Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ chú bộ đội hành quân trong mưa

12 35 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 11:59

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Chủ đề: Ngành nghề Đề tài: Thơ “Chú đội hành quân mưa” Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương Chú đội hành quân mưa Vũ Thùy Hương lộp bộp Chú đội hành quân mưa Chú đội làm gì? Có soi đường cho chú? Chú đội hành quân mưa Mưa rơi, mưa rơi Lộp bộp, lộp bộp Áo dù có ướt Vân vân Đường măt trân Còn dài, dài Cho dù mưa rơi Chú vân tới Chú đêm Long lanh đỏ Như đèn nhỏ Soi đường hành quân Mưa rơi, mưa rơi Lộp bộp, lộp bộp Vân vân Chân dồn dâp bước Vũ Thùy Hương Trò chơi “Tập làm đội” ... Chú đội hành quân mưa Vũ Thùy Hương lộp bộp Chú đội hành quân mưa Chú đội làm gì? Có soi đường cho chú? Chú đội hành quân mưa Mưa rơi, mưa rơi Lộp bộp, lộp bộp Áo dù có ướt... dài, dài Cho dù mưa rơi Chú vân tới Chú đêm Long lanh đỏ Như đèn nhỏ Soi đường hành quân Mưa rơi, mưa rơi Lộp bộp, lộp bộp Vân vân Chân dồn dâp bước Vũ Thùy Hương Trò chơi “Tập làm đội
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ chú bộ đội hành quân trong mưa, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ chú bộ đội hành quân trong mưa, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ chú bộ đội hành quân trong mưa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay