Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Trò chuyện về ngày tết nguyên đán

8 46 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 12:26

Lĩnh vực phát triển nhận thức Chủ đề: Thế giới thực vật – Tết Đề tài: Trò chuyện ngày Tết nguyên đán Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương Khi bố mẹ dọn dẹp nhà cửa hay trang trí làm gì? Sắp tới ngày tết bố mẹ chuẩn bị cho gì? Ngày tết thường ăn ăn nào? Ngày tết thường đâu chơi? ... Khi bố mẹ dọn dẹp nhà cửa hay trang trí làm gì? Sắp tới ngày tết bố mẹ chuẩn bị cho gì? Ngày tết thường ăn ăn nào? Ngày tết thường đâu chơi?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Trò chuyện về ngày tết nguyên đán, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Trò chuyện về ngày tết nguyên đán, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Trò chuyện về ngày tết nguyên đán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay