uu nhuoc diem cua cong ty tu nhan

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 10:25

Khó nêu hết ưu điểm, nhược điểm doanh nghiệp nhân, bạn hiểu doanh nghiệp nhân có số đặc điểm sau: - Doanh nghiệp nhân doanh nghiệp cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động doanh nghiệp Chủ sở hữu doanh nghiệp nhânnhân Doanh nghiệp nhân cách pháp nhân - Chủ doanh nghiệp nhân đại diện theo pháp luật doanh nghiệp Chủ doanh nghiệp nhân có toàn quyền định tất hoạt động kinh doanh doanh nghiệp; có toàn quyền định việc sử dụng lợi nhuận sau nộp thuế thực nghĩa vụ tài khác theo quy định pháp luật Chủ doanh nghiệp nhân trực tiếp thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp nhân phải chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Do chủ sở hữu doanh nghiệp nên doanh nghiệp nhân hoàn toàn chủ động việc định vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp Chế độ trách nhiệm vô hạn chủ doanh nghiệp nhân tạo tin tưởng cho đối tác, khách hàng giúp cho doanh nghiệp chịu ràng buộc chặt chẽ pháp luật loại hình doanh nghiệp khác Tuy nhiên, cách pháp nhân nên mức độ rủi ro chủ doanh nhân cao, chủ doanh nghiệp nhân phải chịu trách nhiệm toàn tài sản doanh nghiệp chủ doanh nghiệp không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đầu vào doanh nghiệp Tóm lại: - Doanh nghiệp nhân phân biệt pháp lý vè quyền, quyền lợi nghĩa vụ nhân doanh nghiệp - Việc thành lập hây chấm dứt hoạt động kinh doanh đơn giản không ảnh hưởng đến nghĩa vụ cá nhân chủ sở hữu (Các) nguồn Luật Doanh nghiệp số 60-2005
- Xem thêm -

Xem thêm: uu nhuoc diem cua cong ty tu nhan , uu nhuoc diem cua cong ty tu nhan , uu nhuoc diem cua cong ty tu nhan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay