Giáo án Địa lý 6 bài 15: Các mỏ khoáng sản

3 124 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 10:32

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ĐỊA 6 BÀI 15: CÁC MỎ KHOÁNG SẢN KHÁI NIỆM VỀ KHOÁNG VẬT VÀ ĐÁ : KHÁI NIỆM VỀ KHOÁNG VẬT VÀ ĐÁ :  Khoáng vật là vật chất trong tự nhiên có thành Khoáng vật là vật chất trong tự nhiên có thành phần đồng nhất , thường gặp dưới dạng tinh thể phần đồng nhất , thường gặp dưới dạng tinh thể trong thành phần của các loại đá . Ví dụ : thạch trong thành phần của các loại đá . Ví dụ : thạch anh là khoáng vật thường gặp trong đá granit dưới anh là khoáng vật thường gặp trong đá granit dưới dạng tinh thể dạng tinh thể  Đá hay nham thạch là vật chất tự nhiên có độ cứng Đá hay nham thạch là vật chất tự nhiên có độ cứng ở nhiều mức độ khác nhau tạo nên lớp vỏ trái đất ở nhiều mức độ khác nhau tạo nên lớp vỏ trái đất Vậy các loại khoáng vật và đá có ở đâu ? Vậy các loại khoáng vật và đá có ở đâu ? BÀI 15: CÁC MỎ KHOÁNG SẢN BÀI 15: CÁC MỎ KHOÁNG SẢN I/KHOÁNG SẢN - MỎ KHOÁNG SẢN I/KHOÁNG SẢN - MỎ KHOÁNG SẢNCác loại khoáng vật và đá có ích được con người khai Các loại khoáng vật và đá có ích được con người khai thác , sử dụng trong kinh tế gọi là gì ? thác , sử dụng trong kinh tế gọi là gì ?  Vậy khoáng sản là gì ? Vậy khoáng sản là gì ? 1 1 / KHOÁNG SẢN / KHOÁNG SẢN : :  Là những khoáng vật và đá có ích được con Là những khoáng vật và đá có ích được con người khai thác và sử dụng người khai thác và sử dụng Đá quý Đá quý vàng vàng Khai thác than đá Khai thác dầu khí  Em hãy nêu tên một số loại khoáng sản có ở địa Em hãy nêu tên một số loại khoáng sản có ở địa phương em ? phương em ?  Các loại khoáng sảnđịa phương có trữ lượng Các loại khoáng sảnđịa phương có trữ lượng nhiều hay ít ? nhiều hay ít ?  Trong các lớp vỏ trái đất các nguyên tố hóa học Trong các lớp vỏ trái đất các nguyên tố hóa học thường chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ và rất phân tán . thường chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ và rất phân tán . Khi chúng được tập trung với một tỷ lệ khá cao thì Khi chúng được tập trung với một tỷ lệ khá cao thì goi là gì ? goi là gì ? Gọi là quặng khoáng sản ví dụ quặng sắt ở nước ta chứa từ 40- 60% kim loại sắt BÀI 15: CÁC MỎ KHOÁNG SẢN BÀI 15: CÁC MỎ KHOÁNG SẢN I/KHOÁNG SẢN - MỎ KHOÁNG SẢN I/KHOÁNG SẢN - MỎ KHOÁNG SẢN  Những nơi tập trung quặng khoáng sản với Những nơi tập trung quặng khoáng sản với số lượng lớn gọi là gì? số lượng lớn gọi là gì? 2/ Mỏ khoáng sản : 2/ Mỏ khoáng sản : Là nơi tập trung số lượng lớn khoáng sản có giá Là nơi tập trung số lượng lớn khoáng sản có giá trị khai thác công nghiệp trị khai thác công nghiệp  Hãy xác định vị trí một Hãy xác định vị trí một số mỏ khoáng sản lơn số mỏ khoáng sản lơn của nước ta trên bản của nước ta trên bản đồ ? đồ ?  Dựa vào bảng kiến thức trang 49 và mục 2 trang 50 Dựa vào bảng kiến thức trang 49 và mục 2 trang 50 SGK cho biết : Người ta dựa vào đâu để phân loại SGK cho biết : Người ta dựa vào đâu để phân loại khoáng sản ? khoáng sản ?  Dựa vào công dụng người ta phân khoáng sản Dựa vào công dụng người ta phân khoáng sản thành mấy loại ? thành mấy loại ? Công dụng và nguồn gốc hình thành Công dụng và nguồn gốc hình thành 3 loại : khoáng sản năng lượng ; khoáng sản kim 3 loại : khoáng sản năng lượng ; khoáng sản kim loại ;khoáng sản phi kim loại loại ;khoáng sản phi kim loại BÀI 15: CÁC MỎ KHOÁNG SẢN BÀI 15: CÁC MỎ KHOÁNG SẢN II/ SỰ PHÂN LOẠI KHOÁNG SẢN II/ SỰ PHÂN LOẠI KHOÁNG SẢN 1/phân loại theo công dụng: 1/phân loại theo công dụng:  Câu hỏi thảo luận Câu hỏi thảo luận : (3’) : (3’)  Nhóm 1: nêu tên và công dụng của loại khoáng sản Nhóm 1: nêu tên và công dụng của loại khoáng sản năng lượng năng lượng  Nhóm 1: nêu tên và Giáo án Địa Bài 15: Các mỏ khoáng sản A Mục tiêu Kiến thức: - HS hiểu: KN khoáng vật, đá, khoáng sản, mỏ khoáng sản - Biết phân loại khoáng sản theo công dụng - Hiểu biết khai thác bảo vệ hợp lí nguồn TN khoáng sản Kĩ năng: Phân loại khoáng sản Thái độ: giúp em hiểu biết thêm thực tế B Chuẩn bị: GV: Bản đồ khoáng sản Việt Nam,Mẫu khoáng sản HS: SGK C Tiến trình dạy học: Ổn định tổ chức Kiểm tra (5 phút) Nêu KN vùng đồng cho VD? - Là dạng địa hình thấp, phẳng, màu mỡ - Độ cao tuyệt đối từ 200m -> 500m - Thuận lợi trồng câu nông nghiệp, lương thực thực phẩm - Dân cư tập trung đông đúc Đồng sông Hồng Đồng sông Cửu Long Bài mới: Giáo án Địa Hoạt động thầy trò * Hoạt động (15 phút) Các loại khoáng sản Nội dung Các loại khoáng sản: GV: Yêu cầu HS đọc kiến thức (SGK) a Khoáng sản: cho biết: Khoáng sản gì? - Là tích tụ tự nhiên khoáng vật đá (Là khoáng vật đá có ích có ích người khai thác sử dụng người khai thác sử dụng - Mỏ khoáng sản: nơi tập trung khoáng - Là nơi tập trung nhiều khoáng sản có khả sản khai thác,) b Các loại khoáng sản phổ biến: GV:HS đọc bảng công dụng loại khoáng + Khoáng sản lượng (nhiên liệu): than, dầu sản mỏ, khí đốt -Em phân loại khoáng sản tự + Khoáng sản kim loại: sắt, mangan, đồng, chì, nhiên? (3 loại khoáng sản+ Khoáng sản kẽm lượng (nhiên liệu) + Khoáng sản phi kim loại: muối mỏ, apatit, đá + Khoáng sản kim loại vôi + Khoáng sản phi kim loại) -Xác định đồ việt nam 3nhóm khoáng sản trên? * Hoạt động (20 phút) Các mỏ khoáng sản Các mỏ khoáng sản nội sinh ngoại sinh: nội sinh ngoại sinh: a Mỏ khoáng sản nội sinh: GV: Yêu cầu HS đọc kiến thức (SGK) Là mỏ hình thành nội lực cho biết: VD: đồng, chì, kẽm, thiếc,vàng, bạc - Các khoáng sản hình thành nào? Các mỏ khoáng sản nội sinh ngoại sinh: (Là khoáng sản hình thành mắcma b Mỏ khoáng sản ngoại sinh: - Được đưa lên gần mặt đất Là mỏ hình thành trình ngoại lực VD: đồng, chì, kẽm, thiếc,vàng, bạc b Mỏ ngoại sinh: Giáo án Địa - Được hình thành trình tích tụ vật chất, thường chỗ trũng (thung lũng) - Được hình thành trình hàng vạn, hàng triệu năm Cần khai thác sử dụng hợp lí GV số khoáng sản có nguồn gốc nội ,ngoại sinh (quặng sắt) - Dựa vào đồ việt nam đọc tên số khoáng sản chính? GV thời gian hình thành mỏ khoáng sản 90% mỏ quặng sắt hình thành cách 500-600 triệu năm than hình thành cách 230-280 triệu năm, dầu mỏ từ xác sinh vật chuyển thành dầu mỏ cách 2-5 triệu năm GV kết luận mỏ khoáng sản hình thành thời gian lâu ,chúng quí vô tận dó vấn đề khai thác sử dụng ,bảo vệ phải coi trọng Củng cố (3 phút ) - Khoáng sản gì? - Khoáng sản phân thành loại Hướng dẫn HS học (1 phút) - Học cũ trả lời câu: 1, 2, (SGK) - Đọc trước 16 (Giờ sau học) Giáo án Địa 6 Bài 22:Các đới khí hậu trên trái đất A.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh nắm được vị trí và ưu điểm của các chí tuyến và vùng cực trên bề mặt trái đất. - Trình bày được vị trí của các đai nhiệt, các đới khí hậu và đặc điểm của các đới khí hậu theo vĩ độ trên bề mặt trái đất. 2.Kỹ năng: Phân tích hình vẽ, lược đồ, tranh ảnh. 3.Thái độ: Giúp các em hiểu biết thêm về thực tế. II.Chuẩn bị : 1.GV: 2.HS: SGK III .Tiến trình dạy học: 1.Ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung *Hoạt động 1 (15phút): Các chí tuyến và các vòng cực trên trái đất: - Nhắc lại những ngày mặt trời chiếu thẳng góc vào đường XĐ và 2 đường chí tuyến B.N? (Hạ chí và đông chí). - Trên trái đất có mấy đường chí tuyến? 1. Các chí tuyến và các vòng cực trên trái đất: - Trên bề mặt trái đất có 2 đường chí tuyến. + Chí tuyến Bắc + Chí tuyến Nam - Có 2 vòng cực trên trái đất. Giáo án Địa 6 - Các vòng cực là giới hạn của khu vực có đặc điểm gì? (Có ngày và đêm dài 24h) - Trên trái đất có mấy vòng cực? *Hoạt động 2 (25phút): Sự phân chia bề mặt trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ. -Dựa vào H58 cho biết có mấy vành đai nhiệt trên trái đất? (Có 5 vành đai nhiệt). +Hoạt động nhóm: 3nhóm - B1: Gv giao nhiệm vụ cho các nhóm. Xác định vị trí của đới khí hậu ở H58 (SGK) nêu đặc điểm của cácđới khí hậu? Nhóm 1: Nêu đặc điểm của đới nóng? Nhóm 2: Nêu đặc điểm của đới ôn hòa? Nhóm3: Nêu đặc điểm của đới lạnh? - B2: Thảo luận thống nhất ghi vào phiếu (5 phút). - B3: Thảo luận trước toàn lớp. Treo phiếu học tập –GV đưa đáp án-các nhóm nhận xét. a) Đới nóng: (Nhiệt đới) - Quanh năm nóng. - Gió thổi thường xuyên: Tín phong - Lượng mưa TB: 1000mm – 2000mm + Vòng cực Bắc + Vòng cực Nam Các vòng cực l và chí tuyến là gianh giới phân chia các vành đai nhiệt. 2.Sự phân chia bề mặt trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ. - Có 5 vành đai nhiệt. - Tương ứng với 5 đới khí hậu trên trái đất.(1 đới nóng, 2 đới ôn hoà, 2 đới lạnh) a) Đới nóng: (Nhiệt đới) - Giới hạn: Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam. - Đặc điểm: Quanh năm có góc chiếu ánh sáng mặt trời lúc giữa trưa tương đối lớn và thời gian chiếu trong năm chênh lệch nhau ít. Lượng nhiệt hấp thụ tương đối nhiều nên quanh năm nóng. Gió thổi thường xuyên: Tín phong. Lượng mưa TB: 1000mm – 2000mm b) Hai đới ôn hòa: (Ôn đới) - Giới hạn: từ chí tuyến Bắc, Nam đến vòng cực Bắc, Nam. - Đặc điểm: Lượng nhiệt nhận được TB, các mùa thể hiện rõ rệt trong năm. Gió thổi thường xuyên: Tây ôn đới. Lượng mưa TB: 500 – 1000mm. Giáo án Địa 6 b) Hai đới ôn hòa: (Ôn đới) - Có nhiệt độ trung bình. - Gió thổi thường xuyên: Tây ôn đới - Lượng mưa TB: 500 – 1000mm c) Hai đới lạnh: (Hàn đới) - Có nhiệt độ trung bình rất lạnh, băng tuyết quanh năm. - Gió đông cực thổi thường xuyên. Lượng mưa 500mm. c) Hai đới lạnh: (Hàn đới) - Giới hạn: từ 2 vòng cực Bắc, Nam đến 2 cực Bắc, Nam. - Đặc điểm: Khí hậu giá lạnh, có băng tuyết hầu như quanh năm. Gió đông cực thổi thường xuyên. Lượng mưa 500mm. 4. Củng cố (3phút) Vị trí các đới khí hậu và đặc điểm của các đới khí hậu. 5. Hướng dẫn học sinh (1phút) - Học bài theo câu hỏi SGK. GIÁO ÁN ĐỊA LỚP Bài 33 : KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ HẢI SẢN Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM A MỤC TIÊU : - Kể tên số hoạt động khai thác nguồn lợi biển đảo ( hải sản, dầu khí , du lịch , cảng biển ,…) + Khai thác khoáng sản : dầu khí , cắt trắng , muối + Đánh bắt nuôi trồng sản + Phát triển du lịch , - Chỉ vị trí đồ tự nhiên Việt Nam nơi khai thác dầu khí , vùng đánh bắt nhiều hải sải nước ta HS giỏi : + Nêu thứ tự công việc từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản + Nêu số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ B CHUẨN BỊ - Bản đồ tự nhiênVN - Bản đồ công nghiệp, ngư nghiệp VN - Tranh ảnh khai thác dầu khí, khai thác & nuôi hải sản, ô nhiễm môi trường C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH GIÁO ÁN ĐỊA LỚP I/.Ổn định : - Hát II/ Kiểm tra cũ - Chỉ đồ & tả biển, đảo nước ta? -2 -3 HS trả lời - Nêu vai trò biển & đảo nước ta? - GV nhận xét ghi điểm III / Bài : Hoạt động : - GV yêu cầu HS đồ Việt Nam nơi có dầu khí biển - GV: Dầu khí tài nguyên khoáng sản quan trọng nước ta, nước ta & khai thác dầu khí biển Đông để phục vụ nước & xuất - tả trình thăm dò, khai thác dầu khí? - Quan sát hình & hình mục 1, trả lời câu hỏi mục SGK? - Kể tên sản phẩm dầu khí sử dụng hàng ngày mà em biết? - GV : Hiện dầu khí nước ta khai thác chủ yếu dùng cho xuất khẩu, nước ta xây dựng nhà máy lọc & chế biến dầu Hoạt động : - HS đồ Việt Nam nơi có dầu khí biển - HS dựa vào tranh ảnh, SGK để trả lời - Nêu dẫn chứng thể biển nước ta có nhiều hải sản? - Hoạt động đánh bắt hải sản nước ta diễn nào? Những nơi khai thác nhiều hải sản? Hãy tìm nơi đồ? - Trả lời câu hỏi mục SGK - Ngoài việc đánh bắt hải sản, nhân dân làm - HS nêu GIÁO ÁN ĐỊA LỚP để có thêm nhiều hải sản? - GV tả thêm việc đánh bắt, tiêu thụ hải sản nước ta - GV yêu cầu HS kể loại hải sản (tôm, cua, cá…) mà em trông thấy ăn - HS lên bảng đồ nơi khai thác dầu khí nước ta - HS nhóm dựa vào tranh ảnh, đồ, SGK, vốn hiểu biết để thảo luận theo gợi ý Bài học SGK IV/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận trước lớp - Chuẩn bị bài: Ôn tập - GV nhận xét tiết học Vài HS đọc RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … GIÁO ÁN ĐỊA LỚP ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … GIÁO ÁN ĐỊA BÀI 33: KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ HẢI SẢN Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM I.MỤC TIÊU : - Kể tên số hoạt động khai thác nguồn lợi biển đảo (hải sản, dầu khí, du lịch, cảng biển, …) + Khai thác khoàng sản: dầu khí, cát trắng, muối + Đánh bắt nuội trồng hải sản + Phát triển du lịch - Chỉ đồ tự nhiên Việt Nam nơi khai thác dầu khí, vùng đánh bắt nhiều hải sản nước ta * HS giỏi: + Nêu thứ tự công việc từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản + Nêu số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bản đồ địa lí tự nhiên VN - Bản đồ công nghiệp, nông nghiệp VN - Tranh, ảnh khai thác dầu khí; Khai thác nuôi hải sản, ô nhiễm môi trường biển * BVMT: Chúng ta cần khai thác khoán sản,hải sản cách hợp lí để bảo vệ môi trường sống cho người.(liên hệ) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1/.Ổn định: Kiểm tra chuẩn bị - HS chuẩn bị HS TaiLieu.VN Page 2/.Kiểm tra cũ : - Hãy tả vùng biển nước ta - HS trả lời - Nêu vai trò biển, đảo quần đảo nước ta - GV nhận xét, ghi điểm 3/.Bài : a/.Giới thiệu bài: - GV ghi tựa lên bảng -HS nhắc lại b.Giảng bài: - GV hỏi: Biển nước ta có tài - HS trả lời nguyên nào? Chúng ta khai thác sử dụng nào? 1/.Khai thác khoáng sản : * Hoạt động 1: Làm việc theo cặp: - Yêu cầu HS dựa vào SGK, tranh, ảnh - HS trao đổi với để trả lời câu hỏi trả lới câu hỏi sau: + Tài nguyên khoáng sản quan trọng vùng biển VN gì? + Nước ta khai thác khoáng sản vùng biển VN? Ở đâu? Dùng để làm gì? + Tìm đồ vị trí nơi khai thác khoáng sản - HS nhóm trình bày kết - Gọi HS trình bày kết trước lớp - Nhóm khác nhận xét - GV nhận xét: Hiện dầu khí nước ta khai thác chủ yếu dùng cho xuất khẩu, nước ta xây dựng nhà máy lọc chế biến dầu TaiLieu.VN Page 2/.Đánh bắt nuôi trồng hải sản : * Hoạt động2: Làm việc theo nhóm - HS tạo thành nhóm trao đổi,thảo luận ghi kết vào phiếu - GV Yêu cầu nhóm dựa vào tranh, ảnh, đồ, SGK thảo luận theo gợi ý: + Nêu dẫn chứng thể biển nước ta có nhiều hải sản + Hoạt động đánh bắt hải sản nước ta diễn nào? Những nơi khai thác nhiều hải sản? Hãy tìm nơi đồ + Ngoài việc đánh bắt hải sản, nhân dân - HS nhóm trình bày kết làm để có thêm nhiều hải sản? - HS nhóm khác nhận xét, bổ sung - Gọi nhóm trình bày kết theo câu hỏi, đồ vùng đánh bắt nhiều hải sản - GV tả thêm việc đánh bắt, tiêu thụ hải sản nước ta Có thể cho HS kể loại hải sản mà em trông thấy ăn 4/.Củng cố : (liên hệ BVMT) - GV gọi HS đọc khung - HS đọc - HS trả lời - Theo em, nguồn hải sản có vô tận không ? - Những yếu tố ảnh hưởng tới nguồn tài nguyên ? 5/ Dặn dò: - HS lớp - Nhận xét tiết học - Về xem lại chuẩn bị tiết sau “Tìm hiểu địa phương” TaiLieu.VN Page TaiLieu.VN Page Giáo án Địa BÀI 33: KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ HẢI SẢN Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM I.MỤC TIÊU : - Kể tên số hoạt động khai thác nguồn lợi biển đảo (hải sản, dầu khí, du lịch, cảng biển, …) + Khai thác khoàng sản: dầu khí, cát trắng, muối + Đánh bắt nuội trồng hải sản + Phát triển du lịch - Chỉ đồ tự nhiên Việt Nam nơi khai thác dầu khí, vùng đánh bắt nhiều hải sản nước ta * HS giỏi: + Nêu thứ tự công việc từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản + Nêu số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bản đồ địa lí tự nhiên VN - Bản đồ công nghiệp, nông nghiệp VN - Tranh, ảnh khai thác dầu khí; Khai thác nuôi hải sản, ô nhiễm môi trường biển * BVMT: Chúng ta cần khai thác khoán sản,hải sản cách hợp lí để bảo vệ môi trường sống cho người.(liên hệ) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Giáo án Địa Hoạt động giáo viên 1/.Ổn định: Kiểm tra chuẩn bị HS Hoạt động học sinh - HS chuẩn bị 2/.Kiểm tra cũ : - Hãy tả vùng biển nước ta - HS trả lời - Nêu vai trò biển, đảo quần đảo nước ta - GV nhận xét, ghi điểm 3/.Bài : a/.Giới thiệu bài: - GV ghi tựa lên bảng -HS nhắc lại b.Giảng bài: - GV hỏi: Biển nước ta có tài nguyên - HS trả lời nào? Chúng ta khai thác sử dụng nào? 1/.Khai thác khoáng sản : * Hoạt động 1: Làm việc theo cặp: - Yêu cầu HS dựa vào SGK, tranh, ảnh trả - HS trao đổi với để trả lời câu lới câu hỏi sau: hỏi + Tài nguyên khoáng sản quan trọng vùng biển VN gì? + Nước ta khai thác khoáng sản vùng biển VN? Ở đâu? Dùng để làm gì? + Tìm đồ vị trí nơi khai thác khoáng sản Giáo án Địa - Gọi HS trình bày kết trước lớp - HS nhóm trình bày kết - GV nhận xét: Hiện dầu khí nước - Nhóm khác nhận xét ta khai thác chủ yếu dùng cho xuất khẩu, nước ta xây dựng nhà máy lọc chế biến dầu 2/.Đánh bắt nuôi trồng hải sản : * Hoạt động2: Làm việc theo nhóm - GV Yêu cầu nhóm dựa vào tranh, ảnh, - HS tạo thành nhóm trao đồ, SGK thảo luận theo gợi ý: đổi,thảo luận ghi kết vào phiếu + Nêu dẫn chứng thể biển nước ta có nhiều hải sản + Hoạt động đánh bắt hải sản nước ta diễn nào? Những nơi khai thác nhiều hải sản? Hãy tìm nơi đồ + Ngoài việc đánh bắt hải sản, nhân dân làm để có thêm nhiều hải sản? - Gọi nhóm trình bày kết theo câu hỏi, đồ vùng - HS nhóm trình bày kết đánh bắt nhiều hải sản - GV tả thêm việc đánh bắt, tiêu thụ - HS nhóm khác nhận xét, bổ sung hải sản nước ta Có thể cho HS kể loại hải sản mà em trông thấy ăn 4/.Củng cố : (liên hệ BVMT) - GV gọi HS đọc khung - Theo em, nguồn hải sản có vô tận không ? - Những yếu tố ảnh hưởng tới nguồn tài Giáo án Địa nguyên ? - HS đọc 5/ Dặn dò: - HS trả lời - Nhận xét tiết học - Về xem lại chuẩn bị tiết sau “Tìm hiểu địa phương” - HS lớp ... loại khoáng sản+ Khoáng sản kẽm lượng (nhiên liệu) + Khoáng sản phi kim loại: muối mỏ, apatit, đá + Khoáng sản kim loại vôi + Khoáng sản phi kim loại) -Xác định đồ việt nam 3nhóm khoáng sản. . .Giáo án Địa lý Hoạt động thầy trò * Hoạt động (15 phút) Các loại khoáng sản Nội dung Các loại khoáng sản: GV: Yêu cầu HS đọc kiến thức (SGK) a Khoáng sản: cho biết: Khoáng sản gì? -... khai thác,) b Các loại khoáng sản phổ biến: GV:HS đọc bảng công dụng loại khoáng + Khoáng sản lượng (nhiên liệu): than, dầu sản mỏ, khí đốt -Em phân loại khoáng sản tự + Khoáng sản kim loại:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa lý 6 bài 15: Các mỏ khoáng sản, Giáo án Địa lý 6 bài 15: Các mỏ khoáng sản, Giáo án Địa lý 6 bài 15: Các mỏ khoáng sản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay