Các trang trong thể loại “nhi khoa”

191 237 0
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 12:37

Các trang thể loại “Nhi khoa” Mục lục Nhi khoa 1.1 Sự khác biệt Y học người lớn Nhi khoa 1.2 Các chuyên ngành Nhi khoa 1.3 am khảo Bạ hầu 2.1 Lịch sử 2.2 Corynebacterium diphtheriae 2.3 Dịch tễ 2.4 Bệnh sinh 2.5 Đặc điểm lâm sàng 2.6 Biến chứng 2.7 Xét nghiệm cận lâm sàng 2.8 Điều trị 2.8.1 Điều trị kháng độc tố 2.8.2 Kháng sinh 2.8.3 Điều trị dự phòng Phòng bệnh 2.10 am khảo 2.11 Liên kết Bại não 3.1 Lịch sử 3.2 Nguyên nhân bại não 3.3 Tần suất 3.4 Các thể bại não 3.5 Chẩn đoán 3.6 Điều trị 3.7 Phòng ngừa 10 3.8 am khảo 10 2.9 Béo phì 11 4.1 11 Phân loại i ii MỤC LỤC 4.2 11 4.2.1 Khẩu phần thói quen ăn uống 11 4.2.2 Hoạt động thể lực 12 4.2.3 Yếu tố di truyền 12 4.2.4 Yếu tố kinh tế 12 4.3 Nguy 12 4.4 Phòng ngừa 12 4.5 Chú thích 13 4.6 am khảo 13 4.7 Liên kết 13 Bệnh ban đỏ 15 5.1 Các dấu hiệu triệu chứng 15 5.2 am khảo 15 5.3 Liên kết 16 Bệnh dengue 6.1 Dịch tễ học 17 Lịch sử 17 6.1.2 Xu hướng 18 6.1.3 Muỗi Aedes 18 6.2 Sinh lý bệnh 18 6.3 Triệu chứng chẩn đoán 18 6.3.1 Triệu chứng 19 6.3.2 Chẩn đoán 19 20 6.4.1 Nguyên tắc chung 20 6.4.2 Phân cấp điều trị bệnh nhân 20 20 6.5.1 Vaccine 20 6.5.2 Kiểm soát vector truyền bệnh 20 6.5.3 Giáo dục cộng đồng 21 6.6 am khảo 21 6.7 Liên kết 21 6.5 17 6.1.1 6.4 Một số yếu tố nguy thừa cân - béo phì Điều trị Dự phòng Bệnh Hirssprung 22 7.1 Các dấu hiệu triệu chứng 22 7.2 Sinh lý bệnh học 22 7.3 am khảo 23 Bệnh màng 24 8.1 Dịch tễ 24 8.2 Bệnh sinh yếu tố thuận lợi 24 MỤC LỤC iii 8.3 Sinh lý bệnh 24 8.4 Lâm sàng chẩn đoán 25 8.5 Chẩn đoán phân biệt 25 8.6 Điều trị triệu chứng 26 8.7 Điều trị nguyên nhân: Liệu pháp thay Surfactant 27 8.8 Biến chứng bệnh màng 28 8.9 Phòng ngừa 28 8.10 Tiên lượng 28 8.11 Tài liệu tham khảo 29 8.12 am khảo 29 Bệnh màng sơ sinh 30 9.1 Tỷ lệ mắc phải 30 9.2 Các thuốc thúc đẩy trưởng thành phổi 30 9.3 Sinh lý bệnh 31 9.4 Đặc điểm lâm sàng 31 9.5 Các dấu hiệu X quang 32 9.6 Điều trị 33 9.7 Xem thêm 35 9.8 am khảo 35 10 Bướu Wilms 36 10.1 am khảo 36 10.2 Liên kết 36 11 Các thuốc sử dụng phối hợp thở máy sơ sinh 37 11.1 CÁC THUỐC AN THẦN VÀ GIẢM ĐAU 37 11.1.1 Morphine 37 11.1.2 Fentanyl 37 11.1.3 Diazepam 38 11.1.4 Midazolam 38 11.1.5 Lorazepam 38 11.1.6 Chloral Hydrate 38 11.2 CÁC THUỐC GIÃN CƠ 38 11.2.1 Pancuronium 39 11.2.2 Vecuronium 40 11.3 CÁC THUỐC TRỢ TIM 40 11.3.1 Dopamine 41 11.3.2 Dobutamine 41 11.3.3 Isoproterenol 41 11.3.4 Epinephrine 41 11.4 CÁC THUỐC GIÃN MẠCH PHỔI 42 iv MỤC LỤC 11.4.1 Các chất gây kiềm 42 11.4.2 Tolazoline 42 11.4.3 Các thuốc khác 43 11.4.4 Adenosine 43 11.4.5 Magnesium Sulfate 43 11.4.6 Các thuốc chẹn kênh Calci 43 11.4.7 Prostacyclin (Prostagladin I2) 44 11.4.8 Nitric Oxide 44 11.5 CÁC CHẤT GIÃN PHẾ QUẢN VÀ CÁC THUỐC LONG ĐÀM 44 11.5.1 Albuterol (Salbutamol) 44 11.5.2 Acetylcysteine 44 11.5.3 Acid Cromoglycic 44 11.5.4 Racemic Epinephrine (triệt quang) 45 11.6 THUỐC LỢI TIỂU 45 11.6.1 Furosemide 45 11.6.2 iazide thuốc lợi tiểu kali 45 11.7 STEROID 46 11.8 CÁC THUỐC KÍCH THÍCH HÔ HẤP 46 11.8.1 eophylline 47 11.8.2 Caffeine 47 11.9 CÁC THUỐC KHÍ DUNG 47 11.9.1 Các yếu tố liên quan người bệnh 47 11.9.2 Các yếu tố iên quan khí dung 48 11.10 XEM THÊM 48 11.11 am khảo 48 12 Chăm sóc trẻ em 49 12.1 Chăm sóc trẻ tuổi 49 12.1.1 Dinh dưỡng 49 12.1.2 Dinh dưỡng 49 12.1.3 Giáo dục 49 12.2 Xem thêm 49 12.3 am khảo 49 12.4 Liên kết 49 13 Chỉ số Apgar 50 13.1 Tiêu chuẩn 50 13.2 Diễn giải kết 50 13.3 am khảo 50 14 Hạ canxi máu 14.1 Tổng quan 51 51 MỤC LỤC 14.2 Điều hòa chuyển hóa canxi v 51 14.3 Nguyên nhân 52 14.4 Triệu chứng 53 14.5 Chẩn đoán 54 14.6 Nguyên tắc điều trị 54 14.6.1 Điều trị hạ canxi máu cấp tính 54 14.6.2 Điều trị hạ canxi máu mạn tính 55 14.7 am khảo 55 15 Ho gà 56 15.1 Nguyên nhân 56 15.2 Điều trị 56 15.3 Vắc-xin 56 15.4 Chú thích 57 15.5 Liên kết 57 16 Hội ứng đáp ứng viêm hệ thống 58 16.1 Định nghĩa 58 16.2 Nguyên nhân SIRS 58 16.3 Miễn dịch-sinh lý bệnh SIRS 58 16.4 SIRS tổn thương tổ chức 59 16.5 SIRS rối loạn chức quan 60 16.5.1 Hệ hô hấp 60 16.5.2 Hệ tim mạch 60 16.5.3 Hệ thần kinh trung ương 60 16.5.4 Chuyển hóa 60 16.5.5 ận 60 16.5.6 Đông cầm máu 61 16.6 Chẩn đoán điều trị 61 16.7 am khảo 61 16.8 am khảo 61 17 Hội ứng rối loạn ức đa quan 62 17.1 Sinh lý bệnh 62 17.2 Các giai đoạn đáp ứng miễn dịch MODS 63 17.3 Tổn thương quan 63 17.4 Nguyên tắc điều trị 65 17.5 Xem thêm 65 17.6 am khảo 65 17.7 am khảo 66 18 Abraham Jacobi 18.1 Cuộc đời 67 67 vi MỤC LỤC 18.2 Sự nghiệp 67 18.2.1 am khảo 68 18.3 am khảo 68 19 Lạm dụng tình dục trẻ em 19.1 Định nghĩa 69 69 19.2 Nguy 69 19.3 ủ phạm 70 19.4 Hậu 70 19.5 Chẩn đoán 70 19.6 Biện pháp đề phòng 71 19.7 Xem thêm 71 19.8 Chú thích 71 19.9 am khảo 71 20 Lị tiêm ủng vắc xin 72 20.1 am khảo 72 20.2 Liên kết 72 21 Mốc phát triển trẻ em 21.1 am khảo 22 Não úng thủy 73 73 74 22.1 Sinh lý 74 22.2 Sinh lý bệnh nguyên nhân 74 22.3 Biểu lâm sàng 75 22.4 Chẩn đoán 75 22.5 Chẩn đoán phân biệt 75 22.6 Điều trị 75 22.7 Chú thích 76 22.8 Liên kết 76 23 Nhiễm trùng đường tiểu 77 23.1 Phân loại nhiễm trùng đường tiểu 77 23.2 Dịch tễ 78 23.3 Nguyên nhân yếu tố nguy 78 23.4 Triệu chứng 78 23.4.1 Triệu chứng NTĐT trẻ nhỏ 78 23.4.2 Các triệu chứng NTĐT gặp trẻ lớn 78 23.4.3 Nhiễm trùng đường tiểu người lớn 79 23.4.4 Triệu chứng NTĐT người lớn 79 23.5 Biến chứng 79 23.6 Chẩn đoán 79 MỤC LỤC vii 23.7 Điều trị 79 23.8 Phòng bệnh 80 23.9 am khảo 80 24 Nhiễm trùng huyết 81 24.1 Định nghĩa 81 24.2 Dịch tễ học 82 24.3 Sinh lý bệnh 82 24.3.1 uyết đáp ứng viêm mức 82 24.3.2 uyết suy giảm miễn dịch 82 24.3.3 uyết đông miên tế bào 83 24.3.4 Vai trò yếu tố di truyền 83 24.3.5 Cơ chế gây rối loạn chức đa quan 83 24.4 Chẩn đoán 83 24.4.1 Chẩn đoán xác định 84 24.4.2 Chẩn đoán giai đoạn 84 24.5 Điều trị 84 24.5.1 Kháng sinh 84 24.5.2 Protein C hoạt hóa 85 24.5.3 Hồi sức bồi phụ dịch 85 24.5.4 uốc vận mạch trợ tim 85 24.5.5 Liệu pháp Insuline tích cực 85 24.5.6 Liệu pháp Corticosteroide 86 24.5.7 Liệu pháp thay chức thận lọc máu 86 24.5.8 Dinh dưỡng điều trị 86 24.5.9 Các liệu pháp điều trị tương lai 86 24.6 am khảo 86 24.7 Xem thêm 87 24.8 am khảo 87 25 Omalizumab 88 25.1 Nguồn tham khảo 88 25.2 am khảo 88 26 Viêm tai 26.1 Bệnh viêm tai 89 89 26.2 Mức độ nguy hiểm bệnh 90 26.3 Phát điều trị 90 26.3.1 Triệu chứng 90 26.3.2 Điều trị 90 26.4 am khảo 90 26.5 Liên kết 91 viii MỤC LỤC 27 Procalcitonin bệnh viêm não 92 27.1 am khảo 28 ai bị 92 93 28.1 Nguyên nhân 93 28.2 Dịch tễ học 93 28.3 Chẩn đoán 93 28.4 Điều trị 94 28.5 Cách li trẻ bệnh 94 28.6 Các biện pháp ngăn ngừa cộng đồng 94 28.6.1 Trường học nhà trẻ 94 28.6.2 Đối với người tiếp xúc nguồn lây 94 28.6.3 Vaccine quai bị 94 28.7 am khảo thêm 29 Hội ứng Reye 94 95 29.1 am khảo 95 29.2 Liên kết 95 30 Sốt phát ban 96 30.1 Sốt phát ban Rubella 96 30.2 Triệu chứng 96 30.3 Nguyên nhân 96 30.4 Ngăn ngừa 96 30.5 Chú thích 96 31 Sởi 97 31.1 Nguyên nhân gây bệnh 97 31.2 Dịch bệnh thống kê 97 31.2.1 Năm 2014 97 31.3 Dịch tễ 97 31.3.1 Lây truyền 97 31.4 Bệnh sinh 97 31.5 Biểu lâm sàng 98 31.5.1 Giai đoạn ủ bệnh 98 31.5.2 Giai đoạn tiền triệu 98 31.5.3 Giai đoạn phát ban 98 31.5.4 Sởi không điển hình 98 31.6 Chẩn đoán 98 31.6.1 Chẩn đoán phân biệt 99 31.7 Điều trị 99 31.7.1 Vitamin A 99 31.8 Biến chứng 99 MỤC LỤC ix 31.9 Tiên lượng 100 31.10 Phòng bệnh 100 31.10.1 Vaccine 100 31.10.2 Phòng ngừa sau phơi nhiễm 101 31.11 Xem thêm 101 31.12 am khảo 101 31.13 Liên kết 101 32 Sởi Đức 103 32.1 Dấu hiệu triệu chứng 103 32.1.1 Hội chứng rubella bẩm sinh 103 32.2 Nguyên nhân 104 32.3 Chẩn đoán 104 32.4 Phòng ngừa 104 32.5 Điều trị 104 32.6 Dịch tễ học 104 32.7 Lịch sử 105 32.8 Chú thích 105 32.9 Liên kết 106 33 Suy giảm miễn dị 107 33.1 Suy giảm miễn dịch tiên phát 107 33.1.1 Hệ miễn dịch đặc hiệu 107 33.1.2 Hệ miễn dịch không đặc hiệu 108 33.2 Suy giảm miễn dịch thứ phát 109 33.3 Xem thêm 109 33.4 am khảo 109 33.5 am khảo 109 34 Suy giáp trạng bẩm sinh 110 34.1 Nguyên nhân 110 34.2 Chẩn đoán 110 34.2.1 Lâm sàng 110 34.2.2 Xét nghiệm 111 34.3 Điều trị 111 34.4 Tiên lượng 111 34.5 Chú thích 111 35 Tăng áp phổi tồn sơ sinh 112 35.1 DỊCH TỂ TAPSS 112 35.1.1 Ngạt tử cung hay chu sinh 112 35.1.2 Bệnh nhu mô phổi 112 35.1.3 Bất thường phát triển phổi 112 Chương 52 Virus rota Virus rota nguyên nhân phổ biến bệnh tiêu chảy nặng trẻ sơ sinh trẻ nhỏ [1] , số loại vi rút gây nhiễm trùng thường gọi cúm dày, liên quan đến cúm Nó chi vi rút RNA kép họ Reoviridae Đến tuổi lên năm, gần trẻ em giới bị nhiễm vi rút rota lần [2] Tuy nhiên, với lần nhiễm, hệ miễn dịch lại phát triển, lần nhiễm nghiêm trọng [3] ; người lớn bị ảnh hưởng [4] Có năm loài vi rút này, gọi A, B, C, D E [5] Rota loại A loài phổ biến nhất, gây 90% số ca nhiễm vi rút rota người Vi rút truyền đường phân-miệng Nó lây nhiễm phá hủy tế bào thành ruột non gây viêm dày ruột Mặc dù vi rút rota phát vào năm 1973 [6] gây tới 50% số ca nhập viện tiêu chảy cấp trẻ sơ sinh trẻ em,[7] tầm quan trọng đến rộng rãi sức khỏe cộng đồng, đặc biệt nước phát triển [8] Ngoài tác hại sức khỏe người, vi rút rota lây nhiễm động vật, mầm bệnh Một ảnh chụp ban đầu qua kính hiển vi điện vật nuôi [9] Bệnh tiêu chảy vi rút rota gây thường kiểm soát dễ dàng, nhiên toàn giới, năm có 500.000 trẻ em năm tuổi chết nhiễm vi rút rota [10] có thêm gần hai triệu người mang bệnh nặng [8] Tại Hoa Kỳ, trước bắt đầu chương trình tiêm chủng vi rút rota, vi rút gây năm khoảng 2,7 triệu trường hợp viêm dày ruột nặng trẻ em, gần 60.000 ca nhập viện, khoảng 37 ca tử vong [11] Các chiến dịch sức khỏe công cộng để chống vi rút rota tập trung vào việc cung cấp bù nước điện giải cho trẻ em bị nhiễm tiêm chủng để ngăn ngừa bệnh [12] tử Flewett 52.1 Lịch sử Năm 1943, Jacob Light Horace Hodes chứng minh tác nhân lọc từ phân trẻ em bị Tái dựng hình ảnh vi rút rota nhờ máy tính dựa số ảnh nhiễm tiêu chảy có khả gây tiêu chảy chụp qua kính hiển vi điện tử gia súc.[13] Ba thập kỷ sau, mẫu bảo quản tác nhân vi rút rota.[14] Trong năm tiếp theo, loại vi rút chuột[15] phát có liên hệ với loại vi rút gây tiêu chảy gia 161 162 súc.[16] Năm 1973, Ruth Bishop miêu tả vi rút liên quan tìm thấy trẻ em bị viêm dày ruột.[6][17] Năm 1974, omas Henry Flewe đề xuất tên gọi rotavirus (vi rút rota) sau ông quan sát chúng qua kính hiển vi điện tử thấy vi rút trông giống bánh xe (rota tiếng Latin);[18][19] bốn năm sau tên gọi Ủy ban quốc tế phân loại vi rút chấp nhận thức.[20] Năm 1976, vi rút liên quan miêu tả vài loài động vật.[16] Những vi rút này, tất gây bệnh viêm dày ruột cấp tính, xếp loại vào tác nhân gây bệnh ảnh hưởng đến người động vật toàn cầu.[18] Huyết vi rút rota miêu tả lần đầu vào năm 1980,[21] năm sau, vi rút rota từ người lần nuôi tế bào nuôi cấy lấy từ thận khỉ, cách thêm trypsin (một loại enzyme tìm thấy tá tràng động vật có vú biết đến cần thiết cho nhân rộng vi rút rota) vào môi trường nuôi cấy.[22] Khả nhân rộng vi rút rota môi trường nuôi cấy thúc đẩy tốc độ nghiên cứu, vào thập niên 1980 loại vắc-xin triển khai.[23] Năm 1998, vắc-xin vi rút rota đăng ký Hoa Kỳ Các thử nghiệm lâm sàng Hoa Kỳ, Phần Lan, Venezuela cho thấy vắc-xin có hiệu 80 đến 100% việc ngăn ngừa bệnh tiêu chảy nặng vi rút rota loại A gây ra, theo thống kê số lượng thử nghiệm lớn, vắc-xin không gây tác dụng phụ nghiêm trọng.[24][25] Tuy nhiên, nhà sản xuất vắc-xin ngừng đưa thị trường vào năm 1999, sau có báo cáo liên quan vắc-xin vi rút rota góp phần làm tăng nguy lồng ruột, loại tắc nghẽn ruột, 12.000 trẻ sơ sinh tiêm phòng có trẻ bị chứng này.[26] Báo cáo gây tranh cãi căng thẳng rủi ro tương đối lợi ích loại vắc xin vi rút rota.[27] Năm 2006, hai loại vắc-xin chống lại lây nhiễm vi rút rota loại A an toàn hiệu trẻ em,[28] tháng năm 2009 Tổ chức y tế giới khuyến nghị đưa vắcxin vi rút rota vào chương trình tiêm chủng quốc gia để phòng chống loại vi rút này.[29] CHƯƠNG 52 VIRUS ROTA điển hình, lần nhiễm sau dần có biểu bệnh [4] , hệ thống miễn dịch bảo vệ tốt [2] Do đó, tỷ lệ nhiễm có triệu chứng rõ nét xảy nhiều trẻ tuổi giảm dần tới năm 45 tuổi [32][33] Việc lây nhiễm trẻ sơ sinh, thường xảy ra, lại hay thể triệu chứng nhẹ [34][35] , triệu chứng nặng thường thể trẻ từ tháng tuổi đến năm tuổi, người già, người bị suy giảm miễn dịch Do phát triển hệ miễn dịch từ tuổi ấu thơ, đa số người lớn không bị nhạy cảm với vi rút rota; bệnh viêm đau dày ruột người lớn thường nguyên nhân khác, nhiên việc lây nhiễm không phát bệnh người lớn gây lây lan vi rút cộng đồng [36] Tái nhiễm không phát bệnh thường chủng huyết khác vi rút rota loài A gây ra.[3][37] 52.3 Lây nhiễm Vi rút rota loài A phân trẻ bị nhiễm Vi rút rota lây qua đường phân-miệng, qua tiếp xúc với tay bề mặt vật thể bị nhiễm vi rút rota [38] qua đường hô hấp[1] Phân bệnh nhân chứa tới 10 nghìn tỷ hạt mang bệnh gam [4] cần chừng 10 đến 100 số đủ để lây nhiễm bệnh sang người khác [39] Vi rút rota tồn bền vững môi trường thông thường tìm thấy mẫu nước sông mức độ chừng đến hạt mang bệnh gallon [40] Các biện pháp vệ sinh thông dụng để tiêu diệt vi Bệnh vi rút rota gây thường có triệu chứng ký sinh trùng thường không hiệu khuẩn nôn mửa, tiêu chảy nhiều nước, sốt nhẹ việc kiểm soát vi rút rota, điều suy từ số liệu Một trẻ bị nhiễm virus, có khoảng thời gian [30] vụ nhiễm vi rút rota không khác biệt nhiều ủ bệnh cỡ hai ngày trước triệu chứng xuất quốc gia có tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ cao thấp [1] Các triệu chứng thường bắt đầu với ói mửa, sau khoảng đến ngày tiêu chảy nhiều Mất nước xảy phổ biến nhiễm vi rút rota so với hầu hết trường hợp nhiễm vi khuẩn, nguyên nhân gây tử 52.4 Cơ chế bệnh vong hàng đầu liên quan đến nhiễm vi rút rota [31] 52.2 Triệu chứng Nhiễm vi rút rota loài A xảy suốt đời người: Bệnh tiêu chảy nhiều hoạt động vi rút Chứng lần nhiễm thường kèm theo triệu chứng hấp thụ xảy phá hủy tế bào 52.6 ĐIỀU TRỊ VÀ TIÊN LƯỢNG 163 (reverse transcription-polymerase chain reaction) (RTPCR) phát xác định tất loài loại huyết vi rút rota người.[52] 52.6 Điều trị tiên lượng Điều trị nhiễm vi rút rota cấp tính không cụ thể bao gồm theo dõi kiểm soát triệu chứng quan trọng trì cân nước thể bệnh nhân (bù nước điện giải).[12] Nếu không chữa trị, trẻ em tử vong lượng nước thể nhiều.[53] Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng tiêu chảy, điều trị bao gồm uống bù nước điện giải, trẻ em cung cấp thêm nước uống chứa lượng nhỏ muối đường.[54] Những ca nặng cần phải nhập viện để truyền nước điện giải vào tĩnh mạch hay dùng ống đặt qua lỗ mũi, nồng độ điện phân nồng độ đường máu kiểm soát.[47] Vi rút rota gây biến chứng khác ca kiểm soát tốt tiên lượng xác.[55][56] Có số báo cáo hoi biến chứng liên quan đến hệ thần kinh trung ương (CNS) nơi vi rút rota phát chất dịch ruột gọi tế bào hấp thụ đường ruột (enterocyte) hệ thần kinh trường hợp viêm não viêm Protein độc hại NSP4 vi rút rota sinh gây lão hóa màng não,[57][58][59] nghiên cứu tiết ion chloride phụ thuộc ion canxi, phá vỡ xác nhận nhiễm vi rút rota màng vận chuyển protein SGLT1 - quan trung gian giới hạn ruột, mà gây viremia tái hấp thụ nước, giảm thiểu hoạt động màng vân vi rút vào máu ảnh hưởng đến biên giới disaccharidase, kích hoạt phản xạ phận khác thể.[60] tiết phụ thuộc ion canxi hệ thần kinh ruột.[41][42] Các tế bào hấp thụ đường ruột (enterocytes) khỏe mạnh tiết lactase vào ruột non; tế bào bị phá 52.7 Phòng chống hủy, trẻ thiếu lactase không tiêu hóa sữa, triệu chứng đặc trưng việc nhiễm vi rút rota,[43][44] triệu chứng kéo dài dai dẳng hàng tuần.[45] Sau tái áp dụng chế độ ăn có sữa cho trẻ, trẻ tái phát bệnh tiêu chảy nhẹ, Bởi cải thiện vệ sinh không làm giảm tỷ lệ mắc bệnh vi rút rota, tỷ lệ nhập viện cao dù lên men vi khuẩn lactose disacarit ruột.[46] cho có nhiều loại thuốc uống bù điện giải, cách phòng chống chủ yếu y tế cộng đồng tiêm phòng.[61] Năm 2006, hai loại vắc-xin phòng chống 52.5 Chẩn đoán nhiễm vi rút rota loại A an toàn hiệu trẻ em: Rotarix GlaxoSmithKline Việc chẩn đoán nhiễm vi rút rota thông thường theo sản xuất[62] RotaTeq Merck sản xuất.[63] Các vắc sau chẩn đoán viêm dày ruột (gastroenteritis) xin sử dụng đường uống chứa vi rút xác định nguyên nhân gây tiêu chảy nặng Hầu hết làm suy yếu Vắc-xin vi rút rota đăng ký trẻ em nhập viện viêm dày ruột khám 100 quốc gia, có 17 nước đưa tiêm chủng vi vi rút rota loại A.[47][48] Các chẩn đoán y tế cụ thể rút rota vào chương trình tiêm chủng thường xuyên.[64] nhiễm vi rút rota loại A thực cách tìm vi rút phân trẻ em enzyme miễn Chương trình tiêm chủng vắc xin vi rút rota hợp dịch Có số kiểm tra cấp phép thị tác PATH, Tổ chức Y tế ế giới (WHO), Trung trường mà nhạy đặc trưng cho vi rút rota loại tâm Kiểm soát Phòng chống Bệnh Hoa Kỳ, A, có khả xác định loại huyết tài trợ Liên minh Toàn cầu Vắc xin Miễn dịch chúng.[49][50] Những phương pháp khác, nhờ kính hiển Chương trình nhắm tới việc giảm tỷ lệ mắc bệnh tỷ tạo vắc-xin vi rút rota vi điện tử gel điện di polyacrylamit (polyacrylamide lệ chết tiêu chảy việc [65] cho nước phát triển gel electrophoresis), sử dụng phòng thí nghiệm.[51] Phản ứng chuỗi trùng hợp phiên mã ngược Ngày tháng năm 2009, WHO thông báo thử Ảnh qua kính hiển vi điện tử cho thấy vi rút rota công tế bào hấp thụ đường ruột (enterocyte) (trên) so với tế bào khỏe mạnh (dưới) Thanh màu đen dài xấp xỉ 500 nm 164 CHƯƠNG 52 VIRUS ROTA nghiệm lâm sàng vắc xin Rotarix “tại nơi có tỷ lệ chết cao điều kiện kinh tế xã hội thấp Nam Phi Malawi, cho thấy vắc xin làm giảm đáng kể mức độ nghiêm trọng tình trạng tiêu chảy vi rút rota” WHO khuyến khích việc đưa tiêm chủng vắc xin vi rút rota vào chương trình tiêm chủng thường kỳ quốc gia[66] Có nhiều vắc-xin vi rút rota nghiên cứu [67] Những vụ bùng phát dịch tiêu chảy vi rút rota loài A thường xảy trẻ sơ sinh nằm bệnh viện, trẻ học mẫu giáo hay nhà trẻ, người già trại dưỡng lão Đã có vụ dịch gây nhiễm bẩn nguồn nước công cộng Colorado năm 1981.[81] Trong năm 2005, xảy vụ bùng phát dịch tiêu chảy lớn Nicaragoa Vụ bùng phát dịch lớn nghiêm trọng có liên hệ với đột biến gen vi rút rota loài A, giúp Năm 2012, Việt Nam sản xuất thành công vắc xin vi rút thoát khỏi hàng rào miễn dịch phổ biến [68][69] Rotavin-M1 đưa vào sử dụng nước thể cư dân.[82] Một vụ dịch lớn tương tự xảy Brazil năm 1977.[83] 52.8 Dịch tễ học Biến đổi theo mùa số ca nhiễm vi rút rota loài A vùng nước Anh: tỷ lệ nhiễm tăng lên vào mùa đông Vi rút rota loài A, gây 90% số ca nhiễm vi rút rota đường ruột người,[70] đặc hữu cho toàn cầu Mỗi năm vi rút gây hàng triệu ca tiêu chảy nước phát triển, triệu ca nhập viện[8] khoảng 611,000 ca tử vong.[71] Ngay Hoa Kỳ — trước có chương trình tiêm chủng vắc xin vi rút rota[72] — năm có 2,7 triệu ca nhiễm vi rút rota đường ruột, 60000 trẻ nhập viện khoảng 37 trẻ tử vong.[11] Vai trò quan trọng vi rút rota việc gây tiêu chảy chưa nhận thức đầy đủ rộng rãi công chúng,[73] đặc biệt nước phát triển.[8][74] Hầu hết trẻ em lên tuổi bị nhiễm vi rút rota lần.[71] Vi rut rota nguyên nhân phổ biến gây tiêu chảy trẻ sơ sinh trẻ nhỏ, chiếm 20% số ca tiêu chảy, chiếm 50% số ca nhập viện tiêu chảy.[8] Số ca nhập viện vi rut rota bé trai nhiều gấp đôi so với bé gái.[7][75] Tại vùng ôn đới, vụ nhiễm vi rút rota thường xảy vào mùa đông, vùng nhiệt đới ca nhiễm xảy quanh năm;[76] khác biệt biến đổi nhiệt độ độ ẩm theo mùa.[77][78] Các số liệu nguyên nhân nhiễm bẩn thực phẩm chưa rõ.[79] “Vi rút rota đánh giá gây 40% tổng số vụ nhập viện tiêu chảy trẻ tuổi toàn cầu — gây năm 100 triệu ca tiêu chảy cấp 350 đến 600 nghìn ca tử vong.” UNICEF Tổ chức Y tế ế giới [80] Vi rút rota loài B, gọi vi rút tiêu chảy người lớn (ADRV), gây đại dịch tiêu chảy Trung ốc, lây nhiễm hàng nghìn người đủ lứa tuổi Các vụ dịch xảy nguồn nước uống bị nhiễm bẩn.[84][85] Vi rút rota B lây lan Ấn Độ năm 1998; chủng vi rút lây gọi CAL Không giống ADRV, chủng CAL không lây lan toàn cầu đặc hữu địa phương.[86][87] Cho tới nay, vụ dịch vi rút rota B tập trung nhiều Trung ốc đại lục, điều tra cho thấy người dân Hoa Kỳ chưa phát triển hệ miễn dịch chống lại vi rút rota B.[88] Vi rút rota C có liên quan đến số trường hợp tiêu chảy trẻ nhỏ, xảy rải rác nhiều quốc gia, vụ bùng phát ghi nhận Nhật Bản Anh ốc.[89][90] 52.9 Lây nhiễm động vật Vi rút rota nhiễm gây tiêu chảy động vật non Các động vật có vú non (như vượn người,[91] trâu bò,[92] lợn,[93] cừu,[9] chuột cống,[94] chó mèo,[95] chuột nhà,[96] ngựa,[97] thỏ[98] ) loài lông vũ (gà gà tây[99] ) Các vi rút rota nguồn dự trữ tiềm tàng khả trao đổi gen với vi rút rota người Có chứng cho thấy vi rút rota động vật lây nhiễm người, thông qua lấy lan trực tiếp cách cung cấp đoạn RNA để trộn gen với chủng vi rút rota người.[100][101] Vi rút rota nguồn bệnh cho vật nuôi gây thiệt hại kinh tế chi phí chữa bệnh tỷ lệ mắc bệnh tỷ lệ chết cao.[9] 52.10 Tham khảo [1] Dennehy PH (2000) “Transmission of rotavirus and other enteric pathogens in the home” Pediatr Infect Dis J 19 (10 Suppl): S103–5 PMID 11052397 doi:10.1097/00006454-200010001-00003 [2] Velázquez FR, Matson DO, Calva JJ, Guerrero L, Morrow AL, Carter-Campbell S, Glass RI, Estes MK, Pickering LK, Ruiz-Palacios GM (1996) “Rotavirus infections in infants as protection against subsequent infections” 52.10 THAM KHẢO N Engl J Med 335 (14): 1022–8 PMID 8793926 doi:10.1056/NEJM199610033351404 [3] Linhares AC, Gabbay YB, Mascarenhas JD, Freitas RB, Flewe TH, Beards GM (1988) “Epidemiology of rotavirus subgroups and serotypes in Belem, Brazil: a three-year study” Ann Inst Pasteur Virol 139 (1): 89– 99 PMID 2849961 doi:10.1016/S0769-2617(88)80009-1 [4] Bishop RF (1996) “Natural history of human rotavirus infection” Arch Virol Suppl 12: 119–28 PMID 9015109 165 [16] Woode GN, Bridger JC, Jones JM, Flewe TH, Davies HA, Davis HA, White GB (ngày tháng năm 1976) “Morphological and antigenic relationships between viruses (rotaviruses) from acute gastroenteritis in children, calves, piglets, mice, and foals” (PDF) Infect Immun 14 (3): 804–10 PMC 420956 PMID 965097 [17] Bishop RF, Davidson GP, Holmes IH, Ruck BJ (1973) “Leer: Evidence for viral gastroenteritis” N Engl J Med 289 (20): 1096–7 PMID 4742237 doi:10.1056/NEJM197311152892025 [5] Phân loại vi rút ICTV năm 2009 [6] Bishop RF, Davidson GP, Holmes IH, Ruck BJ (1973) “Virus particles in epithelial cells of duodenal mucosa from children with acute non-bacterial gastroenteritis” Lancet (7841): 1281–3 PMID 4127639 doi:10.1016/S0140-6736(73)92867-5 [7] Rheingans RD, Heylen J, Giaquinto C (2006) “Economics of rotavirus gastroenteritis and vaccination in Europe: what makes sense?” Pediatr Infect Dis J 25 (1 Suppl): S48–55 PMID 16397429 doi:10.1097/01.inf.0000197566.47750.3d [8] Simpson E, Wiet S, Bonilla J, Gamazina K, Cooley L, Winkler JL (2007) “Use of formative research in developing a knowledge translation approach to rotavirus vaccine introduction in developing countries” BMC Public Health 7: 281 PMC 2173895 PMID 17919334 doi:10.1186/1471-2458-7-281 [9] Holland RE (ngày tháng 10 năm 1990) “Some infectious causes of diarrhea in young farm animals” (PDF) Clin Microbiol Rev (4): 345–75 PMC 358168 PMID 2224836 [10] Tổ chức Y tế ế giới Bài viết vai trò vắc xin vi rút rota [11] Fischer TK, Viboud C, Parashar U đồng nghiệp (2007) “Hospitalizations and deaths from diarrhea and rotavirus among children
- Xem thêm -

Xem thêm: Các trang trong thể loại “nhi khoa”, Các trang trong thể loại “nhi khoa”, Các trang trong thể loại “nhi khoa”

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay