Giáo án Địa lý 6 bài 4: Phương hướng trên bản đồ, kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

3 236 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 10:31

TRƯỜNG THCS NGHĨA TRUNG MÔN : ĐỊA 6 ************************* CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ • VỀ DỰ TIẾT THAO GIẢNG • • KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ CÁC EM HỌC SINH SỨC KHỎE GIÁO VIÊN : TRẦN THỊ NGỌC TUYỀN Kiểm tra bài cũ: 1.Tỉ lệ bản đồ là gì? Có mấy dạng biểu hiện tỉ lệ bản đồ ? 2. Dựa vào tỉ lệ của bản đồ sau đây: 1: 200.000 cho biết 5 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực đòa? Trả lời: 1.Tỉ lệ bản đồ chỉ rõ mức thu nhỏ của khoảng cách được vẽ trên bản đồ so với thực tế trên mặt đất . Có 2 dạng biểu hiện tỉ lệ bản đồ : tỉ lệ số tỉ lệ thước 2. Bản đồ có tỉ lệ 1: 200.000 thì 5 cm trên bản đồ ứng với 10 km ngoài thực đòa. BAØI 4 I, PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ 110 0 Đ 120 0 Đ 130 0 Đ 100 0 Đ 30 0 B 140 0 Đ 20 0 B 10 0 B Muốn xác định phương hướng trên bản đồ chúng ta phải dựa vào những yếu tố nào? - Dựa vào đường kinh tuyến tuyến B¾c Nam §«ngT©y TB TN §B §N - Theo quy ước: +,Chính giữa bản đồ là trung tâm +, Đầu phía trên của kinh tuyến chỉ hướng Bắc,đầu dưới chỉ hướng Nam +,Đầu bên phải tuyến chỉ hướng Đông,đầu bên trái chỉ hướng Tây Nếu bản đồ không có đường kinh tuyến tuyến thì chúng ta làm thế nào để xác định hướng? B b 0 a c d § N T - Với bản đồ không có kinh tuyến tuyến,phải dự vào mũi tên chỉ hướng Bắc để xác định các hướng còn lại II, KINH ĐỘ,VĨ ĐỘ TỌA ĐỘ ĐỊA O 0 O o C 10 o 30 o 20 o 10 o 10 o 20 o 30 o 40 o A B§ 20 0 10 0 C 20 o T 10 o B 20 0 10 o 20 o 30 o A 30 0 Đ 20 0 B Đ T B N - Kinh độ: là số độkinh tuyến đi qua điểm đó,so với kinh tuyến gốc - Tọa độ địa :là kinh độ độ của điểm đó - độ:là số độ tuyến đi qua điểm đó,so với tuyến gốc +, Cách viết : kinh độ viết trên độ viết dưới III, BÀI TẬP a, SGK trang 16 : HOẠT ĐỘNG NHÓM Nhóm 1 nhóm 3 : Hµ Néi- Viªng Ch¨n : Hµ Néi- Gia-c¸c-ta : Hµ Néi- Ma-ni-la: Nhóm 2 nhóm 4 : Cu- a- la L¨m- p¬ _ B¨ng cèc: Cu- a- la L¨m- p¬ _ Ma- ni- la: Ma- ni- la _ B¨ng cèc: TN N ĐN B ĐB T d, SGK trang 17 Quan s¸t b¶n ®å vµ cho biÕt c¸c h­íng ®i tõ ®iÓm O ®Õn c¸c ®iÓm A,B,C,D? B¾c Nam §«ng T©y 20 0 30 0 C B A Kinh tuyn gc Xớch o 20 0 10 0 0 0 10 0 40 0 50 0 0 0 10 0 20 0 10 0 20 0 30 0 Ta a lớ ca im A, B, C Toaù ủoọ ủũa lớ cuỷa - ẹieồm A - ẹieồm B [...] .. . - - - Làm bài tập 1 tr 17 sgk Làm bài tập bản đồ - Chuẩn bò bài tiếp theo Chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo các em học sinh Chào tạm biệt Chào tạm biệt GIÁO ÁN ĐỊA Bài 4: PHƢƠNG HƢỚNG TRÊN BẢN ĐỒ KINH ĐỘ, ĐỘ TOẠ ĐỘ ĐỊA I Mục tiêu học: Kiến thức: - HS biết phương hướng đồ - Hiểu lưới kinh, tuyến Kỹ năng: Xác định phương hướng, tọa độ địa điểm đồ Địa Cầu Thái độ: Cần biết kinh độ, độ để xác định phương hướng thực tế II Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, trực quan… III Chuẩn bị giáo cụ GV: - Bảng phụ vẽ H10, 11 SGK trang15 - Bản đồ nước khu vực Đông Nam Á - Quả địa cầu HS: Soạn trước nhà, trả lời câu hỏi SGK IV.Tiến trình dạy:: Ổn định tổ chức 6a……………………………………………………………………… 6b ……… …………………………………………………………… Kiểm tra cũ Tỉ lệ đồ gì? Gọi HS làm BT 2- SGK trang 14 Nội dung a Đặt vấn đề: Khi nghe đài phát báo bão hình thành, để làm công việc phòng chống bão theo dõi diển biến bão chuẩn xác cần phải xác định vị trí di chuyễn bão Để làm công việc trên, ta phải nắm vững phương pháp xác định phương hướng toạ độ địa điểm đồ b Triển khai dạy GIÁO ÁN ĐỊA HOẠT ĐỘNG THẦY TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1 Phƣơng hƣớng đồ: GV Trái Đất cầu tròn, làm - Phương hướng đồ (8 hướng xác định phương hướng mặt Địa chính) Cầu? Hướng Bắc, Nam, Đông, Tây, Tây Bắc, Đông GV treo H10 lên giới thiệu cách xác định Nam, Đông Bắc, Tây Nam phương hướng đồ - Cách xác định phương hướng đồ GV Muốn xác định phương hướng đồ + Với đồ có kinh, tuyến : phải dựa vào dựa vào yếu tố nào? đường kinh tuyến tuyến để xác định phương GV Trên thực tế có nhiều loại đồ không sử hướng dụng đường kinh - tuyến ta phải xác + Với đồ không vẽ kinh, tuyến: phải định phương hướng đồ cách dựa vào mũi tên hướng bắc đồ để xác (Tìm mũi tên hướng Bắc) định hướng bắc, sau tìm hướng lại Hoạt động 2 Kinh độ, độ toạ độ Địa Quan sát H11 SGK trang 15 a Khái niệm: GV Điểm C chỗ gặp đường - Kinh độ điểm số độ khoảng cách từ Kinh tuyến tuyến nào? kinh tuyến qua điểm đến kinh tuyến gốc GV Kinh độ điểm tính ntn ? - độ điểm số độ khoảng cách từ GV độ điểm tính ntn ? kinh tuyến qua điểm đến tuyến gốc - Toạ độ địa điểm kinh độ độ điểm đồ GV Toạ độ ĐL điểm tính ntn? b Cách viết toạ độ địa điểm: - Viết Kinh độ độ GV hướng dẫn HS cách viết VD: Điểm C 200 T 100B Hoạt động 3 Bài tập: GV chia lớp làm nhóm làm BT - a a Xác định hướng bay + Nhóm 1: Hướng bay từ HN -> Viêng Chăn + HN -> Viêng Chăn hướng Tây Nam GIÁO ÁN ĐỊA + Nhóm 2: từ HN -> Gia ta + HN -> Gia ta hướng Nam + Nhóm 3: từ HN -> Ma ni la + HN -> Ma ni la hướng Đông Nam + Nhóm 4: từ Cu a la Lăm pơ -> Băng Cốc + Cu a la Lăm pơ -> Băng Cốc hướng Bắc + Nhóm 5: từ Cu a la Lăm pơ -> Manila + Cu a la Lăm pơ -> Ma ni la hướng Đông Bắc + Nhóm 6: từ Mani la -> Băng Cốc + Mani la -> Băng Cốc hướng Tây Nam Quan sát H 12 b Xác định toạ độ địa điểm A, B, C Yêu cầu nhóm xác định toạ độ ĐL + Điểm A: 1300Đ 10 0B 100 B + Điểm B: 1100Đ + Điểm E: 1400Đ điểm A, B, C đồ Quan sát H13: + Điểm D: 1000Đ 10 0B GV Hướng từ O -> A,B,C,D + Điểm C: 1300Đ 00 + Điểm G: 1300Đ 00 150B c Tìm điểm có toạ độ ĐL: 1300Đ 1000Đ 10 0B 100 B d Hướng từ O -> A,B,C,D + Từ O ->A hướng Bắc + Từ O ->B hướng Đông + Từ O ->C hướng Nam + Từ O ->D hướng Tây Củng cố: - GV treo bảng phụ hướng gọi HS lên xác định - GV dùng địa cầu gọi HS lên xác định BT SGK trang 17 Dặn dò: - Học làm BT 1, cuối - Chuẩn bị trước "Kí hiệu đồ Cách biểu địa hình đồ", tìm dụ minh hoạ nội dung, hệ thống, kí hiệu biểu đối tượng địa địa điểm, số lượng, vị trí, nhân tố không gian… BÀI 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, ĐỘ TỌA ĐỘ ĐỊA BÀI GIẢNG ĐỊA 6 KIỂM TRA BÀI CŨ ? Tỉ lệ bản đồ 1:1000000 có nghĩa gì. Tỉ lệ bản đồ 1:1000000 có nghĩa là 1 cm trên bản đồ bằng 1000000 cm hay 10 km trên thực địa. ? Tỉ lệ bản đồ 1:1000000 là dạng tỉ lệ gì. Tỉ lệ số. KIỂM TRA BÀI CŨ ? Trên bản đồ tỉnh Thái Nguyên, khoảng cách từ Cát Nê đến Hà Thượng là 2cm. Tỉ lệ bản đồ tỉnh Thái Nguyên là 1:1000000. Hãy tính khoảng cách thực tế từ Cát Nê đến Hà Thượng. Tỉ lệ bản đồ 1:1000000 có nghĩa là 1cm trên bản đồ bằng 1000000cm hay 10km ngoài thực địa. Khoảng cách từ Cát Nê đến Hà Thượng trên bản đồ Thái Nguyên là 2cm. Vậy khoảng cách trên thực địa từ Cát Nê đến Hà Thượng là: 2 x 10 = 20km. Năm nào cũng vậy Cứ vào mùa thu Trên bầu trời phương Bắc Để tránh rét Từng đàn chim lớn, vượt qua hàng ngàn KM bay về phương Nam ấm áp Không có biển chỉ đường, không có bản đồ, không có những con đường như trên Mặt Đất. Làm sao những đàn chim di cư có thể tìm được đường đi??? Chúng dựa vào Mặt Trời, lúc chiều tà Dựa vào Mặt Trăng Hay các sao Để xác định phương hướng nhận biết đường bay CHIM DI CƯ BIẾT CÁCH NHẬN BIẾT PHƯƠNG HƯỚNG CÓ QUAN TRỌNG CẦN THIẾT??? PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, ĐỘ TỌA ĐỘ ĐỊA 1/ Phương hướng trên bản đồ Quan sát hình vẽ xác định các hướng chính trên bản đồ? - Phương hướng chính trên bản đồ (8 hướng): Bắc, Nam, Tây, Đông, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam. Có thể dựa vào những cơ sở nào để xác định phương hướng trên bản đồ? - Dựa vào các đường kinh, tuyến đối với bản đồ có hệ thống kinh, tuyến - Dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc trên bản đồ nếu bản đồ không có hệ thống kinh, tuyến - Cách xác định phương hướng trên bản đồ: + Dựa vào hệ thống kinh, tuyến + Dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc trên bản đồ Bắc Nam Đông Tây - Theo qui ước, phần chính giữa bản đồ là phần trung tâm. - Đầu trên kinh tuyến chỉ hướng Bắc. Đầu dưới chỉ hướng Nam. - Đầu bên phải của tuyến chỉ hướng Đông. Đầu bên trái chỉ hướng Tây. Bắc Với bản đồ không có hệ thống kinh, tuyến - Từ mũi tên chỉ hướng Bắc trên Bản đồ, xác định hướng Bắc. Sau đó xác định các hướng còn lại Bắc Đông Tây Nam B B § N T Nam Nam Nam Nam T©y- T©y B¾c §«ng- §«ng B¾c Nam – Đông NamNam – Tây Nam [...]... Cốc Nhóm3: Toạ độ địa của các điểm A,B,C trên hình 12 Nhóm 4: Tìm trên bản đồ hình 12 các điểm có toạ độ địa lý: PHNG HNG TRấN BN KINH , V V TA A L Nhóm 1: Hướng bay Hà Nội - Viêng Chăn: Tây Nam Hà Nội - Gia-các-ta: Nam Hà Nội - Ma-ni-la: Đông Nam Nhóm 2: Hướng bay: Cu-a-la Lăm-pơ - Băng cốc: Bắc Cu-a-la Lăm-pơ - Ma-ni-la: Đông Bắc Ma-ni-la - Băng Cốc: Tây Nhóm 3: Toạ độ địa của các điểm... BN KINH , V V TA A L 2/ Kinh , v v ta a lớ - Kinh l khong cỏch tớnh bng t kinh tuyn i qua im ú n kinh tuyn gc - V l khong cỏch tớnh bng t v tuyn i qua im ú n v tuyn gc - Ta a lớ l kinh v v ca im ú 200T 100B V trớ ca trờn hỡnh l ni giao im C im C l ni ct Ta a lớ l Kinh cal ng kinh tuyn nhau ca haigỡ? V gỡ? l gỡ? nhau ng kinh tuyn v v tuyn i qua im C v v tuyn no? PHNG HNG TRấN BN KINH. .. 00 Nhóm 4: Các điểm có toạ độ địa là: E 140 0 Đ 0 0 Đ 1200 Đ 100 N Quan sỏt Hỡnh 13, xỏc nh hng i t im O n cỏc im A, B, C, D? Bc O => A: Bc O => C: Nam O => B: ụng O => D: Tõy Tõy ụng Nam GHI NH Xỏc nh phng hng Giáo viên : Đoàn Anh Sáng PHƯƠNG h ớng trên bản đồ. kinh độ độ tọa độ địa Tiết 5 - Bài 4. Tiết 5 - Bài 4. Kiểm tra bài cũ - Tỉ lệ số là gì? Tỉ lệ th ớc là gì? - Tỉ lệ số: là một phân số luôn có tử là 1. Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ càng nhỏ ng ợc lại. dụ: tỉ lệ 1: 100.000 có nghĩa là 1cm trên bản đồ bằng 100.000 cm hay 1 km trên thực địa. - Tỉ lệ th ớc: tỉ lệ th ớc đ ợc vẽ cụ thể d ới dạng một th ớc đo đã tính sẵn, mỗi đoạn đều ghi số đo độ dài t ơng ứng trên thực địa. dụ: mỗi đoạn 1cm bằng 1 km hoặc 10 km Tiết 5- Bài 4 Ph ơng h ớng trên bản đồ, kinh độ, độ toạ độ địa lý. 1. Ph ơng h ớng trên bản đồ. Muốn xác định ph ơng h ớng trên bản đồ dựa vào các đ ờng kinh tuyến, tuyến Theo quy ớc: Kinh tuyến: - Phía trên chỉ h ớng Bắc - Phía d ới chỉ h ớng Nam tuyến: - Bên phải chỉ h ớng Đông. - Bên trái chỉ h ớngTây Trên cơ sở bốn h ớng, xác định các h ớng còn lại Nu trờn bn khụng cú kinh tuyn v v tuyn thỡ ta da vo mi tờn ch hng Bc trờn bn xỏc nh cỏc hng cũn li. 2. Kinh độ - độ tọa độ địa Vị trí của 1 điểm trên bản đồ đ ợc xác định là chỗ cắt nhau của hai đ ờng kinh tuyến tuyến đi qua điểm đó so với kinh tuyến gốc tuyến gốc - Hãy tìm điểm C trên hinh 11. Đó là chỗ gặp nhau của đ ờng kinh tuyến tuyến nào? Kinh tuyến : 20 0 Tây tuyến : 10 0 Bắc Kinh độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ tuyến đi qua điểm đó đến tuyến gốc Kinh độ độ của một địa điểm đ ợc gọi chung là tọa độ địa của điểm đó. Cách ghi tọa độ địa của một điểm, ng ời ta th ờng viết kinh độ ở trên, độ ở d ới  a) Giả sử chúng ta muốn tới thăm thủ đô một số nước trong khu vực ĐNA bằng máy bay. Dựa vào bản đồ hãy cho biết hướng bay từ : -Hà Nội đến Viêng Chăn:  -Hà Nội đến Gia-các-ta:  -Hà Nội đến Ma-ni-la:  -Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc:  -Cu-a-la Lăm-pơ đến Ma-ni-la:  -Ma-ni-la đến Băng Cốc:  b) Hãy ghi tọa độ địa của các điểm A, B, C trên bản đồ c) Tìm trên bản đồ các điểm có tọa độ địa :       d) Quan sát hinh 13, cho biết các hướng đi từ điểm 0 dến các điểm A, B, C, D. Nhãm 4 Nhãm 1 Nhãm 2 Nhãm 3 H íng ®i tõ ®iÓm 0 ®Õn ®iÓm A. H íng ®i tõ ®iÓm 0 ®Õn ®iÓm B. H íng ®i tõ ®iÓm 0 ®Õn ®iÓm C. H íng ®i tõ ®iÓm 0 ®Õn ®iÓm D. [...]...Cỏc hng i t im 0 n cỏc im A, B, C, D : BC (N-B) NAM (B-N) ễNG (T-) TY (-T) ễNG BC TY NAM CÂU HỏI BàI TậP Bài tập - Một cơn bão xuất hiện ở biển ông, tâm bão ở kinh độ 1300 đông độ 150 bắc Tìm vị trí tâm bão trên bản đồ? - Một con tàu đang gặp nạn, báo tín hiệu cấp cứu tại địa điểm H trên bản đồ Hãy ghi tọa độ địa của con tàu đang gặp nạn? KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Tỉ lệ bản đồ là gì? Cho bản đồ có tỉ lệ 1: 200.000, 1: 3.000.000 có nghĩa là gì? 2. Bài tập: Bản đồ có tỉ lệ là 1: 6 000.000, em hãy cho biết 5cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa? Đ ĐB B N TB T TN ĐN TIẾT 4 – BÀI 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ,VĨ ĐỘ TỌA ĐỘ ĐỊA 1. Phương hướng trên bản đồ: Muốn xác định phương hướng trên bản đồ, chúng ta phải dựa vào các đường nào? *Xác định phương hướng trên bản đồ cần phải dựa vào các đường kinh tuyến, tuyến: - Đầu phía trên kinh tuyến chỉ hướng bắc, đầu phía dưới kinh tuyến chỉ hướng nam. - Đầu bên phải tuyến chỉ hướng đông, đầu bên trái tuyến chỉ hướng tây. 2. Kinh độ, độ, tọa độ địa lí. K.tuyến gốc Xích đạo 10 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 0 20 0 20 0 20 0 20 0 C 30 0 ? Hãy cho biết địa điểm C là chỗ giao nhau của đường kinh tuyến tuyến nào.  Điểm C là nơi giao nhau của đường kinh tuyến 20 0 Đ tuyến 10 0 B. TIẾT 4 – BÀI 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ,VĨ ĐỘ TỌA ĐỘ ĐỊA 2. Kinh độ, độ, tọa độ địa lí. K.tuyến gốc Xích đạo 10 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 0 20 0 20 0 20 0 20 0 C 30 0 ?Điểm C cách kinh tuyến gốc bao nhiêu độ ? -Điểm C cách kinh tuyến gốc 20° về phía đông. ?Điểm C cách tuyến gốc bao nhiêu độ ? -Điểm C cách tuyến gốc 10 0 về phía bắc TIẾT 4 – BÀI 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ,VĨ ĐỘ TỌA ĐỘ ĐỊA ?Khoảng cách từ điểm C đến kinh tuyến gốc xác định điều gì? -Xác định kinh độ cuả điểm C ?Khoảng cách từ điểm C đến tuyến gốc xác định điềugì? -Xác định độ của điểm C 2. Kinh độ, độ, tọa độ địa lí. a.Kinh độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ,từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc. b.Vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ, từ tuyến đi qua điểm đó đến tuyến gốc (đường xích đạo). c. Tọa độ địa của một điểm là kinh độ độ của địa điểm đó. K.tuyến gốc Xích đạo 10 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 0 20 0 20 0 20 0 20 0 C 30 0 ? Kinh độ của một điểm là gì ? độ của một điểm là gì ? ? Tọa độ địa của một điểm là gì ? TIẾT 4 – BÀI 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ,VĨ ĐỘ TỌA ĐỘ ĐỊA 2. Kinh độ, độ, tọa độ địa lí. K.tuyến gốc Xích đạo 10 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 0 20 0 20 0 20 0 20 0 C 30 0 d.Cách ghi tọa độ địa của một điểm: Kinh độ viết trên, độ viết dưới.  Thí dụ: Tọa độ địa của một điểm C: B A C 10 0 B 20 0 T 20 0 Đ 20 0 B A 10 0 N 10 0 Đ B TIẾT 4 – BÀI 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ,VĨ ĐỘ TỌA ĐỘ ĐỊA -Cu-la-lăm-pơ đến Băng Cốc ->Bắc -Cu-la-lăm-pơ đến Ma-ni-la -> Đông Bắc -Ma-ni-la đến Băng Cốc -> Tây -Hà Nội đến Viêng chăn? ->Tây Nam -Hà Nội đến Gia- các- ta? ->Nam -Hà Nội đến Ma-ni-la? -> Đông Nam 3. Bài tập a:Q/S LĐ Xác định hướng bay từ: E B B C¸c ®iÓm cã to¹ ®é ®Þa lµ: b.Tọa độ địa của các điểm A,B,C trong hình vẽ là: 110 0 Đ 10 0 B C 130 0 Đ 0 0 140 0 Đ 0 0 120 0 Đ 10 0 N Đ A 130 0 Đ 10 0 B b. [...]... từ ………… đi qua điểm tuyến gốc đó đến……………… kinh độ độ Tọa độ địa của một điểm là………… …………của điểm đó Hướng dẫn về nhà • Học bài • Hoàn thành các bài tập trong SGK/tr.17 trong vở bài tập BĐ • Nghiên cứu trước bài “Kí hiệu bản đồ” Tìm hiểu: - Làm thế nào để biểu hiện các đối tượng địa lên bản đồ? - Làm thế nào để đọc được bản đồ ? Củng cố: Một cơn bão xuất hiện trên biển Đông, tâm... 13 : xác định hướng đi từ điểm 0 đến các điểm A ,B,C,D ? Đáp án: OA : hướng bắc OB : hướng ia li Kim tra ming Cõu ỏp1.ỏn ?Cõu T l l gỡ? my dng t lsobn 1:bn - L t s giaCú khong cỏchbiu trờn hin bn vi? Bi tp: Bi khongtp: cỏch tng ng trờn thc t Khong cỏch 1cm cúttll1:1:2.000.000 cỏch 1cm trờn bn 2.000.000 - CúKhong dng biu hintrờn t lbn bn :cú bng baokm nhiờu trờna thc a? Bng 20.000 hayv20 trờnkm thc + bao T lnhiờu s mmột + T l thc Kim tra ming ỏpCõu ỏn2 Bi Cõutp ? T l bn cú ý ngha gỡ? -Da ỏnh du x bn vo cõutacúbit ý ỳng vo t l c khong cỏch Bi tp: Bn no di õycõu cúcúnhiờu t ýlỳng ln trờn -bn du thu bao ln so vi kớch ỏnh xnh vo X õy a 1:70 000 thc tht trờn thc a.cú t l ln Bn no di b 1:800 a 1:70000 000 b 1:800 000 000 c 1:1.000 c 20.000.000 1:1.000 000 d 1: d 1: 20.000.000 Bi :4 - tit : PHNG HNG TRấN BN , KINH , V V TO A L Phng hng trờn bn : - Da vo hng t quay ca Trỏi t chn ụng Tõy, hng vuụng gúc vi Quan sỏt hỡnh sau: Chuyn ng ca Trỏi t phớa trờn l ? Em bit Bccho di l trỏi Nam.t l qu cu trũn, lm th no xỏc inh phng hng ? Bc Tõy ụng Nam Bi :4 - tit : PHNG HNG TRấN BN , KINH , V V TO A L Phng hng trờn bn : Kinh tuyn: ?- Mun xỏc inh phng +hng u trờn chbn hng Bc trờn cn + u di da vo yuch t hng no? Nam -Da vo cỏc ng kinh -V tuyn: tuyn, v tuyn xỏcụng Tây + Bờn phi l hng hng +nh Bờnphng trỏi hng Tõy trờn bn Bắc Đông Nam B B T Đ N Nam Nam Nam Nam Bản đồ vùng cực bắc ? Theo quy c cú bao trờn hng chinh c quy inh trờn bn Hóy nờu tờn cỏc hng ? hng chinh trờn bn Đông Bắc Tây Nam Bi 1: cõu d SGK trang 17 Quan sát đồ cho biết hớng từ điểm O đến điểm A,B,C,D ? Phng hng trờn bn : Kinh , v v to ia li: ? Mun xỏc inh vi tri ca mt im trờn bnnh hoc trờn qu ia Cu, - Xỏc ch ct ca ng ngi phiv lm ? i qua im ú kờnhtatuyn v gỡ tuyn ? Hóy tỡm im C trờn - Kinh ,v ca mt - Khong cỏch t im ?n Th no kinh 11.ú l l ch gptính im l khoảng cách CH kinh tuyn gc Kinh ca ng kinh , v ca mt số0 Tđộ, từ kinh tuyến, l 20 vqua v ?tuyn no ? tuyến điim điểm - tuyn Khong cỏch t im đến gốc,gc l C kinh n tuyến v tuyn tuyến 1000 Bgốc V Hình 11 Toạ độ địa điểm C Bi :4 - tit : Phng hng trờn bn : Kinh , v v to ia li: - Kinh ,v ca mt im l khoảng cách tính số độ, từ kinh tuyến, tuyến qua điểm đến kinh tuyến gốc, tuyến gốc -To a lớ ca mt im l kinh , v ca im ú trờn bn ? To ia li ca mt im l gỡ ? PHNG HNG TRấN BN , KINH , V V TO A L Phng hng trờn bn : Kinh , v v to ia li: - Cỏch vit to a lớ mt im: + Vit kinh trờn, v di Vớ d: To a lớ ca im C 200T C 100 B Bi :4 - tit : PHNG HNG TRấN BN , KINH , V V TO A L Phng hng trờn bn : Kinh , v v to ia li: Bi tp: Bài tập1 Dựa vào đồ hình 12, cho biết: Nhóm 1: Hớng bay từ Hà Nội Nhúm 2:Hng bay t + Đến Viêng Chăn + Cu-a-la-lm-p n Bng Cc + Đến Gia-các-ta + Cu-a-la-lm-p n Ma-ni-la + Đến Ma-ni-la + Ma-ni-la n Bng Cc Nhóm 3: Tỡm toạ độ địa điểm A,B,C hình 12 Nhóm 4: Tìm đồ hình 12 điểm có toạ độ địa lý: 1400 00 1200 100N * Nhóm 1: Hớng bay: Tây nam Hà Nội Viêng Chăn Hà Nội Gia-các-ta : Nam Đông nam Hà NộiMa-ni-la: Nhóm 2: Hớng bay: Cu- a- la- Lăm- pơ Băng cốc: Bắc - Cu- a- la- Lăm- pơMa- ni- la: Đông bắc Ma- ni- la Băng cốc: Tây Nhóm 3: Toạ độ địa điểm A,B,C : - 1300 Đ A 100 B B 1100 Đ 100 B C 1300 Đ 00 Nhóm 4: Các điểm có toạ độ địa là: E 1400 Đ 00 1200 Đ 100 N Bi :4 - tit : PHNG HNG TRấN BN , Phng hng trờn bn Tun dy: KINH , V: V TO A L Kinh , v v to ia li: Bi tp: a Xỏc nhb.cỏc bay: a lớ Xỏchng nh to 0 130Chn: Tõy110 1300 - H Ni Viờng Nam - H Ni Gia-cỏc-ta : Nam A B C - H Ni Ma-ni-la: 100B ụng Nam 100B 00 - Cu-a-la-lm-p Bng Cc: Bc - Cu-a-la-lm-p Ma-ni-la: ụng- Bc - Ma-ni-la Bng Cc: Tõy C Xỏc nh cỏc im 1400 1200 E 00 100 N Bài Một tàu gặp nạn, báo tín hiệu cấp cứu địa điểm có toạ độ địa 1300 đông 150 bắc Hóy xỏc inh vị trí tàu đồ? Tng kt: Cõu 1: ? Th no l kinh , v ca mt im ? - Kinh ,v ca mt im l khoảng cách tính số độ, từ kinh tuyến, tuyến qua điểm đến kinh tuyến gốc, tuyến gốc Cõu 2: ? Th no l to a lớ ca mt im? -To a lớ ca mt im l kinh , v ca im ú trờn bn Tng kt: Cõu 3: ? Hóy v s cỏc hng chớnh c quy nh trờn bn ? hng chinh trờn bn Hng dn hc tp: - Hc ... tên hướng Bắc) định hướng bắc, sau tìm hướng lại Hoạt động 2 Kinh độ, vĩ độ toạ độ Địa Lí Quan sát H11 SGK trang 15 a Khái niệm: GV Điểm C chỗ gặp đường - Kinh độ điểm số độ khoảng cách từ Kinh. .. tuyến vĩ tuyến nào? kinh tuyến qua điểm đến kinh tuyến gốc GV Kinh độ điểm tính ntn ? - Vĩ độ điểm số độ khoảng cách từ GV Vĩ độ điểm tính ntn ? kinh tuyến qua điểm đến vĩ tuyến gốc - Toạ độ địa lí. .. độ địa lí điểm kinh độ vĩ độ điểm đồ GV Toạ độ ĐL điểm tính ntn? b Cách viết toạ độ địa lí điểm: - Viết Kinh độ Vĩ độ GV hướng dẫn HS cách viết VD: Điểm C 200 T 100B Hoạt động 3 Bài tập: GV chia
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa lý 6 bài 4: Phương hướng trên bản đồ, kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí, Giáo án Địa lý 6 bài 4: Phương hướng trên bản đồ, kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí, Giáo án Địa lý 6 bài 4: Phương hướng trên bản đồ, kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay