Vì sao bạn mãi không thể giành điểm cao

4 25 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 14:39

bạn giành điểm cao? Các môn học kỳ thi căng thẳng bạn cố gắng rồi, bạn có biết lý khiến bạn giành điểm cao Bị điểm điều tồi tệ nhất, nhiên, nhận điểm số lẹt đẹt ảnh hưởng nhiều đến tinh thần kết học tập bạn Các môn học kỳ thi căng thẳng bạn cố gắng rồi, bạn có biết lý khiến bạn giành điểm cao Bạn ghi chép thực không ý Bạn thường học hành thụ động lớp? Bạn lơ đễnh ghi chép nguệch ngoạc giáo trình nhà bạn chẳng hiểu học Có thể giảng viên đề cập đến điều quan trọng mà bạn không ý vậy, thực ý nhập tâm vào giảng chìa khóa giúp bạn giải vấn đề tạo hội tốt để bạn tỏa sáng kiểm tra tới Học vẹt Đây thói quen nhiều bạn sinh viên trước kỳ thi Bạn học thuộc làu làu đề cương giáo trình thực không hiểu rõ chất vậy, kỳ thi đến, bạn dành nhiều thời gian để học vẹt, học thuộc bạn không hiểu Bài học gì? Hãy tập trung vào việc hiểu học bạn học thuộc lòng Quá phụ thuộc vào đề cương Trước kỳ thi, bạn thường ôn tập dựa đề cương mà giảng viên giao chìa khóa vàng để bạn ôn thi cho kỳ thi học phần Tuy nhiên, lệ thuộc vào đề cương khiến bạn bị lệch tủ nếm "trái đắng" bắt gặp câu hỏi đề cương vậy, học chăm hiểu học phần khiến bạn tự tin vững vàng phòng thi Học nhóm không thực học Học nhóm hữu ích, đồng thời, học nhóm phản tác dụng đặc biệt bạn học nhóm với người bạn thân bạn tám chuyện , ăn quà vặt nhiều học Hãy lựa chọn hình thức học phù hợp với học nhóm với người thực muốn học Lười làm tập nhà Để củng cố học kiến thức, giảng viên thường giao tập để bạn nhóm bạn làm nhà Việc lười nhác làm tập cá nhân ỷ lại làm tập nhóm khiến bạn nhớ kiến thức học lớp Bằng cách nỗ lực làm tập nhà chăm bạn ghi nhớ, hiểu vững vàng phòng thi Ngủ Bạn có cảm thấy đầu óc trống rỗng buồn ngủ, mệt mỏi phòng thi? Đây hậu việc thức trắng đêm, cố nhồi nhét kiến thức, khiến đầu óc bị tải Ngủ không không tốt cho sức khỏe bạn, mà ảnh hưởng đến khả hoạt động bạn suốt ngày Bạn tập trung lớp học, bạn có giấc ngủ ngon ăn sáng đầy đủ ... thói quen nhiều bạn sinh viên trước kỳ thi Bạn học thuộc làu làu đề cương giáo trình thực không hiểu rõ chất Vì vậy, kỳ thi đến, bạn dành nhiều thời gian để học vẹt, học thuộc bạn không hiểu Bài... nhồi nhét kiến thức, khiến đầu óc bị tải Ngủ không không tốt cho sức khỏe bạn, mà ảnh hưởng đến khả hoạt động bạn suốt ngày Bạn tập trung lớp học, bạn có giấc ngủ ngon ăn sáng đầy đủ ... tập để bạn nhóm bạn làm nhà Việc lười nhác làm tập cá nhân ỷ lại làm tập nhóm khiến bạn nhớ kiến thức học lớp Bằng cách nỗ lực làm tập nhà chăm bạn ghi nhớ, hiểu vững vàng phòng thi Ngủ Bạn có
- Xem thêm -

Xem thêm: Vì sao bạn mãi không thể giành điểm cao, Vì sao bạn mãi không thể giành điểm cao, Vì sao bạn mãi không thể giành điểm cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay