Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ bé làm bao nhiêu nghề

19 49 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 11:58

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Chủ đề: Ngành nghề Đề tài: Thơ “Bé làm nghề” Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương Bé làm nghề Yên Thao Bé làm nghề Khi chơi làm thợ nề, bé làm gì? Khi làm thợ mỏ, bé làm nào? Khi làm thợ hàn, bé làm sản phẩm gì? Còn làm thầy thuốc? Bé làm làm cô nuôi? Vậy bé trở thành cún nào? Bé làm nghề Bé chơi làm thợ nề Xây nên bao nhà cửa Bé chơi làm thợ mỏ Đào lên thât nhiều than Bé chơi làm thợ hàn Nối nhịp câu đât nước Bé chơi làm thây thuốc Chữa bệnh cho người Bé chơi làm cô nuôi Xúc cơm cho cháu bé Một ngày nhà trẻ Bé làm nghề Chiều mẹ đến đón Bé lai cún Yên Thao Trò chơi “Chọn tranh” .. .Bé làm nghề Yên Thao Bé làm nghề Khi chơi làm thợ nề, bé làm gì? Khi làm thợ mỏ, bé làm nào? Khi làm thợ hàn, bé làm sản phẩm gì? Còn làm thầy thuốc? Bé làm làm cô nuôi? Vậy bé trở thành... nào? Bé làm nghề Bé chơi làm thợ nề Xây nên bao nhà cửa Bé chơi làm thợ mỏ Đào lên thât nhiều than Bé chơi làm thợ hàn Nối nhịp câu đât nước Bé chơi làm thây thuốc Chữa bệnh cho người Bé chơi làm. .. làm thây thuốc Chữa bệnh cho người Bé chơi làm cô nuôi Xúc cơm cho cháu bé Một ngày nhà trẻ Bé làm nghề Chiều mẹ đến đón Bé lai cún Yên Thao Trò chơi “Chọn tranh”
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ bé làm bao nhiêu nghề, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ bé làm bao nhiêu nghề, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ bé làm bao nhiêu nghề

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay