Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5: Tập đọc - Ê-mi-li, con

6 28 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 10:02

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP ĐỌC ĐƠN XIN VÀO ĐỘI I MỤC TIÊU Đọc thành tiếngĐọc từ, tiếng khó dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ: Thiếu Niên, Liên Đội, Lưu Tường Vân, Điều Lệ, Lịch Sử, Rèn Luyện, Làm Đơn, • Ngắt, nghỉ sau dấu câu, cụm từ, nội dung đơn • Biết đọc với giọng rõ ràng, rành mạch, dứt khốt Đọc hiểu • Hiểu nghĩa từ khó bài: Điều lệ, danh dự • Bắt đầu có hiểu biết đơn từ cách viết đơn II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC • Tranh minh hoạ tập đọc TV3/1 • Bảng phụ viết sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ (5’) • Hai, ba HS đọc thuộc Hai bàn tay em trả lời câu hỏi1 SGK • GV nhận xét, cho điểm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu (1’ ) - Treo tranh minh hoạ tập đọc hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì? - Bức tranh vẽ cảnh buỏi lể kết nạp đội viên Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh - Em có thích vào Đội không? - HS tự phát biểu ý kiến - Năm nay, em lên lớp 3, đủ tuổi, kết nạp vào Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, đeo khăn quàng đỏ Muốn kết nạp vào Đội, em phải thực tốt điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng phải biết đơn xin vào Đội - GV ghi tên lên bảng Hoạt động 1: Luyện đọc (15’)  Mục tiêu: - Đọc từ ngữ dễ phát âm sai nêu phần mục tiêu Ngắt, nghỉ sau dấu câu, cụm từ, nội dung đơn - Hiểu nghĩa từ ngữ  Cách tiến hành: a, Đọc mẫu - GV đọc mẫu tồn lượt Chú ý thể giọng đọc nêu phần Mục Tiêu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b, Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Hướng dẫn đọc câu luyện phát âm tờ khó, dễ lẫn - Yêu cầu HS đọc câu phần đơn - Theo dõi HS đọc chỉnh sửa lỗi phát âm HS mắc lỗi - Yêu cầu HS tiếp nối đọc câu, đọc từ đầu hết - HS tiếp nối đọc Mỗi HS đọc câu - Sửa lỗi phát âm theo hướng dẫn GV Các từ dễ phát âm sai, giới thiệu phần Mục tiêu * Hướng dẫn đọc phần giải nghĩa từ khó: - Hướng dẫn HS chia thành phần nhỏ để đọc - Đọc phần theo hướng dẫn GV: + Phần đầu: Đội Thiếu niên Đơn xin vào Đội Phần 2: Kính gửi: Học sinh lớp 3C Trường Tiểu Học Kim Đồng + Phần 3: Sau học trở thành người có ích cho đất - Yêu cầu HS tiếp nối đọc phần nước đơn + Phần 4: Phần lại - Theo dõi HS đọc hướng dẫn ngắt câu - Mỗi lượt HS đọc tiếp nối, HS khó đọc đọc phần đơn Đọc đến lượt - Tập ngắt giọng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Chú ý, lượt đọc thứ nhất, GV cho HS dừng lại cuối phần để giải nghĩa từ Điều lệ, Danh dự * Hướng dẫn luyện đọc theo nhóm: - Chia thành nhóm nhỏ, nhóm HS yều cầu đọc phần theo nhóm GV theo dõi HS đọc theo nhóm để chỉnh sửa riêng cho nhóm - Yêu cầu HS đọc Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu (8’)  Kính gửi:// Ban phụ trách Đội / Trường Tiểu Học Kim Đồng // Ban huy liên đội // Tên em Lưu Tường Vân// Sinh ngày 22/ tháng 6/ năm 1996 // Học sinh lớp 3C/ Trường Tiểu học Kim Đồng // - Lần lượt HS đọc trước nhóm mình, HS nhóm nghe chỉnh sửa lỗi cho - đến HS đọc trước lớp Mục tiêu: - HS hiểu nội dung  Cách tiến hành: - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi nội dung - Lá đơn viết? Vì em biết điều đó? - Bạn Tường Vân viết đơn gửi cho ai? Nhờ đâu em biết điều đó? - Bạn Tường Vân viết đơn để làm gì? - Lá đơn bạn Lưu Tường Vân, em biết điều đơn bạn tự giới thiệu - Bạn Tường Vân viết đơn gửi cho Ban phụ trách Đội Trường Tiểu học Kim Đồng Ban huy Liên Đội Tập đọc Ê-mi-li, I Mục tiêu Đọc thành tiếng - Đọc tiếng có âm, vần điệu dễ lẫn ảnh hưởng phát âm địa phương Đọc lưu loát toàn thơ, đọc tên riêng nước (Êmi-li, Mo-ri-xơn, Giôn-xơn), ngắt nhịp mệnh đề, phận câu thơ viết theo thể tự - Biết đọc diễn cảm thơ với giọng xúc động trầm lắng Đọc hiểu - Hiểu từ ngữ - Hiểu ý nghĩa thơ: Ca ngợi hành động dũng cảm, cao thượng công dân Mĩ, dám tự thiêu để phản đối chiến tranh xâm lược Học thuộc lòng hai khổ thơ 3,4 II Đồ dùng dạy - học - Tranh minh họa đọc SGK (phóng to) - Tranh, ảnh cảnh đau thương mà đế quốc Mĩ gây đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giới thiệu - GV yêu cầu HS quan sát tranh minh họa - HS lắng nghe tập đọc giới thiệu: Đây hình ảnh Mo-ri-xon bế gái mười tám tháng tuổi tới trụ sở Bộ Quốc phòng Mĩ, nơi tự thiêu để phản đối chiến tranh phi nghĩa bạo tàn mà đế quốc Mĩ tiến hành mảnh đất Việt Nam Xúc động trước hành động cao thượng chú, nhà thơ Tố Hữu viết thơ Ê-mi-li, mà học hôm - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu a) Luyện đọc -GV ghi tên riêng phiên âm lên bảng để HS - HS luyện đọc tên riêng luyện đọc đúng: Ê-mi-li, Mo-ri-xon, Pô-tômác, Oa-sinh-tơn - GV yêu cầu HS đọc toàn - Một HS đọc Cả lớp theo dõi đọc thầm SGK - GV gọi bốn HS tiếp nối đọc khổ - Bốn HS thơ, GV ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho HS (nếu có) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - GV hỏi HS nêu thêm từ mà em chưa hiểu nghĩa, tổ chức cho em tự giải nghĩa cho giải nghĩa từ mà em - HS nêu thêm từ mà em chưa hiểu nghĩa, em trao đổi để giải nghĩa cho nghe GV giải nghĩa - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp - Hai HS ngồi bàn nối tiếp đọc khổ thơ - Gọi HS đọc toàn thơ - Bốn HS nối tiếp đọc đọc khổ thơ trước lớp - GV đọc diễn cảm thơ: giọng xúc động, - HS theo dõi giọng đọc trầm lắng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí cao + Hành động Mo-ri-xơn hành động cao đẹp, đáng khâm phục + c) Luyện đọc diễn cảm - Gọi bốn HS đọc nối tiếp diễn cảm đoạn Yêu cầu HS lớp theo dõi tì m giọng đọc diễn cảm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP ĐỌC HAI BÀN TAY EM I - MỤC TIÊU Đọc thành tiếngĐọc từ, tiếng khó dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ: • Ngắt, nghỉ sau dòng thơ khổ thơ • Đọc trôi chảy tồn bài, bước đầu biết đọc với giọng vui tươi, nhẹ nhàng, tình cảm Đọc hiểu • Hiểu nghĩa từ ngữ, hình ảnh bài: ấp cạnh lòng, siêng năng, ngời ánh mai, giăng giăng, thủ thỉ, • Hiểu nội dung thơ : Hai bàn tay đẹp , có ích đáng yêu Học thuộc lòng thơ II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC • Tranh minh hoạ tập đọc sách TV3/1 • Bảng phụ có viết sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ (5’) • Yêu cầu HS lên bảng kể lại câu chuyện Cậu bé thông minh trả lời câu hỏi nội dung câu truyện • Nhận xét cho điểm HS VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu (1’ ) - Hỏi: Em có suy nghĩ đôi bàn tay - HS phát biẻu ý kiến - Trong học hôm nay, - Nghe GV giới thiệu nghe lời tâm sự, suy nghĩ bạn nhỏ đôi bàn tay Bạn nhỏ nghĩ đôi bàn tay? Đôi bàn tay có nét đặc biệt, đáng yêu? tìm hiểu qua thơ Hai bàn tay em - GV ghi tên lên bảng Hoạt động 1: Luyện đọc (15’)  Mục tiêu: - Đọc từ ngữ dễ phát âm sai nêu phần mục tiêu Ngắt, nghỉ sau dòng thơ khổ thơ - Hiểu nghĩa từ ngữ  Cách tiến hành: a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu tồn lượt Chú ý thể giọng đọc nêu Mục tiêu b) Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Hướng dẫn đọc câu luyện phát âm từ khó, dễ lẫn - Yêu cầu HS nối tiếp đọc, HS đọc dòng thơ, đọc từ đầu hết - 10 HS tiếp nối đọc từ đầu đến VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Theo dõi HS đọc chỉnh sửa lỗi phát âm HS mắc lỗi * Hướng dẫn đọc khổ giải nghĩa từ khó: - Yêu cầu HS tiếp nối đọc theo khổ thơ - Theo dõi HS đọc hướng dẫn ngắt giọng câu khó đọc HS không đọc hết Đọc từ đến lần - Sửa lỗi phát âm theo hướng dẫn GV Các từ dễ phát âm sai, nhầm giới thiệu phần Mục tiêu - Đọc khổ theo hướng dẫn GV: - HS tiếp nối đọc lượt Đọc khoảng lượt - Những HS đọc sai, tập ngắt giọng đọc Hai bàn tay em / Như hoa đầu cành // Hoa hồng hồnh nụ / Cánh tròn ngón xinh // - Giải nghĩa từ khó : + Giải nghĩa từ Siêng năng, giăng giăng theo giải TV3/1 Giảng thêm từ Thủ thỉ + Đọc giải: Đặt câu với từ thủ thỉ (Đêm đêm mẹ thường thủ thỉ kể chuỵên cho em nghe.) * Hướng dẫn luyện đọc theo nhóm: - Chia thành nhóm nhỏ, nhóm HS yêu cầu đọc khổ thơ theo nhóm GV theo dõi HS đọc theo nhóm để chỉnh sửa riêng cho nhóm - Yêu cầu HS đọc đồng thơ - Lần lượt HS đọc trước nhóm mình, sau bạn đọc HS nhóm nghe chỉnh sửa lỗi cho - HS lớp đọc đồng Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu (6’)  Mục tiêu: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HS hiểu nội dung  Cách tiến hành: - Yêu cầu HS đọc thầm khổ thơ thứ trả lời câu hỏi: Hai bàn tay em bé so sánh với ? - Hai bàn tay bé so sánh với nụ hoa hồng, ngón tay xinh cánh hoa - Em có cảm nhận hai bàn tay em bé qua hình ảnh so sánh ? - Hai bàn tay bé đẹp đáng yêu - Hai bàn tay em bé không đẹp - Đọc thầm khổ thơ lại mà đáng yêu thân thiết với bé Chúng ta tìm hiểu tiếp khổ thơ sau để thấy điều - Yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi: hai bàn tay thân thiết với bé nào? (có thể hỏi: Hai bàn tay thân thiết với bé Những hình ảnh thơ nói lên điều đó?) * Khi HS trả lời, sau hình ảnh HS nêu được, GV nên Giáo án Tiếng việt 4KỂ CHUYỆN :LỜI ƯỚC DƯỚI TRĂNGI/Mục đích yêu cầu.- Dựa vào lời kể của cô và tranh minh hoạ, H kể được câu chuyện “Lời ướcdưới trăng” phối hợp với lời kể, điệu bộ, nét mặt .- Hiểu truyện, biết trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện .- Theo dõi bạn kể chuyện. Nhận xét đúng lời kể của bạn ,kể tiếp được lời kể củabạn .II.Đồ dùng dạy - học- Tranh minh hoạ trong sgk.III/Các hoạt động dạy - học1/Giới thiệu bài “Ghi đầu bài”1’Hs theo dừi2/G kể chuyện 7’-Gv kể lần 1.-Gv kể lần 2,vừa kể vừa chỉ vào tranhHs nghe và nhớ chuyệnminh hoạ3/HD H kể chuyện 25’a,Kể chuyện trong nhóm.-Hs một nhóm lần lượt kể theo tranh cho bạnnghe.-Hs kể tốt kể cả câu chuyện.-Hs nối tiếp kể theo ND từng bức tranh 2-3 lần b,Kể chuyện trước lớp-Hs thi kể toàn bộ câu chuyện-Tổ chức cho Hs thi kể-Hs nhận xét theo các tiêu chí.-Gv nhận xét.c,Tìm hiểu nội dung và ý nghĩa của-Hs đọc y/c và nội dungtruyện.(?) Cô gái mù trong câu chuyện cầu+Cầu nguyện cho bác hàng xóm bên nhà đượcnguyện điều gì?khỏi bệnh(?) Hành động của cô gái cho thấy cô là+Cô là người nhân hậu, sống vì người khác cóngười ntn?tấm lòng nhân ái bao la.(?) Em hãy tìm kết cục vui cho câu+Mấy năm sau cô bé ngày xưa tròn 15 tuổi. Đúngchuyện trên?đêm rằm ấy cô đã ước cho đôi mắt của chị Ngăn*Gv nêu: Có lẽ trời phật rủ lòng thương,sáng lại...cảm động trước tấm lòng vàng của chịnên đã khẩn cầu cho chị sáng mắt nhưbao người. Năm sau mắt chị sáng lại nhờphẫu thuật.Cuộc sống hiện nay của chị thật hạnhphúc và êm ấm. Mái nhà của chị lúc nàocũng đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ.-Nhận xét tuyên dương.(?) Qua câu chuyện em hiểu điều gì?+Trong cuộc sống chúng ta nên có lòng nhân áibao la, biết thông cảm và sẻ chia những đau khổ của người khác. Những việc làm cao đẹp sẽ mang4/Củng cố - dặn dò.2’-Nhận xét tiết học-Về nhà kể lại chuyệnlại niềm vui, hạnh phúc cho chính chúng ta vàmọi người Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC TRUNG THU ĐỘC LẬP I Mục tiêu: II Đồ dùng dạy học: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hoạt động thầy Hoạt động trò KTBC: Chị em Bài mới: a Giới thiệu bài: Trên đôi cánh ước mơ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b.Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu bài: * Luyện đọc: Chú ý câu: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí * Tìm hiểu bài: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí đẹp trẻ em VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trăng mai cò VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí trt * Đọc diễn cảm: Anh nhìn trăng nghĩ tới ngày mai…?? Ngày mai, em có quyền mơ tưởng sống tươi đẹp vô Mươi mười lăm năm thôi, em thấy ánh trăng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí bát ngát vàng thơm, với nông trường to lớn, vui tươi Củng cố – dặn dò: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giáo án Tiếng việt 4LUYỆN TỪ VÀ CÂUTiết 13: CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAMA. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU- Nắm được qui tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam- Biết vận dụng những hiểu biết về qui tắc viết hoa tên người và tên địa lí ViệtNam để viết đúng một số tên riêng Việt Nam.B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌCGV: Một tờ phiếu khổ to ghi sẵn bảng sơ đồ họ, tên riêng, tên đệm; phiếu học tậpđể làm bài tập 3; bản đồ địa phương.HS: SGK, VBTC. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌCNỘI DUNGCÁCH THỨC TIẾN HÀNHI. KIỂM TRA BÀI CŨ (5')Bài 1,2 (SGK)- HS đọc miệng bài làm (2 HS)- GV, HS nhận xét, đánh giá.II. BÀI MỚI1. Giới thiệu bài (1')- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài2. Nội dung bàia. Nhận xét (10')- HS nêu yêu cầu của bài (1 HS) Hãy nhận xét cách viết những tên - GV? Hãy nhận xét cách viết tênriêng sau đây:người, Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 4: TỪ NGỮ VỀ GIA ĐÌNH. ÔN TẬP CÂU AI LÀ GÌ?. I. Mục đích yêu cầu: - Mở rộng vốn từ gia đình. Ôn kiểu câu: Ai (cái gì, gì)- gì? - Tìm số từ ngữ gộp người gia đình. - Xếp thành ngữ, tục ngữ vào nhóm thích hợp. - Đặt câu theo mẫu Ai gì? II. Chuẩn bị: Bảng viết sẵn tập ,3. III. Các hoạt dộng dạy học: A.Kiểm tra cũ: HS nêu miệng tập 1,3 tiết 3. B. Dạy mới: Hoạt động : Hướng dẫn HS làm tập. Bài tập 1: - Tìm số từ ngữ gộp người gia đình. - HS đọc yêu cầu tập mẫu. - GV giúp HS hiểu từ ngữ gộp, HS nêu mẫu. - HS làm theo nhóm đôi: trao đổi ghi nhanh vào bảng - Các nhóm trình bày. - Cả lớp nhận xét, GV chốt lại. Bài tập 2: - Xếp thành ngữ, tục ngữ vào nhóm thích hợp. - HS đọc yêu cầu nội dung tập. - HS làm việc theo nhóm: xếp thành ngữ, tục ngữ vào bảng. - Các nhóm trình bày trước lớp. - HS, GV nhận xét, chốt lại. Bài tập 3: - Đặt câu theo mẫu Ai gì? - HS đọc yêu cầu tập. -GV hỏi: Đặt câu theo mẫu nào? Nói nhân vật nào? - GV cho HS làm mẫu. - HS làm cá nhân , HS làm bảng phụ. - Cả lớp nhận xét, sửa chữa. C. Củng cố, dặn dò: Về nhà xem lại bài. Chuẩn bị So Sánh. trt - Mục tiêu: Giúp Hs hiểu trả lời câu hỏi SGK - Gv cho Hs đọc thành tiếng trả lời câu hỏi: + Vì mẹ vắng nhà ngày bão? - Cả lớp đọc thầm khổ 2, 3, 4: + Ngày bão mẹ vắng nhà ba bố vất vả nào? - Gv chia lớp thành nhóm Thảo luậm câu hỏi: + Tìm câu thơ cho thấy nhà nghĩ đến nhau? - Gv nhận xét, chốt lại chốt lại: Ba bố nghĩ đến mẹ: Ba người nằm chung giường Vẫn thấy trống phía thiếu mẹ nên Nằm ấm mà thao thức Ở quê mẹ, mẹ không ngủ Thương nhớ bố vụn / Củi mùn lại ướt - Gv mời Hs đọc kh Học thuộc lòng thơ - Mục tiêu: Giúp em nhớ đọc thuộc thơ - Gv hướng dẫn Hs học thuộc lòng lớp Hs đọc thuộc lớp khổ thơ Hs đọc khổ thơ Hs nhận xét - Gv xuống dần từ dòng, khổ thơ - Gv mời Hs đại diện nhóm tiếp nối đọc khổ thơ - Gv nhận xét đội thắng - Gv mời từ đế em đọc thuộc lòng thơ - Gv nhận xét bạn đọc đúng, đọc hay Hs đại Giáo án Tiếng việt Tập đọc Mẹ vắng nhà ngày bão I. Mục tiêu + Rèn kĩ đọc thành tiếng : - Chú ý từ ngữ HS dễ phát âm sai viết sai : bão nổi, chặn lối, thao thức, no bữa, - Biết ngắt nhịp dòng thơ, nghỉ sau dòng thơ khổ thơ + Rèn kĩ đọc hiểu : - Nắm nghĩ cac từ giải sau ( thao thức, củi mùn, nấu chua ) - Hiểu nội dung ý nghĩa thơ : thể tình cảm gia đình đầm ấm, người nghĩ đến nhau, hết lòng thương yêu nhau. II. Đồ dùng GV : Tranh minh hoạ TĐ, bảng phụ viết khổ thơ cần HD luyện đọc HS : SGK III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A. Kiểm tra cũ - Kể lại chuyện Người mẹ B. Bài - HS kể lại theo vai 1. Giới thiệu ( GV giới thiệu ) 2. Luyện đọc + GV đọc thơ ( giọng nhẹ nhàng, - HS theo dõi SGK, đọc thầm theo tình cảm, vui ) + HD HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu - Mỗi HS tiếp nối đọc dòng thơ - HS tiếp nối đọc khổ thơ * Đọc khổ thơ trức lớp - GV HD HS nghỉ dòng thơ, khổ thơ - Giải nghĩa từ giải cuối * Đọc khổ thơ nhóm - nhóm tiếp nối thi đọc khổ thơ - Cả lớp đọc đồng thơ 3. HD tìm hiểu - Vì mẹ vằng nhà ngày bão ? + HS đọc khổ thơ - Vì mẹ quê gặp bão, mưa to gió lớn làm mẹ không trở nhà + Đọc thầm Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 4: TỪ NGỮ VỀ GIA ĐÌNH. ÔN TẬP CÂU AI LÀ GÌ?. I. Mục đích yêu cầu: - Mở rộng vốn từ gia đình. Ôn kiểu câu: Ai (cái gì, gì)- gì? - Tìm số từ ngữ gộp người gia đình. - Xếp thành ngữ, tục ngữ vào nhóm thích hợp. - Đặt câu theo mẫu Ai gì? II. Chuẩn bị: Bảng viết sẵn tập ,3. III. Các hoạt dộng dạy học: A.Kiểm tra cũ: HS nêu miệng tập 1,3 tiết 3. B. Dạy mới: Hoạt động : Hướng dẫn HS làm tập. Bài tập 1: - Tìm số từ ngữ gộp người gia đình. - HS đọc yêu cầu tập mẫu. - GV giúp HS hiểu từ ngữ gộp, HS nêu mẫu. - HS làm theo nhóm đôi: trao đổi ghi nhanh vào bảng - Các nhóm trình bày. - Cả lớp nhận xét, GV chốt lại. Bài tập 2: - Xếp thành ngữ, tục ngữ vào nhóm thích hợp. - HS đọc yêu cầu nội dung tập. - HS làm việc theo nhóm: xếp thành ngữ, tục ngữ vào bảng. - Các nhóm trình bày trước lớp. - HS, GV nhận xét, chốt lại. Bài tập 3: - Đặt câu theo mẫu Ai gì? - HS đọc yêu cầu tập. -GV hỏi: Đặt câu theo mẫu nào? Nói nhân vật nào? - GV cho HS làm mẫu. - HS làm cá nhân , HS làm bảng phụ. - Cả lớp nhận xét, sửa chữa. C. Củng cố, dặn dò: Về nhà xem lại bài. Chuẩn bị So Sánh. GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP ĐỌC ÔNG NGOẠI I MỤC TIÊU Đọc thành tiếngĐọc từ, tiếng khó dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ: nhường chỗ, xanh ngắt Hướng dẫn, trẻo,  Ngắt, nghỉ sau dấu câu cụm từ  Đọc trôi chảy tồn bước đầu biết đọc với giọng nhẹ nhàng, dịu dàng tình cảm Đọc hiểu  Hiểu nghĩa từ ngữ bài: loang lổ  Hiểu nôi dung bài: Câu chuyện kể vê tình cảm gắn bó, sâu nặng ông cháu Ông hết lòng chăm lo cho cháu, cháu suốt đời biết ơn ông, người thầy cháu II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC  Tranh minh hoạ tập đọc  Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ (5’)  Hai, ba hs đọc Mẹ vắng nhà ngày bão trả lời câu hỏi 1, 2, SGK  GV nhận xét, cho điểm Bài VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu (1’) - Trong tập đọc hôm nay, em - Nghe GV giới thiệu đọc tìm hiểu câu chuyện Ông ngoại Nguyễn Việt Bắc Câu chuyện cho thấy tình cảm gắn bó, sâu ông cháu - Ghi tên lên bảng Hoạt động 1: Luyện đọc (15’)  Mục tiêu: - Đọc từ ngữ dễ phát âm sai Ngắt, nghỉ sau dấu câu cụm từ - Hiểu nghĩa từ ngữ  Cách tiến hành: a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu tồn lượt với giọng nhẹ nhàng, tình cảm b) Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ - Theo dõi GV đọc mẫu * Hướng dẫn đọc câu luyện phát âm từ khó, dễ lẫn * Hướng dẫn đọc đoạn giải nghĩa từ * Mỗi HS đọc câu, tiếp nối khó đọc từ đầu đến hết Đọc vòng - Hướng dẫn HS chia thành đoạn * Đọc đoạn theo VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí sau : hướng dẫn GV + Đoạn 1: Thành phố…hè phố - Dùng bút chì gạch đánh dấu phân cách đoạn bài, cần + Đoạn 2: Năm … Ông cháu +Đoạn 3: Ông chậm rãi … + Đoạn 4: Phần lại - Gọi HS tiếp nối đọc bài, HS đọc đoạn bài, theo dõi HS đọc yêu cầu HS đọc lại câu mắc lỗi ngắt giọng - HS tiếp nối đọc đoạn trước lớp Chú ý ngắt giọng dấu chấm, phẩy đọc câu: - Trời xanh ngắt cao,/ xanh dòng sông trong,/ trôi lặng lẽ/ hè phố.// - Tiếng trống trường buổi sáng trẻo ấy/ tiếng trống trường đầu tiên,/ âm vang đời học sau này.// - Trước ngưỡng cửa trường tiểu học,/ may mắn có ông ngoại // thầy giáo đấu tiên tôi.// - HS đọc giải để hiểu nghĩa từ khó - Giải nghĩa từ khó - HS tiếp nối đọc bài, lớp - Yêu cầu HS tiếp nối đọc trước lớp, theo dõi SGK HS đọc đoạn * Mỗi nhóm HS, HS * Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm đọc đoạn nhóm * Yêu cầu tổ đọc đồng đoạn Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu (6’) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí  Mục tiêu: HS hiểu nội dung  Cách tiến hành: - HS đọc, lớp theo dõi SGK - GV gọi HS đọc lại trước lớp - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn - Không khí mát dịu sáng; trời xanh ngắt cao, xanh dòng sông trong, trôi lặng lẽ ... HS - HS luyện đọc tên riêng luyện đọc đúng: Ê-mi-li, Mo-ri-xon, Pô-tômác, Oa-sinh-tơn - GV yêu cầu HS đọc toàn - Một HS đọc Cả lớp theo dõi đọc thầm SGK - GV gọi bốn HS tiếp nối đọc khổ - Bốn... giải nghĩa - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp - Hai HS ngồi bàn nối tiếp đọc khổ thơ - Gọi HS đọc toàn thơ - Bốn HS nối tiếp đọc đọc khổ thơ trước lớp - GV đọc diễn cảm thơ: giọng xúc động, - HS theo... đất Việt Nam Xúc động trước hành động cao thượng chú, nhà thơ Tố Hữu viết thơ Ê-mi-li, mà học hôm - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu a) Luyện đọc -GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5: Tập đọc - Ê-mi-li, con, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5: Tập đọc - Ê-mi-li, con, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5: Tập đọc - Ê-mi-li, con

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay