Giáo án An toàn giáo thông lớp 5 - Bài 6: An toàn giao thông đường sắt

5 13 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 10:02

Giáo án kỹ thuật lớp 5 - Bài 6 : CẮT, KHÂU, THÊU TÚI XÁCH TAY ĐƠN GIẢN (tiết 1) I. Mục tiêu: HS cần phải : - Biết cách cắt, khâu, thêu trang trí túi xách tay đơn giản . - Cắt, khâu, thêu trang trí được túi xách tay đơn giản . - Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và khả năng sáng tạo. HS yêu thích, tự hào với sản phẩm do mình làm được. II. Đồ dùng dạy - học: - Mẫu túi xách tay bằng vải có hình thêu trang trí ở mặt túi. - Một số mẫu thêu đơn giản. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết như ở SGK trang 23. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy so sánh cách thêu dấu nhân với cách thêu chữ V - GV kiểm tra những sản phẩm HS hoàn thành chậm ở tiết trước. - GV nhận xét, ghi điểm. 2. Bài mới: T G Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 7’ a. Giới thiệu bài: GV ghi đề b. Hoạt động 1: Quan sát, nh ận xét mẫu. - HS nhắc lại đề. 24 ’  MT: HS quan sát và nêu được nhận xét.  Cách tiến hành: - GV giới thiệu mẫu túi xách tay v à hỏi: + Nêu nhận xét đặc điểm hình d ạng của túi xách tay. + Nêu tác dụng của túi xách tay. - GV nêu nhận xét và tóm tắt đặc điểm của túi xách tay. c. Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật.  MT: HS nắm được kĩ thuật cắt, khâu, thêu túi xách tay đơn giản.  Cách tiến hành: - GV hư ớng dẫn HS đọc nội dung SGK và quan sát các hình trong - HS quan sát rồi trả lời câu hỏi. - HS lắng nghe. - HS đọc nội dung và quan sát hình ở SGK rồi trả lời. 4’ SGK để nêu các bư ớc cắt, khâu, thêu trang trí túi xách tay. - GV yêu cầu HS nêu cách thực hiện từng bước. - GV hư ớng dẫn rồi tổ chức cho HS thực hành đo, cắt vải. - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS v à nêu các yêu cầu, thời gian trước khi cho HS thực hành. - GV quan sát, uốn nắn những HS còn lúng túng. 3. Củng cố- Dặn dò: - Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK. - Về nhà thực hành đo, c ắt tiếp thân túi và quai túi (đ ối với những HS chưa hoàn thành ở lớp). - 4 HS nêu. - HS thực hành. - 2 HS đọc ghi nhớ. - Chuẩn bị vật liệu và dụng c ụ cho tiết sau. IV. Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TUẦN 29: AN TOÀN GIAO THÔNG Bài 6: AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT (Tiết 1) Ngày soạn: …/…/20… - Ngày dạy: /…/2017 I MỤC TIÊU: - Biết việc cần làm để giữ an toàn giao thông đường sắt: Không để chướng ngại vật đường sắt; không chăn thả súc vật, họp chợ đường sắt; không đi, đứng, nằm, ngồi đường sắt; không ném đất, đá vật khác lên tàu từ tàu xuống - Cùng tham gia việc giữ gìn, bảo vệ đường sắt để đem lại an toàn, bình yên cho đoàn tàu - Có ý thức thực vận động người thực giữ an toàn giao thông đường sắt; góp phần ngăn chặn hành vi sai trái, an toàn giao thông đường sắt II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: Tranh minh họa SGK; số tranh ảnh phóng to - HS: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Khởi động: (1 phút) - Hát vui: Bài “An toàn giao thông” Ôn bài: (5 phút) - CTHĐTQ mời bạn thực yêu cầu sau: + Bạn kể lại việc làm thể văn hóa giao thông mà thân bè bạn thực nói lên cảm nghĩ - GV nêu nhận xét kết ôn tập HS TL Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 15 Hoạt động bản: phút a/ Gợi động tạo hứng thú: - Đường sắt, hay vận tải đường sắt, loại - Lắng nghe hình vận chuyển/vận tải hành khách hàng hóa phương tiện có bánh thiết kế để chạy loại đường đặc biệt đường ray (đường rây) Vậy ta cần phải làm để giữ an toàn giao thông đường sắt? Bài học hôm giúp em hiểu điều - Đọc nối tiếp tựa - Ghi tựa lên bảng - Giao CTHĐTQ điều khiển bước học * PCTHĐTQ điều khiển bước: - Làm việc theo nhóm, NT điều tập khiển HĐ nhóm - Đọc tên học viết vào - Đọc mục tiêu học b/ Trải nghiệm: - Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: + Thế an toàn giao thông đường sắt? - Quan sát nhóm làm việc hỗ trợ - Theo dõi HS trình bày - Nêu nhận xét xác nhận kết - Kết luận: An toàn giao thông đường sắt giữ gìn, bảo vệ đường sắt để đem lại an toàn, bình yên cho đoàn tàu c/ Phân tích, khám phá, rút học: - Yêu cầu HS xem ảnh trang 30 SGK thảo luận nhóm thực câu hỏi sau: + Em nhận xét việc làm, hành vi người hình ảnh an toàn giao thông đường sắt - Quan sát HS thảo luận hỗ trợ - Theo dõi HS trình bày - Nêu nhận xét xác nhận kết - Kết luận: Tre em ngồi chơi, đi, đứng, thả súc vật, họp chợ đường sắt việc làm vi phạm an toàn giao thông đường sắt Hoạt động thực hành: 10 - Yêu cầu HS đọc nội dung ghi nhớ SGK phút trả lời câu hỏi sau + Để bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, em cần thực vận động người thực việc làm cụ thể nào? - Quan sát HS thảo luận hỗ trợ - Theo dõi HS trình bày - Nêu nhận xét xác nhận kết - Kết luận: Không để chướng ngại vật đường sắt; không chăn thả súc vật, họp chợ - Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận theo yêu cầu GV - Thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm báo cáo kết - Ghi nhận ý kiến GV - Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận theo yêu cầu GV - Thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm báo cáo kết - Ghi nhận ý kiến GV - Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận theo yêu cầu GV - Thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm báo cáo kết - Ghi nhận ý kiến GV - Đọc phần ghi nhớ trên đường sắt; không đi, đứng, nằm, ngồi đường sắt; không ném đất, đá vật khác lên tàu từ tàu xuống Hoạt động ứng dụng: phút - Gợi ý cho HS khả ứng dụng học vào thực tế - Nhận xét tuyên dương - Dặn dò: Ôn - Chia sẻ kiến thức học với gia đình người thân cộng đồng - Bài sau: An toàn giao thông đường sắt (tiếp theo) IV RÚT KINH NGHIỆM: - Lần lượt nêu khả ứng dụng học vào thực tế: Có ý thức thực vận động người thực giữ an toàn giao thông đường sắt; góp phần ngăn chặn hành vi sai trái, an toàn giao thông đường sắt ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… TUẦN 30: AN TOÀN GIAO THÔNG Bài 6: AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT (Tiết 2) Ngày soạn: …/…/20… - Ngày dạy: …/…/20… I MỤC TIÊU: - Biết việc cần làm để giữ an toàn giao thông đường sắt: Không để chướng ngại vật đường sắt; không chăn thả súc vật, họp chợ đường sắt; không đi, đứng, nằm, ngồi đường sắt; không ném đất, đá vật khác lên tàu từ tàu xuống - Cùng tham gia việc giữ gìn, bảo vệ đường sắt để đem lại an toàn, bình yên cho đoàn tàu - Có ý thức thực vận động người thực giữ an toàn giao thông đường sắt; góp phần ngăn chặn hành vi sai trái, an toàn giao thông đường sắt II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: Tranh minh họa SGK; số tranh ảnh phóng to - HS: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Khởi động: (1 phút) - Hát vui: Bài “Khi trẻ em xe đạp” Ôn bài: (5 phút) - CTHĐTQ mời bạn thực yêu cầu sau: + Để bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, em cần thực vận động người thực việc làm cụ thể nào? - GV nêu nhận xét kết kiểm tra đồ dùng học tập HS TL Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 15 Hoạt động bản: phút a/ Gợi động tạo hứng thú: - Tiết học trước em biết - Lắng nghe an toàn giao thông đường sắt Bài học hôm em làm tập thực hành liên quan đến an toàn giao thông đường sắt - Đọc nối tiếp tựa - Ghi tựa lên bảng - Giao CTHĐTQ điều khiển bước học * PCTHĐTQ điều khiển bước: - Làm việc theo nhóm, NT điều tập khiển HĐ nhóm - Đọc tên học viết vào - Đọc mục tiêu học b/ Trải nghiệm: - Yêu cầu HS đọc nội dung BT1, SGK - Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận theo yêu cầu GV thảo luận nhóm trả lời câu hỏi - Thảo luận theo nhóm - Quan sát nhóm làm việc hỗ ...Giáo án kỹ thuật lớp 5 - Bài 6 : CẮT, KHÂU, THÊU TÚI XÁCH TAY ĐƠN GIẢN (tiết 2,3,4) I. Mục tiêu: HS cần phải : - Biết cách cắt, khâu, thêu trang trí túi xách tay đơn giản . - Cắt, khâu, thêu trang trí được túi xách tay đơn giản . - Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và khả năng sáng tạo. HS yêu thích, tự hào với sản phẩm do mình làm được. II. Đồ dùng dạy - học: - Mẫu túi xách tay bằng vải có hình thêu trang trí ở mặt túi. - Một số mẫu thêu đơn giản. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết như ở SGK trang 23. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: - Nêu tóm tắt đặc điểm túi xách tay. - GV nhận xét, ghi điểm. 2. Bài mới: T G Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 26 ’ a. Giới thiệu bài: GV ghi đề b. Hoạt động 3: HS thực hành.  MT: HS đính được khuy bốn lỗ đúng qui trình, đúng kĩ thuật.  Cách tiến hành: - GV kiểm tra sản phẩm HS đo, cắt - HS nhắc lại đề. 7’ 3’ ở giờ học trước. - GV nhận xét và nêu thời gian, yêu cầu đánh giá sản phẩm(mục III - SGK/27). Chú ý nhắc HS thêu hình trang trí trước rồi mới khâu các bộ phận của túi. - GV quan sát, uốn nắn và hướng dẫn thêm cho HS. c. Hoạt động 4: Đánh giá sản phẩm.  MT: HS trưng bày được sản phẩm .  Cách tiến hành: - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm . - Gọi HS nhắc lại các yêu cầu của sản phẩm . - HS th ực hành v ẽ mẫu lên vải rồi th êu và khâu các b ộ phận của túi . - Trình bày theo nhóm. - 1 HS. - 2 HS . - Cử HS đánh giá sản phẩm của các nhóm trưng bày . - GV đánh giá , nhận xét kết quả thực hành của HS. 3. Củng cố- Dặn dò: - Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK. - GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. - Dặn dò HS đọc trước bài 7. - 2 HS đọc ghi nhớ. IV. Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giáo án toán lớp 5 - BÀI 6LUYỆN TẬP Tuần : 2 Thứ … ngày…. . tháng …… năm 200 I. MỤC TIÊU : Giúp HS củng cố về :  Nhận biết các phân số thập phân.  Chuyển một số phân số thành phân số thập phân  Giải bài toán về tìm giá trị một phân số của số cho trước. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1. Khởi động : 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO HOẠT ĐỘNG VIÊN CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : GV tổ chức cho HS tự làm bài rồi chữa bài. Hoạt động 2 : Thực hành Bài 1 : HS phải viết , 10 10 , 10 4 , 10 3 rồi 10 14 , 10 13 , 10 12 vào các vạch tương ứng trên trục số. Sau khi chữa bài nên gọi HS đọc lần lược các phân số từ 10 1 đến 10 14 và nhấn mạnh đó là các phân số thập phân. Bài 2 : Kết quả là : 10 62 2 5 231 5 31 ; 100 375 25 4 2515 4 15 ; 10 55 5 2 511 2 11  x x x x x x Bài 3 : HS làm và chữa bài tương tự bài 2. Bài 4 : HS nêu bài toán rồi giải bài toán. Bài giải Số HS giỏi toán là : 30X 10 3 = 9 ( học sinh ) Số HS giỏi Tiếng Việt là : . Khi làm bài và chữa bài HS cần nêu được số thích hợp để lấy mẫu số nhân với số đó (hoặc chia cho số đó) thì được 10 ; 100 ; 1000 ; … 30x 10 2 = 6 ( học sinh ) Đáp số : 9 HS giỏi toán, 6 HS giỏi TV 4. Củng cố, dặn dò : IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ___________________________________________ ___________________________________ Giáo án thể dục lớp 5 - BÀI 6: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI: ĐUA NGỰA. I.Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh. -Trò chơi: "Đua ngựa” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi. II. Địa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi và kẻ sân chơi. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -T ập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Trò chơi: Thi đua x ếp hàng. -Gi ậm chân tại chỗ theo nhịp. B.Phần cơ bản. 1)Đội hình đội ngũ. 1-2’ 2-3’ 10-12’ 3-4’                                     -Quay ph ải quay trái, đi đ ều………: Điều khiển cả lớp tập 1-2 lần -Chia tổ tập luyện – gv quan sát s ửa chữa sai sót của các tổ và cá nhân. 2)Trò chơi vận động: Trò chơi: Đua ngựa Nêu tên trò chơi, gi ải thích cách chơi và luật chơi. -Yêu cầu 1 nhóm làm m ẫu và sau đó cho từng tổ ch ơi thử. Cả lớp thi đua chơi. -Nhận xét – đánh giá bi ểu dương nh ững đội thắng 7-8’ 6-8’ 2-3lần                                           cuộc. C.Phần kết thúc. Hát và vỗ tay theo nhịp. -Cùng HS hệ thống bài. -Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà. 1-2’ 1-2’ 1-2’                                                  BÀI GI NG ĐI N TẢ Ệ Ử BÀI GI NG ĐI N TẢ Ệ Ử • MĨ THUẬT LỚP 5 • Người thực hiện : Đặng Xuân Hùng Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Câu hỏi bài 5 Câu hỏi bài 5 : : N N êu cách nặn êu cách nặn tạo dáng con vật tạo dáng con vật ? ? • .Chọn và chuẩn bị đất. • .Nặn các bộ phận chính : đầu, mình, thân. • .Nặn các chi tiết: Mắt, đuôi, sừng. • .Gắn liên kết các bộ phận với nhau và chỉnh sửa hoàn thiện con vật. H - 1 H - 2 Thứ 7 ngày 7 tháng 11 năm 2009 Em thấy bài trang trí hình vuông nào Em thấy bài trang trí hình vuông nào đẹp hơn ? Vì sao ? đẹp hơn ? Vì sao ? Thứ 7 ngày 7 tháng 11 năm 2009 Thứ 7 ngày 7 tháng 11 năm 2009 Mĩ thuật 5 Mĩ thuật 5 Thứ 7 ngày 7 tháng 11 năm 2009 Mĩ thuật Ha tit trang trớ i xng l ha tit c trang trớ qua trc cú cỏc phn ging nhau v hỡnh v v mu sc. H 1 H 2 H 3 Thảo luận nhóm đôi với thời gian 2 phút. -Hoạ tiết trờn giống hình gì? -Hoạ tiết nằm trong khung hình no? -So sánh các phần của hoạ tiết đ ợc chia qua đ ờng trục ? -Hoạ tiết giống hình hoa, lá, con vật -Hoạ tiết nằm trong khung hình vuông, hình tam giác -Các phần của hoạ tiết đ ợc chia qua trục bằng nhau và vẽ giống nhau -Các hoạ tiết th ờng đ ợc vẽ đơn giản, cách điệu từ những hình ảnh trong thiên nhiên nh : các loài hoa, lá, con vật, để phù hợp với yêu cầu trang trí. -Nhiều hoạ tiết đ ợc vẽ đối xứng qua trục dọc hoặc trục ngang và mang giá trị nghệ thuật cao. * Kể tên những đồ vật có s dụng hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục ? Các loại họa tiết quen thuộc. Các loại họa tiết quen thuộc. 2. Cỏch v ha tit i xng qua trc Cách vẽ ha tiết đối xứng qua trục. B c 1 * V hình dáng chung và kẻ đ ờng trục chính. B c 2 * Vẽ phác những nét chính của hoạ tiết B c 3 * Vẽ chi tiết và chỉnh sửa cho cân đối B c 4 * Vẽ màu (các phần đối xứng nhau cần đ ợc vẽ cùng mầu, cùng độ đậm nhạt Các kiểu trang trí đối xứng Đối xứng qua trục dọc [...]... bài của học sinh năm trớc Bi 6 : V trang trớ : V ha tit trang trớ i xng qua trc I Quan sỏt , nhn xột II Cỏch v ha tit Bc 1 *Phỏc hỡnh dỏng chung v k ng trc chớnh Bc 2 *V phỏc nột chớnh ca ha tit Bc 3 * V chi tit v chnh sa cho cõn i Bc 4 * V mu III Thc hnh Bng cỏc ha tit t chn, em hóy v mt ha tit i xng cú dng hỡnh vuụng, hỡnh trũn, hỡnh ch nht trờn v thc hnh, giy A4 Bi 6 : V trang trớ : V ha tit trang ... thú: - Tiết học trước em biết - Lắng nghe an toàn giao thông đường sắt Bài học hôm em làm tập thực hành liên quan đến an toàn giao thông đường sắt - Đọc nối tiếp tựa - Ghi tựa lên bảng - Giao. .. TOÀN GIAO THÔNG Bài 6: AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT (Tiết 2) Ngày soạn: …/…/20… - Ngày dạy: …/…/20… I MỤC TIÊU: - Biết việc cần làm để giữ an toàn giao thông đường sắt: Không để chướng ngại vật đường. .. an toàn, bình yên cho đoàn tàu - Có ý thức thực vận động người thực giữ an toàn giao thông đường sắt; góp phần ngăn chặn hành vi sai trái, an toàn giao thông đường sắt II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án An toàn giáo thông lớp 5 - Bài 6: An toàn giao thông đường sắt, Giáo án An toàn giáo thông lớp 5 - Bài 6: An toàn giao thông đường sắt, Giáo án An toàn giáo thông lớp 5 - Bài 6: An toàn giao thông đường sắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay