Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ chiếc cầu mới

10 25 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 11:59

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ Chủ điểm: Ngành nghề HĐH: Thơ “Chiếc cầu mới” Lứa tuổi – tuổi GV: Bùi Ngọc Khương Ngày dạy: Ô cửa thần kỳ Chiếc cầu xây dựng đâu? Ai xây dựng cầu ? Trong thơ câu thơ giúp cho biết người tàu, xe qua cầu đông vui? Tu tu Xình xịch qua Khách ngồi Đoàn Cùng cười hớn hở Nhân dân qua cầu nói công nhân xây dựng? Thái độ người cầu nào? Chiếc cầu xây dựng để làm gì? ... cửa thần kỳ Chiếc cầu xây dựng đâu? Ai xây dựng cầu ? Trong thơ câu thơ giúp cho biết người tàu, xe qua cầu đông vui? Tu tu Xình xịch qua Khách ngồi Đoàn Cùng cười hớn hở Nhân dân qua cầu nói công... Khách ngồi Đoàn Cùng cười hớn hở Nhân dân qua cầu nói công nhân xây dựng? Thái độ người cầu nào? Chiếc cầu xây dựng để làm gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ chiếc cầu mới, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ chiếc cầu mới, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ chiếc cầu mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay