Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ làm anh

15 56 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 11:45

Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ xã hội Chủ đề: Gia đình Đề tài: Thơ “Làm anh” Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương Làm anh Phan Thị Thanh Nhàn Làm anh Anh phải làm em bé khóc? Khi em bé ngã, anh làm nào? Mẹ cho quà bánh, anh phải làm gì? Làm anh Làm anh khó Phai đâu chuyên đùa Với em bé gái Phai người lớn Khi em bé khóc Anh phai dỗ dành Nếu em bé ngã Anh nâng dịu dàng Mẹ cho quà bánh Chia em phân Có đồ chơi đẹp Cũng nhường em Làm anh thât khó Nhưng mà thât vui Ai yêu em bé Thì làm Phan Thị Thanh Nhàn Trò chơi “Chia đồ chơi cho em” ... Làm anh Phan Thị Thanh Nhàn Làm anh Anh phải làm em bé khóc? Khi em bé ngã, anh làm nào? Mẹ cho quà bánh, anh phải làm gì? Làm anh Làm anh khó Phai đâu chuyên đùa... bé khóc Anh phai dỗ dành Nếu em bé ngã Anh nâng dịu dàng Mẹ cho quà bánh Chia em phân Có đồ chơi đẹp Cũng nhường em Làm anh thât khó Nhưng mà thât vui Ai yêu em bé Thì làm Phan Thị Thanh Nhàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ làm anh, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ làm anh, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Thơ làm anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay