Giáo án điện tử Lớp lá Truyện chú dê đen

9 37 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 11:19

Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ xã hội Chủ đề: Thế giới động vật Đề tài: Truyện “Chú đen” Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương Chú đen Trong chuyện nhân vật, nhân vật nào? Trong câu chuyện, trắng làm gì? Khi trắng tìm non để ăn nước suối mát để uống, xuất hiện? Tiếp theo, sói gặp ai? ... 1 Chú dê đen Trong chuyện nhân vật, nhân vật nào? Trong câu chuyện, dê trắng làm gì? Khi dê trắng tìm non để ăn nước suối mát để uống, xuất hiện?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử Lớp lá Truyện chú dê đen, Giáo án điện tử Lớp lá Truyện chú dê đen, Giáo án điện tử Lớp lá Truyện chú dê đen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay