Giáo án Ngữ văn 9 bài 24: Nghĩa tường minh và hàm ý

4 562 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 10:31

... soa ? Vậy em hiểu nghĩa tường này! minh hàm ý? → Không có ẩn ý - Học sinh đọc ghi nhớ sách giáo khoa Kết luận trang 75 - Nghĩa tường minh phần thông báo diễn đạt trực tiếp từ ngữ câu - Học sinh... chứa Bài hàm ý không? - “Hà nắng gớm nào” → hàm ý mà câu đánh trống lảng - Tôi thấy người ta đồn → hàm ý mà câu nói bỏ lửng Củng cố: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Thế nghĩa. .. nghĩa tường minh, hàm ý? - Tác dụng nó? - Làm để biết câu văn chứa hàm ý - Học sinh thuộc lòng phần ghi nhớ Hướng dẫn học - Hoàn thiện tập sách giáo khoa - Làm tập trắc nghiệm - Viết đoạn văn diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 9 bài 24: Nghĩa tường minh và hàm ý, Giáo án Ngữ văn 9 bài 24: Nghĩa tường minh và hàm ý, Giáo án Ngữ văn 9 bài 24: Nghĩa tường minh và hàm ý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn