Các trang trong thể loại “sơ thảo y khoa”

503 469 0
  • Loading ...
1/503 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 12:57

Các trang thể loại “Sơ thảo y khoa” Mục lục 3-MCPD 1.1 Tồn 1.2 Tác hại 1.3 am khảo Á sừng 2.1 Nguyên nhân 2.2 Triệu chứng 2.3 Điều trị 2.4 am khảo uốc ức ế men uyển angiotensin 3.1 Cơ chế tác dụng 3.2 Tác dụng 3.3 Xem thêm 3.4 am khảo 3.5 Liên kết Adrenaline 4.1 Y học ứng dụng 4.2 am khảo Aloxiprin 5.1 am khảo 5.2 Liên kết Amitriptyline 6.1 Đọc thêm 6.2 am khảo Áp xe não 7.1 Hội chứng 7.2 am khảo Áp-xe 10 i ii MỤC LỤC 8.1 Dấu hiệu triệu chứng 10 8.2 Nguyên nhân 10 8.2.1 Áp-xe quanh hậu môn 11 8.2.2 Áp-xe vết mổ 11 Chẩn đoán 11 8.3.1 Phân loại 11 8.3.2 Sử dụng thuốc tiêm tĩnh mạch 11 8.3.3 Phân biệt 11 Điều trị 11 8.4.1 Rạch dẫn lưu mủ 11 8.5 Chú thích 12 8.6 Liên kết 13 8.3 8.4 Artemisinin 14 9.1 Lịch sử 14 9.2 am khảo 14 10 Aspartate transaminase 15 10.1 Xem thêm 15 10.2 Chú thích 15 11 Âm vật 16 11.1 am khảo 16 11.2 Liên kết 16 12 Ấn đường 17 12.1 Vị trí 17 12.2 Tác dụng 17 12.3 Xem thêm 17 12.4 am khảo 17 13 Bác sĩ nội trú 18 13.1 Học Y khoa Việt Nam Hoa Kỳ 18 13.2 am khảo 18 14 Bạ ỉ (thuốc Bắc) 19 14.1 Đặc điểm 19 14.2 Y học cổ truyền 19 14.3 am khảo 19 15 Bá Hội 20 15.1 Công dụng 20 15.2 am khảo 20 MỤC LỤC iii 16 Bàn ân 21 16.1 am khảo 21 16.2 Liên kết 21 17 Bàng quang 22 17.1 Cấu trúc 22 17.2 Bệnh 22 17.2.1 Viêm bàng quang 22 17.2.2 Ung thư bàng quang 22 17.3 Hình ảnh 22 17.4 Chú thích 22 17.5 am khảo 23 18 Benorylate 24 18.1 am khảo 24 18.2 Liên kết 24 19 Bệnh bạ cầu myeloid cấp tính 19.1 am khảo 20 Bệnh Basedow 25 25 26 20.1 Dấu hiệu triệu chứng 26 20.2 Chú thích 26 20.3 Liên kết 27 21 Bệnh bò điên 28 21.1 Chú thích 28 21.2 am khảo 28 22 Bệnh Creutzfeldt-Jakob 29 22.1 Triệu chứng 29 22.2 Chẩn đoán 29 22.3 ời gian dự kiến 30 22.4 Phòng chống 30 30 22.6 Khi cần gọi chuyên gia 30 22.7 Tiên lượng 30 22.8 am khảo 30 22.5 Điều trị 23 Bệnh động mạ vành 31 23.1 Triệu chứng 31 23.2 Nguyên nhân 31 23.3 Diễn biến 31 23.4 Chữa trị 31 iv MỤC LỤC 23.5 Phòng bệnh 31 23.6 am khảo 32 23.7 Xem thêm 32 24 Bệnh ghẻ cóc 33 24.1 Đại cương 33 24.2 Triệu chứng 33 24.3 ông tin khác 33 24.4 Chú thích 33 25 Bệnh lao bò 34 25.0.1 Dịch tễ học 34 25.0.2 Lây truyền 34 25.0.3 Yếu tố nguy 34 25.0.4 Triệu chứng 34 25.0.5 Điều trị 34 25.0.6 Phòng ngừa 34 25.1 am khảo 35 25.2 Liên kết 35 26 Bệnh Lê dương 36 26.1 Các dấu hiệu triệu chứng 36 26.2 am khảo 36 27 Bệnh ngộ độc tằm 38 27.1 Nguyên nhân 38 27.2 Triệu chứng 38 27.3 Biện pháp phòng trừ 38 27.4 Chú thích 38 27.5 am khảo 38 28 Bệnh nhược 39 28.1 Tổng quan 39 28.1.1 Cơ chế 40 28.1.2 Tổn thương 40 28.2 Nguyên nhân 40 28.3 Triệu chứng 40 28.4 Chẩn đoán 41 28.5 Điều trị 41 28.6 Chú thích 41 29 Bệnh phụ khoa 42 29.1 Phân loại 42 29.2 Tác hại 42 MỤC LỤC v 29.3 Nguyên nhân 42 29.4 Chú thích 43 29.5 Liên kết 43 30 Bệnh tằm vi khuẩn 44 30.1 Triệu chứng 44 30.2 Nguyên nhân gây bệnh 44 30.3 Biện pháp phòng trừ 44 30.4 Chú thích 44 30.5 am khảo 44 31 Bệnh tằm virus 45 31.1 Triệu chứng 45 31.2 Nguyên nhân đường lây nhiễm 45 31.3 Biện pháp phòng trừ 45 31.4 Chú thích 45 31.5 am khảo 45 32 Bệnh tằm vôi 46 32.1 Đường lây nhiễm 46 32.2 Triệu chứng 46 32.3 Biện pháp phòng trừ 46 32.4 Chú thích 46 32.5 am khảo 46 33 Bệnh thoái hóa 47 33.1 Ví dụ bệnh thoái hóa 47 33.2 Xem thêm 47 33.3 Chú thích 47 33.4 am khảo 47 34 Bệnh văn phòng 48 34.1 Nguyên nhân 48 34.1.1 Về môi trường làm việc 48 34.1.2 Về tính chất công việc 49 34.2 Các biểu bệnh 49 34.2.1 Một số biểu nhẹ 49 34.2.2 Đau cột sống khớp 49 34.2.3 Đau ống cổ tay 49 34.2.4 Mắt da bị ảnh hưởng 50 34.2.5 Dễ căng thẳng thần kinh 50 34.2.6 Viêm loét dày trường diễn 50 34.2.7 Các biểu khác 50 vi MỤC LỤC 34.3 Khắc phục 50 34.4 am khảo 51 34.5 Chú thích 51 35 Bệnh vẩy da 52 35.1 Triệu Chứng 52 35.2 Cơ Chế Gây Bệnh 52 35.3 Diễn Biến 52 35.4 Phân loại 53 35.5 Điều Trị 53 35.6 Chú thích 53 36 Bệnh vẩy nến 54 36.1 Nguyên nhân 54 36.2 Nhận diện 54 36.3 Những điều cần tránh người bị vẩy nến 55 36.4 Điều trị 55 36.4.1 Điều trị chỗ 55 36.4.2 Điều trị toàn thân 55 36.5 Đọc thêm 56 36.6 Liên kết 56 37 Bệnh viện tâm thần 57 37.1 am khảo 57 37.2 Liên kết 57 38 Bụng 58 38.1 am khảo 58 38.2 Liên kết 58 39 Bụng phệ 59 39.1 Chú thích 59 39.2 am khảo 59 40 Cam tẩu mã 60 40.1 Nguyên nhân 60 40.2 Điều trị 60 40.3 Chú thích 60 41 Cánh tay 61 41.1 Đặc điểm giải phẫu 61 41.2 am khảo 61 42 Carotenoid 62 MỤC LỤC vii 42.1 Phân loại 43 Căng thẳng (sinh học) 62 63 43.1 am khảo 44 Cắt bao quy đầu 63 64 44.1 Y học 64 44.1.1 Hội chứng hẹp bao quy đầu 64 44.2 Giải phẫu 65 44.3 Lợi ích hạn chế 65 44.4 Hình ảnh 65 44.5 Chú thích 65 45 Cận thị 68 45.1 Cơ chế triệu chứng 68 45.2 Nguyên nhân 68 45.3 Biến chứng 68 68 45.5 Xem thêm 69 45.6 am khảo 69 45.4 Điều trị 46 Cận xạ trị 70 46.1 Chú thích 70 46.2 Liên kết 70 47 Cây gậy Asclepius 71 47.1 Xem thêm 71 47.2 Chú thích 71 48 Cấy ghép dương vật 72 48.1 Phẫu thuật 2006 Trung ốc 72 48.2 Phẫu thuật 2014 Nam Phi 72 48.3 í nghiệm động vật 72 48.4 Xem thêm 72 48.5 am khảo 72 48.6 Liên kết 72 49 Cấy ghép nội tạng 73 49.1 Phân loại cấy ghép 73 49.1.1 Tự cấy ghép - autogra 73 49.2 am khảo 73 49.3 Đọc thêm 74 49.4 Liên kết 74 viii MỤC LỤC 50 Celecoxib 75 50.1 Chỉ định 75 50.2 Dược lý học 75 50.3 am khảo 75 50.4 Liên kết 76 51 Chăm sóc ban đầu 51.1 am khảo 52 Chắp 77 77 78 52.1 Chú thích 78 52.2 Liên kết 78 53 Chấn thương ỉnh hình 53.1 am khảo 54 Chấn thương sọ não 79 79 80 54.1 Triệu chứng 80 54.1.1 Tổn thương nguyên phát 80 54.1.2 Tổn thương thứ phát 80 54.1.3 Đối với trẻ em 80 54.2 Phân loại 81 54.3 Phòng ngừa 81 54.4 Xử lý điều trị 81 54.5 Chú thích 81 55 Chất gây rối loạn nội tiết 83 55.1 Chú thích 83 55.2 am khảo 83 56 Chiều cao người 84 56.1 Tăng trưởng chiều cao 84 56.2 Xem thêm 84 56.3 Chú thích 84 56.4 am khảo 84 57 Chó dẫn đường 85 57.1 am khảo 85 57.2 Liên kết 85 58 Chụp cộng hưởng từ 86 58.1 Cơ sở vật lý 86 58.1.1 Giai đoạn 1: Sắp hàng hạt nhân 86 58.1.2 Giai đoạn 2: Kích thích hạt nhân 87 MỤC LỤC ix 58.1.3 Giai đoạn 3: Ghi nhận tín hiệu 87 58.1.4 Giai đoạn 4: Tạo hình ảnh 87 58.2 Hình ảnh 87 58.3 Xem thêm 87 58.4 Chú thích 87 58.5 am khảo 87 59 Chụp cộng hưởng từ Dotarem 88 59.1 Sơ lược Dotarem 88 59.2 Các phương pháp MRI Dotarem [4] 88 59.2.1 MRI tưới máu não T2*W với Dotarem 88 59.2.2 MRI mạch máu với Dotarem 88 59.2.3 MRI tưới máu T1W với Dotarem 88 59.2.4 MRI tưới máu cao cấp T1*W với Dotarem 89 59.3 am khảo 89 60 Chuyên viên lâm sàng 60.1 am khảo 61 Chứng háu ăn 90 90 91 61.1 Triệu chứng, biểu 91 61.2 Nguyên nhân 91 61.3 Điều trị 92 61.4 Chú thích 92 62 Chứng hôi miệng 93 62.1 Nguyên nhân 93 62.1.1 Miệng 93 62.1.2 Các phận khác 93 62.1.3 Viêm nhiễm 94 62.1.4 Chế độ ăn uống 94 62.1.5 Vệ sinh 94 62.2 Phòng ngừa Điều trị 94 62.2.1 Vệ sinh miệng 94 62.2.2 Chế độ ăn uống 94 62.3 Chú thích 63 Ciprofloxacin 95 97 63.1 Công dụng 97 63.2 am khảo 97 63.3 Liên kết 97 64 Cornu cutaneum 64.1 am khảo 98 98 ... 204 xx MỤC LỤC 139Kháng nguyên tương thí mô phụ 205 139.1 am khảo 205 140Khẩu trang y tế 206 140.1 Các loại trang ... LỤC xxv 175.0.1 Trứng cá thể thông thường 259 175.0.2 Các thể lâm sàng trứng cá nặng 259 175.0.3 Các thể lâm sàng khác ... phù mạch di truyền 294 202.1.6 Do liên quan đến vấn đề nội khoa 294 202.1.7 Không rõ nguyên nhân hay có y u tố g y bệnh không xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Các trang trong thể loại “sơ thảo y khoa”, Các trang trong thể loại “sơ thảo y khoa”, Các trang trong thể loại “sơ thảo y khoa”, Sự gia tăng hoạt động của Vi khuẩn Propionibacterium anes (P.aces)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay