Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Truyện cây tre trăm đốt

12 38 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 12:26

Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ xã hội Chủ đề: Thế giới thực vật Đề tài: Truyện “Cây tre trăm đốt” Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương Cây tre trăm đốt Anh nông làm thuê cho ai? Khi lão nhà giàu bắt anh vào rừng chặt tretrăm đốt, anh nông dân làm gì? Lúc anh làm để trừng trị lão? Khi lão hứa gả gái cho anh, anh nông dân làm gì? Chúc quý cô giáo hạnh phúc thành đạt CHÀO TẠM BIỆT ... Cây tre trăm đốt Anh nông làm thuê cho ai? Khi lão nhà giàu bắt anh vào rừng chặt tre có trăm đốt, anh nông dân làm gì? Lúc anh làm để trừng trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Truyện cây tre trăm đốt, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Truyện cây tre trăm đốt, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Truyện cây tre trăm đốt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay