Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Truyện sự tích bánh chưng bánh dày

7 40 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 12:26

Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ xã hội Chủ đề: Thế giới thực vật Đề tài: Truyện “Sự tích bánh chưng bánh dày” Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương Sự tích bánh chưng bánh dày Các hoàng tử khác làm gì? Lang Liêu làm để có lễ vật dâng cha? Cuối vua cha định nào? Chúc quý cô giáo hạnh phúc thành đạt CHÀO TẠM BIỆT .. .Sự tích bánh chưng bánh dày Các hoàng tử khác làm gì? Lang Liêu làm để có lễ vật dâng cha? Cuối vua cha định nào? Chúc quý cô giáo hạnh phúc thành đạt CHÀO TẠM
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Truyện sự tích bánh chưng bánh dày, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Truyện sự tích bánh chưng bánh dày, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Truyện sự tích bánh chưng bánh dày

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay