Giáo án Địa lý 6 bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

4 642 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 09:32

HèNH HC 8 Bài giảng Địa6 Tiết11-Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa Người thực hiện: Ngô Thị - THCS Nguyễn Văn Huyên-Hoài Đức- Hà Tây SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI VÀ CÁC MÙA Ở BẮC BÁN CẦU Tiết 11 - Bài 9: TIẾT 11 – BÀI 9 HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 1. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất VỊ TRÍ CỦA TRÁI ĐẤT TRÊN QUỸ ĐẠO QUANH MẶT TRỜI VÀO CÁC NGÀY HẠ CHÍ VÀ ĐÔNG CHÍ Tại sao đường biểu diễn trục Trái Đất và đường phân chia sáng tối không trùng nhau ? TIẾT 11 – BÀI 9 HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA TIẾT 11 – BÀI 9 HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 1. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất - Do trục Trái Đất luôn nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo một góc 66 0 33’ nên không trùng với đường phân chia sáng tối. Ngày Nửa cầu Diện tích được chiếu sáng Diện tích không được chiếu sáng Mùa Kết luận về độ dài của ngày và đêm 22/6 Bắc Nam 22/12 Bắc Nam So sánh diện tích được chiếu sáng và diên tích không được chiếu sáng ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam vào ngày 22/6 và 22/12 rồi điền vào bảng sau: Ngày dài hơn đêm Ngày dài hơn đêm Ngày ngắn hơn đêm Ngày ngắn hơn đêm Nhiều Nhiều Nhiều Nhiều Ít Ít Ít Ít Nóng Nóng Lạnh Lạnh TIẾT 11 – BÀI 9 : HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA TIẾT 11 – BÀI 9 : HIỆN TƯỢNG NGÀY , ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 1. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất: - Do trục Trái Đất luôn nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo một góc 66 0 33’ nên không trùng với đường sáng tối . Sinh ra hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa ở hai nửa cầu: + Mùa nóng ngày dài đêm ngắn. + Mùa lạnh ngày ngắn đêm dài. TIẾT 11 – BÀI 9 : HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA HIỆN TƯỢNG NGÀY , ĐÊM DÀI NGẮN Ở CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ VĨ ĐỘ KHÁC NHAU Dựa vào hình 25: :hãy so sánh độ dài ngày, đêm ở các điểm A,B,C,D,D’,B’,A’ vào ngày 22/6 ? Nửa cầu Điểm Vĩ độ Thời gian ngày, đêm Mùa Kết luận Bắc D 66º33’B B 40ºB A 20ºB C 0º Nam A’ 20ºN B’ 40ºN D’ 66º33’N Ngày dài 24h Ngày dài khoảng 15h Ngày dài khoảng13h Ngày dài bằng đêm Đêm dài khoảng 13h Đêm dài khoảng 15h Đêm dài 24h Nóng Lạnh Càng lên vĩ độ cao ngày càng dài ra, đêm càng ngắn lại Quanh năm ngày dài bằngđêm Càng lên vĩ độ cao đêm càng dài ra ngày càng ngắn lại TIẾT 11 – BÀI 9 : HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA Xích đạo [...]... đổi theo mùa - Vào các ngày 22/6 và 22/12 các dịa điểm ở vĩ tuyến 66o 33’ B và N có một ngày hoặc đêm dài suốt 24 h -Càng tiến về cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 h càng nhiều và dao động theo mùa từ một ngày đến 6 tháng TIẾT 11 – BÀI 9 : HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA GIÁO ÁN ĐỊA Bài 9: HIỆN TƯỢNG NGÀY ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA I Mục tiêu học Kiến thức - Biết tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa hệ vận động Trái Đất quanh Mặt Trời - Nắm khái niệm đường: chí tuyến Bắc, Nam, Vòng cực Bắc, Nam Kĩ Biết cách dùng địa cầu đèn để giải thích tượng ngày đêm dài ngắn khác Thái độ: Biết áp dụng tượng ngày đêm vận dụng chúng II Phương pháp giảng dạy: đàm thoại gợi mở, thuyết trình thực hành… III Chuẩn bị giáo cụ GV: - Quả địa cầu, đèn Pin H24, 25 sgk phóng to HS: Soạn trước đến lớp IV Tiến trình dạy: Ổn định tổ chức 6a……………………………………………………………………… 6b …………………………………………………………………… Kiểm tra cũ - Nêu nguyên nhân sinh mùa Trái Đất? - Gọi HS điền vào ô trống bảng sau cho hợp lí Ngày Tiết 22/ Hạ chí Bán cầu Mùa Tại Đông chí 22/ 12 Hạ chí Đông chí Nội dung a Đặt vấn đề: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa hệ quan trọng thứ hai vân động quanh Mặt Trời Trái Đất Hiện tượng biểu vĩ độ khác nhau, thay đổi nào? Biểu số ngày đêm dài 24 hai điểm cực thay đổi theo GIÁO ÁN ĐỊA mùa sao? Những tượng Địa Lí có ảnh hưởng tới sống sản xuất người không? Cùng tìm hiểu b Triển khai dạy HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1 Hiện tượng ngày đêm dài ngắn GV treo lược đồ H24 vĩ độ khác Trái Đất GV: Vì trục sáng tối (ST) trục Trái đất (BN) không trùng nhau? HS: (Trục TĐất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo 23027' Trục sáng tối vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo đường cắt địa cực tạo thành góc 23027') - Ngày 22/ 6: ánh sáng mặt trời chiếu Dựa vào H24 cho biết: thẳng góc với mặt đất vĩ tuyến 23 27'B GV: Vào ngày 22/6 ánh sáng Mặt trời chiếu vuông góc vĩ tuyến gọi đường chí tuyến vào mặt đất vĩ tuyến bao nhiêu? Vĩ tuyến Bắc gọi đường gì? - Ngày 22/ 12: ánh sáng mặt trời chiếu GV: Vào ngày 22/12? thẳng góc với mặt đất vĩ tuyến 23 27'N GV treo bảng yêu cầu: vĩ tuyến gọi đường chí tuyến Dựa vào H25 sgk thảo luận nhóm điền bảng: Nam (Ngày 22/ Hạ chí) Địa điểm Vĩ độ Thời gian ngày đêm Mùa Kết luận 200B Ngày > Đêm 400B Ngày > Đêm cầu 66033'B Ngày = 24 dài suốt 24 Xích đạo 00 Ngày - Đêm Quanh năm ngày = Đêm 200N Ngày Cực có ngày ngắn lại Từ 66 33'B -> Cực có đêm dài suốt 24 -Hiện tượng ngày đêm dài ngắnGIÁO ÁN ĐỊA ngắn vĩ độ khác TĐất? độ khác Trái Đất Càng xa GV: Vào ngày 21/ 23/ ánh sáng Mặt trời chiếu đường xích đạo biểu rõ rệt vuông góc với mặt đất đường xích đạo tượng ngày đêm nửa cầu B Nam ntn? Yêu cầu HS tương tự xét tiếp ngày 22/ 12 Ở hai miền địa cực có số ngày đêm dài Hoạt động suốt 24 thay đổi theo mùa Yêu cầu quan sát H25 GV: Ngày 22/ 22/ 12 độ dài ngày đêm địa điểm - Các đường vĩ tuyến 66 33'B&N khu D D' vĩ tuyến 66033' nửa cầu ntn? vực có giới hạn ngày, đêm dài suốt 24 GV: Vĩ tuyến 66 33'B 66 33'N gọi gọi vòng cực đường gì? GV: Yêu cầu quan sát H25 nghiên cứu thông tin mục thảo luận nhóm theo cặp hoàn thành bảng sau: Ngày Vĩ độ Số ngày có ngày =24h Số ngày có đêm =24h Mùa 22/ 66033'B Hạ 66033'N Đông 66033'B Đông 66033'N Hạ Từ 21/ đến Cực Bắc 186 ngày ( tháng) 23/ Cực Nam 186 ngày ( tháng) Đông Từ 23/ đến Cực Bắc 186 ngày ( tháng) Đông 21/ Cực Nam 22/ 12 186 ngày ( tháng) Hạ Hạ Củng cố: - Nếu TĐất chuyển động xung quanh Mặt Trời mà không chuyển động quanh trục có tượng sảy ra? - Hiện tượng đêm trắng sảy đâu? Tại sao? - Bằng kiến thức học giải thích câu ca dao: "Đêm tháng chưa nằm sáng Ngày tháng 10 chưa cười tối" Dặn dò GIÁO ÁN ĐỊA - Học làm tập cuối - Phân tích tiếp tượng ngày đêm vào ngày 22/12 theo mẫu bảng ngày 22/6 - Chuẩn bị trước 10 “Cấu tạo bên TĐất” Tr­êng THCS Minh Khai Xin kÝnh chµo c¸c quý thÇy, c«. KÝnh chóc c¸c thÇy, c« m¹nh khoÎ vµ h¹nh phóc. Bé m«n §Þa Líp 6 Gi¸o viªn: Vò ThÞ Ngäc Hµ (?) - Ngoài sự vận động tự quay quanh trục, Trái Đất còn có sự vận động nào khác? Môn: Địa Kiểm tra bài cũ - Nêu đặc điểm của sự vận động đó? Trả lời: - Ngoài sự vận động tự quay quanh trục, Trái Đất còn chuyển động quanh Mặt Trời - Đặc điểm của sự vận động: + Khi chuyển động quanh Mặt Trời, Trái Đất đồng thời vẫn tự quay quanh trục + Trái Đất lúc nào cũng giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng của trục không đổi Môn: Địa Tiết 11 - Bài9 Hiện tượng ngày, đêm dài Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ngắn theo mùa 1. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất. (?) Nhận xét hướng của nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam về phía Mặt Trời ? Môn: Địa Tiết 11 - Bài9 Hiện tượng ngày, đêm dài Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ngắn theo mùa 1. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất. Quan sát hình vẽ: (?) Em có nhận xét gì về diện tích được chiếu sáng của bề mặt Trái Đất? Trả lời: - Trong khi quay quanh Mặt Trời, Trái Đất lúc nào cũng chỉ được chiếu sáng một nửa. 22-6 22-12 Hình 24: Vị trí của Trái Đất trên quỹ đạo quanh Mặt Trời vào các ngày hạ chí và đông chí Môn: Địa Tiết 11 - Bài9 Hiện tượng ngày, đêm dài Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ngắn theo mùa 1. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất. Quan sát hình vẽ: (?) Tại sao đường phân chia sáng tối (ST) lại không trùng với đường biểu hiện trục Trái Đất (BN) ? Trả lời: - Do trục Trái Đất (BN) nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo một góc 66 0 33 còn đường phân chia sáng tối (ST) vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo. 22-6 22-12 Hình 24: Vị trí của Trái Đất trên quỹ đạo quanh Mặt Trời vào các ngày hạ chí và đông chí Môn: Địa Tiết 11 - Bài9 Hiện tượng ngày, đêm dài Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ngắn theo mùa 1. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất. (?) Quan sát hình vẽ, thảo luận nhóm để hoàn thiện bảng sau: Ngày Địa điểm Hướng nghiêng DT được chiếu sáng Vị trí tia sáng Mặt trời chiếu vuông góc (tên gọi) Thời gian ngày, đêm Mùa 22/6 Nửa cầu Bắc Nửa cầu Nam 22/12 Nửa cầu Bắc Nửa cầu Nam Quan sát hình vẽ 22 - 6 22 - 12 Hình 24: Vị trí của Trái Đất trên quỹ đạo quanh mặt trời vào các ngày Hạ Chí và Đông Chí Ngày Địa điểm Hướng nghiêng DT được chiếu sáng Vị trí tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc (tên gọi) Thời gian ngày, đêm Mùa 22/6 Nửa cầu Bắc Nửa cầu Nam 22/12 Nửa cầu Bắc Nửa cầu Nam Đáp án trả lời: Hướng về phía Mặt Trời Nhiều 23 0 27 B (Chí Tuyến Bắc) Ngày > đêm Hạ Không hư ớng về phía Mặt Trời ít Ngày < đêm Đông Không hư ớng về phía Mặt Trời ít Ngày < đêm Đông Hướng về phía Mặt Trời Nhiều 23 0 27 N (Chí Tuyến Nam) Ngày > đêm Hạ [...]... Tiết 11 - Bài9 Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa 1 Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất -Vĩ tuyến 23O27 B, N được gọi là đường Chí tuyến Bắc, Chí tuyến Nam Địa điểm Ngày 22-6 Ngày 22-12 NCB Ngày dài, đêm ngắn (Mùa Hạ) Ngày ngắn, đêm dài (Mùa Đông) NCN Ngày ngắn, đêm dài * Kiểm tra bài cũ: 1)Quan sát sơ đồ trên. Em hãy cho biết: +Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời? +Độ nghiêng và hướng của Trái Đất ở các vò trí: xuân phân, thu phân, đông chí và hạ chí? 2) Nêu nguyên nhân sinh ra hiện tượng các mùa? 2) Nêu nguyên nhân sinh ra hiện tượng các mùa? 3) 3) Trắc nghiệm: Trắc nghiệm: - Thời gian Trái Đất quay trọn một vòng Thời gian Trái Đất quay trọn một vòng quanh trục là: quanh trục là: A. 360 ngày 6 giờ. A. 360 ngày 6 giờ. B. 365 ngày 6 giờ. B. 365 ngày 6 giờ. C. 306 ngày 6 giờ. C. 306 ngày 6 giờ. D. 366 ngày 6 giờ. D. 366 ngày 6 giờ. Do hai nửa cầu luân phiên nhau ngã gần và chếch xa Mặt trời. * Kiểm tra bài cũ: Bài 9 HIỆN TƯNG NGÀY ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA. 1. HiƯn tỵng ngµy, ®ªm dµi ng¾n ë c¸c vÜ ®é kh¸c nhau trªn Tr¸i §Êt: 23 o 27 ’ Bài 9: HIỆN TƯNG NGÀY ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA. 1. HiƯn tỵng ngµy, ®ªm dµi ng¾n ë c¸c vÜ ®é kh¸c nhau trªn Tr¸i §Êt: T¹i sao l¹i cã hiƯn tỵng ngµy vµ ®ªm lu©n phiªn, kÕ tiÕp nhau? 1. HiƯn tỵng ngµy, ®ªm dµi ng¾n ë c¸c vÜ ®é kh¸c nhau trªn Tr¸i §Êt: ? Quan s¸t hình trên, hãy cho biÕt vì sao ®êng biĨu hiƯn trơc Tr¸i §Êt (BN) vµ ®êng ph©n chia s¸ng tèi (ST) kh«ng trïng nhau? Sự khơng trùng nhau đó nảy sinh hiện tượng gì? Bài 9 HIỆN TƯNG NGÀY ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA. BAỉI 9: HIEN TệễẽNG NGAỉY ẹEM DAỉI NGAẫN THEO MUỉA 1. Hiện tợng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất: - Do trc trỏi t nghiờng nờn trc nghiờng ca trỏi t v ng phõn chia sỏng ti khụng trựng nhau nờn cỏc a im trờn b mt trỏi t cú hin tng ngy ờm di ngn khỏc nhau ? Hãy cho biết vào ngày 22/6 nữa cầu nào ngã về phía Mặt Trời và nữa cầu đó là mùa gì? Bài9: HIỆN TƯNG NGÀY ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA. 1. Hiện tượng ngày đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái đất: ? Vào ngày 22/6 ánh sáng m t tr i chi u th ng góc v i vĩ ặ ờ ế ẳ ớ tuy n bao nhiêu? Vĩ tuy n đó là đ ng gì?ế ế ườ ? Vào ngày 22/12 ánh sáng m t tr i chi u th ng góc v i vĩ ặ ờ ế ẳ ớ tuy n bao nhiêu? Vĩ tuy n đó là đ ng gì?ế ế ườ ? Em có nh n xét gì v ngày và đêm khu v c xích đ o?ậ ề ở ự ạ Bài 9: HIỆN TƯNG NGÀY ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 1. HiƯn tỵng ngµy, ®ªm dµi ng¾n ë c¸c vÜ ®é kh¸c nhau trªn Tr¸i §Êt: - M i đ a đi m trên đ ng xích đ o có ngày và đêm b ng ọ ị ể ườ ạ ằ nhau - Do trục trái đất nghiêng nên trục nghiêng của trái đất và đường phân chia sáng tối khơng trùng nhau nên các địa điểm trên bề mặt trái đất có hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau Bài 9: HIỆN TƯNG NGÀY ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA. 1. HiƯn tỵng ngµy, ®ªm dµi ng¾n ë c¸c vÜ ®é kh¸c nhau trªn Tr¸i §Êt: - Vµo 2 ngµy 21/3 vµ 23/9 MỈt trêi chiÕu vu«ng gãc víi xÝch ®¹o nªn hai nưa cÇu nhËn l&ỵng nhiƯt nh& nhau ®ã lµ mïa chun tiÕp gi÷a nãng vµ l¹nh ? Em có nh n xét gì v ngày và đêm ngày 21/3 và ngày 23/9?ậ ề ở ? Qua 2 hình 24,25 em có nh n xét gì v th i gian ngày và đêm 2 ậ ề ờ ở n a c u vào các h và mùa đơng?ử ầ ạ [...]... ngµy, ®ªm dµi ng¾n theo mïa 1 HiƯn t­ỵng ngµy, ®ªm dµi ng¾n ë c¸c vÜ ®é kh¸c nhau trªn Tr¸i §Êt: 2 Ở hai miỊn cùc sè ngµy cã ngµy, ®ªm dµi st 24 giê thay ®ỉi theo mïa: D + +D +A +D ” +A +D ” ? Vào các ngày 22/6 và 22/12, độ dài ngày, đêm của các điểm Cực như thế nào? TiÕt 11- Bµi 9: HiƯn t­ỵng ngµy, ®ªm dµi ng¾n theo mïa 2 ë hai miỊn cùc sè ngµy cã ngµy, ®ªm dµi st 24 giê thay ®ỉi theo mïa 0 Vĩ độ-... nhau Bài 9: HIỆN TƯNG NGÀY ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 1 HiƯn t­ỵng ngµy, ®ªm dµi ng¾n ë c¸c vÜ ®é kh¸c nhau trªn Tr¸i §Êt: 2 Ở hai miỊn cùc sè ngµy cã ngµy, ®ªm dµi st 24 giê thay ®ỉi theo mïa: D + +D +A +D ” +A +D ” ? Vào các ngày 22/6 và 22/12, độ dài ngày, đêm BÀI TẬP ĐỊA LỚP BÀI 9: HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA Câu 1: Cho biết đường biểu diễn trục Trái Đất (BN) đường phân chia sáng tối (ST) không trùng nhau? Sự không trùng nảy sinh tượng gì? + Trục Trái Đất nghiêng với mặt phẳng quý đạo góc 66033/ + Trục sáng tối vuông với mặt phẳng quỹ đạo góc 900 nên hai đường cắt đâu thành góc 23027/ + Sinh tượng ngày đêm dài ngắn khác hai nửa cầu Câu 2: Hãy phân tích tượng ngày đêm dài ngắn khác ngày 22- 22-12 Ngày Địa điểm Vĩ độ 22/6 ( Hạ chí) Bắc Bán cầu 900 B 66033/ B 23027/B Thời gian ngày, đêm Ngày = 24 h Ngày = 24 h Ngày > đêm Xích đạo O0 23027/N 66033/ N 900 N Ngày = đêm Ngày < đêm Đêm = 24 h Đêm =24h Nam Bán cầu Mùa gì? Kết luận Nóng Càng lên vĩ độ cao dài Từ 66033/ B→cực, ngày =24 h Quanh năm ngày = đêm Lạnh Càng đến cực Nam ngày ngắn lại, đêm dài Từ 66033/ N →cực, đêm = 24h ( Ngày 22/12 ngược lại ) Câu 3: Nêu ranh giới ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc với mặt đất vào ngày 22/6 22/12, đường giới hạn khu vực có ngày đêm dài 24 - Ngày 22/6: ánh sáng chiếu thẳng góc với mặt đất vĩ tuyến 23027/ B, vĩ tuyến gọi chí tuyến Bắc - Ngày 22/12: ánh sáng chiếu thẳng góc với mặt đất vĩ tuyến 23027/ N , vĩ tuyến gọi chí tuyến Nam - Các vĩ tuyến 66033/ Bắc Namlà đường giới hạn khu vực có ngày đêm dài 24h nửa cầu Nam nửa cầu Bắc, gọi vòng cực Câu 4: Rút kết luận về tượng ngày, đêm dài ngắn theo độ Trái Đất Do trục Trái Đất nghiêng nên trục nghiêng Trái Đất đường phân chia sáng tối không trùng mà cắt tâm Trái Đất góc 230 27/ nên quay quanh Mặt Trời , Trái Đất có chúc nửa cầu Bắc, có ngả cầu Nam phía Mặt Trời nên dịa điểm hai nửa cầu có tượng dài ngắn khác theo vĩ độ Đường xích đạo có ngày đêm + Từ xích đạo hai cực thời gian chênh lệch ngày đêm lớn Kết luận: Càng lên vĩ độ cao, khoảng thời gian chênh lệch ngày - đêm mùa lớn, số chiếu sáng năm nhỏ Câu 5: Dựa vào bảng sau đây, giải thích số ngày có ngày dài suốt 24 lại tăng từ vòng cực đến cực Vĩ độ 66 33/ B 700 B 750 B 800 B 850 B 900 B Số ngày 65 103 134 161 186 có ngày dài suốt 24 a) Vẽ biểu đồ cột: ( Tập vẽ biểu đồ hướng dẫn tập Địa lí câu 3a, T 34) b) Nhận xét: - Vào ngày 22-6 22-12 địa điểm ở: + Vĩ tuyến 66033’B - Có ngày đêm dài suốt 24 h - Số ngày có 24 tăng lên từ 66 33/ B đến 900 B - Ở hai cực có ngày đêm dài suốt tháng * Giải thích: Do trục Trái Đất nghiêng 66 33/ B không đổi hướng chuyển động quanh Mặt Trời nên số ngày dài suốt 24 lại tăng từ vòng cực đến cực Chào mừng thầy cô tham dự buổi dự môn Địa lý! Trịnh Nguyễn Huy Hoàng Kiểm tra cũ Trái Đất có chuyển động nào? Hệ chuyển động đó? + Tự quay quanh trục + Trái Đất có ngày đêm + Các vật chuyển động bề mặt Trái Đất bị lệch hướng + Quay quanh Mặt Trời + Tạo chuyển động tịnh tiến + Xảy tượng mùa Bài 9: HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 1/ Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn vĩ độ khác Trái Đất: Nhìn vào hình sau trả lời, đường biểu trục Trái Đất (BN) đường phân chia sáng tối (ST) không trùng nhau? Hệ không trùng đó? Bài 9: HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 1/ Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn vĩ độ khác Trái Đất: Nhìn vào hình sau nói rằng, đường biểu trục Trái Đất (BN) đường phân chia sáng tối (ST) không trùng nhau? Hệ không trùng đó? Trả lời: + Do đường phân chia sáng tối vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo, trục Trái Đất lại nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo góc 66033’ nên đường phân chia sáng tối cắt với trục Trái Đất cắt tâm Trái Đất tạo thành góc 23 027’ Hệ quả:  Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác hai nửa cầu Bài 9: HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 1/ Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn vĩ độ khác Trái Đất: + Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác địa điểm có vĩ độ khác nhau, xa Xích đạo phía hai cực, biểu rõ rệt + Trong hai ngày xuân phân thu phân, lúc 12 trưa, hai nửa cầu chiếu lượng nhiệt Bài 9: HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 1/ Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn vĩ độ khác Trái Đất: 2/ Ở hai miền cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 thay đổi theo mùa: Nhìn vào hình sau, cho biết: + Vĩ tuyến 66033’ Bắc Nam đường gì? + Vào ngày 22-6 22-12, độ dài ngày đêm hai điểm cực nào? Bài 9: HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 1/ Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn vĩ độ khác Trái Đất: 2/ Ở hai miền cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 thay đổi theo mùa: Nhìn vào hình sau, cho biết: + Vĩ tuyến 66033’ Bắc Nam đường gì? + Vào ngày 22-6 22-12, độ dài ngày đêm hai điểm cực nào? Trả lời: + Vĩ tuyến 66033’ Bắc Nam đường vòng cực Bắc cực Nam + Vào ngày 22-6 22-12, độ dài ngày đêm hai điểm cực 24 Bài 9: HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 1/ Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn vĩ độ khác Trái Đất: 2/ Ở hai miền cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 thay đổi theo mùa: + Các địa điểm nằm đường Xích đạo, quanh năm lúc có ngày đêm dài ngắn theo mùa + Vào ngày 22-6 22-12, địa điểm vĩ tuyến 66033’ Bắc Nam có ngày đêm dài suốt 24 + Các địa điểm nằm từ 66033’ Bắc Nam đến hai cực có số ngày, đêm dài 24 dao động theo mùa, từ ngày đến tháng + Các địa điểm nằm cực Bắc cực Nam có ngày, đêm dài suốt tháng Bài 9: HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 1/ Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn vĩ độ khác Trái Đất: 2/ Ở hai miền cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 thay đổi theo mùa:  Hiện tượng ngày đêm dài, ngắn năm có ảnh hưởng trực tiếp đến khí hậu ảnh hưởng gián tiếp đến sinh hoạt hoạt động sản xuất người Bài 9: HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA Các em biết, phải ứng chịu hậu biến đổi khí hậu người gây phần tượng tự nhiên Vậy, em phải làm để giảm thiểu tối đa hậu biến đổi khí hậu? ... Cực có ngày ngắn lại Từ 66 33'B -> Cực có đêm dài suốt 24 -Hiện. .. GV: Ngày 22/ 22/ 12 độ dài ngày đêm địa điểm - Các đường vĩ tuyến 66 33'B&N khu D D' vĩ tuyến 66 033' nửa cầu ntn? vực có giới hạn ngày, đêm dài suốt 24 GV: Vĩ tuyến 66 33'B 66 33'N gọi gọi vòng... nhóm theo cặp hoàn thành bảng sau: Ngày Vĩ độ Số ngày có ngày =24h Số ngày có đêm =24h Mùa 22/ 66 033'B Hạ 66 033'N Đông 66 033'B Đông 66 033'N Hạ Từ 21/ đến Cực Bắc 1 86 ngày ( tháng) 23/ Cực Nam 186
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa lý 6 bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa, Giáo án Địa lý 6 bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa, Giáo án Địa lý 6 bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn