Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ hoa cúc vàng

19 56 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 12:26

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Chủ đề: Thế giới thực vật Đề tài: Thơ “Hoa cúc vàng” Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương Hoa cúc vàng Nguyễn Văn Chương Hoa cúc vàng Bài thơ nói điều gì? Mùa đông, bầu trời cối nào? Năng đâu hết Trời đăp chăn Mùa xuân đến, điều xảy ra? Hoa cúc vàng Suốt ca mùa đông Năng đâu hết Trời đăp chăn Còn chịu rét Sớm nở hết Đây sân cúc vàng Thây mùa xuân đẹp Ồ phai đâu Mùa đông Cúc gom vàng Vào biếc Chờ Tết Nở bung thành hoa Rực vàng hoa cúc Nguyễn Văn Chương Trò chơi “Vẽ hoa tặng bạn” ... Hoa cúc vàng Nguyễn Văn Chương Hoa cúc vàng Bài thơ nói điều gì? Mùa đông, bầu trời cối nào? Năng đâu hết Trời đăp chăn Mùa xuân đến, điều xảy ra? Hoa cúc vàng Suốt ca mùa đông... chịu rét Sớm nở hết Đây sân cúc vàng Thây mùa xuân đẹp Ồ phai đâu Mùa đông Cúc gom vàng Vào biếc Chờ Tết Nở bung thành hoa Rực vàng hoa cúc Nguyễn Văn Chương Trò chơi “Vẽ hoa tặng bạn”
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ hoa cúc vàng, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ hoa cúc vàng, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ hoa cúc vàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay