Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Tìm hiểu một số cây lương thực quen thuộc

12 45 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 12:26

Chủ đề nhánh: Cây lương thực, thực phẩm Lĩnh vực: Phát triển nhận thức Đề tài: Tìm hiểu số lương thực quen thuộc Lứa tuổi: – tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương Cây lúa Cây bắp So sánh Cây khoai lang Cây khoai mì So sánh Một số lương thực khác .. .Cây lúa Cây bắp So sánh Cây khoai lang Cây khoai mì So sánh Một số lương thực khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Tìm hiểu một số cây lương thực quen thuộc, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Tìm hiểu một số cây lương thực quen thuộc, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Tìm hiểu một số cây lương thực quen thuộc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay