Phân biệt doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

2 34 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 10:26

Phân biệt DNTN Hộ Kinh Doanh Giống • cách pháp nhân • dựa sở hữu liệu sản xuất, vốn kinh doanh tự bỏ • có toàn quyền định tất hoạt động kinh doanh • chủ sở hữu chịu trách nhiệm vô hạn Khác nhau: DNTN Là loại hình doanh nghiệp Mọi cá nhân không thuộc phạm vi cấm có quyền thành lập doanh nghiệp Có qui mô sản xuất kinh doanh lớn Chủ sở hữu doanh nghiệp nhân có quyền cao hơn: bán doanh nghiệp, thuê doanh nghiệp, tạm ngưng doanh nghiệp Thuê thêm lao động bên để làm việc(>10 người) Phải đăng kí với quan đăng ký kinh doanh (sở kế hoạch đầu cấp tỉnh) Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 10 ngày Đăng bố cáo bắt buộc Phải kê khai đầy đủ ,rõ ràng tài sản Phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp,nốp bảo hiểm cho người lao động (bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế) Có trụ sở riêng,con dấu riêng HỘ KINH DOANH Không phải loại hình doanh nghiệp Cá nhân,nhóm người (trừ điều 36/k2/NĐ 88) Có quy mô sản xuất nhỏ Chủ sở hữu có quyền tạm ngưng doanh nghiệp Thông thường dựa vào sức lao động thân gia đình (
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh , Phân biệt doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh , Phân biệt doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay