Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9

150 53 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 11:30

Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9 Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9 Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9 Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9 Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9 Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9 Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9 Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9 Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9 Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9 Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9 Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9 Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9 Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9 Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9 Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9 Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9 Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9 Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9 Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9 Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9 Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9 Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9 M K HIU [*****] THI CHN HC SINH GII THNH PH LP - Nm hc 2015-2016 MễN: VT Lí Thi gian lm bi: 150 phỳt ( thi gm 05 cõu, 02 trang) Cõu (2 im) Mt chic xe phi i t a im A n a im B khong thi gian d nh t Nu xe chuyn ng t A n B vi tc v1 = 48 km/h thỡ xe ti B sm hn d nh 18 phỳt Nu xe chuyn ng t A n B vi tc v2 = 12 km/h thỡ xe n B mun n d nh 27 phỳt a Tỡm chiu di quóng ng AB v thi gian d nh t b n B ỳng thi gian d nh t, thỡ xe chuyn ng t A n C (C nm trờn AB) vi võn tc v1 = 48 km/h ri tip tc t C n B vi tc v2 = 12 km/h Tỡm chiu di quóng ng AC Cõu (2 im) t 0x C Cú mt s chai sa hon ton giụng nhau, u ang nhit Ngi ta th tng chai ln lt vo mt binh cỏch nhit cha nc, sau cõn bng nhit thỡ ly ri th chai khỏc vo Nhit nc ban u bỡnh l t = 360C, chai th nht ly cú nhit t1 = 330C, chai th hai ly cú nhit t2 = 30,50C B qua s hao phớ nhit a Tỡm nhit tx b n chai th bao nhiờu thỡ ly nhit nc bỡnh bt u nh hn 26 0C Cõu (2 im) U R1D C Hình R2 R3 R4 B A Cho mch in nh hỡnh 1: Cỏc in tr R1, R2, R3, R4 v am pe k l hu hn, hiu in th gia hai im A, B l khụng i R1 R2 R3 R4 a Chng minh rng: Nu dũng in qua am pe k IA = thỡ = b Cho U = 6V, R1 = , R2 = R3 = R4 = in tr am pe k nh khụng ỏng k Xỏc nh chiu dũng in qua ampe k v s ch ca nú? c Thay am pe k bng mt vụn k cú in tr rt ln Hi von k ch bao nhiờu? Cc dng ca vụn k mc vo im C hay D Cõu (2 im) Cho hỡnh v nh hỡnh Bit: PQ l trc chớnh ca thu kớnh, S l ngun sỏng im, S l nh ca S to bi thu kớnh a Xỏc nh loi thu kớnh, quang tõm O v tiờu im ca thu kớnh bng cỏch v ng truyn ca cỏc tia sỏng b Bit S, S cỏch trc chớnh PQ nhng khong tng ng h = SH = 1cm; h = SH = 3cm v HH = l = 32cm Tớnh tiờu c f ca thu kớnh v khong cỏch t im sỏng S ti thu kớnh c t mt tm bỡa cng vuụng gúc vi trc chớnh phớa trc v che kớn na trờn ca thu kớnh Hi tm bỡa ny phi t cỏch thu kớnh mt khong nh nht l bao nhiờu khụng quan sỏt thy nh S? Bit ng kớnh ng rỡa ca thu kớnh l D = 3cm M A n N B Cõu (2 im) Dựng ngun in cú hiu in th khụng i U = 32V thp sỏng mt b búng ốn cựng loi (2,5V-1,25W).Dõy ni b ốn cú in tr khụng ỏng k Dõy ni t b búng ốn n ngun in cú in tr l R=1 a Tỡm cụng sut ti a m b búng cú th tiờu th b Tỡm cỏch ghộp búng chỳng sỏng bỡnh thng -Ht - M K HIU [*****] P N THI CHN HC SINH GII THNH PH Lp - Nm hc 2015 - 2016 MễN: VT Lí (Hng dn chm gm 05 trang) Chỳ ý: - Thớ sinh lm theo cỏch khỏc nu ỳng thỡ cho im s im ti a mi bi - im bi thi l 10 Cõu (2 im) (2 im) Ni dung a Gi t1, t2 ln lt l thi gian i t A n B tng ng vi cỏc tc v1, v2 Ta cú: AB = v1t1 = v2t2 AB = 48t1 = 12t2 t2 = 4t1 (1) 18 27 t t+ 60 60 Theo bi ta cú t1 = (2) ; t2 = (3) 27 18 33 t+ t 60 60 60 Thay (2) ; (3) vo (1) ta c: = 4( ) t= = 0,55 (h) 33 18 60 60 Quóng ng AB: AB = v1t1 = 48( ) = 12 km b Chiu di quóng ng AC AC BC 48 12 Ta cú: t = + AC AB AC AC 12 AC + + 48 12 48 12 t= = AC AC 3AC = 48 12 48 0,55 = + AC = 7,2 km a Gi q1 l nhit lng to ca nc bỡnh nú gim nhit i 10C, q2 l nhit lng thu vo ca chai sa nú tng lờn 10C Phng trỡnh cõn bng nhit gia bỡnh vi chai sa th nht l: q1(t0 - t1) = q2(t1 - tx) (1) Phng trinh cõn bng nhit gia bỡnh vi chai sa th l: q1(t1 - t2) = q2(t2 - tx) (2) Chia (1) cho (2) ri thay s vi t0 = 36 C, t1 = 330C, t2 = 30,50C ta c: 33 tx = 2,5 30,5 tx im Gii ta cú tx = 180C 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 q2 = q1 I1 I4I2 b Thay tx = 180C vo (1) v (2) q1t0 + q2tx (q1t0 q1tx ) + (q1tx + q2tx ) = q + q q1 + q2 T (1) t1 = q1 (t0 tx ) q1 + q2 = tx + (3) Tng t ly chai th ra, vai trũ ca t0 bõy gi l t1 ta cú: q1 (t1 tx ) q1 + q2 t2 = tx + (4) q ( )2.(t0 tx ) q1 + q2 I3 Thay (3) vao (4): t2 = tx + Tng quỏt: Chai th n ly cú nhit (t t ) q1 n q2 n x ( ) (t0 tx ) (1+ ) q1 + q2 q1 tn = tx + = tx + q2 = q1 Theo iu kin tn < 260 ; 5 ( )n(36 18) ( )n < 6 18 tn = 18 + < 26 (5) n Hc sinh ch cn ch bt u t chai th thỡ nhit nc bỡnh bt u nh hn 260C Chú ý: Hc sinh cú th gii theo cỏch tớnh ln lt cỏc nhit Giỏ tr nhit ca bỡnh theo n nh sau: 33 30,5 28,42 26,28 25,23 Vn cho im ti a ch t chai th (2 im) Gi dũng in qua cỏc in tr R 1, R2, R3, R4; v dũng in qua R1, R2, 0,25 0,25 0,25 0,25 R3, R4, am pe k trng ng l: I1, I2, I3, I4 v IA Hc sinh cng cú th v li s tng ng U U R1 + R3 R2 + R a Theo bi IA = nờn I1 = I3 = ; I2 = I4 = (1) T hỡnh v ta cú UCD = UA = IARA = UAC = UAD hay I1R1 = I2R2 (2) T(1) v (2) ta cú: U.R1 U.R R1 R2 = = R1 + R3 R2 + R R1 + R3 R + R 0,25 0,25 0,25 R3 R R1 R3 = = R1 R2 R2 R b Vỡ RA = nờn ta chp C vi D R1R2 3.6 = = R1 + R2 3+ Khi ú: R1 // R2 nờn R12 = R3R 6.6 = = R3 + R + R3 // R4 nờn R34 = U R12 R12 + R34 Hiu in th trờn R12: U12 = = 2,4V U12 2,4 = = 0,8A R1 cng dũng in qua R1 I1 = Hiu in th trờn R34: U34 = U U12 = 3,6V U 34 3,6 = = 0,6A R cng dũng in qua R3 l I3 = Vỡ I3 < I1 dũng in qua am pe k cú chiu t C D S ch ca am pe k l: IA = I1 - I3 = 0,8 - 0,6 = 0,2A c Theo bi RV = ni vo C, D thay cho am pe k ú: U = = R1 + R3 + I1 = I3 = A U = R2 + R + I2 = I4 = = 0,5A 0,25 0,25 0,25 0,25 I L L O 3 F Hiu in th trờn R1: U1 = I1R1 = = 2V Hiu in th trờn R2: U2 = I2R2 = 0,5.6 = 3V Ta cú U1 + UCD = U2 UCD = U2 - U1 = 1V Vụn k ch 1V cc dng vụn k mc vo C 0,25 L L E O K (2 im) F a Lp lun c: - Do S cựng phớa vi S qua trc chớnh nờn S l nh o - Do nh o S xa trc chớnh hn S nờn ú l thu kớnh hi t V ỳng hỡnh, xỏc nh c v trớ thu kớnh V, xỏc nh c v trớ cỏc tiờu im chớnh b t HH = l; HO = d; OF = f Ta cú: SHF ng dng vi IOF: h' H'F h' l + d + f = = OI OF h f (1) SHO ng dng vi SHO: h' l + d l = +1 h d d = (2) ' h l h' h l h.l 1= = d= ' h d d h h h (3) h.l l + +f h' h' h = h f Thay (3) vo (1) l.h.h' 1.2.32 (h' h)2 (3 1)2 f= = = 24 (cm) h.l 1.32 = ' h h d= = 16 (cm) c 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 hh (2 im) Ni S vi mộp ngoi L ca thu kớnh, ct trc chớnh thu kớnh ti K thỡ K l v trớ gn nht ca tm bỡa E ti thu kớnh, m t mt bờn thu kớnh ta khụng quan sỏt c nh S KO OL ' = HK SH Do: KOL ng dng vi KHS , (KO = dmin) D dmin 1,5 = 2= 16 dmin h = 1,5 dmin = 24 - 1,5dmin dmin = 9,6 (cm) a)Gi I l dũng in qua R, cụng sut ca b ốn l : P = U.I RI2 = 32.I I2 hay : I2 32I + P = Hm s trờn cú cc i P = 256W Vy cụng sut ln nht ca b ốn l Pmax = 256W b)Gi m l s dóy ốn, n l s ốn mt dóy: *Gii theo cụng sut : I d = 0,5( A) 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 I d = 0,5m Khi cỏc ốn sỏng bỡnh thng : v I = m T ú : U0 I = RI + 1,25m.n Hay 32 0,5m = (0,5)2 = 1,25m.n 0,25 64 = m + 5n ; m, n nguyờn dng (1) Gii phng trỡnh (1) ta cú 12 nghim sau : 0,5 n m 59 54 49 44 39 34 29 24 + Gii theo phng trỡnh th :U0 =UAB + IR vi : UAB = 2,5n ; IR = 0,5m.1 = 0,5m Ta c phng trỡnh (1) ó bit 64 = 5n + m + Gii theo phng trỡnh dũng in : RAB = nRd 5n = m m V I = m U0 = R + R AB Mt khỏc : I = Hay : 0,5m = 32m m + 5n Id = 0,5m 32 32m = 5n m + 5n 1+ m 64 = 5n + m 19 10 14 11 -Ht NGI RA THI Bựi Thanh H M K HIU T, NHểM TRNG XC NHN CA BGH Trn Thu Cỳc THI CHN HC SINH GII THNH PH Lp - Nm hc 2015 -2016 MễN: VT L Thi gian lm bi: 150 phỳt ( thi gm 05 cõu, 01 trang) Cõu (2,0 im) Mai i b t C n B vi tc v1= 5km/h Sau i c gi, Mai dng li ngh 30 phỳt ri i tip v B Bỡnh i xe p t A cng i v phớa B (C nm gia AB v AC>CB) vi tc v2=15km/h nhng hnh sau Mai gi a) Tớnh quóng ng AC v AB, bit rng c Mai v Bỡnh n B cựng mt lỳc v Mai bt u dng li ngh thỡ Bỡnh ó i c quóng ng AC b) Bỡnh gp Mai ti ch ngh thỡ Bỡnh phi i xe p vi tc l bao nhiờu? Cõu (2,0 im) Cú hai bỡnh cỏch nhit, bỡnh cha m = kg nc t1 = 20oC, bỡnh cha m2 = kg nc t2 = 60oC Ngi ta rút mt lng nc t bỡnh sang bỡnh 2, sau cõn bng nhit, ngi ta li rút mt lng nc nh vy t bỡnh sang bỡnh Nhit cõn bng bỡnh lỳc ny l t1 = o 21,95 C t '2 a) Tớnh lng nc m mi ln rút v nhit cõn bng ca bỡnh b) Nu tip tc thc hin nh vy ln th hai, hóy tỡm nhit cõn bng ca mi bỡnh Cõu (2,0 im) D Cho mch in nh hỡnh v bờn Hiu in th gia hai im A, B ca on R1 R2 mch khụng i, UAB = 7V Cỏc in tr cú giỏ tr + A R1= , R2= MN l mt dõy dn cú tit din A B u S = 0,1mm2 v di l = 1,5 lm bng cht cú C .m -6 M N in tr sut =0,4.10 Ampe k v cỏc dõy ni cú in tr nh khụng ỏng k a) Tớnh in tr ca dõy dn MN b) Dch chuyn chy C n v trớ cho chiu di MC = CN Tỡm s ch ca ampe k A c) Xỏc nh v trớ ca chy C s ch ca ampe k l Cõu (2,0 im) Mt hp en cú b dy a = 12cm ú cú ng hai thu kớnh t i din (Coi cỏc thu a kớnh t sỏt thnh hp) Chiu ti bng mt chựm tia 2d d sỏng song song cú b rng d, chựm tia sỏng lú hp cng l chựm sỏng song song cú b rng 2d Xỏc nh loi thu kớnh v tiờu c ca mi thu kớnh t hp Cõu (2,0 im) a) Hóy ch phng ỏn xỏc nh nhit dung riờng ca mt cht lng bng cỏc dng c: Nc (ó bit nhit dung riờng Cn), nhit lng k (ó bit nhit dung riờng C k), nhit k, cõn, b qu cõn, bỡnh un v bp in Bit rng cht lng khụng gõy tỏc dng húa hc no khỏc sut thi gian thớ nghim b) Cho cỏc dng c: in tr R o (ó bit giỏ tr); ampe k mt chiu cú GH 1A; Ngun in l pin khụ 3V, cỏc dõy ni dựng Hóy ch phng ỏn xỏc nh giỏ tr ca mt in tr R trng hp hiu in th gia hai cc ca ngun in c coi l khụng i v ampe k cú in tr khỏc khụng Ht 15 15 Gii PT cú R1 = v R2 = + Gi l gúc tõm ca cung nh AB: R R = 360 = 360 R R1 = R1.36 = 40,60 (1i m) 0, N A/ F/ - T hỡnh v ta cú: AOB A / OB / A/ O A/ B / = = A / O = AO AO AB ONF/ A/B/F/ A / B / A / B / OA / f = = ON AB f =4 4.OA f f = f = 0,8.OA (1) Do cựng mt vt t trc TKHT khụng th cú nh tht bng nờn: - Khi OA1 = OA 4, thu kớnh cho nh tht - Khi OA2 = OA 6, thu kớnh cho nh o I A1 B/2 F/ A1/ K A/2 A2 F/ F/ Trng hp nh tht: Do IOF/ B/1A/1F/ A / B / F / A1/ F / B1/ 1 = = A1 B1 OF / IF / Do F/OB/1 (*) IB1B/1 F / B1/ OF / F / B1/ OF / f = = = / / / / / B1 I OA1 f IB1 IB1 F B1 B1 I OF hay (**) F / B1/ f = / OA1 f IF T (*) v (**) 0, A/ B / f 1 = A1 B1 OA1 f (2) Trng hp nh o: Ta cú KOF/ B/2A/2F/ v B/2KB2 B/2F/O Tng t nh trờn ta cú: A2/ B2/ OF / f = = / A2 B2 OF B2 K f A2 O (3 Mt khỏc: A/1B/1 = A/2B/2 ; A1B1 = A2B2 = AB (4) T (2), (3), (4) OA1 f = f OA2 (5) M OA1 = OA 4; OA2 = OA OA f = (6) T (1) v (6) OA = 25cm, f = 20cm 0, N b)Theo kt qu cõu a thỡ B nm trờn ng vuụng gúc vi trc chớnh ti tiờu im (tiờu din) - Bng phộp v ( H.v ) ta thy nh B/ vụ cựng (trờn IA/ kộo di) v nh A/ trờn trc chớnh Suy ln nh A/B/ vụ cựng ln, m AB xỏc nh Vỡ vy t s: A/ B / = AB Cỏc tia sỏng phỏt t búng ốn b chn li bi 0, (1i ngi to mt khong ti trờn mt t,ú l búng m) ca ngi ú.Xột khong thi gian t Ngi dch chuyn mt on BB= v.t.Khi ú búng ca nh u dch chuyn c mt on x = BB BAB BAB A' B ' B" B ' = " ' SB BB B" B ' = B" B ' => A' B ' h =x SB H M BB = BB + BB x = vt + v' = Vn tc búng ca nh u:H h x H S x v.H = t H h h A B 0, A B B Nguyờn tc l : Xung quanh Trỏi t cú t trng,t (1i trng ca Trỏi t luụn lm cho kim nam chõm 0, m) nh hng Nam Bc Cỏch lm: t nam chõm lờn tm xp ri th nh chỳng ni trờn mt nc(dựng nc chu mt nc yờn tnh)sau mt thi gian ngn nam chõm s nh hng Nam Bc.(H thng trờn tng t nh chic la bn) mR cR (t R t ) = mk Ck (t tk ) + mn Cn (t tn ) 10 (1i Ta cú : mR cR (t R t ) = (mk Ck + mn Cn )(t t n ) tk = t n ) m) ( vỡ Trong ú : mn, Cn ;tn ;mk; Ck; tk; v mcl; Ccl; tcl;l lng,nhit dung riờng,nhit ban u ca nc,nhit lng k v ca cht lng CR = (mk Ck + mn Cn )(t tn ) mR (tR t ) 0, 0, (1) Nh vy mun xỏc nh nhit dung riờng ca cht rn R ta cú th tin hnM K HIU THI CHN HC SINH GII THNH PH [ *****] LP Nm hc: 2015 2016 MễN: VT Lí Thi gian lm bi: 150 phỳt ( thi gm 07 cõu, 02 trang) Cõu (1điểm) Mt ng t X cú tc di chuyn l 4m/s Trờn ng di chuyn t A n C, ng t ny cú dng li ti im E thi gian 3s (E cỏch A mt on 20m) Thi gian X di chuyn t E n C l 8s Khi X bt u di chuyn E thỡ gp mt ng t Y i ngc chiu ng t Y di chuyn ti A thỡ quay li C v gp ng t X ti C (Y di chuyn khụng thay i tc) Tớnh tc ca ng t Y? Cõu (1im) Mt ụtụ cú lng tn ang tt mỏy chuyn ng xung mt dc vi tc khụng i bng 54km/h Hi ng c ụtụ phi cú cụng sut bng bao nhiờu ụtụ cú th lờn c dc trờn cng vi tc khụng i bng 54km/h? Cho bit nghiờng ca dc bng 4% (C lờn dc 100m thỡ cao ca dc tng thờm 4m) Cõu (2 im) a) Mt ng nghim hỡnh tr, ng nc ỏ n cao h = 40cm Mt ng nghim khỏc cú cựng tit din ng nc nhit t = 400C n cao h2 = 10cm Ngi ta rút ht nc ng th hai vo ng th nht Khi cú cõn bng nhit, mc nc ng nghim u dõng 0, cao thờm h1 = 0,2cm so vi lỳc va rút xong Tớnh nhit ban u ca nc ỏ? Bit nhit dung riờng ca nc c = 4200J/kg.K; ca nc ỏ c2 = 2000J/Kg.K; nhit núng chy ca nc ỏ = 3,4.105J/kg; lng riờng ca nc D1 = 1000kg/m3, ca nc ỏ D2 = 900kg/m3 B qua s trao i nhit vi mụi trng b) Sau ú ngi ta nhỳng ng nghim khỏc cú tit din gp ụi ng mt cht lng n cao h3 = 20cm nhit t3 = 1000C Khi cõn bng nhit, cao ng nghim nh h xung mt on h2 = 2,4cm Tớnh nhit dung riờng ca cht lng? Cho lng riờng ca cht lng D3 = 800kg/m3 B qua nhit dung ca cỏc ng nghim Cõu (2 im) Cho mch in nh hỡnh v Bit: UEF = 14V; ốn ghi 3V 3W; E C l chy ca bin tr AB Khi R AC = thỡ ốn sỏng bỡnh thng B qua in tr dõy ni v ampe k M a Tớnh in tr ton phn RAB ca bin tr AB? A b Nu chy dch chuyn n v trớ C m R AC = thỡ ốn phiAAAA chu mt hiu in th bng bao nhiờu? sỏng ca ốn ú sỏng hn hay ti hn mc bỡnh thng? c Thay ốn bng in tr R = Xỏc nh v trớ ca C s ch ca ampe k cc i? Cõu (1 im) Mt thu kớnh hi t quang tõm O, tiờu c f t mt vt AB vuụng gúc vi trc chớnh ca thu kớnh (A trờn trc chớnh) trc thu kớnh mt on d, cho nh AB rừ nột hng c trờn mn (mn vuụng gúc vi trc chớnh) cỏch thu kớnh mt on d 1 = + f d d' a) Chng minh: b) Bit thu kớnh ny cú tiờu c f = 12,5cm v L l khong cỏch t vt AB n nh AB Hi L nh nht l bao nhiờu cú c nh rừ nột ca vt trờn mn? Cõu (1 im) Hai gng G1 v G2 quay mt phn x vo v to vi mt gúc bng 700 Mt im sỏng S nm khong hai gng a Hóy v hỡnh v nờu cỏch v ng i ca tia sỏng phỏt t S phn x ln lt qua gng G1, G2 ri quay tr li S b Tớnh gúc to bi tia ti xut phỏt t S v tia phn x i qua S Cõu (2 im) Nờu phng ỏn thớ nghim o giỏ tr in tr ca R x Dng c gm: mt ngun in cú hiu in th khụng i, mt ampe k khụng lý tng vi RA0, mt bin tr v thc k Trong thớ nghim ny, ta cú th mc phi sai s ch quan v sai s khỏch quan no? Cỏch khc phc sai s? -Ht - F C B Fms Px Xung dc P N Py Lờn dc M K HIU SINH GII THNH PH P N THI CHN HC [ *****] LP Nm hc: 2015 2016 MễN: VT Lí (Hng dn chm gm trang) Chỳ ý: - Thớ sinh lm theo cỏch khỏc nu ỳng thỡ cho im ti a - im ca bi thi l tng s im ca cỏc cõu Cõu ỏp ỏn Vn tc ca Y: Chn t = ti A lỳc X bt u di chuyn 20 (1 im) (1im) Thi gian X i t A n E l: t1 = = (s) v quóng ng EC l: 4x8 = 32(m) => Quóng ng AC di 20 + 32 = 52 (m) Vỡ X v Y n C cựng lỳc nờn thi gian Y i l tY = (s) v quóng ng Y ó i: 20 + 52 = 72 (m) 72 Vy tc ca Y l: vY = = (m/s) Khi ụtụ xung dc tc ca xe khụng i v = 15m/s uu r Px Trờn mt dc thnh phn ca trng lc phi cõn bng vi lc uuur Fms ma sỏt => Px = Fms (1) Khi ụ tụ lờn dc; lc ma sỏt gia cỏc bỏnh xe v mt t cú ln nh trng hp xung dc xe lờn dc u vi tc uur Fk nh trc thỡ lc kộo phi cú ln bng tng ln ca P Fms => Fk = Px + Fms (2) T (1) v (2) Lc kộo lờn dc : F k = 2Px = 2.10.m.sin 2.10.1000.0,04=800 (N) Cụng sut ca ng c ụ tụ chớnh l cụng sut ca lc kộo: PFk = Fk v = 800.15 = 12000 ( W ) a (1, im) a Mc nc dõng thờm chng t cú mt phn nc b ụng c (do lng riờng ca phn ú gim nờn th tớch tng) Gi S l tit din ng nghim, x l chiu cao ct nc b ụng c Sau x + h1 ụng c nú cú chiu cao l i, ngha l: nhng lng khụng thay x + h1 ) D2 x = 1,8cm S x D1 = S ( (2 im) Do nc ch ụng c mt phn nờn nhit cui cựng ca h thng l 00C Nhit lng ca nc to gim t nhit t1 = 400C n Q1 = c1 S D1 h2(t1 - 0) Nhit lng ca phn nc cao x to ụng c 00C l: Q2 = S D x Nhit lng ca nc ỏ thu vo tng nhit t t2 n 00C l: Q3 = c2 S h1 D2 (0 - t2) Theo phng trỡnh cõn bng nhit ta cú: Q1 + Q2 = Q3 c1 S D1 h2 t1 + S D1 x = c2 S h1 D2 t2 t2 = - 10,830C b (1 im) b Mc nc h xung mt phn nc ỏ ng nghim thu nh ó núng chy Gi y l chiu cao ct nc ó b núng chy Sau núng chy phn ú cú chiu cao: y - h2 Ta cú: S y D2 = S (y - h2) D1 y = 24cm Nhit cui cựng ca h thng l 00C Phn nhit lng cht lng to bng phn nhit lng ca nc ỏ hp thu núng chy, ta cú: S y D2 = c3 2S h3 D3 (t3 - 0) (2im) c3 = 2295J/kg a (0,5 im) Cng dũng in nh mc v in tr ca ốn l: P I d = d = 1( A); Ud U2 Rd = d = 3() Pd E M + Do RAC = = Rd v ốn sỏng bỡnh thng nờn: IAC = Id = 1A => Cng dũng in mch chớnh: I = 2A RMC = AAAA A Rd RAC = 1,5() Rd + RAC + +Tacú: I= U EF RMC + RBC = U EF RMC + ( RAB RAC ) 14 = RAB = 8,5 1,5 + ( RAB ) b ( 0,5 im) b Khi chy n Cvi RAC= 6: RMC ' = Rd RAC ' 3.6 = = 2(); Rd + RAC ' + RC ' B = 8,5 = 2,5 + => in tr ca mch l: Rm = RMC + RCB = 4,5 + Cng dũng in mch chớnh: I = UEF/Rm = 28/9 (A) + Hiu in th hai u ca ốn ú: ' U d' = U MC ' = I '.RMC ' 6, 22(V ) > Ud Vy ốn sỏng quỏ mc bỡnh thng v cú th b chỏy c (1, im) c Thay ốn bng in tr R = + t: RAC= x vi iu kin: x 8,5 + in tr ca ton mch: Rm = RMC + RCB = R.x x + 8,5 x + 25,5 + ( RAB x) = R+x x+3 I= + Cng dũng in mch: F U EF 14( x + 3) = Rm x + 8,5 x + 25,5 C B + Ampe k ch giỏ tr IAC: I AC = I RMC 42 42 = I = = x 3+ x x + 8,5 x + 25,5 43,5625 ( x 4, 25) y = 43,5625 ( x 4, 25) Ta xột: ( x 4,25) y = 43,5625 ( x 4,25) 43,5625 thỡ: ymax = 43,5625 khi: ( x 4,25) = x = 4, 25() => Khi y = ymax thỡ IAC t giỏ tr nh nht Imin Ta cú: - Khi x = RAC = 0, C A thỡ IAC 1,65A - Khi x = RAC = 8,5, C B thỡ IAC 1,65A Ta cú bng sau: Vy C A (RAC = 0) hoc C B (RAC = 8,5) thỡ s ch ca ampe k (1 im) t cc i a (0,5 im) a) Do nh hng c trờn mn nờn nh tht A' B ' OA' d ' = = AB OA d Hai AOB ~ AOB: Hai tam giỏc ng dng OIF v ABF: A' B' A' F ' A' B' = = OI OF ' AB (vỡ OI = AB) d ' f d ' = f d I O A f F A B hay d (d - f) = fd dd - df = fd dd = fd + fd 1 = + f d d' Chia hai v cho ddf thỡ c: b.(0,5im) b) Ta cú: d + d = L (1) B d d G1 1G2 1 = + f d d' 700 dd ' d + d' v f= => dd = f(d + d) = fL (2) K I => T (1) v (2): X - LX + 12,5L S R= 12 = L2 - 50L = L (L - 50) bi toỏn cú nghim thỡ > => L > 50 Vy L nh nht bng 50 (cm) O J S1 S2 (1im) a (0,5 dim) a Cỏch v + Ly S1 i xng vi S qua G1 + Ly S2 i xng vúi S qua G2 + ni S1 v S2 ct G1 ti I v ct G2 ti J + Ni S, I, J, S v ỏnh hng i ta c tia sỏng cn v b (0,5 im) ã ISR b Gúc cn tớnh l: + K phỏp tuyn ti I v J ct ti K ã ã = 700 KIO = KJO = 900 O + T giỏc IOJK cú : , ã IKJ = 1100 => + Xột ã Ià1 + Jà1 = 1800 IKJ = 1800 1100 = 700 IKJ cú : Ià1 = Ià2 ; Jà1 = Jà2 + Li cú : ( gúc phn x bng gúc ti) ã ả + SJI ả SIJ ISR SIJ + M: = (gúc ngoi ) 2( Ià + Jà ) = 2.700 = 1400 1 = Rx M R0 A A B l1 N l2 iu chnh cho ampe k ch s Mch cu cõn bng IA = UA = l1 S R = l1 R 0 l l2 S R R R X R0 = RX = R1 R2 R2 = (2im) Cỏc bc tin hnh: Bc 1: Lp mch in nh s trờn Bc 2: Bt ngun in, iu chnh bin tr cho ampe k ch s Bc 3: o chiu di l1, l2 ca bin tr lỳc ny RX = l1 R0 l2 Bc 4: Tớnh Rx theo cụng thc Ghi kt qu vo bng Ln o l1 (cm) Nguyờn nhõn sai s: - Khỏch quan: dng c o khụng lý tng - Ch quan: + Do cỏch c kờt qu cha tht chớnh xỏc + Do lm trũn s tớnh toỏn + in tr ca cun dõy thay i theo nhit l2 (cm) h cỏc bc sau: - Dựng cõn o lng mn,mk; mcl - nc vo nhit lng k - Dựng nhit k o nhit ban u tk = tn - Dựng dõy buc vt th vo bỡnh un ó nc va - Dựng bp un sụi nc bỡnh - Dựng nhit k o nhit ca nc ang sụi, ú chớnh l nhit ban u tR ca vt Lu ý: Lp li thớ nghim ớt nht ln nhm trỏnh sai s o kt qu c chớnh xỏc 5 ... + m 19 10 14 11 -Ht NGI RA THI Bựi Thanh H M K HIU T, NHểM TRNG XC NHN CA BGH Trn Thu Cỳc THI CHN HC SINH GII THNH PH Lp - Nm hc 2015 -2016 MễN: VT L Thi gian lm bi: 150 phỳt ( thi gm... ý: - Thớ sinh lm bi theo cỏch khỏc nu ỳng cho im ti a 0,5 0,5 0,5 0,5 - im bi thi l tng im ca cỏc cõu khụng c lm trũn M K HIU THI CHN HC SINH GII THNH PH LP Nm hc 291 5-2016 MễN: VT L Thi gian... (*) vo ( 1) ta c : R = _Ht _ M Kí HIU ***** THI CHN HC SINH GII THNH PH LP 9- Nm hc 2015- 2016 MễN: VT Lí Thi gian lm bi : 150 phỳt ( thi gm 05 cõu , 02 trang ) Cõu 1: (2 im) a) Mt qu búng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9, Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9, Đề thi đáp án tuyển chọn học sinh giỏi vật lý 9, Xác định khối lượng riêng của chất dẻo. Cho khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay