công ty hợp danh

2 31 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 10:25

công ty hợp danh 1- Doanh nghiệp Tư nhân • Ưu điểm: Một chủ đầu tư, thuận lợi việc định vấn đề Doanh nghiệp • Hạn chế:Không có tư cách pháp nhân; chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn tài sản Chủ Doanh nghiệp 2- Công ty TNHH • Ưu điểm: Nhiều thành viên tham gia góp vốn, kinh doanh; Có tư cách pháp nhân; chịu trách nhiệm hữu hạn tài sản theo tỉ lệ vốn góp • Hạn chế: Khả huy động vốn từ công chúng hh́nh thức đầu tư trực tiếp 3- Công ty cổ phần: • Ưu điểm: - Nhiều thành viên tham gia góp vốn, kinh doanh - Có tư cách pháp nhân - Chịu trách nhiệm hữu hạn tài sản theo tỉ lệ vốn góp - Các cổ đông sáng lập quyền kiểm soát Công ty • Hạn chế: Khả huy động vốn từ công chúng hh́nh thức đầu tư trực tiếp thuận lợi, công chúng dễ dàng tham gia vào công ty hh́nh thức mua cổ phiếu Công ty (tính chất mở Công ty) 4- Công ty hợp danh • Ưu điểm: - Nhiều thành viên tham gia góp vốn, kinh doanh - Các thành viên hợp danh hoạt động nhân danh công ty - Công ty hoạt động dựa uy tín thành viên • Hạn chế: Các thành viên liên đới chịu trách nhiệm vô hạn tài sản liên quan đến hoạt động Công ty Không có tư cách pháp nhân 5- Hợp tác xã • Ưu điểm: - Có tư cách pháp nhân - Xã viên góp vốn, tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhận lợi nhuận • Hạn chế: Sở hữu manh mún xã viên đối tài sản làm hạn chế định Hợp tác xã, tính chất làm ăn nhỏ lẻ, canh tác tồn 6- Hộ kinh doanh cá thể • Ưu điểm: - Quy mô gọn nhẹ - Chế độ chứng từ sổ sách kế toán đơn giản - Phù hợp với cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ • Hạn chế: - Không có tư cách pháp nhân - Chịu trách nhiệm toàn tài sản chủ hộ kinh doanh cá thể - Tính chất hoạt động kinh doanh manh mún
- Xem thêm -

Xem thêm: công ty hợp danh , công ty hợp danh , công ty hợp danh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay