Giáo án Địa lý 6 bài 6: Thực hành tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học

3 124 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 10:32

Bài 6: THỰC HÀNH. TẬP SỬ DỤNG ĐỊA BÀN THƯỚC ĐO ĐỂ VẼ ĐỒ LỚP HỌC. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: Học sinh biết cách sử dụng bản đồ để tìm phương hướng cùa các đối tượng địa lí trên bản đồ. - Tìm đo khoảng cách trên thực tế tính tỉ lệ khi đưa lên bản đồ. b. Kỹ năng: Biết vẽ đồ đơn giản. c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn. 2. CHUẨN BỊ: a. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, tập bản đồ. b. Học sinh: Sách giáo khoa, compa. Giấy,thước dây. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Trực quan. Hoạt động 4. TIẾN TRÌNH: 4.1. Ổn định lớp: 1’. Kdss. 4.2. Ktbc: 4’. + Hãy kể tên các loại kí hiệu bản đồ? - Có 3 loại kí hiệu như điểm, đường, diẹn tích. - Có 3 dạng kí hiệu như hình học, chữ, tượng hình. + Chọn ý đúng: Những đường đồng mức càng gần nhau thì: @. Độ cao càng lớn. b. Độ cao càng bé. 4. 3. Bài mới: 33’. HO ẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ. N ỘI DUNG. Giới thiệu bài mới. ** Trực quan. - Giáo viên giới thiệu địa bàn. + Địa bàn gồm những bộ phận nào? TL: - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo * Địa bàn: - Kim nam châm B màu xanh. Nam màu đỏ. - Vòng chia độ 0 0 - 360 0 . Bắc từ 2 0 0 – 360 0 . Nam 180 0 . . Đông 90 0 . . Tây 270 0 . - Cách sử dụng: Xoay đầu xanh trùng với 0 đúng 0 0 - 180 0 là đường Bắc Nam. viên chuẩn kiến thức ghi bảng. * Nhóm 1,2: Mỗi nhóm 1 đồ. - Giáo viên cho học sinh quan sát đồ vẽ sẵn để củng cố kiến thức cho học sinh. * Cách vẽ: - Đo khung lớp học chi tiết trong lớp. - Vẽ đồ: Tên đồ, tỉ lệ thu nhỏ, mũi tên chỉ hướng Bắc ghi chú. 4.4. Củng cố luỵên tập: 4’ - Nhận xét tiết thực hành. - Thu bản vẽ chấm điểm. 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3 . - Tự ôn tập từ bài 1- 5 giờ sau kiểm tra 45’. 5. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………… GIÁO ÁN ĐỊA Bài 6: THỰC HÀNH TẬP SỬ DỤNG ĐỊA BÀN THƢỚC ĐO ĐỂ VẼ ĐỒ LỚP HỌC I Mục tiêu học: Kiến thức: - Biết cách sử dụng địa bàn để xác định phương hướng - Biết cách đo khoảng cách thực địa tính tỉ lệ để đưa lên lược đồ - Biết vẽ đồ đơn giản lớp học giấy Kỹ năng: Biết vẽ đồ đơn giản lớp học, xác định phương hướng lớp học để vẽ Thái độ: Giáo dục hs làm quen cách vẽ đồ, đồ II Phƣơng pháp giảng dạy: Quan sát, thực hành III Chuẩn bị giáo cụ GV: Địa bàn HS: Thước dây IV Tiến trình dạy:: Ổn định tổ chức 6a…………………………………………………………………… 6b …………………………………………………………………… Kiểm tra cũ Gọi HS lên xác định phương hướng ? Tỷ lệ đồ gì? ý nghĩa? ? Khi sử dụng đồ công việc ta phải làm gì? Nội dung a Đặt vấn đề: - GV kiểm tra dụng cụ thực hành nhóm: + Phân công việc cho mổi nhóm + Nêu yêu cầu cụ thể - Giới thiệu, hướng dẩn sử dụng địa bàn b Triển khai dạy GIÁO ÁN ĐỊA HOẠT ĐỘNG THẦY TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1 Địa bàn GV giới thiệu địa bàn: a Kim nam châm GV chia nhóm thực hành + Phía Bắc màu đỏ GV phát cho nhóm địa bàn + Phía Nam màu xanh GV Địa bàn gồm phận nào? b Vòng chia độ: có số độ từ 00 ->3600 + Hướng Bắc 00 + Nam 1800 + Đông 900 + Tây 2700 c Cách sử dụng: - Đặt địa bàn mặt phẳng - Xoay đầu kim màu xanh trùng với 00 -> hướng Bắc Hoạt động 2 Vẽ đồ: GV phân công nhóm vẽ đồ HS phân công thành viên nhóm đo chiều dài - Đo đồ lớp học chiều rộng lớp học Khung lớp học chi tiết lớp GV Lớp học có hướng nào? GV yêu cầu nhóm tính vẽ đồ lớp - Vẽ đồ lớp học, yêu cầu: học + Hướng (mũi tên hướng) + Tên đồ GV kiểm tra, hướng dẩn học sinh nắm vững + Tỉ lệ cách làm + Ghi Củng cố đánh giá: GV kiểm tra việc thực hành nhóm - Cho điểm nhóm làm đúng, tốt - Phê bình nhóm chưa hoàn thành, xấu GIÁO ÁN ĐỊA - Thu dọn nơi thực hành Dặn dò: - Ôn tập lại kiến thức từ -> + Phân biệt kinh tuyến vĩ tuyến Vẽ hình minh hoạ + Bản đồ gì? Vai trò đồ việc học địa lí? + Tỉ lệ đồ cho ta biết gì? + Tại sử dụng đồ, việc phải xêm bảng giải? + Làm tập: 1, trang 1, 2, trang 14, 1,2 trang 17, trang 19 - Chuẩn bị giấy kiểm tra tiết THỰC HÀNH. TẬP SỬ DỤNG ĐỊA BÀN THƯỚC ĐO ĐỂ VẼ ĐỒ LỚP HỌC. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: Học sinh biết cách sử dụng bản đồ để tìm phương hướng cùa các đối tượng địa lí trên bản đồ. - Tìm đo khoảng cách trên thực tế tính tỉ lệ khi đưa lên bản đồ. b. Kỹ năng: Biết vẽ đồ đơn giản. c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn. 2. CHUẨN BỊ: a. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, tập bản đồ. b. Học sinh: Sách giáo khoa, compa. Giấy,thước dây. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Trực quan. Hoạt động 4. TIẾN TRÌNH: 4.1. Ổn định lớp: 1’. Kdss. 4.2. Ktbc: 4’. + Hãy kể tên các loại kí hiệu bản đồ? - Có 3 loại kí hiệu như điểm, đường, diẹân tích. - Có 3 dạng kí hiệu như hình học, chữ, tượng hình. + Chọn ý đúng: Những đường đồng mức càng gần nhau thì: @. Độ cao càng lớn. b. Độ cao càng bé. 4. 3. Bài mới: 33’. HO ẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ. N ỘI DUNG. Giới thiệu bài mới. ** Trực quan. - Giáo viên giới thiệu địa bàn. + Địa bàn gồm những bộ phận nào? TL: * Địa bàn: - Kim nam châm B màu xanh. Nam màu đỏ. - Vòng chia độ 0 0 - 360 0 - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức ghi bảng. * Nhóm 1,2: Mỗi nhóm 1 đồ. - Giáo viên cho học sinh quan sát đồ vẽ sẵn để củng cố kiến thức cho học sinh. . Bắc từ 2 0 0 – 360 0 . Nam 180 0 . . Đông 90 0 . . Tây 270 0 . - Cách sử dụng: Xoay đầu xanh trùng với 0 đúng 0 0 - 180 0 là đường Bắc Nam. * Cách vẽ: - Đo khung lớp học chi tiết trong lớp. - Vẽ đồ: Tên đồ, tỉ lệ thu nhỏ, mũi tên chỉ hướng Bắc ghi chú. 4.4. Củng cố luỵên tập: 4’ - Nhận xét tiết thực hành. - Thu bản vẽ chấm điểm. 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3 . - Tự ôn tập từ bài 1- 5 giờ sau kiểm tra 45’. 5. RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………… BÀI 6: THỰC HÀNH TẬP SỬ DỤNG ĐỊA BÀN THƯỚC ĐO ĐỂ VẼ ĐỒ LỚP HỌC BÀI GIẢNG ĐỊA 6 Tiết 7 Tiết 7 Bài 6: Bài 6: THỰC HÀNH TẬP SỬ DỤNG ĐỊA BÀN THỰC HÀNH TẬP SỬ DỤNG ĐỊA BÀN THƯỚC ĐO ĐỂ VẼ ĐỒ LỚP HỌC THƯỚC ĐO ĐỂ VẼ ĐỒ LỚP HỌC I) Chuẩn bị (5 ’ ): II) Cách sử dụng địa bàn (5 ’ ) - Mỗi HS chuẩn bị giấy vẽ 1 tờ A 4 , bút viết, bút chì, thước đo độ, thước kẻ, tẩy chì - Các nhóm thống nhất kết quả phiếu học tập đã được giao làm ngoài giờ lên lớp. - Mỗi nhóm chuẩn bị 1 địa bàn. [...]... bàn GV 13 Hướng lớp học Trên đồ (cm) Ghi chú Tỉ lệ lớp học 1:50 * Ý nghĩa: HƯỚNG DẪN HỌC BÀI - Ôn tập từ bài 1 đến bài 6 => Tiết sau kiểm tra 1 tiết + Học bài, đọc phần kết luận cuối mỗi bài học + Trả lời các hệ thống câu hỏi – bài tập cuối mỗi bài học + Làm bài tập trong tập bản đồ địa6 từ bài 1 -> bài 6 - Đọc tham khảo thêm các tài liệu liên quan đến các bài học CÂU HỎI ÔN TẬP THAM KHẢO A)...PHIẾU HỌC TẬP HOÀN THÀNH NGOÀI GIỜ LÊN LỚP *Nhóm: 1) Tìm hiểu về cấu tạo cách sử dụng địa bàn 2) Cho biết ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ 1: 50 Đo, tính điền kết quả vào bảng T Đối tượng đo T Khoảng cách Thực tế (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dài lớp AB Rộng lớp BC Bục giảng - Cạnh AE - Cạnh EM - Cạnh MN - Cạnh NH Rộng cửa ra vào Rộng cửa sổ Khoảng cách 2 cửa Chiều dài bàn ghế HS Chiều dài bàn GV 13... đồ bằng các loại kí hiệu nào? Các dạng kí hiệu nào? 7) Khi quan sát các đường đồng mức ở 2 bên sườn núi tại sao người ta lại biết được sườn nào dốc hơn? B) Kỹ năng: - Làm các bài tập cuối mỗi bài học trong sgk : Bài 2,3 (sgk/14), bài tập mục 3 (sgk/ 16, 17), bài 1,2 (sgk/17) - Làm các bài tập từ 1 -> 5 trong tập bản đồ Địa6 ... Trên quả Địa Cầu, cứ cách 100 ta vẽ một kinh tuyến thì có tất cả bao nhiêu kinh tuyến ? Nếu cứ 100 ta vẽ một vĩ tuyến thì có tất cả bao nhiêu vĩ tuyến Bắc bao nhiêu vĩ tuyến Nam? 2) Hãy vẽ một hình tròn tượng trưng cho Trái Đất ghi trên đó: cực Bắc, cực Nam, đường xích đạo, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam? 3) Bản đồ là gì? Bản đồ có vai trò như thế nào trong giảng dạy học địa lí? Dựa bản đồ ta biết... đồ ta biết được những gì? 3)Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết được điều gì? Bản đồ có tỉ lệ 1: 2000000 có nghĩa như thế nào? Phân biệt tỉ lệ số tỉ lệ thước? 4) Dựa vào hệ thống kinh,vĩ tuyến quy ước xác định phương hướng trên bản đồ như thế nào? 5) Thế nào là kinh độ, vĩ độ, toạ độ địa lí của một địa điểm? 6) Người ta thường biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ bằng các loại kí hiệu nào? Các dạng BÀI 12: THỰC HÀNH. NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Học sinh cần có kiến thức về: - Các kiểu khí hậu xích đạo ẩm, nhiệt đới nhiệt đới gió mùa. - Đặc điểm các kiểu khí hậu môi trường đới nóng. b. Kỹ năng: - Kỹ năng nhận biết các môi trường đới nóng qua ảnh địa lí, qua biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa. - Kỹ năng phân tích mối liên hệ giữa chế độ mưa với sông ngòi, giữa khí hậu với môi trường. c. Thái độ: - Giáo dục ý thức học bộ môn. Ý thức bảo vệ môi trường. 2. CHUẨN BỊ: a. Giáo viên: Giáo án, Sgk, tập bản đồ, biểu đồ bài tập 3 phóng to. b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ , chuẩn bị bài. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Hoạt động nhóm 4. TIẾN TRÌNH: 4.1. Ổn định lớp: kdss. (1’). 4. 2. Ktbc: (4’) + Sự di dân ở đới nóng như thế nào? - Đới nóng là nơi có sự di dân rất đa dạng phức tạp. + Chọn ý đúng: Đô thị hóa tự phát để lại hậu quả: a. Đời sống khó khăn. b. Môi trường ô nhiễm nặng nề. @. Cả 2 ý trên đều đúng. 4. 3. Bài mới: 33’ HO ẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ. N ỘI DUNG. Giới thiệu bài mới. ** Hoạt động nhóm. Hoạt động 1. - Giáo viên cho học sinh hoạt động nhóm, đại diện nhóm trình bày bổ sung, giáo viên chuẩn kiến thức ghi bảng, giáo viên cho kết hợp làm tập bản đồ. * Nhóm 1: Quan sát ảnh A, cho biết ảnh chụp gì? Thuộc kiểu môi trường nào? Điều kiện hình thành kiểu môi trường đó? TL: - Cát. - A Môi trường hoang mạc - Nhiệt độ cao ít mưa Bài tập 1: - A. môi trường hoang mạc * Nhóm 2: Quan sát ảnh B, cho biết ảnh chụp gì? Thuộc kiểu môi trường nào? Điều kiện hình thành kiểu môi trường đó? TL: - Rừng thưa ít cây, xa xa có rừng hành lang. - B. Môi trường nhiệt đới - Nhiệt độ cao mưa mùa (xa van đồng cỏ cao) * Nhóm 3: Quan sát ảnh C, cho biết ảnh chụp gì? Thuộc kiểu môi trường nào? Điều kiện hình thành kiểu môi trường đó? TL: - Cây mọc chen chúc, rậm rạp. - C: Môi trường xích đạo ẩm - Nhiệt độ cao mưa quanh năm, (rừng rậm nhiều tầng). Chuyển ý. Hoạt động 2. * Nhóm 4: Trong 3 biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa hãy chọn biểu đồ phù hợp với ảnh xa van kèm theo? Xa van ở môi trường nào? - B. Môi trường nhiệt đới. - C. Môi trường xích đạo ẩm. Bài tập 2: TL: - Môi trường nhiệt đới. - A: Nóng quanh năm, mưa quanh năm: - B: Nóng quanh năm, hai lần nhiệt độ tăng cao mưa theo mùa, thời kỳ khô hạn 3 tháng (môi trường nhiệt đới). - C: Tương tự biểu đồ B nhưng thời kỳ khô hạn tới 6 tháng (Môi trường nhiệt đới). = B đúng với tranh, do B mưa nhiều hơn C nên cây nhiều hơn. Chuyển ý Hoạt động 3: Giáo viên treo biểu đồ nhiệt độ lượng mưa * Nhóm 5: 3 biểu đồ nhiệt độ lượng mưa A, B, C 2 biểu đồ lưu lượng nước sông X, Y. chọn sắp xếp thành 2 cặp sao cho phù hợp? TL: A – X ; C – Y - A Mưa quanh năm – X sông đầy nước quanh năm - C mưa theo mùa, mùa mưa nhiều mùa mưa ít – Y sông một mùa lũ một mùa cạn. - Biểu đồ B phù hợp với ảnh Xa Van kèm theo Bài tập 3: - A – X; C - Y - B thời kỳ khô hạn dài tới 4 tháng không mưa không phù hợp với X Y. Chuyển ý Hoạt động 4: * Nhóm 6: Quan sát biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa chọn 1 biểu đồ thuộc đới nóng ? Ly do chọn ? TL: - A: Nhiều tháng nhiệt độ dưới 15 0 c. Mưa mùa hạ (mùa mưa ) = khí hậu Địa Trung Hải ½ cầu nam. - B: Nóng quanh năm trên 20 0 c, hai lần mặt trời lên cao. Mưa nhiều vào mùa hạ. Khí hậu đới nóng (nhiệt đới gió mùa). - C: Nhiệt độ tháng không quá 20 0 c. tháng thấp nhất không quá 5 0 c. Mưa quanh năm = ôn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀI 28: THỰC HÀNH ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG MỤC TIÊU: 1.1 Kiến thức: Nêu công thức Bài 57: THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC BẰNG ĐĨA CD I. Mục tiêu: - Trả lời được câu hỏi, thế nào là as đơn sắc thế nào là as không đơn sắc. - Biết cách dùng đĩa CD để nhận biết as đơn sắc as không đơn sắc. - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, khoa học. II. Phương tiện thực hiện. - Mỗi nhóm: + 1 đèn phát ra as trắng. + Tấm lọc đỏ, vàng, lục, lam. + 1 đĩa CD. + Đèn LED đỏ, lục, lam, vàng. + Nguồn điện. III. Cách thức tiến hành. Phương pháp trực quan. IV. Tiến trình lên lớp: A. ổn định tổ chức: 9A: 9B: B. Kiểm tra bài cũ: 1. Nêu một số cách phân tích as trắng thành as màu? C. Giảng bài mới: Hoạt động của giáo viên học sinh Ghi bảng HĐ 1: Tìm hiểu khái niệm as đơn sắc, as không đơn sắc. HS đọc SGK để nắm được: - Thế nào là as đơn sắc? - Thế nào là as không đơn sắc? - HS tìm hiểu mục đích TN - HS tìm hiểu các dụng cụ TN - HS tìm hiểu cách làm TN quan sát TN HĐ 2: Làm thí nghiệm phân tích as màu đỏ. - HS làm thí nghiệm quan sát màu của as thu được ghi lại nhận xét. HĐ 3: Làm báo cáo thực hành. - HS: + Ghi câu trả lời vào báo cáo. + Ghi kết luận chung về kết quả TN. -GV hướng dẫn HS làm báo cáo. I. thuyết. II. Thực hành. - Lần lượt chắn tấm lọc màu đỏ, lục, lam vào mặt đĩa CD. D. Củng cố. - GV thu báo cáo. - GV nhận xét giờ TH, HS thu dọn dụng cụ. E. Hướng dẫn về nhà. - Học bài xem trước bài 58 SGK. VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc ánh sáng không đơn sắc đĩa CD I Mục tiêu - Xác định ánh sáng màu có phải đơn sắc hay không đĩa CD II Chuẩn bị - Mỗi nhóm HS: đèn phát ánh sáng trắng, lọc màu đỏ, lục, lam, đĩa CD, số nguồn sáng đơn sắc đèn LED, đèn laze, nguồn điện - Cả lớp: Dụng cụ dùng để che tối - Mỗi học sinh: Viết báo cáo theo mẫu III Tiến trình dạy – học Ổn định lớp Kiểm tra cũ - Để nhận biết nguồn sáng nguồn đơn sắc hay không đơn sắc ta phải làm nào? Bài Hoạt động 1: Trả lời câu hỏi mẫu báo cáo * HS: Trả lời câu hỏi vào báo cáo - Ánh sáng đơn sắc ánh sáng có màu định phân tích ánh sáng thành màu khác - Ánh sáng không đơn sắc ánh sáng có màu định phân tích ánh sáng thành màu khác - Có nhiều nhiều cách phân tích ánh sáng như: dùng lăng kính, dùng đĩa CD * Trong ta phân tích ánh sáng đĩa CD: - Cách làm: + Chiếu ánh sáng cần phân tích vào mặt ghi đĩa CD, quan sát ánh sáng phản xạ, nghiêng nghiêng lại để thay đổi góc tới chùm sáng mặt đĩa (chú ý cho ánh sáng cần phân tích lên mặt đĩa) + Nếu thấy ánh sáng phản xạ có màu định ánh sáng chiếu vào mặt đĩa CD ánh sáng đơn sắc + Nếu thấy ánh sáng phản xạ có nhiều màu khác ánh sáng chiếu vào mặt đĩa CD ánh sáng không đơn sắc Hoạt động 2: Nội dung thực hành a Lắp ráp thí nghiệm: - Lần lượt đưa lọc màu chắn trước đèn đưa đĩa CD vào chùm tia sáng ló Phải cầm đĩa tay cho thay đổi độ nghiêng đĩa cách dễ dàng Quan sát rút nhận xét ghi vào báo cáo thí nghiệm - Thí nghiệm phải làm phòng tối, phòng không tối nên làm hộp giấy cứng to b Phân tích kết quả: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Trong ánh sáng phân tích có màu nào? Từ rút ánh sáng chiếu lên đĩa CD đơn sắc hay không đơn sắc? c Thay đèn sợi đốt đèn LED phát ánh sáng màu đèn laze, ... Vẽ sơ đồ: GV phân công nhóm vẽ sơ đồ HS phân công thành viên nhóm đo chiều dài - Đo sơ đồ lớp học chiều rộng lớp học Khung lớp học chi tiết lớp GV Lớp học có hướng nào? GV yêu cầu nhóm tính vẽ. .. tính vẽ sơ đồ lớp - Vẽ sơ đồ lớp học, yêu cầu: học + Hướng (mũi tên hướng) + Tên sơ đồ GV kiểm tra, hướng dẩn học sinh nắm vững + Tỉ lệ cách làm + Ghi Củng cố đánh giá: GV kiểm tra việc thực hành. .. hoàn thành, xấu GIÁO ÁN ĐỊA LÝ - Thu dọn nơi thực hành Dặn dò: - Ôn tập lại kiến thức từ -> + Phân biệt kinh tuyến vĩ tuyến Vẽ hình minh hoạ + Bản đồ gì? Vai trò đồ việc học địa lí? + Tỉ lệ đồ cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa lý 6 bài 6: Thực hành tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học, Giáo án Địa lý 6 bài 6: Thực hành tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học, Giáo án Địa lý 6 bài 6: Thực hành tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay