Giáo án Địa lý 6 bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất

4 17 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 10:01

Bài 27: LỚP VỎ SINH VẬT. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ THỰC, ĐỘNG VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Học sinh nắm khái niệm lớp vỏ sinh vật. - Phân tích được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên đến sự phân bố động thực vật trên Trái Đất và mối quan hệ giữa chúng. b. Kỹ năng: - Trình bày được những ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của con người đến sự phân bố thực vật, động vật và thấy sự cần thiết phải bảo vệ thực động vật. c. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. 2. CHUẨN BỊ: a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk, tranh rừng mưa nhiệt đới. b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Hoạt động nhóm. - Sử dụng ảnh địa lí khai thác kiến thức. – Phương pháp đàm thoại. 4. TIẾN TRÌNH: 4.1. Ổn định lớp: 1’. Kdss. 4.2. Ktbc: Không. 4. 3. Bài mới: 37’ HO ẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. N ỘI DUNG. Giới thiệu bài. Hoạt động 1. ** Phương pháp đàm thoại - Giáo viên cho học sinh đọc Sgk. + Như thế nào là lớp vỏ sinh vật? TL: + Sinh vật có mặt trên Trái Đất từ bao giờ? Sinh vật tồn tại và phát triển ở những đâu trên BMTĐ? TL: - Khoảng 3000 năm, sinh vật xâm nhập trong những lớp đất đá, khí quyển và thủy quyển. Chuyển ý. Hoạt động 2. ** Sử dụng ảnh địa lí khai thác kiến thức. ** Phương pháp đàm thoại gợi mở. - Quan sát tranh của 3 môi trường tự nhiên ( rừng mưa nhiệt đới, thực vật vùng ôn đới , đài nguyên) + Nhận xét về sự khác biệt giữa các cảnh quan trên? Nguyên nhân của sự khác biệt đó? 1. Lớp vỏ sinh vật: - Các sinh vật sống trên BMTĐ tạo thành lớp vỏ sinh vật. 2. các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật: TL: - Rừng mưa nhiệt đới thực vật quanh năm tươi tốt; vùng ôn đới thực vật rụng là mùa thu và đông, đài nguyên thực vật ngèo nàn. - Nguyên nhân: do khí hậu. + Quan sát H 67, 68 ( rừng mưa…., hoang mạc nhiệt đới). Cho biết sự phát triển của thực vật ở hai nơi này khác nhau như thế nào? Tại sao lại như vậy? Yếu tố nào quyết định sự phát triển của thực vật? TL: - H 67 rừng xanh tốt – Có nhiều mưa và nóng. - H 68 Thực vật cằn cỗi – khí hậu nóng không ẩm. - Yếu tố nhiệt độ và lượng mưa. + Địa hình có ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật như thế nào? TL: Thực vật theo độ cao từ rừng lá rộng – rừng hỗn hợp – rừng lá kim - đồng cỏ. + Đất trồng có ảnh hưởng đến thực vật như thế nào? TL: Mỗi loại đất có loại cây phù hợp ( pherelít trồng cây công nghiệp; phù sa trồng cây nông - Khí hậu là yếu tố tự nhiên ảnh hưởng rõ rệt sự phân bố của thực, động vật. . Địa hình và đất ảnh hưởng đến thực vật. nghiệp). - Quan sát H 69; H 70 ( Đài nguyên, đồng cỏ nhiệt đới). + Vì sao động vật lại có sự khác nhau giữa hai miền? TL: Do khí hậu, địa hình mỗi miền ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của giống loài… + Sự ảnh hưởng của khí hậu tác động tới động vật khác như thế nào? Kể tên một số động vật trốn rét? TL: - Động vật chịu ảnh hưởng của khí hậu hơn vì động vật có thể di chuyển theo địa hình, theo mùa. - Gấu ngủ đông, chim én. + Thực vậtđộng vật có mối quan hệ như thế nào? TL: - Rừng ôn đới: Cây lá kim và hỗn hợp – hươu nai, tuần lộc. - Rừng nhiệt đới: rừng nhiều tầng – khỉ, vượn, sóc; hổ, báo; côn trùng, gặm nhấm; trăn, rắn;cá sấu. Chuyển ý. - Sự phân bố thực vật ảnh hưởng sâu sắc tới phân bố các loài GIÁO ÁN ĐỊA Bài 27: LỚP VỎ SINH VẬT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ THỰC - ĐỘNG VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT I Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh cần nắm khái niệm lớp vỏ sinh vật Trình bày khái niệm lớp vỏ sinh vật, ảnh hưởng nhân tố tự nhiên người đến phân bố thực vật động vật Trái Đất Kĩ năng: Sử dụng tranh ảnh số cảnh quan tự nhiên giới Mô tả số cảnh quan tự nhiên giới: cảnh quan rừng mưa nhiệt đới, hoang mạc nhiệt đới Thái độ: Ý thức, vai trò người việc phân bố ĐTV II Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, nêu giải vấn đề, thảo luận… III Chuẩn bị giáo cụ: GV: Bản đồ ĐTVVN HS: SGK IV Tiến trình dạy: Ổn định tổ chức 6a 6b Kiểm tra cũ Đất gì? Nêu thành phần đất? Nội dung a Đặt vấn đề: Các sinh vật sống khắp nơi trái đất chúng phân bố thành miền thực, động vật khác nhau, tùy thuộc vào điều kiệ môi trường phân bố đó, người nhân tố có tác động quan trọng b Triển khai dạy GIÁO ÁN ĐỊA HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động - HS đọc mục 1SGK GV SV có mặt từ trái đất? NÔỊ DUNG Lớp vỏ sinh vật Khái niệm lớp vỏ sinh vật: Sinh vật sống lớp đất đá, không khí lớp GV SV tồn PT đâu bề mặt trái nước, tạo thành lớp vỏ liên tục đất ? bao quanh Trái Đất Đó lớp vỏ sinh vật HS (Các SV sống bề mặt trái đất tạo thành lớp vỏ sinh vật, SV xâm nhập lớp Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đất đá, khí quyển, thuỷ quyển) đến phân bố thực vật, động vật Hoạt động a Đối với thực vật GV treo tranh ảnh thực vật điển hình cho đới - Khí hậu yếu tố tự nhiên có ảnh khí hậu hoang mạc, nhiệt đới, ôn đới hưởng rõ rệt đến phân bố đặc GV: Giới thiệu H67 rừng mưa nhiệt đới nằm điểm thực vật trong: GV: Đới khí hậu nào? đặc điểm thực vật sao? - Trong yếu tố khí hậu lượng mưa nhiệt GV Có nhận xét khác biệt cảnh quan tự độ ảnh hưởng lớn tới PT thực vật nhiên trên? Nguyên nhân khác biệt ? - Ảnh hưởng địa hình tới phân bố HS (Đặc điểm rừng NĐ xanh tốt quanh năm nhiều thực vật tầng, rừng ôn đới rụng mùa đông, hàn đới TV + Thực vật chân núi rừng rộng nghèo nàn) + Thực vật sườn núi rừng hỗn hợp HS QS H67.68 cho biết phát triển thực vật + Thực vật sườn cao gần đỉnh kim nơi khác nào? yếu tố - Đấtảnh hưởng tới phân bố TV, khí hậu định phát triển cảnh quan loại đất có chất dinh dưỡng khác thực vật? nên thực vật khác HS (Lượng mưa nhiệt độ) b Động vật GV Nhận xét thay đổi loại rừng theo tong độ - Khí hậu ảnh hưởng đến phân bố động cao ? vật trái đất GV Tại có thay loại rừng nh vậy? - Động vật chịu ảnh hưởng Khí hậu GIÁO ÁN ĐỊA HS (Càng lên cao nhiệt độ hạ nên thực vật động vật di chuyển thay đổi theo) c Mối quan hệ thực vật với động vật GV Đấtảnh hởng tới phân bố thực vật - Sự phân bố loài thực vậtảnh h- không ? ưởng sau sắc tới phân bố loài động GV Địa phơng em có trồng đặc sản ? vật HS (cây chè ) - Thành phần, mức độ tập trung TV HS QS H69,70 cho biết loại động vật ảnh hưởng tới phân bố loài ĐV miền lại có khác nhau? HS (khí hậu ,địa hình ,mỗi miền ảnh hởng sinh Ảnh hởng ngời tới phân trởng PT giống loài) bố loài động vật , thực vật trái GV Hãy cho VD mối quan hệ ĐV vơí đất TV? a Tích cực HS (rừng NĐPT nhiều tầng có nhiều ĐV - Mang giống trồng từ nơi khác sinh sống ) để mở rộng phân bố Hoạt động - Cải tạo nhiều giống trọng vật nuôi GV Tại người ảnh hưởng tích cực, có hiệu kinh tế cao tiêu cực tới phân bố thực vật, động vật b Tiêu cực trái đất - Phá rừng bừa bãi -> tiêu cực thực vật, - Mang giống trồng từ nơi khác để mở động vật nơi cư trú sinh sống rộng phân bố - Ô nhiễm môi trường phát triển công - Cải tạo nhiều giống trọng vật nuôi có hiệu nghiệp, phát triển dân số -> thu hẹp môi KT cao trường sống sinh vật - Phá rừng bừa bãi -> tiêu cực TV & ĐV nơi cư trú sinh sống - Ô nhiễm môi trường PTCN, PTDS -> thu hẹp môi trường Củng cố: Ảnh hưởng người tới phân bố loài ĐV, TV trái đất? Dặn dò GIÁO ÁN ĐỊA Giờ sau ôn tập Nên nhà chuẩn bị ôn lại nội dung học học kì II Tuần 35: Thứ 3 ngày 26 tháng 4 năm 2011 Tiết 33: Bài 27: LỚP VỎ SINH VẬT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ THỰC, ĐỘNG VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh nắm khái niệm lớp vỏ sinh vật. - Phân tích được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên đến sự phân bố động thực vật trên Trái Đất và mối quan hệ giữa chúng. - Biết các tác động tích cực, tiêu cực của con người đến sự phân bố động thực vật trên Trái Đất. - Biết được vì sao phải khai thác rừng hợp lí và bảo vệ rừng, bảo vệ những vùng sinh sống của động, thực vật trên Trái Đất. 2. Kỹ năng: - Xác lập được mối quan hệ về động vật và thực vật về nguồn thức ăn. 3. Thái độ: - Ủng hộ các hành động tích cực nhằm bảo vệ động, thực vật (rừng) trên Trái Đất, phản đối các hành động tiêu cực làm suy thoái rừng và suy giảm động vật. II. Phương tiện dạy học - Một số tranh ảnh về rừng, động vật các môi trường nhiệt đới,hoang mạc… III. Hoạt độnng dạy và học: 1. Kiểm tra bài cũ: - Đất là gì? Các nhân tố hình thành đất. - Cho biết đặc điểm của thổ nhưỡng? Một số nguyên nhân làm cho đất làm giảm độ phì của đất. Biện pháp cải tạo? 2. Bài mới:. Vào bài: Các sinh vật sinh sống khắp nơi trên bề mặt Trái Đất. Chúng phân bố thành các miền thực, động vật khác nhau, tùy thuộc vào các điều kiện của môi trường. Trong sự phân bố đó, con người là nhân tố có tác động quan trọng nhất. Hoạt động của GV và HS Nội dung bài Hoạt động 1. ? Như thế nào là lớp vỏ sinh vật? ? Sinh vật có mặt trên Trái Đất từ bao giờ? Sinh vật tồn tại và phát triển ở những đâu trên bề mặt Trái Đất? HS: - Khoảng 3000 năm, sinh vật xâm nhập trong những lớp đất đá, khí quyển và thủy quyển. Hoạt động 2. GV: Cho HS quan sát tranh ảnh về động, thực vậtcác môi trường và quan sát tranh của 3 môi trường tự nhiên ( rừng mưa nhiệt đới, thực vật vùng ôn đới , đài nguyên) ? Nhận xét về sự khác biệt giữa các cảnh quan trên? Nguyên nhân của sự khác biệt đó? HS: - Rừng mưa nhiệt đới thực vật quanh năm tươi tốt; vùng ôn đới thực vật rụng là mùa thu 1. Lớp vỏ sinh vật: - Các sinh vật sống trên BMTĐ tạo thành lớp vỏ sinh vật. 2. các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật: và đông, đài nguyên thực vật ngèo nàn. - Nguyên nhân: do khí hậu. ? Quan sát H 67, 68 ( rừng mưa…., hoang mạc nhiệt đới). Cho biết sự phát triển của thực vật ở hai nơi này khác nhau như thế nào? Tại sao lại như vậy? Yếu tố nào quyết định sự phát triển của thực vật? HS: - H 67 rừng xanh tốt – Có nhiều mưa và nóng. - H 68 Thực vật cằn cỗi – khí hậu nóng không ẩm. - Yếu tố nhiệt độ và lượng mưa. ? Địa hình có ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật như thế nào? HS: Thực vật theo độ cao từ rừng lá rộng – rừng hỗn hợp – rừng lá kim - đồng cỏ. ? Đất trồng có ảnh hưởng đến thực vật như thế nào? HS: Mỗi loại đất có loại cây phù hợp ( Ferelít trồng cây công nghiệp, đất phù sa trồng cây nông nghiệp). HS: Quan sát H 69; H 70 ( Đài nguyên, đồng cỏ nhiệt đới). ? Vì sao động vật lại có sự khác nhau giữa hai - Khí hậu là yếu tố tự nhiên ảnh hưởng rõ rệt sự phân bố của thực, động vật. - Địa hình và đất ảnh hưởng đến thực vật. miền? HS: Do khí hậu, địa hình mỗi miền ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của giống loài… ? Sự ảnh hưởng của khí hậu tác động tới động vật khác như thế nào? Kể tên một số động vật trốn LỚP VỎ SINH VẬT. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ THỰC, ĐỘNG VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Học sinh nắm khái niệm lớp vỏ sinh vật. - Phân tích được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên đến sự phân bố động thực vật trên Trái Đất và mối quan hệ giữa chúng. b. Kỹ năng: - Trình bày được những ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của con người đến sự phân bố thực vật, động vật và thấy sự cần thiết phải bảo vệ thực động vật. c. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. 2. CHUẨN BỊ: a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk, tranh rừng mưa nhiệt đới. b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Hoạt động nhóm. - Sử dụng ảnh địa lí khai thác kiến thức. – Phương pháp đàm thoại. 4. TIẾN TRÌNH: 4.1. Ổn định lớp: 1’. Kdss. 4.2. Ktbc: Không. 4. 3. Bài mới: 37’ HO ẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. N ỘI DUNG. Giới thiệu bài. Hoạt động 1. ** Phương pháp đàm thoại - Giáo viên cho học sinh đọc Sgk. + Như thế nào là lớp vỏ sinh vật? TL: 1. Lớp vỏ sinh vật: - Các sinh vật sống + Sinh vật có mặt trên Trái Đất từ bao giờ? Sinh vật tồn tại và phát triển ở những đâu trên BMTĐ? TL: - Khoảng 3000 năm, sinh vật xâm nhập trong những lớp đất đá, khí quyển và thủy quyển. Chuyển ý. Hoạt động 2. ** Sử dụng ảnh địa lí khai thác kiến thức. ** Phương pháp đàm thoại gợi mở. - Quan sát tranh của 3 môi trường tự nhiên ( rừng mưa nhiệt đới, thực vật vùng ôn đới , đài nguyên) + Nhận xét về sự khác biệt giữa các cảnh quan trên? Nguyên nhân của sự trên BMTĐ tạo thành lớp vỏ sinh vật. 2. các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật: - Khí hậu là yếu tố tự nhiên ảnh hưởng rõ rệt sự phân bố của khác biệt đó? TL: - Rừng mưa nhiệt đới thực vật quanh năm tươi tốt; vùng ôn đới thực vật rụng là mùa thu và đông, đài nguyên thực vật ngèo nàn. - Nguyên nhân: do khí hậu. + Quan sát H 67, 68 ( rừng mưa…., hoang mạc nhiệt đới). Cho biết sự phát triển của thực vật ở hai nơi này khác nhau như thế nào? Tại sao lại như vậy? Yếu tố nào quyết định sự phát triển của thực vật? TL: - H 67 rừng xanh tốt – Có nhiều mưa và nóng. - H 68 Thực vật cằn cỗi – khí hậu nóng không ẩm. - Yếu tố nhiệt độ và lượng mưa. + Địa hình có ảnh hưởng đến sự phân thực, động vật. . Địa hình và đất ảnh hưởng đến thực vật. bố thực vật như thế nào? TL: Thực vật theo độ cao từ rừng lá rộng – rừng hỗn hợp – rừng lá kim - đồng cỏ. + Đất trồng có ảnh hưởng đến thực vật như thế nào? TL: Mỗi loại đất có loại cây phù hợp ( pherelít trồng cây công nghiệp; phù sa trồng cây nông nghiệp). - Quan sát H 69; H 70 ( Đài nguyên, đồng cỏ nhiệt đới). + Vì sao động vật lại có sự khác nhau giữa hai miền? TL: Do khí hậu, địa hình mỗi miền ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của giống loài… + Sự ảnh hưởng của khí hậu tác động tới động vật khác như thế nào? Kể tên - Sự phân bố thực vật ảnh hưởng sâu sắc tới phân bố các loài động vật. một số động vật trốn rét? TL: - Động vật chịu ảnh hưởng của khí hậu hơn vì động vật có thể di chuyển theo địa hình, theo mùa. - Gấu ngủ đông, chim én. + Thực vậtđộng vật có mối quan hệ như thế nào? TL: - Rừng ôn đới: Cây lá kim và hỗn hợp – hươu nai, tuần lộc. - Rừng nhiệt đới: rừng nhiều tầng – khỉ, vượn, sóc; hổ, báo; côn trùng, gặm nhấm; trăn, rắn;cá sấu. Chuyển ý. Hoạt động 3. ** Phương pháp hoạt động nhóm. - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức và 3. Aûnh hưởng UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử e-Learning Bài giảng Tiết 35 Bài 27: LỚP VỎ SINH VẬT. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ THỰC, ĐỘNG VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT Chương trình Địa lý- lớp 6 Giáo viên: Nguyễn Thị Huyền nhinamhieu@gmail.com.vn: Điện thoại : 0946075751 Trường THCS Tân Phong- huyện Nậm Pồ- tỉnh Điện Biên Tháng 1 năm 2015 TIẾT 35: BÀI 27: LỚP VỎ SINH VẬT. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ THỰC , ĐỘNG VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT 1. Lớp vỏ sinh vật Sinh vật có mặt trên Trái Đất từ bao giờ? TIẾT 35: BÀI 27: LỚP VỎ SINH VẬT. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ THỰC , ĐỘNG VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT Sinh vật đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất cách đây khoảng 3000 triệu năm đúng hay sai? đúng rồi. Bấm chuột để tiếp tục đúng rồi. Bấm chuột để tiếp tục Bạn làm sai rồi ! bấm chuột để tiếp tục Bạn làm sai rồi ! bấm chuột để tiếp tục Bạn trả lời đúng rối Bạn trả lời đúng rối câu trả lời của bạn là câu trả lời của bạn là câu trả lời đúng là câu trả lời đúng là Câu trả lời chưa chính xác Câu trả lời chưa chính xác Đáp án của câu hỏi là Đáp án của câu hỏi là trả lời trả lời xóa xóa A) Sai B) Đúng 1. Lớp vỏ sinh vật TIẾT 35 : BÀI 27: LỚP VỎ SINH VẬT. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ THỰC, ĐỘNG VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT -Lớp vỏ sinh vật hay sinh quyển : Là một quyển của Trái Đất, trong đó có toàn bộ sinh vật sinh sống. -Sinh vật có mặt trong các lớp đất đá, khí quyển và thủy quyển. Hoàn thành câu trả lời bằng cách điền từ thích hợp vào chỗ chấm. đúng rồi. Bấm chuột để tiếp tục đúng rồi. Bấm chuột để tiếp tục Bạn làm sai rồi ! bấm chuột để tiếp tục Bạn làm sai rồi ! bấm chuột để tiếp tục Bạn trả lời đúng rối Bạn trả lời đúng rối câu trả lời của bạn là câu trả lời của bạn là câu trả lời đúng là câu trả lời đúng là Câu trả lời chưa chính xác Câu trả lời chưa chính xác Đáp án của câu hỏi là Đáp án của câu hỏi là trả lời trả lời xóa xóa quyển của Trái Đất, trong đó có toàn là một Lớp vỏ sinh vật hay sinh sống. bộ Bài 27: LỚP VỎ SINH VẬT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ THỰC, ĐỘNG VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT MỤC TIÊU: a Kiến thức: - Học sinh nắm khái niệm lớp vỏ sinh vật - Phân tích ảnh hưởng nhân tố tự nhiên đến phân bố động thực vật Trái Đất mối quan hệ chúng b Kỹ năng: - Trình bày ảnh hưởng tích cực, tiêu cực người đến phân bố thực vật, động vật thấy cần thiết phải bảo vệ thực động vật c Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên CHUẨN BỊ: a Giáo viên: Giáo án, tập đồ, sgk, tranh rừng mưa nhiệt đới b Học sinh: Sgk, tập đồ, chuẩn bị theo câu hỏi sgk PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Hoạt động nhóm - Sử dụng ảnh địa lí khai thác kiến thức – Phương pháp đàm thoại TIẾN TRÌNH: 4.1 Ổn định lớp: 1’ Kdss 4.2 Ktbc: Không 4 Bài mới: 37’ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Giới thiệu Hoạt động 1 Lớp vỏ sinh vật: ** Phương pháp đàm thoại - Giáo viên cho học sinh đọc Sgk + Như lớp vỏ sinh vật? TL: - Các sinh vật sống BMTĐ tạo thành lớp vỏ sinh vật + Sinh vật có mặt Trái Đất từ bao giờ? Sinh vật tồn phát triển đâu BMTĐ? TL: - Khoảng 3000 năm, sinh vật xâm nhập lớp đất đá, khí thủy Chuyển ý Hoạt động 2 nhân tố tự nhiên có ** Sử dụng ảnh địa lí khai thác kiến thức ảnh hưởng đến phân bố ** Phương pháp đàm thoại gợi mở thực, động vật: - Quan sát tranh môi trường tự nhiên ( rừng mưa nhiệt đới, thực vật vùng ôn đới , đài nguyên) + Nhận xét khác biệt cảnh quan trên? Nguyên nhân khác biệt đó? TL: - Rừng mưa nhiệt đới thực vật quanh năm - Khí hậu yếu tố tự nhiên tươi tốt; vùng ôn đới thực vật rụng mùa thu ảnh hưởng rõ rệt phân bố đông, đài nguyên thực vật ngèo nàn thực, động vật - Nguyên nhân: khí hậu + Quan sát H 67, 68 ( rừng mưa…., hoang mạc nhiệt đới) Cho biết phát triển thực vật hai nơi khác nào? Tại lại vậy? Yếu tố định phát triển thực vật? TL: - H 67 rừng xanh tốt – Có nhiều mưa nóng - H 68 Thực vật cằn cỗi – khí hậu nóng không ẩm - Yếu tố nhiệt độ lượng mưa + Địa hình có ảnh hưởng đến phân bố thực vật Địa hình đất ảnh hưởng nào? TL: Thực vật theo độ cao từ rừng rộng – rừng hỗn hợp – rừng kim - đồng cỏ + Đất trồng có ảnh hưởng đến thực vật nào? TL: Mỗi loại đất có loại phù hợp ( pherelít trồng công nghiệp; phù sa trồng nông đến thực vật nghiệp) - Quan sát H 69; H 70 ( Đài nguyên, đồng cỏ nhiệt đới) + Vì động vật lại có khác hai miền? TL: Do khí hậu, địa hình miền ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển giống loài… + Sự ảnh hưởng khí hậu tác động tới động vật khác nào? Kể tên số động vật trốn rét? TL: - Động vật chịu ảnh hưởng khí hậu động vật di chuyển theo địa hình, theo - Sự phân bố thực vật ảnh hưởng sâu sắc tới phân bố mùa - Gấu ngủ đông, chim én loài động vật + Thực vật động vật có mối quan hệ nào? TL: - Rừng ôn đới: Cây kim hỗn hợp – Anh hưởng hươu nai, tuần lộc người phân bố - Rừng nhiệt đới: rừng nhiều tầng – khỉ, thực, động vật Trái vượn, sóc; hổ, báo; côn trùng, gặm nhấm; trăn, Đất: rắn;cá sấu Chuyển ý Hoạt động ** Phương pháp hoạt động nhóm - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động - Con người ảnh hưởng tích đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên cực tiêu cực đến phân chuẩn kiến thức ghi bảng * Nhóm 1: Con người có ảnh hưởng tích cực toới phân bố thực vật nào? TL: # Giáo viên: - Mang giống trồng vật nuôi từ nơi khác đến để mở rộng phân bố - Cải taọ nhiều giống cây, vật nuôi có hiệu kinh tế chất lượng cao * Nhóm 2: Những ảnh hưởng tiêu cực người đến thực động vật? TL: # Giáo viên: - Phá rừng bừa bãi làm tiêu diệt thực vật, động vật nơi cư trú sinh sống - Ô nhiễm môi trường phát triển công nghiệp, phát triển dân số…, thu hẹp môi trường sống sinh vật + Con người phải làm để bảo vệ thực, động vật? bố thực, động vật TL: Bảo vệ, trì sinh vật quí 4.4 Củng cố luỵên tập: 4’ + Nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến phân bố thực, động vật? - Khí hậu yếu tố tự nhiên ảnh hưởng rõ rệt phân bố thực, động vật Địa hình đất ảnh ... trái nước, tạo thành lớp vỏ liên tục đất ? bao quanh Trái Đất Đó lớp vỏ sinh vật HS (Các SV sống bề mặt trái đất tạo thành lớp vỏ sinh vật, SV xâm nhập lớp Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đất. ..GIÁO ÁN ĐỊA LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động - HS đọc mục 1SGK GV SV có mặt từ trái đất? NÔỊ DUNG Lớp vỏ sinh vật Khái niệm lớp vỏ sinh vật: Sinh vật sống lớp đất đá, không khí lớp. .. Khí hậu ảnh hưởng đến phân bố động cao ? vật trái đất GV Tại có thay loại rừng nh vậy? - Động vật chịu ảnh hưởng Khí hậu GIÁO ÁN ĐỊA LÝ HS (Càng lên cao nhiệt độ hạ nên thực vật động vật di chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa lý 6 bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất, Giáo án Địa lý 6 bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất, Giáo án Địa lý 6 bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay