Giáo án Địa lý 6 bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 10:01

KIỂM TRA BÀI CŨ 1_ Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào ? Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một đòa phương trong một thời gian ngắn ; còn khí hậu là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở một đòa phương trong nhiều năm . ? A B 2_ Hãy nhận xét nhiệt độ không khí của hai đòa phương A B trong cùng một thời điểm ? Cho biết sự chênh lệch về độ cao của hai đòa phương đó? KHÍ ÁP GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤTTiết 23 - Bài 19 1_ Khí áp , các đai khí áp trên trái đất . _ Khái niệm khí áp . _ Sự phân bố các đai khí áp trên Trái đất . 2_ Gió các hoàn lưu khí quyển . _ Nguyên nhân sinh ra gió . _ Hệ thống gió : Tín Phong gió Tây Ôn đới . _ Hoàn lưu khí quyển . KHÍ ÁP GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤTTiết 23 - Bài 19 1_ Khí áp , các đai khí áp trên Trái đất . ? Khí áp là gì ? Dụng cụ để đo khí áp ? _ Khí áp là sức ép của không khí lên bề mặt Trái đất , được đo bằng khí áp kế . _ Khí áp trung bình : 760mmHg (thủy ngân) hoặc 1013 mb ( milibar ) . H : High ( C ) , L : Low ( T ) Người ta dùng kí hiệu gì để thể hiện các trung tâm áp cao thấp trên lược đồ ? KHÍ ÁP GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤTTiết 23 - Bài 19 1_ Khí áp , các đai khí áp trên trái đất . _ Khí áp là sức ép của không khí lên bề mặt Trái đất , được đo bằng khí áp kế . _ Khí áp trung bình :760mm thủy ngân (Hg) hoặc 1013 mb (milibar). Các đai khí áp thấp nằm ở vó độ nào ? ? Các đai khí áp cao nằm ở vó độ nào ? Do nhiệt Do nhiệt Do nhiệt Nguyên nhân hình thành các vành đai áp cao , áp thấp KHÍ ÁP GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤTTiết 23 - Bài 19 1_ Khí áp , các đai khí áp trên trái đất . _ Khí áp là sức ép của không khí lên bề mặt Trái đất , được đo bằng khí áp kế . _ Khí áp trung bình : 760mm thủy ngân (Hg) hoặc 1013 mb(milibar) . _ Khí áp được phân bố trên bề mặt Trái Đất thành các đai khí áp thấp , cao từ xích đạo đến cực . KHÍ ÁP GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤTTiết 23 - Bài 19 2_ Gió hoàn lưu khí quyển : Gió là gì ? Nguyên nhân sinh ra gió ? ? _ Gió là sự chuyển động của không khí từ nơi có khí áp cao về nơi có khí áp thấp . HOẠT ĐỘNG NHÓM KHÍ ÁP GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤTTiết 23 - Bài 19 HOẠT ĐỘNG NHÓM Nhóm 1 ,2, 3 : Cho biết loại gió thổi quanh năm từ vùng vó độ 30 0 B N về xích đạo là gió gì ? Hãy xác đònh các đai áp cao , thấp hướng gió này trên lược đồ ? Nhóm 4, 5, 6 : Cho biết loại gió thổi quanh năm từ vùng vó độ 30 0 B N lên khoảng các vó độ 60 0 B N là gió gì ? Hãy xác đònh các đai áp cao , thấp hướng gió này trên lược đồ ? Tiết 23 - Bài 19 KHÍ ÁP GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT HOẠT ĐỘNG NHÓM Nhóm 1 ,2, 3 : Cho biết loại gió thổi quanh năm từ vùng vó độ 30 0 B N về xích đạo là gió gì ? Hãy xác đònh các đai áp cao , thấp hướng gió này trên lược đồ ? [...]... là sự chuyển động của không khí GIÁO ÁN ĐỊA Bài 19: KHÍ ÁP GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT I Mục tiêu Kiến thức: - Nắm khái niệm khí áp, hiểu trình bày phân bố khí áp Trái Đất - Nắm hệ thống loại gió thổi thường xuyên Trái Đất Kỹ Sử dụng hình vẽ để mô tả hệ thống gió trái đất Thái độ: Hiểu biết nắm bắt loại gió khác Trái Đất II Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, đàm thoại gợi mở, trực quan, thảo luận… III Chuẩn bị giáo cụ - Các đai khí áp trái đất - Tranh loại gió trái đất hoàn lưu khí IV Tiến trình dạy: Ổn định tổ chức 6a 6b Kiểm tra cũ - Thời tiết gì? khí hậu gì? thời tiết khác khí hậu điểm nào? - Khí hậu Đại dương khí hậu Lục địa khác điểm nào? Nội dung a Đặt vấn đề: Mặc dù người không cảm thấy sức ép không khí mặt đất Không khí củng chuyển động từ khu khí áp cao khu khí áp thấp, sinh gió Trên bề mặt Trái Đất có loại gió thường xuyên thổi theo hướng định Tính phong, gió Tây ôn đới b Triển khai dạy GIÁO ÁN ĐỊA HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ Hoạt động GV Nhắc lại chiều dày Khí quyển? GV Không khí tập trung Tầng Khí NỘI DUNG Khí áp đai khí áp Trái Đất a Khí áp quyển? GV Không khí nhẹ 90% không - Khí áp sức ép Khí lên khí tập trung gần Mặt đất tạo nên sức ép bề mặt TĐ lớn bề Mặt đất gọi khí áp Vậy: GV Khí áp gì? - Dụng cụ đo Khí áp Khí áp kế GV Muốn biết Khí áp người ta b Các đai khí áp bề mặt Trái Đất làm nào? Yêu cầu Hs đọc mục 1b quan sát H50 sgk: GV Gọi HS lên mô tả tranh: - Khí áp phân bố bề mặt GV Các đai Khí áp thấp nằm vĩ độ nào? TĐ thành đai Khí áp thấp Khí áp GV Các đai Khí áp cao nằm vĩ độ nào? cao từ Xích đạo cực Hoạt động 2 Gió hoàn lưu khí Yêu cầu HS đọc mục sgk trang 59 GV Nguyên nhân sinh Gió? - Gió chuyển động khối HS (Có chênh lệch Vùng áp cao không khí từ nơi có Khí áp cao nơi Vùng khí áp thấp.) có Khí áp thấp GV Gió gì? GV Sự chênh lệch không khí Vùng có - Hoàn lưu khí hệ thống Khí áp cao Vùng khí áp thất lớn Gió vòng tròn có chuyển động ntn? GV trời Gió? không khí đai Khí áp cao Khí áp thấp tạo thành GV Giải thích: Vùng Xích đạo nhiệt độ - Tín phong: quanh năm cao nên không khí nở bốc lên cao + Thổi từ khoảng vĩ độ 300 Bắc tỏa sang bên đường Xích đạo Đến vĩ tuyến Nam (các đai áp cao chí tuyến) GIÁO ÁN ĐỊA 30 - 400B & N khối không khí chìm xuống đè Xích đạo (đai áp thấp Xích đạo) nén khối không khí chỗ tạo nên Đai khí + Hướng gió: nửa cầu Bắc, gióáp cao Khí áp cao thổi Khí áp thấp tạo thành hướng Đông bắc; nửa cầu Nam, gió hệ thống vòng tròn -> hoàn lưu khí có hướng Đông nam GV Hoàn lưu khí gì? - Gió Tây ôn đới: Yêu cầu quan sát H51sgk trang 59 cho + Thổi từ khoảng vĩ độ 300 Bắc Nam (các đai áp cao chí tuyến )lên biết: GV Loại Gió thổi thường xuyên từ áp cao Chí khoảng vĩ độ 600 Bắc Nam (các tuyến áp thấp Xích đạo loại Gió gì? đai áp thấp ôn đới) + Hướng gió: nửa cầu Bắc, gió có GV Loại Gió thổi thường xuyên từ áp cao Chí hướng Tây Nam; nửa cầu Nam, gió tuyến áp thấp 660B & N loại gió gì? có hướng Tây Bắc - Gió Đông cực: GV Loai gió thổi thường xuyên từ áp cao Cực + Thổi từ khoảng vĩ độ 900 Bắc áp thấp 660B & N loại gió gì? HS (Gió Đông Cực) Nam (cực Bắc Nam) vĩ độ 600 Bắc Nam (các đai áp thấp ôn GV Tại loại Gió không chuyển đới) động theo chiều thẳng đứng mà lại có đặc điểm: + Hướng gió: nửa cầu Bắc, gió có + Nửa cầu Bắc lệch bên phải hướng Dông Bắc; nửa cầu Nam, gió + Nửa cầu Nam lệch bên trái có hướng Dông Nam HS (Do vận động tựu quay quanh trục TĐ) Củng cố - Hãy giải thích câu tục ngữ "Nóng sinh gió" - Mô tả phân bố đai khí áp trái đất? - Người ta thường nói trái đất có vùng "Vĩ độ ngựa" Vậy vùng nằm đâu? Vì sao? Dặn dò: - Học làm tập cuối SGK trang 60 - Chuẩn bị trước 20 "Hơi nước không khí " Chµo mõng c¸c thÇy c« vÒ dù giê th¨m líp Kiểm tra bài cũ Lớp vỏ khí được chia thành mấy tầng? Tầng nào ở sát mặt đất là nơi xảy ra hầu hết các hiện tư ợng khí tượng? - Khí áp là sức ép của không khí lên bề mặt Trái đất - Dụng cụ đo: Khí áp kế (thuỷ ngân, kim loại) Khí áp là gì? Người ta đo khí áp bằng dụng cụ gì? Tiết 23 - Bài 19 Khí áp gió trên trái đất 1. Khí áp. Các đai khí áp trên trái đất a. Khí áp TiÕt 23 - Bµi 19 KhÝ ¸p vµ giã trªn tr¸i ®Êt Kim lo¹i Thuû ng©n Tiết 23 - Bài 19 Khí áp gió trên trái đất 1 Khí áp. Các đai khí áp trên trái đất a. Khí áp Bảng trị số khí áp theo độ cao -Khí áp thay đổi theo độ cao Phân tích bảng trị số khí áp theo độ cao rút ra nhận xét ? đ đ ộ cao (m) ộ cao (m) Khí áp (mm Hg) Khí áp (mm Hg) 0 0 760 760 1000 1000 670 670 1500 1500 629 629 2000 2000 592 592 3000 3000 522 522 4000 4000 461 461 TiÕt 23 - Bµi 19 KhÝ ¸p vµ giã trªn tr¸i ®Êt 1 KhÝ ¸p. C¸c ®ai khÝ ¸p trªn tr¸i ®Êt a. KhÝ ¸p b. C¸c ®ai khÝ ¸p trªn tr¸i ®Êt Cã mÊy lo¹i ®ai khÝ ¸p? C¸c ®ai khÝ ¸p ph©n bè nh­ thÕ nµo tõ xÝch ®¹o ®Õn 2 cùc? - Cã 2 lo¹i: ®ai khÝ ¸p cao vµ ®ai khÝ ¸p thÊp - C¸c ®ai khÝ ¸p cao vµ thÊp xen kÏ nhau tõ xÝch ®¹o ®Õn 2 cùc KHÍ ÁP GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT XÍCH ĐẠO nhËn ®­ỵc nhiỊu ¸nh s¸ng mỈt trêi Quan s¸t h×nh gi¶i thÝch sù h×nh thµnh ®ai ¸p thÊp ë xÝch ®¹o vµ ®ai ¸p cao ë 30 0 B¾c vµ 30 0 Nam? KHU ÁP CAO KHU ÁP THẤP Không khí chuyển động như thế nào trong khí quyển? TiÕt 23 - Bµi 19 KhÝ ¸p vµ giã trªn tr¸i ®Êt 1 KhÝ ¸p. C¸c ®ai khÝ ¸p trªn tr¸i ®Êt a. KhÝ ¸p b. C¸c ®ai khÝ ¸p trªn tr¸i ®Êt TiÕt 23 - Bµi 19 KhÝ ¸p vµ giã trªn tr¸i ®Êt 1 KhÝ ¸p. C¸c ®ai khÝ ¸p trªn tr¸i ®Êt a. KhÝ ¸p b. C¸c ®ai khÝ ¸p trªn tr¸i ®Êt 2. Giã vµ c¸c hoµn l­u khÝ quyÓn a. Giã Giã lµ g×? Nguyªn nh©n sinh ra giã? - Giã lµ sù chuyÓn ®éng cña kh«ng khÝ tõ n¬i khÝ ¸p cao vÒ n¬i khÝ ¸p thÊp. TiÕt 23 - Bµi 19 KhÝ ¸p vµ giã trªn tr¸i ®Êt 1 KhÝ ¸p. C¸c ®ai khÝ ¸p trªn tr¸i ®Êt a. KhÝ ¸p b. C¸c ®ai khÝ ¸p trªn tr¸i ®Êt 2. Giã vµ c¸c hoµn l­u khÝ quyÓn a. Giã Tªn giã Tªn giã Thæi tõ ®©u tíi ®©u Thæi tõ ®©u tíi ®©u H­íng giã H­íng giã NCB: NCB: NCN: NCN: NCB: NCB: NCN: NCN: NCB: NCB: NCN: NCN: Dùa vµo SGK vµ h×nh 51 th¶o luËn nhãm vµ hoµn thµnh b¶ng sau? NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c em ®Õn víi bµi häc h«m nay Kiểm tra bàI cũ 1.Thời tiết khí hậu khác nhau ở điểm nào? 2. Không khí trên mặt đất nóng nhất vào lúc 13 giờ. Đúng hay sai? A. Đúng B. Sai TiÕt 23 : Bµi 19 khÝ ¸p vµ giã trªn tr¸i ®Êt I/ KhÝ ¸p , c¸c ®ai khÝ ¸p trªn Tr¸i §Êt. - Lµ søc Ðp cña khÝ quyÓn lªn bÒ mÆt Tr¸i §Êt. 1, KhÝ ¸p Em hiÓu khÝ ¸p lµ g× ? -Đo khí áp bằng khí áp kế - Là sức ép của khí quyển lên bề mặt Trái Đất. Các đai áp thấp ở vĩ độ 60 độ Bắc ,60 độ Nam vùng Xích Đạo -Khí áp TB chuẩn = 760 mm Hg 2/ Các đai khí áp trên mặt Trái Đất. I/ Khí áp , các đai khí áp trên Trái Đất 1,Khí áp Quan sát H50, Em hãy cho biết các đai khí áp thấp nằm ở vĩ độ nào? Quan sát H50, Em hãy cho biết các đai khí áp cao nằm ở vĩ độ nào? Quan sát H50, Em có nhận xét gì về sự phân bố các đai khí áp trên trái đất ? Vì sao? Các đai áp được phân bố đều nhau ở cả hai nửa cầu không liên tục mà bị chia cắt thành từng khu khí áp riêng biệt . Do sự xen kẽ nhau của lục địa đại dương Các đai áp cao ở vùng 30 độ Bắc, 30 độ Nam vùng cực Bắc, vùng cực Nam. Quan sát kênh chữ SGK em hãy cho biết cách đo khí áp trung bình chuẩn ? a, Đai ấp thấp. b, Đai áp cao. II/ Gió các hoàn lưu khí quyển I/ Khí áp , các đai khí áp trên Trái Đất 1,Khí áp 2/ Các đai khí áp trên mặt Trái Đất. 1,Gió Vậy em hiểu gió là gì? -Là sự chuyển động của không khí từ nơi khí áp cao đến nơi khí áp thấp Nguyên nhân nào sinh ra gió? -Nguyên nhân: Do sự chênh lệch khí áp -Nếu sự chênh lệch khí áp càng lớn thì gió sẽ thổi rất mạnh. a, Đai áp thấp. b, Đai áp cao 2, Các hoàn lưu khí quyển. * Khái niệm Em hiểu hoàn lưu gió là gì ? -Là sự chuyển động của không khí giữa các đai áp cao thấp tạo thành hệ thống gió thổi vòng tròn. *N1:Tín phong thổi theo huớng (ở nửa cầu Bắc thổi theo hướng Đông Bắc . ở nửa cầu Nam thổi theo hướng Đông Nam) -Từ khoảng 30độ B, 30 độ N về Xích Đạo. -Vì do chênh lệch khí áp giữa vùng 30 độ Bắc30 độ Nam với Xích Đạo. *Tín Phong(Gió mậu dịch) 2,Các hoàn lưu khí quyển. II/ Gió các hoàn lưu khí quyển 1,Gió * N2: Gió Tây ôn đới Thổi từ khoảng vùng 30 độ Bắc, 30 độ Nam về khoảng vùng 60 độ Bắc, 60 độ Nam . - Vì do chênh lệch khí áp giữa vùng 30 độ Bắc, 30 độ Nam với vùng 60 độ Bắc, 60 độ Nam. * N3:Gió Đông cực Thổi từ khoảng vùng 60 độ B, 60 độ N về khoảng vùng Cực Bắc, Cực Nam. *Gió Tây ôn đới *Gió Đông Cực Hãy quan sát tranh các đai khí áp các loại gió trên trái đất kết hợp với hình 51 SGK. Em hãy cho biết trên Trái đất có mấy loại gió chính ? Là những loại gió nào? - Có 3 loại gió chính. + Tín Phong + Gió Tây Ôn Đới + Gió Đông cực - Có ba loại gió chính. *Nhóm 1: Quan sát tranh vẽ , em hãy NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c em ®Õn víi bµi häc h«m nay Kiểm tra bàI cũ 1.Thời tiết khí hậu khác nhau ở điểm nào? 2. Không khí trên mặt đất nóng nhất vào lúc 13 giờ. Đúng hay sai? A. Đúng B. Sai TiÕt 23 : Bµi 19 khÝ ¸p vµ giã trªn tr¸i ®Êt I/ KhÝ ¸p , c¸c ®ai khÝ ¸p trªn Tr¸i §Êt. - Lµ søc Ðp cña khÝ quyÓn lªn bÒ mÆt Tr¸i §Êt. 1, KhÝ ¸p Em hiÓu khÝ ¸p lµ g× ? -Đo khí áp bằng khí áp kế - Là sức ép của khí quyển lên bề mặt Trái Đất. Các đai áp thấp ở vĩ độ 60 độ Bắc ,60 độ Nam vùng Xích Đạo -Khí áp TB chuẩn = 760 mm Hg 2/ Các đai khí áp trên mặt Trái Đất. I/ Khí áp , các đai khí áp trên Trái Đất 1,Khí áp Quan sát H50, Em hãy cho biết các đai khí áp thấp nằm ở vĩ độ nào? Quan sát H50, Em hãy cho biết các đai khí áp cao nằm ở vĩ độ nào? Quan sát H50, Em có nhận xét gì về sự phân bố các đai khí áp trên trái đất ? Vì sao? Các đai áp được phân bố đều nhau ở cả hai nửa cầu không liên tục mà bị chia cắt thành từng khu khí áp riêng biệt . Do sự xen kẽ nhau của lục địa đại dương Các đai áp cao ở vùng 30 độ Bắc, 30 độ Nam vùng cực Bắc, vùng cực Nam. Quan sát kênh chữ SGK em hãy cho biết cách đo khí áp trung bình chuẩn ? a, Đai ấp thấp. b, Đai áp cao. II/ Gió các hoàn lưu khí quyển I/ Khí áp , các đai khí áp trên Trái Đất 1,Khí áp 2/ Các đai khí áp trên mặt Trái Đất. 1,Gió Vậy em hiểu gió là gì? -Là sự chuyển động của không khí từ nơi khí áp cao đến nơi khí áp thấp Nguyên nhân nào sinh ra gió? -Nguyên nhân: Do sự chênh lệch khí áp -Nếu sự chênh lệch khí áp càng lớn thì gió sẽ thổi rất mạnh. a, Đai áp thấp. b, Đai áp cao 2, Các hoàn lưu khí quyển. * Khái niệm Em hiểu hoàn lưu gió là gì ? -Là sự chuyển động của không khí giữa các đai áp cao thấp tạo thành hệ thống gió thổi vòng tròn. *N1:Tín phong thổi theo huớng (ở nửa cầu Bắc thổi theo hướng Đông Bắc . ở nửa cầu Nam thổi theo hướng Đông Nam) -Từ khoảng 30độ B, 30 độ N về Xích Đạo. -Vì do chênh lệch khí áp giữa vùng 30 độ Bắc30 độ Nam với Xích Đạo. *Tín Phong(Gió mậu dịch) 2,Các hoàn lưu khí quyển. II/ Gió các hoàn lưu khí quyển 1,Gió * N2: Gió Tây ôn đới Thổi từ khoảng vùng 30 độ Bắc, 30 độ Nam về khoảng vùng 60 độ Bắc, 60 độ Nam . - Vì do chênh lệch khí áp giữa vùng 30 độ Bắc, 30 độ Nam với vùng 60 độ Bắc, 60 độ Nam. * N3:Gió Đông cực Thổi từ khoảng vùng 60 độ B, 60 độ N về khoảng vùng Cực Bắc, Cực Nam. *Gió Tây ôn đới *Gió Đông Cực Hãy quan sát tranh các đai khí áp các loại gió trên trái đất kết hợp với hình 51 SGK. Em hãy cho biết trên Trái đất có mấy loại gió chính ? Là những loại gió nào? - Có 3 loại gió chính. + Tín Phong + Gió Tây Ôn Đới + Gió Đông cực - Có ba loại gió chính. *Nhóm 1: Quan sát tranh vẽ , em hãy Ngày dạy: 24/02/2016 lớp: 6A Họ tên: Phạm Hữu Qúy MSSV: DDL121095 TIẾT 23 - BÀI 19 KHÍ ÁP GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT Mục tiêu Sau học, HS cần: a Về kiến thức - Nêu khái niệm khí áp - Hiểu trình bày phân bố khí áp Trái Đất - Nắm hệ thống loại gió thường xuyên Trái Đất b Về kĩ - Biết sử dụng hình vẽ để mô tả hệ thống gió Trái Đất giải thích hoàn lưu khí c Định hướng phát triển lực - Các lực chung: lực giải vấn đề (suy nghĩ trả lời câu hỏi tập) , lực giao tiếp (tích cực phát biểu học; tôn trọng, lắng nghe, đóng góp ý kiến xây dựng bài), lực hợp tác (hoạt động theo cặp) - Các lực chuyên biệt: lực sử dụng hình ảnh, hình vẽ (khai thác kiến thức từ hình ảnh, hình vẽ) Chuẩn bị GV HS a Chuẩn bị GV - SGK, SGV - Máy tính cá nhân b Chuẩn bị HS - Đọc, tìm hiểu soạn trước nhà - SGK, ghi Tiến trình dạy a Ổn định lớp b Kiểm tra cũ (4 phút) Câu hỏi: Thời tiết khác khí hậu điểm nào? Thế nhiệt độ không khí? Nêu công thức tính nhiệt độ trung bình ngày - Nêu khác thời tiết khí hậu (6 điểm) + Thời tiết biểu hiện tượng khí tượng địa phương, thời gian ngắn Thời tiết thay đổi + Khí hậu lặp đi, lặp lại tình hình thời tiết địa phương, nhiều năm Khí hậu có tính quy luật - Nêu khái niệm nhiệt độ không khí (2 điểm): độ nóng, lạnh không khí - Nêu công thức tính nhiệt độ trung bình ngày (2 điểm): nhiệt độ trung bình ngày tổng nhiệt độ lần đo chia cho số lần đo c Dạy nội dung (41 phút) Vào (1 phút) - GV mở bài: Khí áp gió đặc trưng thời tiết khí hậu môi trường sống Tại có khí áp gió? Trên Trái Đất khí áp gió phân bố nào? Đó nội dung mà cần tìm hiểu học hôm nay: Bài 19 Khí áp gió Trái Đất - GV giới thiệu cho HS nội dung học gồm phần: + Khí áp Các đai khí áp Trái Đất + Gió hoàn lưu khí Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động Tìm hiểu khí áp phân bố đai khí KHÍ ÁP CÁC ĐAI KHÍ áp Trái Đất (15 phút) ÁP TRÊN TRÁI ĐẤT a Khí áp Bước Cá nhân - GV đặt CH cho HS: Không - HS dựa vào mục 1.a SGK khí có trọng lượng không?Vì tr58 để trả lời: không khí có sao? trọng lượng khí dày - GV đặt CH cho HS: Nhắc - HS dựa vào kiến thức học lạị chiều dày lớp vỏ khí? 16 để trả lời: chiều dày lớp vỏ khí 60.000km - GV đặt CH cho HS: Trọng lượng tác động lên bề mặt Trái Đất? Sức ép gọi gì? - HS dựa vào mục 1.a SGK tr58 để trả lời: trọng lượng tạo sức ép lên bề mặt Trái Đất, sức ép gọi khí áp - GV đặt CH cho HS: Vậy khí - HS dựa vào SGK tr60 để trả áp gì? lời - Khái niệm: khí áp sức ép không khí lên bề mặt Trái - GV đặt CH cho HS: Để đo - HS dựa vào mục 1.a SGK Đất khí áp người ta dùng dụng cụ tr58 để trả lời: Dụng cụ đo khí gì? Có loại khí áp kế? áp khí áp kế Có loại khí Kể tên? áp kế khí áp kế kim loại khí áp kế thủy ngân - GV chuẩn kiến thức cho HS - GV đặt CH cho HS: Đơn vị - HS dựa vào mục 1.a SGK dùng để đo khí áp gì? Khí tr58 để trả lời: Đơn vị đo khí áp mm thủy ngân, khí áp áp trung bình bao nhiêu? trung bình 760 mm - GV cho HS xem hình ảnh khí áp kế kim loại khí áp kế thủy ngân bổ sung kiến thức cho HS: Người ta dùng đơn vị miliba để đo khí áp, khí áp trung bình 1013 miliba tương ứng với 760 mm thủy ngân - GV chuẩn kiến thức cho HS - GV bổ sung thêm kiến thức nguyên nhân thay đổi khí áp: - Dụng cụ đo khí áp: khí áp kế - Đơn vị đo khí áp: mm thủy ngân + Khí áp thay đổi theo độ cao: lên ...GIÁO ÁN ĐỊA LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động GV Nhắc lại chiều dày Khí quyển? GV Không khí tập trung Tầng Khí NỘI DUNG Khí áp đai khí áp Trái Đất a Khí áp quyển? GV Không khí nhẹ... - Khí áp sức ép Khí lên khí tập trung gần Mặt đất tạo nên sức ép bề mặt TĐ lớn bề Mặt đất gọi khí áp Vậy: GV Khí áp gì? - Dụng cụ đo Khí áp Khí áp kế GV Muốn biết Khí áp người ta b Các đai khí. .. áp cao không khí từ nơi có Khí áp cao nơi Vùng khí áp thấp.) có Khí áp thấp GV Gió gì? GV Sự chênh lệch không khí Vùng có - Hoàn lưu khí hệ thống Khí áp cao Vùng khí áp thất lớn Gió vòng tròn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa lý 6 bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất, Giáo án Địa lý 6 bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất, Giáo án Địa lý 6 bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay