Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Truyện ba cô gái

12 54 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 11:46

Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ xã hội Chủ đề: Gia đình Đề tài: Truyện “Ba cô gái” Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương Ba cô gái Trong câu chuyện có ai? Bà mẹ sinh cô gái? Khi mẹ cô gái bị ốm, bà viết thư nói với sóc con? Chị có thăm mẹ không? Tại sao? Ngay lúc đó, chị nào? Chị hai có thăm mẹ không? Tại sao? Sóc vừa nói xong cô hai biến thành gì? Tiếp theo, Sóc đâu? Nghe tin mẹ ốm cô út có thái độ nào? Trò chơi “Mang thuốc cho mẹ” .. .Ba cô gái Trong câu chuyện có ai? Bà mẹ sinh cô gái? Khi mẹ cô gái bị ốm, bà viết thư nói với sóc con? Chị có thăm mẹ không? Tại... lúc đó, chị nào? Chị hai có thăm mẹ không? Tại sao? Sóc vừa nói xong cô hai biến thành gì? Tiếp theo, Sóc đâu? Nghe tin mẹ ốm cô út có thái độ nào? Trò chơi “Mang thuốc cho mẹ”
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Truyện ba cô gái, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Truyện ba cô gái, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Truyện ba cô gái

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay