Giáo án Địa lý 6 bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

3 53 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 10:32

GI¸O ¸N §IÖN Tö Môn:Vật 6 NGƯỜI THỰC HIỆN Gi¸o viªn: §oµn Quèc ViÖt Tr­êng THCS Nh©n Hßa PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO – HẨI PHÒNG TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA TiÕt 5: Khèi l­îng - ®o khèi l­îng Ti t 5: Kh i L ng Đo Kh i L ng.–ế ố ượ ố ượ I. Khối Lượng – Đơn Vị Khối Lượng. 1. Khối Lượng . a) Hãy trả lời các câu hỏi sau: C1: Trên vỏ hộp sữa Ông Thọ có ghi: “Khối lượng tịnh 397g”. Số đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp? 397g là khối lượng của sữa trong hộp. C2: Trên túi bột giặt OMO có ghi 500g. Số đó chỉ gì? 500g là khối lượng của bột giặt chứa trong túi. b) Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chổ trống các câu sau: C3: là khối lượng bột giặt chứa trong túi.500g C4: là khối lượng của sửa chứa trong hộp. 397g C5: Mọi vật đều có .khối lượng C6: Khối lượng của một vật chỉ chất chứa trong vật. lượng Ti t 5: Kh i L ng Đo Kh i L ng.–ế ố ượ ố ượ I. Khối Lượng – Đơn Vị Khối Lượng. 1. Khối Lượng . a) Hãy trả lời các câu hỏi sau: 2. Đơn Vị Khối Lượng . a) Trong hệ thống đo lường hợp pháp của nước Việt Nam, đơn vị đo khối lượng là kilôgam (kí hiệu) kg Hình 5.1 là quả cân 1kg mẫu đặt tại Viện Đo lường quốc tế tại Pháp. b) Các đơn vị đo khốI lượng khác thường gặp: Vậy: đơn vị đo khối lượng là kilôgam (kg) b) Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chổ trống các câu sau: Ti t 5: Kh i L ng Đo Kh i L ng.–ế ố ượ ố ượ I. Khối Lượng – Đơn Vị Khối Lượng. 1. Khối Lượng . a) Hãy trả lời các câu hỏi sau: gam (kí hiệu g): 1 1g = ----- kg 1000 miligam (kí hiệu mg): 1 1mg = ------ g 1000 héctôgam (còn gọi là lạng): 1 lạng = 100g tạ:1 tạ = 100kgtấn (kí hiệu t): 1t = 1000kg II. Đo Khối Lượng. Người ta đo khối lượng bằng cân. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường dùng cân Rôbécvan để đo khối lượng 2. Đơn Vị Khối Lượng . Ti t 5: Kh i L ng Đo Kh i L ng.–ế ố ượ ố ượ I. Khối Lượng – Đơn Vị Khối Lượng. 1. Khối Lượng . 1. Tìm hiểu cân Rôbécvan . C7: Hãy đối chiếu ảnh của cái cân Rôbécvan trong hình 5.2 với cái cân thật để nhận ra các bộ phận sau đây: đòn cân (1) , đĩa cân (2) , kim cân (3) , và hộp quả cân (4) . C8: Hãy cho biết GHĐ và độ chia nhỏ nhất của cân Rôbécvan trong lớp GHĐ: 215g ĐCNN: 1mg II. Đo Khối Lượng. 2. Đơn Vị Khối Lượng . Ti t 5: Kh i L ng Đo Kh i L ng.–ế ố ượ ố ượ I. Khối Lượng – Đơn Vị Khối Lượng. 1. Khối Lượng . 2. Cách dùng cân Rôbécvan để cân 1 vật. Chọn từ thích hợp trrong khung để điền vào chổ trống câu sau: C9: Thoạt tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nămg thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa. Đó là việc _____. Đặt __________ lên một đĩa cân. Đặt lên đĩa cân bên kia một số ____ có khối lượng phù hợp sao cho đòn cân nằm ___, kim cân nằm __________ bảng chia độ. Tổng khối lượng các _________trên đĩa cân sẽ bằng khối lượng của __________. điều chỉnh số 0 vật đem cân quả cân thăng bằng đúng giữa quả cân vật đem cân 1. Tìm hiểu cân Rôbécvan . II. Đo Khối Lượng. 2. Đơn Vị Khối Lượng . I. Khối Lượng – Đơn Vị Khối Lượng. 1. Khối Lượng . Ti t 5: Kh i L ng Đo Kh i L ng.–ế ố ượ ố ượ C10: Hãy thực hiện phép cân mật vât bằng cân Rôbécvan. 3. Các loại cân khác: C11: Hãy nhìn hình 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 và chỉ ra cân tạ, cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế. Cân tạ: Hình 5.4 Cân đòn: Hình 5.5 Cân đồng hồ: Hình 5.6 Cân y tế: Hình 5.3 1. Tìm hiểu cân Rôbécvan . II. Đo Khối Lượng. 2. Đơn Vị Khối Lượng . I. Khối Lượng – Đơn Vị Khối Lượng. 1. Khối Lượng . Ti t 5: Kh i L ng Đo Kh i L ng.–ế ố ượ ố ượ 2. Cách dùng cân Rôbécvan để cân 1 vật. III. Vận dụng. C12: Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của cái cân mà em (hoặc gia đinh em) thường dùng để cân và dùng cân đó để xác định khối lượng của một ống bơ gạo có ngọn (lon sữa Ông thọ chứa đầy). Nếu có thể hãy so sánh kết quả đo của em với kết quả đo của các bạn khác trong nhóm. C13: Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông, trên biển có ghi 5T. Số 5T có ý nghĩa gì? 5T Bảng báo cầu này chỉ chịu được tải trọng tối đa là 5 tấn. Các xe có khối lượng hơn 5 tân không được chạy qua cầu GIÁO ÁN ĐỊA Bài 5: HIỆU BẢN ĐỒ CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ I Mục tiêu học: Kiến thức: - HS hiểu hiệu đồ gì? biết đặc điểm phân loại hiệu đồ - Biết cách đọc hiệu đồ đối chiếu với bảng giải đặc biệt hiệu độ cao địa hình Kỹ năng: Đọc hiểu nội dung đồ dựa vào hiệu đồ Thái độ: Nắm hiệu đồ II Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, vấn đáp, trình bày trực quan… III Chuẩn bị giáo cụ GV: - Bản đồ tự nhiên VN - Bản đồ Nông, Lâm, Thuỷ sản VN - Mô hình Núi HS: Soạn trước đến lớp IV Tiến trình dạy:: Ổn định tổ chức 6a……………………………………………………………………… 6b …………………………………………………………………… Kiểm tra cũ: GV gọi HS lên xác định phương hướng đồ Nội dung a Đặt vấn đề: GV treo đồ lên bảng vài hiêu ? Đây gì? Vậy hiệu đồ gì? địa hình biểu đồ ntn b Triển khai dạy HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ Họat động NỘI DUNG Các loại hiệu đồ: GV treo đồ lên bảng giới thiệu số - Muốn biết nội dung ý nghĩa hiệu hiệu ta phải đọc bảng giải GIÁO ÁN ĐỊA GV Muốn biết hiệu biểu đối - Các hiệu dùng cho đồ đa tượng ĐL ta phải làm gì? dạng có tính quy ước - Có loại hiệu: + hiệu điểm GV Tại ta phải đọc bảng giải? + hiệu đường Quan sát H14 SGK trang 18 + hiệu diện tích - Có dạng hiệu: + hiệu hình học GV Kể tên số đối tượng ĐL biểu + hiệu chữ loại hiệu? + hiệu tượng hình HS quan sát H15 SGK - hiệu phản ánh vị trí, phân bố đối GV Tầm quan trọng hiệu gì? tượng địa lí không gian Hoạt động 2 Cách biểu địa hình Quan sát hình 16 cho biết: đồ: GV Mỗi lát cắt cách m ? - Biểu độ cao địa hình GV Dựa vào khoảng cách đường đồng thang màu đường đồng mức mức sườn phía Đông phía Tây - Quy ước đồ giáo khoa địa lí GV Hãy cho biết sườn có độ dốc lớn Việt Nam: hơn? + Từ -> 200 m Màu xanh HS trả lời + Từ 200 -> 500 m Màu vàng hay GV giới thiệu quy ước dùng thang màu biểu độ cao hồng nhạt + Từ 500 ->1000 m Màu đỏ + Trên 2000m Màu nâu Củng cố: Khi quan sát đường đồng mức hình 16 ? Tại ta lại biết sườn dốc hơn? ? Muốn biết đuợc hiệu biểu đối tượng ĐL ta phải làm công việc gì? ? Người ta biểu đối tượng ĐL đồ loại hiệu nào? Dặn dò: GIÁO ÁN ĐỊA - Học làm tập cuối - Xác định lại phương hướng đồ - Chuẩn bị trước "Thực hành" + Thước dây, địa bàn + Giấy A0, bút chì, màu, thước kẻ Tuần: 1 TCT: 1 Bài 1: ĐO ĐỘ DÀI NS: 20/08/07 ND: 22/08/07 I. Mục tiêu:  Biết xác đònh GHĐ, ĐCNN của dụng cụ.  Rèn luyện được kỷ năng sau đây:  Biết ước lượng gần đúng một số độ dài cần đo.Đo độ dài trong một số tình huống thông thường.  Biết tính giá trò trung bình của các giá trò đo.  Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức hợp tác làm việc trong nhóm. II. Chuẩn bò: ♦ Cho mỗi nhóm học sinh:  Một thước kẻ có ĐCNN đếm mm.  Một thước dây hoặc thước mét có ĐCNN đếm 0,5mm  Chép sẳn vào vở bảng 1.1. ♦ Cho cả lớp: Tranh vẽ to một thước kẻ có GHĐ là 20cm và ĐCNN là 2mm, tranh vẽ to bảng 1.1. III. Hoạt động dạy học: GV : Nguyễn Anh V ũ 1 GV : Nguyễn Anh V ũ Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ( học sinh ghi) 5 phút 10phút HĐ1:Kiểm tra bài cũ : 1. Ổn đònh lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: 3. Khởi động: Ta dự đoán cái bàn ngồi này có dộ dài là 1m, để biết đúng hay sai thì ta kiểm ta bằng cách nào?  Bài mới. Yêu cầu hs quan sát hình vẽ trong SGK/6 và trả lời câu hỏi: Tại sao đo độ dài của cùng một đoạn dây mà kết quả đo của 2 chò em lại khác nhau? Do thước đo của 2 chò em không giống nhau, để tránh tranh cải 2 chò em cần phải thống nhất điều gì?  Bài học. HĐ 2: Ôn lại và ước lượng độ dài của một số đơn vò đo độ dài: Hãy kể tên một số đơn vò đo độ dài thường dùng. Đơn vò đo hợp pháp của nước ta là gì? Y/C hs làm câu C1: Ngoài ra ở Anh người ta còn dùng đơn vò là inch hay foot để đo độ dài. 1 inch = 2,54 cm 1 ft = 30,48 cm Vì gang tay của chò dài hơn gang tay của em. km, dam, m, dm, cm, mm . . . . Là mét, ký hiệu là m. 1 mm = 0,001 m 1 cm = 0,01 m I. Đơn vò đo độ dài: 1. Ôn lại một số đơn vò đo độ dài: Đơn vò đo độ dài là mét, ký hiệu là m. 1 m = 10 dm 1 m = 100 cm 1 cm = 10 mm 1 km = 1000 m. 2. Ước lượng dộ dài: C2: Độ dài ước lượng là:. . . . . cm. Độ dài kiểm tra 2 IV . Phụ lục: Bảng 1.1: Kết quả đo độ dài Độ dài vật cần đo Độ dài ước lượng Dụng cụ đo độ dài Kết quả đo (cm) Tên thước GHĐ ĐCNN Lần 1 Lần 2 Lần 3 l= 3 321 lll ++ Chiều dài bàn học cm Bề dày cuốn sách cm V. Rút kinh nghiệm: GV : Nguyễn Anh V ũ 3 Giáo viên thực hiện: Hồ Văn Hiển TRƯỜNG THCS BA LÒNG Kính chào quý thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp trong tiết học hôm nay KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Muốn xác định phương hướng trên bản đồ người ta phải dựa vào đâu? - Dựa vào các đường kinh tuyến và vĩ tuyến để xác định phương hướng. - Dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc trên bản đồ để xác định hướng Bắc sau đó xác định các hướng còn lại. B TB BĐ Đ N NĐ TN T 1 4 2 3 5 6 7 8 Câu 2: Hãy xác định phương hướng theo thứ tự ở sơ đồ sau. KIỂM TRA BÀI CŨ Thế nào gọi là hiệu bản đồ? Tiết 6: Bài 5: HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ 1. Các loại hiệu bản đồ Quan sát bản chú giải dưới cho biết có bao nhiêu loại hiệu? Tiết 6: Bài 5: HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ 1. Các loại hiệu bản đồ hiệu bản đồ là những hình vẽ, màu sắc …dùng để thể hiện các đối tượng địa lí lên trên bản đồ - Các hiệu dùng cho bản đồ rất đa dạng và có tính quy ước. hiệu phản ánh các mặt nào của đối tượng trên bản đồ? Phản ánh về vị trí, số lượng, cấu trúc và sự phân bố của đối tượng trong không gian. Tiết 6: Bài 5: HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ 1. Các loại hiệu bản đồ Quan sát vào bản sau: Để thể hiện các đối tượng lên trên bản đồ người ta thường dùng những loại hiệu nào? Tiết 6: Bài 5: HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ 1. Các loại hiệu bản đồ - Các hiệu dùng cho bản đồ rất đa dạng và có tính quy ước. Tiết 6: Bài 5: HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ 1. Các loại hiệu bản đồ - Có ba loại hiệu thường được sử dụng trên bản đồ: hiệu điểm, hiệu đường, hiệu diện tích: - Có một số dạng hiệu thường được sử dụng trên bản đồ: hiệu hình học, hiệu chữ, hiệu tượng hình - Các hiệu dùng cho bản đồ rất đa dạng và có tính quy ước. Lược đồ mạng lưới giao thông Đọc tên 1 số hiệu được thể hiện trên bản đồ. Những hiệu được giải thích ở đâu trên bản đồ? Cho ta biết được điều gì? - Bảng chú giải giải thích nội dung và ý nghĩa của hiệu trên bản đồ Tiết 6: Bài 5: HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ 1. Các loại hiệu bản đồ - Có ba loại hiệu thường được sử dụng trên bản đồ: hiệu điểm, hiệu đường, hiệu diện tích: - Có một số dạng hiệu thường được sử dụng trên bản đồ: hiệu hình học, hiệu chữ, hiệu tượng hình - Các hiệu dùng cho bản đồ rất đa dạng và có tính quy ước. [...]...Lược đồ công nghiệp khai thác nhiên liệu và công nghiệp điện Việt Nam Tiết 6: Bài 5: HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ 1 Các loại hiệu bản đồ 2 Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ Quan sát bản đồ: Địa BÀI 5: HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ BÀI GIẢNG ĐỊA 6 BÀI 5: HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ I/ CÁC LOẠI HIỆU BẢN ĐỒ Quan sát lược đồ sau: chú ý các hình vẽ, chữ viết và màu sắc trên lược đồ. Thế nào gọi là hiệu bản đồ? hiệu bản đồ là những hình vẽ, màu sắc …dùng để thể hiện các đối tượng địa lí lên trên bản đồ Quan sát bản chú giải dưới cho biết có mấy loại hiệu? BÀI 5: HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ I/ CÁC LOẠI HIỆU BẢN ĐỒ BÀI 5: HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ I/ CÁC LOẠI HIỆU BẢN ĐỒ -Có nhiều loại hiệu: được gọi là gì? -Hệ thống hiệu. Hệ thống hiệu để làm gì? -Đọc bản đồ. Được gọi là gì của bản đồ? -Hệ thống hiệu được gọi là ngôn ngữ bản đồ Quan sát lại hệ thống hiệu. Hệ thống đó có đặc điểm gì? BÀI 5: HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ I/ CÁC LOẠI HIỆU BẢN ĐỒ Hệ thống hiệu rất phong phú, đa dạng. Có tính quy ước. hiệu phản ánh các mặt nào của đối tượng trên bản đồ? Phản ánh về vị trí, số lượng, cấu trúc và sự phân bố của đối tượng trong không gian. BÀI 5: HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ I/ CÁC LOẠI HIỆU BẢN ĐỒ Quan sát vào bản sau:Để thể hiện các đối tượng lên trên bản đồ người ta thường dùng những loại hiệu nào? BÀI 5: HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ I/ CÁC LOẠI HIỆU BẢN ĐỒ -Kí hiệu điểm: thể hiện chính xác đối tượng là dạng hình học hoặc tượng hình. -Kí hiệu đường: Đúng với tỉ lệ bản đồ -Kí hiệu diện tích: tương đối đúng với tỉ lệ bản đồ Đọc tên 1 số đối tượng được thể hiện trên bản đồ sau. Những hiệu đó được giải thích ở đâu trên bản đồ? Cho ta biết được điều gì? - Gọi học sinh lên bảng xác định các đối tượng trên bản đồ địa lí tuỳ ý BÀI 5: HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ II.CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ Quan sát vào bản đồ sau: Địa hình trên bản đồ người ta biểu hiện bằng những hiệu nào? -Thang màu: Màu sắc đậm hoặc nhạc để thể hiện độ cao, độ sâu. BÀI 5: HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ II.CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ Quan sát vào hình sau: Các điểm được đánh dấu A , B, C, D có độ cao ở mỗi điểm là bao nhiêu m? 100m 200m 300m 350m X A X C X D X B Kết hợp với SGK hãy cho biết : Thế nào gọi là đường đồng mức? A= 100m B= 300m C= 200m D= 200m BÀI 5: HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ II.CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ - Đường đồng mức là những đường nối liền những địa điểm có cùng 1 trị số (Độ cao hoặc độ sâu) [...]... đường đồng mức như thế nào? Là đường viền chu vi của những lát cắt BÀI 5: HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ II.CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ Dựa vào các đường đồng mức cho ta biết được những đặc điểm gì của địa hình? Địa hình dốc hoặc thoải Âm hoặc dương Ví dụ: 1 ngọn núi cao 450 m dốc về phía Đông Hãy vẽ các đường đồng mức và biểu diễn địa hình (cho học sinh lên bảng vẽ) 450 m... 400m 450 m BÀI HỌC KẾT THÚC VỀ NHÀ HỌC SINH HỌC VÀ LÀM BÀI TẬP SGK CHUẨN BỊ: 4 NHÓM CHUẨN BỊ THƯỚC VẼ, BÚT CHÌ VÀ GIẤY A4 ĐỂ TIẾT SAU THỰC HÀNH Như thế nào gọi là địa hình dốc, thoải? Các đường đồng mức dồn về phía nào thì phía đó dốc Địa hình dương thoải Địa hình âm thoải về về phía Tây phía Đông + A B Quan sát vào bản đồ: Địa hình trên bản đồ, người ta biểu hiện bằng những hiệu nào? Lược đồ địa hình. .. dốc Địa hình dương thoải Địa hình âm thoải về về phía Tây phía Đông + A B Quan sát vào bản đồ: Địa hình trên bản đồ, người ta biểu hiện bằng những hiệu nào? Lược đồ địa hình Việt Nam Đh lk 1 lk2 Lược đồ công nghiệp khai thác nhiên liệu và công nghiệp điện Việt Nam 1 GI¸O ¸N §IÖN Tö Môn:Vật 6 NGƯỜI THỰC HIỆN Gi¸o viªn: §oµn Quèc ViÖt Tr­êng THCS Nh©n Hßa PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO – HẨI PHÒNG TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA TiÕt 22: nhiÖt kÕ - nhiÖt giai 2 Tiết 22: Nhiệt Kế - Nhiệt Giai. 1. Nhiệt kế. Quan sát thí nghiệm hình vẽ 22.1. Bình a bên tay phải chứa nước lạnh, bình c bên tay trái chứa nước ấm, bình b ở giữa chứa nước thường. Nhúng ngón tay trỏ phải vào bình a chứa nước lạnh, nhúng ngón tay trỏ trái vào bình c chứa nước ấm, các ngón tay có cảm giác thế nào? Ngón tay phải lạnh hơn ngón tay trái. Hãy rút hai hgón tay ra khỏi hai bình a và c và cho vào bình b như hình vẽ 22.2. Các ngón tay có cảm giác thế nào? 3 C1: Từ thí nghiệm này có thể rút ra kết luận gì? Với cùng một vật ta có cảm giác nóng và lạnh hoàn toàn khác nhau. Ngón tay trái lạnh hơn ngón tay phải. C2: Cho biết thí nghiệm hình 22.3 và 22.4 dùng để làm gì? Hình 22.3 đo nhiệt độ hơi nước đang sôi. Hình 22.4 đo nhiệt độ nước đá đang tan. Tiết 22: Nhiệt Kế - Nhiệt Giai. 1. Nhiệt kế. Hãy rút hai hgón tay ra khỏi hai bình a và c và cho vào bình b như hình vẽ 22.2. Các ngón tay có cảm giác thế nào? 4 Trả lời câu hỏi. C3: Hãy quan sát rồi so sánh các nhiệt kế vẽ ở hình 22.5 về GHĐ, ĐCNN, công dụng và điền vào bảng 22.1 Lo i nhi t kạ ệ ế Lo i nhi t kạ ệ ế GHĐ GHĐ ĐCNN ĐCNN Công d ngụ Công d ngụ Nhi t k r uệ ế ượ Nhi t k r uệ ế ượ T : ừ T : ừ đ nế đ nế ____ ____ Nhi t k thu ệ ế ỷ Nhi t k thu ệ ế ỷ ngân ngân T : ừ T : ừ đ nế đ nế . . Nhi t k y tệ ế ế Nhi t k y tệ ế ế T : ừ T : ừ đ nế đ nế . . -30 o C 130 o C 1 o C Đo nhiệt độ các vật -20 o C 50 o C 2 o C Đo nhiệt độ phòng TN 35 o C 42 o C 0,1 o C Đo nhiệt độ cơ thể người Tiết 22: Nhiệt Kế - Nhiệt Giai. 1. Nhiệt kế. 5 C4: Cấu tạo nhiệt kế y tế có đặc điểm gì? Cấu tạo như thế có tác dụng gì? Trong ống quản có một chổ thắt. A Chổ thắt này có tác dụng cố định mực thuỷ ngân khi đo. Vậy: Để đo nhiệt độ người ta dùng nhiệt kế. Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng nở vì nhiệt của các chất. Có nhiều loại nhiệt kế: Rượu, thuỷ ngân, y tế. Trả lời câu hỏi. Tiết 22: Nhiệt Kế - Nhiệt Giai. 1. Nhiệt kế. 6 2. Nhiệt giai. Có hai nhiệt giai thông dụng là: Nhiệt giai Xenxiut (Celsius) ( o C) và nhiệt giai Farenhai (Fahrenheit) ( o F). Là thang đo nhiệt độ. Nhiệt độ của nước đá đang tan là o C nhiệt độ của hơi nước đang sôi là o C. Trong khoảng đó chia làm 100 khoảng mỗi khoảng là o C 0 100 1 Nhiệt độ của nước đá đang tan là o F nhiệt độ của hơi nước đang sôi là o F. Trong khoảng đó chia làm 180 khoảng mỗi khoảng là o F 32 212 1 Trả lời câu hỏi. Tiết 22: Nhiệt Kế - Nhiệt Giai. 1. Nhiệt kế. 7 Vậy: 1 o C = 1,8 o F Thí dụ: Tính 20 o C ra o F. Ta có: 20 o C = 0 o C + 20 o C 20 o C = 32 o F + (20 x 1,8 o F) = 68 o F C5: Tính xem 30 o C, 37 o C ứng với bao nhiêu độ F? 3. Vận dụng. 2. Nhiệt giai. Là thang đo nhiệt độ. Trả lời câu hỏi. Tiết 22: Nhiệt Kế - Nhiệt Giai. 1. Nhiệt kế. 8 Xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh. VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 22 NHIỆT KẾ – NHIỆT GIAI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Mơ tả nguyên tắc cấu tạo cách chia độ nhiệt kế dùng chất lỏng Nêu số loại nhiệt kế thường dùng - Nêu ứng dụng nhiệt kế dùng phòng thí nghiệm, nhiệt kế rượu nhiệt kế y tế - Nhận biết số nhiệt độ thường gặp theo thang nhiệt độ Xenxiut Kỹ năng: - Xác định GHĐ ĐCNN loại nhiệt kế quan sát trực tiếp qua ảnh chụp, hình vẽ Tư tưởng: Mô tả giải thích loại nhiệt kế II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - GV: Giáo án, loại nhiệt kế SGK - HS: Xem Phương pháp dạy học: - Hợp tác theo nhóm III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC Ổn định: Kiểm tra cũ: - Lực xuất co dãn nhiệt nào? Tại rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh dầy cốc dễ vỡ rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh mỏng? - Trình bày kết luận băng kép? Ứng dụng băng kép? Bài mới: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HĐ1: Tổ chức tình học tập SGK HOẠT ĐỘNG HỌC SINH HS: Dự đoán Thí nghiệm: SGK HĐ2: Thí nghiệm cảm giác nóng lạnh GV: Hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm  Kết luận: HS: Tiến ... trang 18 + Kí hiệu diện tích - Có dạng kí hiệu: + Kí hiệu hình học GV Kể tên số đối tượng ĐL biểu + Kí hiệu chữ loại kí hiệu? + Kí hiệu tượng hình HS quan sát H15 SGK - Kí hiệu phản ánh vị trí,...GIÁO ÁN ĐỊA LÝ GV Muốn biết kí hiệu biểu đối - Các kí hiệu dùng cho đồ đa tượng ĐL ta phải làm gì? dạng có tính quy ước - Có loại kí hiệu: + Kí hiệu điểm GV Tại ta phải đọc bảng giải? + Kí hiệu. .. quan trọng kí hiệu gì? tượng địa lí không gian Hoạt động 2 Cách biểu địa hình Quan sát hình 16 cho biết: đồ: GV Mỗi lát cắt cách m ? - Biểu độ cao địa hình GV Dựa vào khoảng cách đường đồng thang
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa lý 6 bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ, Giáo án Địa lý 6 bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ, Giáo án Địa lý 6 bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay