Giáo án lớp 4 - Tuần 8

39 11 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 09:32

KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : TẬP ĐỌC Tuần : 01  Ngày soạn : 15/08/2008 Tiết : 01  Ngày dạy : 18/08/2008 Giáo viên : Nguyễn Sĩ Tuấn  Tên bài dạy : DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU I. MỤC TIÊU : Giúp HS : - Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng hào hiệp, thương yêu người khác, sẵn sàng làm việc nghĩa: Bênh vực kẻ yếu đuối, đạp đổ áp bức, bất công trong cuộc sống. - Đọc đúng các từ và câu. Giọng đọc phù hợp với diễn biến của câu chuyện, phù hợp với từng lời nói của nhân vật – Đọc trơn toàn bài. - Giáo dục HS tinh thần đoàn kết, biết giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn. II. CHUẨN BỊ : - Giáo viên : Tranh minh họa bài tập đọc. Bảng phụ viết đoạn văn cần luyện đọc (Năm trước…kẻ yếu). - Học sinh : Tìm hiểu bài. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : GIÁO VIÊN HỌC SINH * Hoạt động khởi động : - Ổn định : Hát - Kiểm tra kiến thức cũ : + Giới thiệu chủ điểm “Thương người như thể thương thân”. Nêu các yêu cầu để học tốt môn Tập Đọc. - Bài mới : * Hoạt động 1 : Cung cấp kiến thức mới - Mục đích: Đọc đúng, diễn cảm, hiểu nội dung bài. - Hình thức tổ chức: Cá nhân , nhóm . - Nội dung : a/ Hướng dẫn luyện đọc + Yêu cầu HS đọc toàn bài. + Hướng dẫn chia đoạn. + Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng đoạn : sửa lỗi phát âm (Nhà Trò, vặt chân, nghèo túng, thui thủi, ốm yếu …). + Yêu cầu HS đọc nối tiếp lượt 2 : giải nghĩa từ khó (ngắn chùn chùn, thui thủi, …). + Yêu cầu HS luyện đọc nhóm đôi . + Yêu cầu HS đọc toàn bài . + Đọc mẫu với giọng thể hiện tính cách của từng nhân vật. b/ Hướng dẫn tìm hiểu bài Yêu cầu HS đọc thầm từng đoạn, trả lời câu hỏi ở SGK. + Dế Mèn gặp Nhà Trò trong hoàn cảnh như thế nào? + Tìm những chi tiết cho thấy chị Nhà Trò rất yếu ớt? + Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp, đe doạ như thế nào? + Những lời nói và cử chỉ nào nói lên tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn? * Hoạt động 2: Luyện đọc diễn cảm + Hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn từ Năm trước …kẻ yếu . + Đọc mẫu đoạn vừa hướng dẫn. + Cho HS đọc diễn cảm trước lớp * Hoạt động 3: Củng cố - Nội dung chính bài nói lên điều gì ? - Nhận xét, bổ sung. - Cả lớp . - Lắng nghe . DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU - Một HS khá, giỏi đọc. - Đoạn 1 : 2 dòng đầu. Đoạn 2 : 5 dòng kế. Đoạn 3: 5 dòng kế. Đoạn 4: Phần còn lại. - Đọc nối tiếp từng đoạn (2-3 lượt). - HS đọc nối tiếp lượt 2. - Thực hiện theo yêu cầu . - 2 HS đọc . - Lắng nghe . - Đọc thầm trả lời câu hỏi: + …DM đi qua 1 vùng cỏ xước thì nghe tiếng khóc tỉ tê  thấy chị Nhà Trò đang khóc . + …bé nhỏ, gầy yếu, người đầy phấn, cánh mỏng, ngắn chùn chùn, quá yếu . + …đánh Nhà Trò ; đe bắt chị ăn thịt. + …lời nói dứt khoát ; phản ứng mạnh mẽ ; hành động bảo vệ, che chở. - Lắng nghe, đánh dấu vào những từ cần nhấn giọng. - Luyện đọc diễn cảm nhóm đôi . - Đọc trước lớp . Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng hào hiệp, thương yêu người khác, sẵn sàng làm việc nghĩa. - Ghi vở . * Tổng kết, đánh giá tiết học : Nhận xét tiết học – Tuyên dương. Tiếp tục về luyện đọc cả bài. Chuẩn bị bài: “Mẹ ốm” KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : CHÍNH TẢ Tuần : 01  Ngày soạn : 15/08/2008 Tiết : 01  Ngày dạy : 18/08/2008 Giáo viên : Nguyễn Sĩ Tuấn  Tên bài dạy : DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU I. MỤC TIÊU : Giúp hs : - Nghe-viết đúng, trình bày đúng bài 1 đoạn trong bài TĐ Dế Mèn bênh vực kẻ yếu . - Làm đúng các bài tập phân biệt những tiếng có vần an/ang dễ lẫn. - GD học sinh: Tính cẩn thận, chính xác.Ý thức rèn chữ viết . II. CHUẨN BỊ : - Giáo viên : Bút dạ, một số tờ phiếu ghi trước nội dung bài tập 2b. - Học sinh : Xem thật kĩ bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : GIÁO VIÊN HỌC SINH * Hoạt động khởi động : - Ổn định : Hát - Kiểm tra kiến thức cũ : + Nêu một số điểm cần lưu ý về yêu cầu U T ẦN Ngày soạn: Ngày giảng: Thứ hai ngày tháng năm 2015 TẬP ĐỌC NẾU CHÖNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ I MỤC TIÊU ĐÍCH YÊU CẦU - Bước đầu biết đọc diễn cảm giọng thơ với giọng vui hồn nhiên - Hiểu nội dung: Những ước mơ ngộ nghĩnh, đáng yêu bạn nhỏ bộc lộ khát khao giới tốt đẹp (trả lời câu hỏi 1,2,4; thuộc 1,2 khổ thơ bài) - Hs giỏi thuộc đọc diễn cảm thơ, trả lời câu hỏi - Biết ước mơ tương lai tốt đẹp *GDQTE: Những ước mơ ngộ nghĩnh, đáng yêu bạn nhỏ bộc lộ khát khao giới tốt đẹp II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh họa đọc SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Häat ®éng cña GV KTBC : - Kiểm tra nhóm HS đọc phân vai Ở Vương quốc Tương Lai: + Nhóm 1: em đọc 1, trả lời câu hỏi + Nhóm 2: em đọc 2, trả lời câu hỏi - Nhận xét Bài a Giới thiệu bài: - Cho xem tranh minh họa thơ b Hƣớng dẫn luyện đọc tìm hiểu * Luyện đọc - Gọi HS đọc - GV yêu cầu HS chia đoạn - Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn lần 1, kết hợp sửa phát âm - Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn lần 2, kết hợp giải nghĩa từ - Yêu cầu HS đọc theo nhóm đôi Ho¹t ®éng cña HS - HS đọc phân vai Ở Vương quốc Tương Lai -Trả lời câu hỏi nội dung - Lắng nghe - HS đọc - HS chia đoạn - HS đọc nối tiếp lần - HS đọc nối tiếp lần HS đọc - Đại diện nhóm đọc - Nhận xét - Lắng nghe - Nhận xét, tuyên dương - GV đọc mẫu (1 HS đọc) * Tìm hiểu ? Câu thơ lặp lại nhiều lần bài? ? Việc lặp lại nhiều lần câu thơ nói lên điều gì? * Ý 1: Ƣớc mu ốn hat ith ết c b ạn nh ỏ ? Mỗi khổ thơ nói lên điều ước bạn nhỏ tính - GV nhận xét, sửa chữa b 26387 + 14075 9210 49672 54293 + 61934 7652 123879 - Nêu yêu cầu tự làm Bài (dòng 1,2) Hướng dẫn HS giải cách thuận tiện trình bày kết a 96 + 78 + = (96 + 4) + 78 + Khuyến khích HS giải thích cách làm = 100 + 78 = 178 67 + 21 + 79 = 67 + (21+ 79) = 67 + 100 = 167 b 789+285+15=789+(285+15)= 1089 - Nhận xét 448 + 594+52 = (448+52)+594=1094 Bài 3: ìT m x - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm - HS đọc - HS tự làm a x – 306 = 504 x = 504 + 306 x = 810 b x + 254 = 680 x = 680- 254 x = 426 Bài 4(a) - Gọi HS nêu y/c ? Bài toán cho biết gì? ? Bài toán hỏi gì? - HS nêu - HS trả lời - Nhận xét Củng cố, dặn dò: - Nêu lại nội dung vừa luyện tập - Làm tập lại - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Tìm hai số biết tổng hiệu hai số Khoa học (Tiết 15) BẠN CẢM THẤY THẾ NÀO KHI BỊ BỆNH I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Nêu biểu thể bị bệnh: hắt hơi, sỗ mũi, chán ăn, mệt mỏi, đau bụng, nôn, sốt,… - Biết nói với cha mẹ, người lớn khicảm thấy người khó chịu, không bình thường - Phân biệt lúc thể khoẻ mạnh lúc thể bị bệnh II CÁC KNS ĐƢỢC GIÁO DỤC - Kĩ tự nhận thức để nhận biết số dấu hiệu không bình thường thể - Kĩ tìm kiếm giúp đỡ có dấu hiệu bị bệnh III ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV: tranh SGK IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV I Kiểm tra cũ: - Nêu nguyên nhân cách phòng số bệnh lây qua đường tiêu hoá Hoạt động HS - NX- đánh giá Bài mới: a Giới thiệu b) Tìm hiểu bài: * Hoạt động 1: Quan sát tranh hình + MT: Nêu biểu thể bị bệnh + CTH: Bước 1: Làm việc cá nhân: Bước 2:Làm việc nhóm Bước 3: Làm việc lớp NX-KL: + Đang khoẻ (2, 4, 6); Lúc bị bệnh (3, 7, 8); Lúc khám * Hoạt động 2: “Mẹ ơi, con….sốt” + MT: HS biết nói với cha mẹ người lớn người cảm thấy khó chịu, không bình thường + CTH: Bước 1: Tổ chức HD: -Y/c nhóm - GV nhËn xÐt Dạy-học a.Giới thiệu Tiết toán hôm cô giúp em biết cách tìm hai số biết tổng hiệu hai số giải số tốn liên quan đến tìm hai số biết tổng hiệu hai số b HD hs tìm hai số biết tổng hiệu hai số - Gọi hs đọc toán SGK/47 - Bài toán cho biết gì? b) P = (45+15) x = 120 (m) - Hs nhận xét - Lắng nghe - hs đọc toán SGK - Cho biết tổng hai số 70, hiệu hai số 10 - Yêu cầu tìm hai số - Bài toán hỏi gì? - Bài toán y/c tìm hai số tức số bé số lớn (vừa nói vừa vẽ hai đoạn thẳng biểu diễn số bé số lớn) - HS lắng nghe, theo dõi - Tổng số mấy? - Hiệu số bao nhiêu? - Hiệu hai số 10, tức số bé nhỏ số lớn 10 (GV hoàn thành sơ đồ tóm tắt) - Vừa nói vừa vào sơ đồ tóm tắt: Đây sơ đồ tóm tắt dạng tốn tìm hai số biết tổng hiệu - Gọi vài hs lên bảng nhận dạng tốn sơ đồ - Che phần của số lớn nói: Nếu bớt phần số lớn so với số bé số lớn so với số bé? - Vậy muốn tìm hai lần số bé ta làm sao? - Tìm số bé ta làm nào? - Có số bé, ta tìm số lớn cách nào? - Bạn có cách tìm số lớn cách khác? - Gọi hs lên bảng lớp giải, lớp làm vào nháp - Gọi hs đọc lại giải - Dựa vào cách giải tốn, em e nêu cách tìm số bé? - Ghi: (70 - 10): = 30 - Dựa vào phép tính này, bạn nêu công thức tìm số bé? - Ghi bảng: SB = (tổng - hiệu): - Gọi vài hs đọc công thức tính - Nếu cô thêm vào số bé phần phần số lớn so với số bé số bé so với số lớn? - Muốn tìm hai lần số lớn ta làm sao? - Nêu cách tìm số lớn? - Tìm số bé ta thực nào? - Gọi hs lên bảng giải, lớp làm vào nháp - Gọi hs đọc tốn - Y/c hs nêu công thức tìm số lớn - Muốn tìm hai số biết tổng hiệu hai số ta tính cách? - Hãy nêu cách tìm hai số biết tổng hiệu? c Luyện tập, thực hành: Bài - Hướng dẫn HS tóm tắt toán sơ đồ đoạn thẳng giải toán - GV toán - HS đọc đề ? Bài toán cho biết gì? ? Bài toán hỏi gì? - Hướng dẫn HS tóm tắt toán sơ đồ đoạn thẳng giải toán - GV nhận xét, sửa chữa Con: Củng cố, dặn dò: - Gọi hs ... KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : TẬP ĐỌC Tuần : 02  Ngày soạn : 22/08/2008 Tiết : 03  Ngày dạy : 25/08/2008 Giáo viên : Nguyễn Sĩ Tuấn  Tên bài dạy : DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU (TT) I. MỤC TIÊU : Giúp HS : - Đọc lưu loát toàn bài, biết ngắt nghỉ đúng chỗ, thể hiện ngữ điệu phù hợp: với cảnh tượng, tình huống biến chuyển của truyện ; với lời nói và suy nghĩ của nhân vật. - Hiểu được nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng hào hiệp, căm ghét áp bức bóc lột, sẵn sàng trừng trị bọn nhện, bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối, bất hạnh. - Giáo dục HS tinh thần đoàn kết trong cuộc sống, biết giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn. II. CHUẨN BỊ : - Giáo viên : Tranh minh họa bài tập đọc. Bảng phụ viết đoạn văn cần luyện đọc (Từ trong hốc đá…đi không?). - Học sinh : Tìm hiểu bài. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : GIÁO VIÊN HỌC SINH * Hoạt động khởi động : - Ổn định : Hát - Kiểm tra kiến thức cũ : + Yêu cầu HS đọc bài kết hợp trả lời câu hỏi ở SGK. + Nhận xét, tuyên dương. - Bài mới : * Hoạt động 1 : Cung cấp kiến thức mới - Mục đích: Đọc đúng, diễn cảm, hiểu nội dung bài. - Hình thức tổ chức: Cá nhân , nhóm . - Nội dung : a/ Hướng dẫn luyện đọc + Yêu cầu HS đọc toàn bài. + Hướng dẫn chia đoạn. + Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng đoạn : sửa lỗi phát âm (lủng củng, nặc nô, co rúm lại, béo múp béo míp, quang hẳn…). + Yêu cầu HS đọc nối tiếp lượt 2 : giải nghĩa từ khó (chóp bu, nặc nô, …). + Yêu cầu HS luyện đọc nhóm đôi . + Yêu cầu HS đọc toàn bài . + Đọc mẫu với giọng thể hiện tính cách của nhân vật DM. b/ Hướng dẫn tìm hiểu bài Yêu cầu HS đọc thầm từng đoạn, trả lời câu hỏi ở SGK. + Trận địa mai phục của bọn nhện đáng sợ như thế nào? + Dế Mèn đã làm gì để bọn nhện phải sợ? + Dế Mèn đã nói thế nào để bọn nhện nhận ra lẽ phải? + Có thể tặng cho Dế Mèn danh hiệu nào? * Hoạt động 2: Luyện đọc diễn cảm + H/d đọc diễn cảm đoạn (Từ trong hốc đá…đi không?) + Đọc mẫu đoạn vừa hướng dẫn. + Tổ chức cho HS đọc diễn cảm trước lớp. Nhận xét. * Hoạt động 3: Củng cố - Nội dung chính bài nói lên điều gì ? - Nhận xét, bổ sung. - Cả lớp . MẸ ỐM + 4 HS đọc bài, trả lời câu hỏi. Lớp n.xét. - Lắng nghe . DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU (TT) - Một HS khá, giỏi đọc. - Đoạn 1: 4 dòng đầu. Đoạn 2: 6 dòng kế. Đoạn 3: Phần còn lại. - Đọc nối tiếp từng đoạn (2-3 lượt). - HS đọc nối tiếp lượt 2. - Thực hiện theo yêu cầu . - 2 HS đọc . - Lắng nghe . - Đọc thầm trả lời câu hỏi: + …chăng tơ kín ngang đường, bố trí nhện gộc canh gác, … dáng vẻ hung dữ . + …chủ động hỏi, lời lẽ rất oai, giọng thách thức ; ra oai bằng hành động tỏ rõ sức mạnh. + …phân tích theo cách so sánh để bọn nhện thấy chúng hành động hèn hạ . + … danh hiệu hiệp sĩ vì DM đã hành động mạnh mẽ, che chở, bênh vực, giúp kẻ yếu. - Lắng nghe, đánh dấu vào những từ cần nhấn giọng. - Luyện đọc diễn cảm nhóm đôi . - Đọc trước lớp. Lớp nhận xét. Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng hào hiệp, căm ghét áp bức bóc lột, sẵn sàng trừng trị bọn nhện, bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối, bất hạnh. - Ghi vở . * Tổng kết, đánh giá tiết học : Nhận xét tiết học – Tuyên dương. Tiếp tục về luyện đọc cả bài. Tìm đọc tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu kí” của Tô Hoài. Chuẩn bị bài: Truyện cổ nước mình KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : CHÍNH TẢ Tuần : 02  Ngày soạn : 22/08/2008 Tiết : 02  Ngày dạy : 25/08/2008 Giáo viên : Nguyễn Sĩ Tuấn  Tên bài dạy : MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC I. MỤC TIÊU : Giúp hs : - Nghe – viết chính xác, trình bày đúng đoạn văn “Mười năm cõng bạn đi học” - Luyện phân biệt và viết đúng một số âm dễ lẫn s / x, ăng / ăn. - GD học sinh: Tính cẩn thận, chính xác.Ý thức rèn chữ viết. Giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn. II. CHUẨN BỊ : - Giáo viên : Bút dạ, một số tờ phiếu ghi trước nội dung bài tập 2. - Tuần 6 Ngày giảng: Thứ hai ngày tháng năm 2008 Tập đọc Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca I. Mục đích, yêu cầu 1. Đọc toàn bài Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng trầm, buồn, xúc động thể hiện sự ân hận, dằn vặt của An-đrây-ca trớc cái chết của ông. Đọc phân biệt lời nhân vật với lời ngời kể chuyện. 2. Hiểu nghĩa các từ trong bài - Hiểu nội dung cây chuyện: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca thể hiện tình cảm thơng yêu và ý thức trách nhiệm với ngời dân, lòng trung thực, sự nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân. II. Lên lớp A. Bài cũ (3-5 ) - 2-3 HS HTL bài Gà trống và cáo +TLCH B. Bài mới 1. Giới thiệu bài (1) 2. Luyện đọc (11) - Giáo viên cho HS đọc nối tiếp (2 lần) + Chia bài: 2 đoạn. Lần 1: Sửa phát âm Lần 2: Đọc thầm chú giải+giải nghĩa từ khó. + HS luyện đọc theo bàn. - 1-2 HS đọc toàn bài - GV đọc mẫu. 3. Tìm hiểu bài (10) - HS đọc thầm đoạn 1 ? Câu chuyện xảy ra, An-đrây-ca mấy tuổi, hoàn cảnh gia đình em lúc đó thế nào? ? Mẹ bảo An-đrây-ca đi mua thuốc cho ông thái độ của An-đrây-ca nh thế nào? ? An-đrây-ca làm gì trên đờng đi mua thuốc cho ông? * HS đọc tiếp đoạn 2 ? Chuyện gì xảy ra khi An-đrây-ca mang thuốc về nhà? ? An-đrây-ca tự dằn vặt mình nh thế nào? ? Câu chuyện cho thấy An-đrây-ca là một cậu bé nh thế nào? ? Nêu ý chính của toàn bài? 1. Trên đ ờng An-đrây-ca đi mua thuốc cho ông. - An-đrây-ca lúc đó mới 9 tuổi, em sống cùng ông bà và mẹ. ông đang ốm rất nặng. - An-đrây-ca nhanh nhẹ đi ngay. - An-đrây-ca đợc các bạn đang chơi bóng rủ nhập cuộc. Mải chơi nên quên lời mẹ dặn. Mãi sau mới nhớ ra, chạy đến cửa hàng mua thuốc mang về. 2. Sự dằn vặt của An -đrây - ca - An-đrây-ca hoảng hốt thấy mẹ đang khóc nấc lên. ông đã qua đời. - An-đrây-ca khóc và cho rằng chỉ vì mình mải chơi bóng, mua thuốc về chậm mà ông chết. . . . - yêu thơng ông, không tha thứ cho mình . Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca thể hiện tình cảm yêu thơng và ý thức trách nhiệm với ngời thân, lòng trung thực, sự nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân. c) H ớng dẫn đọc diễn cảm và học thuộc lòng: - 2 HS đọc nối tiếp bài. - 3 Gv đọc phân vai. ? Nêu cách đọc của từng nhân vật? + HS luyện đọc diễn cảm theo cặp. + 3 HS thi đọc diễn cảm. - Nhận xét bình chọn HS đọc hay nhất theo tiêu chí sau: + Đọc đã trôi chẩy cha? + Cách ngắt nghỉ đã đúng, hợp lý cha, đọc phân biệt giọng cha? + Đã đọc diễn cảm cha, có kèm điệu bộ không? 3. Củng cố: ? Đặt lại tên của chuyện theo ý nghĩa của chuyện. ? Nói lời an ủi của em với An-đrây-ca. Đạo đức: Biết bày tỏ ý kiến (Tiết 2) I. Mục tiêu HS có khả năng: - Biết thực hiện quyền tham gia ý kiến của mình trong cuộc sống ở gia đình, nhà trờng. - Biết tôn trọng ý kiến ngời khác. II. Đồ dùng dạy học - Đồ dùng hóa trang tiểu phẩm III. Lên lớp A. Bài cũ (3-5) - 2 HS nêu phần ghi nhớ (SGK) B. Bài mới 1. Giới thiệu bài (1) 2. Các hoạt động a. Hoạt động 1: Tiểu phẩm Một buổi tối trong gia đình bạn Hoa - Một nhóm HS đóng - HS quan sát thảo luận ? Em có nhận xét gì về ý kiến của bố mẹ Hoa về việc học tập của Hoa? - ý kiến của bạn Hoa có phù hợp không? - Nếu là bạn Hoa em sẽ giải quyết thế nào? * Các nhóm thảo luận * Đại diện nhóm trả lời - GV kết luận b, Hoạt động 2: Trò chơi Phóng viên - GV phổ biến cách chơi - HS tham gia làm phóng viên - GV kết luận: Mỗi ngời đều có quyền có suy nghĩ riêng và bày tỏ ý kiến của mình. c, Hoạt động 3: Học sinh trình bày tranh vẽ BT 4. d, Kết luận chung: SGV-T26 3. Củng cố, dặn dò. - Nhật xét tiết học. Lịch sử Khởi nghĩa Hai Bà Trng (Năm 40) I. Mục tiêu Học xong bài này HS biết: - Vì sao Hai bà Trng phất cờ khởi nghĩa - Tờng thuật đợc trên lợc đồ diễn biến cuộc khởi nghĩa - Đây là cuộc khởi nghĩa thắng lợi đầu tiên sau hơn 200 năm nớc ta bị đô hộ. II. Đồ dùng dạy học - Hình vẽ (SGK) - Lợc đồ khởi nghĩa - Phiếu học tập III. Lên lớp A. Bài cũ (3-5) ? Kể một số chính sách áp bức bóc lột của triều đại phong kiến với nớc ta? B. Bài mới 1. Giới thiệu bài (1) 2. Các hoạt động a. Hoạt động 1: Thảo luận nhóm - Giải thích: Giao chỉ - Chia lớp làm 3 Giỏo ỏn lp 4 Trng Tiu hc th trn Khe Tre TUN 19 Thứ hai ng y 7 thỏng 1 nm 2008 Tp c : BN ANH TI I- Mc tiờu: 1. Đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn, bài.Đọc liền mạch các tiếng riêng: nắm tay, đóng cọc, lấy tai tát nớc, móng tay đục mong - Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể khá nhanh, nhấn giọng những từ ca ngợi tài năng, sức khoẻ nhiệt thành làm việc nghĩa của bốn cậu bé 2.Hiểu các từ ngữ mới trong bài: cẩu khây, tinh thông, yêu tinh Hiểu nội dung truyện( phần đầu ): ca ngợi sức khoẻ, tài năng, lòng nhiệt thành của bốn anh em cẩu khây II-Đồ dùng dạy học - Tranh minh hoạ bài học trong sgk - Bảng phụ ghi các câu, đoạn văn cần hớng dẫn hs luyện đọc III-Các hoạt động dạy và học HOT NG CA GV HOT NG CA HS A. Mở đầu: giới thiệu 5 chủ điểm sách TV4 tập 2.Ngời ta thoa đất, vẻ đẹp muôn màu, những ngời quả cảm; khám phá thế giới, tình yêu cuộc sống. Đây là chủ điểm phản ánh sự khác nhau về trí tuệ tài năng của con ngời Bài mới 1. giới thiệu bài: Hs xem tranh minh hoạ chủ điểm đầu tiên Ngời ta là hoa đất những ngời bạn nhỏ đang tựu trờng trng hoa đất nhảy múa, ca hát. Bài học ta học 4 anh tài đã phản ánh tài năng khác nhau kết hợp sức làm việc nghĩa 2. Hớng dẫn đọc và tìm hiểu bài *Luyện đọc: Hớng dẫn hs xem tranh minh hoạ nhận ra từng nhân vật về biệt tài từng cậu bé. Bảng phụ lục viết tên từng cậu bé Đọc diễn cảm cả bài giọng kể khá nhanh, -Lng nghe Hs đọc tiếp nối đoạn của bài xem mỗi lần xuống bài thành một đoạn đọc 2,3 lợt 1 hs đọc cả bài Hs luyện đọc, nh bảng phụ đọc thầm chú giải luyện đọc theo cặp Gv: Nguyn Th Lnh Trang 1 Giỏo ỏn lp 4 Trng Tiu hc th trn Khe Tre nhấn mạnh từ ngữ ca ngợi tài năng, sức khoẻ, nhiệt thành làm việc nghĩa của 4 cậu bé *tìm hiểu bài: cách thực hiện hoạt động sức khoẻ, tài năng Cẩu khây có gì đặc biệt? Về sức khoẻ, tài năng Có chuyện gì xảy ra với quê hơng đọc thầm đoạn còn lại Cẩu Khây đi diệt trừ bọn yêu tinh với những ai? Mỗi ngời bạn Cẩu khây có tài năng gì? Kể tài năng các bạn ấy? Qua bài cho em biết gì? 3.Hớng dẫn đạo diễn cảm. - đọc mẫu hớng dẫn đọc diễn cảm ngày xa ở bản kia có một chú bé tuy nhỏ ngời nhng ăn một lúc hết 9 chõ xôi. Vì vậy ngời ta đặt tên cho chú là Cẩu khây B.củng cố dặn dò: -Nhc li ni dung chớnh ca bi -Liờn h thc t -Nhn xột tit hc -Hdn hc nh đọc thầm, đọc lớt trả lời câu hỏi trên - tinh thông - yêu tinh đọc thầm đoạn còn lại -3 ngòi bạn - Hs kể tài năng của từng bạn truyện nhằm ca ngợi sức khoẻ, tài năng, nhiệt thành làm việc nghĩa, cứu dân lành của 4 anh em Cẩu khây. từng cặp hs đọc diễn cảm cho nhau nghe đọc diễn cảm trớc lớp nhấn mạnh những từ chỉ về sức khoẻ, tài năng Toỏn : KI Lễ MẫT VUễNG I- Mục tiêu: - Hình bình hành biểu tợng đơn vị đo diện tích kilômét vuông. - Biết đọc, viết đúng các số đo diện tích theo đơn vị đo kilômét vuông. Biết 1km 2 = 1000000m 2 và ngợc lại. - Biết giải đúng một số bài toán có liên quan đến các đơn vị đo diện tích: cm 2 , dm 2 , m 2 và km 2 II-. Đồ dùng dạy học Có thể sử dụng bức tranh hoặc ảnh chụp cánh đồng, vùng biển. III- Các hoạt động dạy và học chủ yếu: HOT NG CA GV HOT NG CA HS 1. Giới thiệu kilômét vuông Để đo diện tích lớn ngời ta dùng đơn vị Gv: Nguyn Th Lnh Trang 2 Giỏo ỏn lp 4 Trng Tiu hc th trn Khe Tre kilômét vuông (km 2 ) viết tắt. - Học sinh lắng nghe - Trực quan vùng biển muốn đo đợc diện tích ngời ta dùng km 2 1km 2 = 1000000m 2 2. Thực hành Bài 1, 2 Nhắc những lỗi thờng vấp phải khi đọc đơn vị đo diện tích - Đọc kĩ bài và nêu yêu cầu bài sau đó trình bày kết quả. Bài 3 Học sinh tự làm rồi trình bày kết quả Diện tích khu rừng là 3 x 2 = 6 (km 2 ) Đáp số 6km 2 Bài 4: Đọc kĩ đề bài và tự làm bài. - Đo diện tích phòng học là 40m 2 (đơn vị m 2 ) - Diện tích nớc Việt Nam bằng km 2 330991km 2 3. Củng cố, dặn dò Nhận xét tiết học Chính tả :(nghe viết) Kim tự tháp Ai Cập I-Mc tiờu 1. Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn văn Kim tự tháp Ai Cập. 2. Làm đúng các bài tập phân biệt những từ ngữ có âm vần dễ lẫn: s/ x iêc/ iết II. Đồ dùng dạy học - Ba tờ phiếu viết nội dung bài tập 2-3 - Vở bài tập Tv4 tập 2 III. Tuần 23 Ngày 20 tháng 2 năm 2009 Đã duyệt Ngày soạn 19 tháng 2 năm 2009 Thứ hai ngày 23 tháng 2 năm 2009 Lê Thị ThanhTiền Đạo đức Giữ gìn các công trình công cộng I/ Mục tiêu: Học xong bài này HS có khả năng: - Hiểu: + Các công trình công cộng là tài sản chung của xã hội. + Những việc cần làm để giữ công trình công cộng. - Biết tôn trọng giữ gìn các công trình công cộng. II/ Chuẩn bị : - Sách đạo đức lớp 4 ; vở bài tập đạo đức lớp 4. - Phiếu điều tra. - Mỗi HS có 3 tấm bìa : xanh, đỏ, trắng. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : Nội dung Phơng pháp A. Bài cũ : + Vì sao cần phải lịch sự với mọi ngời? Cho ví dụ biểu hiện lịch sự với cô ( HS) trong lớp. GV nhận xét, đánh giá. B. Bài mới : * GTB: Nêu mục tiêu tiết học. HĐ1: Xử lí tình huống. GV nêu tình huống nh trong SGK. 4 nhóm thảo luận, xử lí tình huống. Yêu cầu HS thảo luận đóng vai xử lí tình huống. Đại diện báo cáo kết quả. + ., em sẽ không đồng tình với lời rủ của bạn Tuấn. Vì nhà Văn Hoá là nơi . Lớp nhận xét, bổ sung. GV nhận xét, kết luận. HĐ2: Bày tỏ ý kiến: Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi bài tập 1 sgk, bày tỏ ý kiến về các hành vi. Kết quả: + Tranh 1, 3 sai. + Trạnh 2,3, đúng GV kết luận. HĐ3: TH những việc cần làm để giữ gìn công trình công cộng. hỏi đáp nêu vấn đề nhóm luyện tập nhóm 1 HS thảo luận nhóm( bàn) xử lí tình huống( BT 2, SGK) Bài tập 2: a) Một hôm đi chăn trâu . lấy đi. +Nêu em là bạn Hng, em sẽ làm gì khi đó? (Cần báo cho ngời lớn hoặc ngời có trách nhiệm về việc này( Công an, nhân viên đờng sắt) b) Trên đờng đi học về, . ven đờng. + Theo em toàn nên làm gì trong tình huống đó? Vì sao? + Tại sao phải giữ gìn nơi công cộng? GV kêt luận, chốt lại ghi nhớ SGK. C. Củng cố dặn dò: HD thực hiện theo nội dung bài học Nhận xét tiết học. hỏi đáp Tập đọc Hoa học trò I .Mục tiêu:Giúp HS: - Đọc trôi chảy toàn bài. Biết đọc dĩên cảm bài văn với giọng nhẹ nhàng , suy t, phù hợp với nội dung bài thơ là ghi lại những phát hiện của tác giả về vẽ đẹp đặc biệt của hoa ph- ợng, sự thay đổi bất ngờ của màu hoa theo thời gian. - Cảm nhận đợc vẻ đẹp độc đáo của hoa phợng qua ngòi bút miêu tả tài tình của tác giả, hiểu ý nghĩa của hoa phợng, hoa học trò, đối với những HS đang ngồi trên ghế nhà trờng. II .Chuẩn bị: - Tranh, ảnh về cây hoa phợng. III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Nội dung Phơng pháp A. Bài cũ: Kiểm tra 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ: "Chợ Tết": trả lời câu hỏi trong SGK. GV nhận xét, ghi điểm. B.Bài mới: GTB: Nêu mục đích yêu cầu tiết dạy. HĐ1 Luyện đọc. Yêu cầu 3 HS đọc tiếp nối đoạn, GV kết hợp chữa lỗi phát âm cho HS (đoá, tán hoa lớn xoè ra, ) , đọc đúng câu hỏi, hiểu nghĩa từ khó trong bài( phợng, phần tử, tin thắm). - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp. - Gọi một HS khá đọc cả bài. - GV đọc diễn cảm toàn bài. nêu vấn đề luyện đọc 2 HĐ2. Hớng dẫn tìm hiểu bài. - Yêu cầu HS đọc thầm, trả lời câu hỏi. + Tại sao tác giả lại gọi hoa phợng là hoa học trò? ( Vì hoa phợng là loai cây rất gần gũi, quen thuộc với học trò .) + Vẻ đẹp của hoa phợng có gì đặc biệt. (Hoa phợng đỏ rực, đệp không phải ở một đoa mà cả loạt, cả một vùng . Hoa phợng tạo cảm giác vừa buồn lạ, vừ vui .) + Màu hoa phợng đổi nh thế nào theo thời gian? ( Hoa phợng nở nhanh đến bất ngờ. Lúc đầu . đỏ còn non . ti dịu đậm dần . rực lên.) + Yêu cầu HS nêu cảm nhận của em khi đọc bài văn. (Hoa phợng có vẻ đẹp độc đáo dới ngòi bút miêu tả tài tình của tác giả phợng là loài hoa học trò .) HĐ3 Hớng dẫn đọc diễn cảm. - Yêu cầu 3 HS tiếp nối đọc bài văn, tìm giọng đọc của bài văn. (Giọng đọc nhẹ nhàng, suy t: nhấn giọng ở những từ ngữ đợc dùng một cách ấn tợng để tả vẽ đẹp của hoa phợng) - Hớng dẫn cả lớp luyện đọc và thi đọc diễm cảm một đoạn tiêu biểu. C : Củng cố dặndò: - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà tiếp tục luyện đọc, và chuẩn bị bài sau. hỏi đáp luyện tập Toán Luyện tập chung I/ Mục tiêu: Giúp HS: - Giúp HS củng cố về: các khái niệm ban đầu về phân số, rút gọn phân số. - So sánh hai phân số . - Tính chất cơ bản của phân số II/ Các ... + 78 = 1 78 67 + 21 + 79 = 67 + (21+ 79) = 67 + 100 = 167 b 789 + 285 +15= 789 +( 285 +15)= 1 089 - Nhận xét 44 8 + 5 94+ 52 = (44 8+ 52)+5 94= 10 94 Bài 3: ìT m x - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm - HS... 156. 74 102.02 2 68. 85 180 .86 req 86 reW* nBT/F17.7 04 2 68. 85 180 .86 reW* nB 11 - Cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải - Viết nơi gia đình Lu-y Pa-xtơ sống, thời ông nhỏ Lu-y Pa-xtơ [ 182 2 – 189 5 ]... HS đọc - HS tự làm a x – 306 = 5 04 x = 5 04 + 306 x = 81 0 b x + 2 54 = 680 x = 68 0- 2 54 x = 42 6 Bài 4( a) - Gọi HS nêu y/c ? Bài toán cho biết gì? ? Bài toán hỏi gì? - HS nêu - HS trả lời - Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 4 - Tuần 8, Giáo án lớp 4 - Tuần 8, Giáo án lớp 4 - Tuần 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay