Giáo án điện tử Lớp lá Truyện con gà trống kiêu căng

10 46 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 11:19

Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ xã hội Chủ đề: Thế giới động vật Đề tài: Truyện “Con trống kiêu căng” Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương Con trống kiêu căng Trong truyện có nhân vật nào? Tồ có tính cách nào? Mèo vàng có tính cách nào? Trong câu chuyện vật có tính cách kiêu căng? tồ làm gì? Trò chơi “Vẽ tranh” ... Con gà trống kiêu căng Trong truyện có nhân vật nào? Gà Tồ có tính cách nào? Mèo vàng có tính cách nào? Trong câu chuyện vật có tính cách kiêu căng? Gà tồ làm gì? Trò chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử Lớp lá Truyện con gà trống kiêu căng, Giáo án điện tử Lớp lá Truyện con gà trống kiêu căng, Giáo án điện tử Lớp lá Truyện con gà trống kiêu căng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay