Phạm tội gây hậu đặc biệt nghiêm trọng bị phạt tù từ năm năm đến mười năm Người phạm tội bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ năm đến năm năm Tội nhập công nghệ, máy móc, thiết bị, phế thải chất không đảm bảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường bị xử phạt nào? Câu 196 Điều 185 (BLHS) Tội nhập công nghệ, máy móc, thiết bị, phế thải chất không đảm bảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường Người nhập cho phép nhập công nghệ, máy móc, thiết bị, chế phẩm sinh học, chế phẩm hoá học khác, chất độc hại, chất phóng xạ phế thải không đảm bảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, bị xử phạt hành hành vi mà vi phạm gây hậu nghiêm trọng, bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm phạt tù từ sáu tháng đến ba năm Phạm tội gây hậu nghiêm trọng bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm Phạm tội gây hậu đặc biệt nghiêm trọng bị phạt tù từ năm năm đến mười năm Người phạm tội bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ năm đến năm năm Câu 197 Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người bị xử phạt nào? Điều 186 (BLHS) Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người Người có hành vi sau làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người, bị phạt tù từ năm đến năm năm: a Đưa khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật vật phẩm khác có khả truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người; b Đưa vào cho phép đưa vào Việt Nam động vật, thực vật sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh mang mầm bệnh nguy hiểm có khả truyền cho người; c Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người Phạm tội gây hậu nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng, bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm Người phạm tội bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ năm đến năm năm Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật bị xử phạt nào? Câu 198 Điều 187 (BLHS) Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật Người có hành vi sau làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật gây hậu nghiêm trọng bị xử phạt hành hành vi mà vi phạm, bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: a Đưa vào mang khỏi khu vực hạn chế lưu thông động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật vật phẩm khác bị nhiễm bệnh mang mầm bệnh; b Đưa vào cho phép đưa vào Việt Nam động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật thuộc đối tượng kiểm dịch mà không thực quy định pháp luật kiểm dịch; c Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật Phạm tội gây hậu nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng, bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm Người phạm tội bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ năm đến năm năm Câu 199 Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản bị xử phạt nào? Điều 188 (BLHS) Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản Người vi phạm quy định bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản thuộc trường hợp sau gây hậu nghiêm trọng bị xử phạt hành hành vi bị kết án tội này, chưa xoá án tích mà vi phạm, bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: a Sử dụng chất độc, chất nổ, hoá chất khác, dòng điện phương tiện, ngư cụ khác bị cấm để khai thác thuỷ sản làm huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản; b Khai thác thuỷ sản khu vực bị cấm, mùa sinh sản số loài vào thời gian khác mà pháp luật cấm; c Khai thác loài thuỷ sản quý bị cấm theo quy định Chính phủ; d Phá hoại nơi cư ngụ loài thuỷ sản quý bảo vệ theo quy định Chính phủ; đ) Vi phạm quy định khác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Phạm tội gây hậu nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng, bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng phạt tù từ hai năm đến năm năm Người phạm tội bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ năm đến năm năm Câu 200 Tội huỷ hoại rừng bị xử phạt nào? Điều 189 (BLHS) Tội huỷ hoại rừng Người đốt, phá rừng trái phép có hành vi khác huỷ hoại rừng gây hậu nghiêm trọng bị xử phạt hành hành vi mà vi phạm, bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: a b c d Có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn lợi dụng danh nghĩa quan, tổ chức; Huỷ hoại diện tích rừng lớn; Chặt phá loại thực vật quý thuộc danh mục quy định Chính phủ; đ) Gây hậu nghiêm trọng năm: Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị xử phạt từ bảy năm đến mười lăm a b c Huỷ hoại diện tích rừng đặc biệt lớn; Huỷ hoại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; Gây hậu đặc biệt nghiêm trọng Người phạm tội bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ năm đến năm năm Tội vi phạm quy định bảo vệ động vật hoang dã quý bị xử phạt nào? Câu 201 Điều 190 (BLHS) Tội vi phạm quy định bảo vệ động vật hoang dã quý Người săn bắt, giết, vận chuyển buôn bán trái phép động vật hoang dã quý bị cấm theo quy định Chính phủ vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm loại động vật đó, bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt từ hai năm đến bảy năm: a b c d Có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Sử dụng công cụ phương tiện săn bắt bị cấm; Săn bắt khu vực bị cấm thời gian bị cấm; đ) Gây hậu nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng Người phạm tội bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ năm đến năm năm Tội vi phạm chế độ bảo vệ đặc biệt khu bảo tồn thiên nhiên bị xử phạt nào? Câu 202 Điều 191 Tội vi phạm chế độ bảo vệ đặc biệt khu bảo tồn thiên nhiên Người vi phạm chế độ sử dụng, khai thác khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, di tích thiên nhiên khu nhiên nhiên khác Nhà nước bảo vệ đặc biệt, bị xử phạt hành hành vi mà vi phạm gây hậu nghiêm trọng, bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm Phạm tội gây hậu nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng, bị phạt tù từ hai năm đến năm năm Người phạm tội bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ năm đến năm năm Tµi liÖu tham kh¶o Michael Allaby Basics of environmental science Publisher Routledge, London-NewYork 1995 S.E.Jorgensen & I.Johnsen Principles of Enviromental Science & Technology Publisher Elsevier, London-Amst-NewYork 1989 Bernard J Nebel; Richard T Wright Environmental Sciences London, 1996 Lê Thạc Cán Cơ sở khoa học môi trường Nhà xuất Viện Đại Học Mở Hà nội H.1995 Phạm Ngọc Đăng Môi trường không khí Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1997 Lưu Đức Hải Cơ sở khoa học môi trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, 1998 Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh Quản lý môi trường cho phát triển bền vững Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000 Nguyễn Đình Hoè n.n.k Tập giảng môi trường (tập I, II) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, 1998 Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ Cơ sở khí tượng học Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, 1992 Phạm Ngọc Hồ Tập giảng Cơ sở môi trường khí nước Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, 1996 Phạm Minh Huấn Cơ sở hải dương học Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, 1992 Lê Văn Khoa Môi trường ô nhiễm Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội, 1995 Mai Đình Yên n.n.k Con người môi trường Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội, 1994 Bộ sách 10 vạn câu hỏi Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, 1994 Bộ Luật Hình nước Cộng hoà, xã hội chủ nghĩa Việt Nam,1999 Bộ Tư pháp, 1999 Các quy định pháp luật môi trường (tập I, II, III) Nhà xuất Chính trị quốc gia, 1995, 1997,1999 Luật Bảo vệ Môi trường Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, 1994 Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường Cục Môi trường, 1994 Nghị định 26/CP ngày 26/4/1996 Chính phủ Quy định Xử phạt vi phạm hành bảo vệ môi trường Cục Môi trường, 1996 [ Giới thiệu | Khoa Công Nghệ | Thông tin nội ] ©2003, Bộ môn KTMT & Tài nguyên nước Liên hệ công tác ... phóng xạ Câu 15 Ô nhiễm môi trường gì? Theo Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam: "Ô nhiễm môi trường làm thay đổi tính chất môi trường, vi phạm Tiêu chuẩn môi trường" Trên giới, ô nhiễm môi trường. .. 1992 nhà môi trường đưa quan niệm phát triển bền vững, phát triển mức độ trì chất lượng môi trường, giữ cân môi trường phát triển Câu Vì nói "Môi trường nguồn tài nguyên người"? Môi trường nơi... khác Câu 17 Tiêu chuẩn môi trường gì? Theo Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam: "Tiêu chuẩn môi trường chuẩn mức, giới hạn cho phép, quy định dùng làm để quản lý môi trường" Vì vậy, tiêu chuẩn môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: 200 CÂU HỎI ĐÁP VỀ MÔI TRƯỜNG, 200 CÂU HỎI ĐÁP VỀ MÔI TRƯỜNG, 200 CÂU HỎI ĐÁP VỀ MÔI TRƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay