Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Nhận biết thứ tự các ngày trong tuần

16 37 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 12:22

Lĩnh vực phát triển nhận thức Chủ đề: Trường mầm non Đề tài: Nhận biết thứ tự ngày tuần Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương Trò chơi Trò chơi “Mình trỗ tài” Trò chơi “Ai giỏi hơn” Trò chơi “Ai giỏi hơn” Trò chơi “Ai giỏi hơn” Trò chơi “Ai giỏi hơn” Trò chơi “Ai giỏi hơn” Trò chơi “Ai giỏi hơn”
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Nhận biết thứ tự các ngày trong tuần, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Nhận biết thứ tự các ngày trong tuần, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Nhận biết thứ tự các ngày trong tuần

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay