Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Làm quen chữ cái o ô ơ

20 55 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 12:22

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Chủ đề: Trường mầm non Đề tài: LQCC “o, ô, ơ” Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương kéo o co o o o cô giá o o ô ô So sánh oo ô l cờ , o , ,o , oo So sánh , oôo Trò chơi • Xếp hột hạt • Chọn chữ thiếu từ • Ai tài giỏi? cầu tuột c ầ u t u t l lô tô t lớp học l p h c bóng q u b n g bảng b n g c n ô c i ...k o o co o o o cô giá o o ô ô So sánh oo ô l cờ , o , ,o , oo So sánh , o o Trò chơi • Xếp hột hạt • Chọn chữ thiếu từ • Ai tài giỏi? cầu tuột c ầ u t u t l lô tô t lớp học l p h... từ • Ai tài giỏi? cầu tuột c ầ u t u t l lô tô t lớp học l p h c bóng q u b n g bảng b n g c n ô c i
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Làm quen chữ cái o ô ơ, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Làm quen chữ cái o ô ơ, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Làm quen chữ cái o ô ơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay