Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ hoa kết trái

25 55 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 12:26

Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ xã hội Chủ đề: Thế giới thực vật Đề tài: Thơ “Hoa kết trái” Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương Hoa kết trái Thu Hà Hoa kết trái Trong thơ có loại hoa nào? Hoahoa mướp có màu sắc nào? tim tím vàng vàng Hoa lựu thơ nào? chói chang Hoa vừng hoa đỗ thơ nào? nho nhỏ xinh xinh Hoa mận thơ nào? rung rinh Trong thơ tác giả khuyên bạn nhỏ điều gì? Hoa kết trái Hoa cà tim tím Hoa mướp vàng vàng Hoa lựu chói chang Đỏ đóm lửa Hoa vừng nho nhỏ Hoa đỗ xinh xinh Hoa mân trăng tinh Rung rinh trước gió Này ban nhỏ Đừng hái hoa tươi Hoa yêu người Nên hoa kết trái Thu Hà Trò chơi “Bé làm họa sĩ” .. .Hoa kết trái Thu Hà Hoa kết trái Trong thơ có loại hoa nào? Hoa cà hoa mướp có màu sắc nào? tim tím vàng vàng Hoa lựu thơ nào? chói chang Hoa vừng hoa đỗ thơ nào? nho nhỏ xinh xinh Hoa. .. xinh Hoa mận thơ nào? rung rinh Trong thơ tác giả khuyên bạn nhỏ điều gì? Hoa kết trái Hoa cà tim tím Hoa mướp vàng vàng Hoa lựu chói chang Đỏ đóm lửa Hoa vừng nho nhỏ Hoa đỗ xinh xinh Hoa mân trăng... nhỏ Hoa đỗ xinh xinh Hoa mân trăng tinh Rung rinh trước gió Này ban nhỏ Đừng hái hoa tươi Hoa yêu người Nên hoa kết trái Thu Hà Trò chơi “Bé làm họa sĩ”
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ hoa kết trái, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ hoa kết trái, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ hoa kết trái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay