Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6: Luyện từ và câu - Dùng từ đồng âm để chơi chữ

4 19 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 09:31

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA I Mục tiêu - Tìm từ đồng nghĩa màu sắc (3 màu tập 1) đặt câu với từ tìm BT1 (BT2) - Hiểu nghĩa từ ngữ học - Chọn từ thích hợp để hoàn chỉnh văn (BT3) II Đồ dùng dạy – học VBT Tiếng Việt , tập Bút 2,3 tờ phiếu khổ to to nội dung BT3 III Các hoạt động dạy – học Hoạt động dạy GV Hoạt động học HS A Kiểm tra bi cũ: -Hs trả lời B Bài mới: Giới thiệu – ghi đề Luyện tập : Bài tập 1: -GV yêu HS đọc tập xác định - HS mở SGK/13 yêu cầu tập -GV phát phiếu tập, yêu cầu HS theo nhóm em trao đổi tìm từ đồng nghĩa với từ màu sắc cho -Yêu cầu đại diện nhóm dán kết lên bảng lớp – Lớp nhận xét sửa sai -GV nhận xét chốt lại tuyên dương nhóm làm nhanh, tìm nhiều từ - HS đọc tập xác định yêu cầu tập HS theo nhóm em trao đổi tìm từ đồng nghĩa với từ màu sắc cho -Đại diện nhóm dán kết lên bảng lớp nhận xét sửa sai * Từ đồng nghĩa với từ chỉ: a) Màu xanh: xanh biếc, xanh lè, xanh lét, xanh lơ,… b) Màu đỏ: đỏ bừng, đỏ choé, đỏ chói, đỏ rực,… c) Màu trắng: trắng tinh, trắng toát, trắng muốt, … Bài tập2: d) Màu đen: đen sì, đen láy, đen -GV yêu HS đọc tập xác định đen,… yêu cầu tập -HS đọc tập xác định yêu -Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở, bảng lớp (đặt câutừ tìm tập 1) -GV mời dãy nối tiếp trò chơi tiếp sức -Yêu cầu HS nhận xét bảng ( có từ vừa tìm, chủ ngữ, vị ngữ, dấu câu, cách viết hoa) Bài tập3: -GV yêu HS đọc yêu cầu tập đoạn: Cá hồi vượt thác -GV phát phiếu tập cho HS, yêu cầu HS theo nhóm em, dựa vào SGK chọn từ thích hợp điền vào chỗ GV để trống -Yêu cầu HS nhận xét bảng, đối chiếu sửa sai GV yêu cầu - Yêu cầu HS đọc lại đoạn văn hoàn chỉnh - Yêu cầu HS sai sửa lại theo lời giải đúng: 3.Củng cố , dặn dò -Nhận xét tiết học -Đọc lại đọan văn "Cá hồi vượt thác" cầu tập -Từng dãy nối tiếp trò chơi tiếp sức em đọc nhanh câu đặt với từ nghĩa vừa tìm Dãy khác nghe nhận xét -HS đọc yêu cầu tập đoạn: Cá hồi vượt thác -HS theo nhóm em, dựa vào SGK chọn từ thích hợp điền vào chỗ GV để trống em lên bảng làm bảng phụ -HS nhận xét bảng, đối chiếu sửa sai điên cuồng nhô lên sáng rực gầm vang hối -2 HS đọc lại đoạn văn hoàn chỉnh Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu Dùng Từ đồng âm để chơi chữ I Mục tiêu II Đồ dùng dạy - học Hổ mang bò lên núi: (Con) hổ (đang) mang (con) bò lên núi Hổ mang bò lên núi (Rắn) hổ mang (đang) bò lên núi III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí người ta tạo câu nói gây bất ngờ, thú vị cho người đọc, người nghe Để hiểu rõ vấn đề này, học Dùng từ đồng âm để chơi chữ - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Phần Nhận xét - Yêu cầu HS đọc phần Nhận xét - Một HS đọc Cả lớp theo dõi đọc thầm SGK - Phần nhận xét yêu cầu làm gì? - HS trả lời: đọc cho biết câu văn cho hiểu theo cách nào? Vì sao? - GV yêu cầu HS thực yêu cầu theo nhóm n VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí người đọc, người nghe Phần Ghi nhớ - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ - Hai đến ba HS đọc phần ghi nhớ SGK - Gọi HS nhắc lại nội dung Ghi nhớ - Một đến hai HS nhắc lại phần ghi nhớ lấy ví dụ minh họa lấy ví dụ minh họa Phần Luyện tập Bài tập - Yêu cầu HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS làm việc theo cá nhân, - HS làm vào giấy nháp, sau làm sau làm xong trao đổi kết xong trao đổi với bạn với bạn bên cạnh - Gọi HS trình bày - HS trình bày kết - GV theo dõi gọi HS nhận xét - Cả lớp theo dõi nhận xét, GV chốt chốt lại ý kiến lại lời giải Đáp án: a) Đậu ruồi đậu dừng chỗ định; đậu xôi đậu đậu để ăn Bò kiến bò hoạt động; bò thịt bò bò b) Chín cho chín tinh thông; chín chín nghề số c) Tiếng Bác thứ từ xưng hô, tiếng bác thứ làm chín thức ăn cách đun nhỏ lửa quấy sền sệt Tiếng thứ từ xưng hô, tiếng thứ hai đổ nước vào để làm cho tan d) Từ đá có lúc động từ (hành động đưa chân nhanh làm tổn thương đối phương), có lúc danh từ - vật rắn - đá Nhờ dùng từ đồng âm, câu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Sg (thật) - Con ngựa (bằng)/ đá ngựa (bằng) đá,/ ngựa (bằng) đá/ không đá ngựa (thật) - GV chốt lại: Dùng từ đồng âm để chơi - HS lắng nghe chữ thơ văn lời nói hàng ngày rạo câu nói có nhiều nghĩa, gây bất ngờ thú vị cho người nghe Bài tập - Gọi HS đọc to toàn - Một HS đọc to toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS, quan sát mẫu, tự làm - HS làm việc cá nhân Ba HS lên bảng Lưu ý HS đặt câu chứa làm (mỗi HS đặt hai câu mẫu) HS lớp làm vào hai từ đồng âm Ví dụ: Con cá mực để cạnh lọ mực - Gọi HS nhận xét, chữa bạn - Nhận xét, chữa bảng g - Gọi HS lớp nối tiếp đọc câu văn GV ý sửa lỗi ngữ pháp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu Dùng Từ đồng âm để chơi chữ I Mục tiêu Hiểu dùng từ đồng âm để chơi chữ Bước đầu hiểu tác dụng biện pháp dùng từ đồng âm để chơi chữ; tạo câu nói có nhiều nghĩa, gây bất ngờ thú vị cho người đọc, người nghe II Đồ dùng dạy - học - Các mẩu chuyện, câu thơ, câu đố vui, sử dụng từ đồng âm để chơi chữ - Bảng phụ viết sẵn hai cách hiểu câu Hổ mang bò lên núi: (Con) hổ (đang) mang (con) bò lên núi Hổ mang bò lên núi (Rắn) hổ mang (đang) bò lên núi - Giấy khổ to, bút để HS làm III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - GV gọi HS đọc kết làm Bài tập - Hai HS lên bảng thực theo yêu (tiết Luyện từ câu trước) mà em cầu GV hoàn thiện nhà vào - GVnhận xét, cho điểm việc làm - HS lắng nghe học HS B Bài Giới thiệu - Các em học từ đồng âm - HS lắng nghe Khi sử dụng từ đồng âm để chơi chữ người ta tạo câu nói gây bất TaiLieu.VN Page ngờ, thú vị cho người đọc, người nghe Để hiểu rõ vấn đề này, học Dùng từ đồng âm để chơi chữ - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Phần Nhận xét - Yêu cầu HS đọc phần Nhận xét - Một HS đọc Cả lớp theo dõi đọc thầm SGK - Phần nhận xét yêu cầu làm gì? - HS trả lời: đọc cho biết câu văn cho hiểu theo cách nào? Vì sao? - GV yêu cầu HS thực yêu cầu - HS trao đổi, thảo luận theo nhóm đôi theo nhóm đôi để làm - Yêu cầu nhóm trình bày kết - Đại diện nhóm trình bày thảo luận kết thảo luận, lớp theo dõi nhận xét - GV đưa bảng phụ ghi đây, - HS lắng nghe chốt lại (theo lời giải) để HS hiểu Đáp án: Câu văn Hổ mang bò lên núi hiểu theo cách khác nhau: (Con) hổ (đang) mang (con) bò lên núi Hổ mang bò lên núi (Rắn) hổ mang (đang) bò lên núi Câu văn hiểu theo nhiều cách người viết biết sử dụng từ đồng âmđể chơi chữ Các tiếng hổ, mang từ hổ mang (chỉ tên loài rắn) đồng âm với từ hổ (con hổ) động từ mang (đưa vật từ nơi đến nơi khác) - Em hiểu dùng từ - Dùng từ đồng âm để chơi chữ dựa vào đồng âm để chơi chữ? tượng đồng âm, tạo câu nói có nhiều nghĩa, gây bất ngờ thú vị cho người đọc, người nghe TaiLieu.VN Page Phần Ghi nhớ - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ - Hai đến ba HS đọc phần ghi nhớ SGK - Gọi HS nhắc lại nội dung Ghi nhớ - Một đến hai HS nhắc lại phần ghi nhớ lấy ví dụ minh họa lấy ví dụ minh họa Phần Luyện tập Bài tập - Yêu cầu HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS làm việc theo cá nhân, - HS làm vào giấy nháp, sau làm sau làm xong trao đổi kết xong trao đổi với bạn với bạn bên cạnh - Gọi HS trình bày - HS trình bày kết - GV theo dõi gọi HS nhận xét - Cả lớp theo dõi nhận xét, GV chốt chốt lại ý kiến lại lời giải Đáp án: a) Đậu ruồi đậu dừng chỗ định; đậu xôi đậu đậu để ăn Bò kiến bò hoạt động; bò thịt bò bò b) Chín cho chín tinh thông; chín chín nghề số c) Tiếng Bác thứ từ xưng hô, tiếng bác thứ làm chín thức ăn cách đun nhỏ lửa quấy sền sệt Tiếng thứ từ xưng hô, tiếng thứ hai đổ nước vào để làm cho tan d) Từ đá có lúc động từ (hành động đưa chân nhanh làm tổn thương đối phương), có lúc danh từ - vật rắn - đá Nhờ dùng từ đồng âm, câu có hai cách hiểu khác nhau: - Con ngựa (thật)/ đá ngựa (bằng) đá,/ ngựa (bằng) đá/ không đá ngựa (thật) - Con ngựa (bằng)/ đá ngựa (bằng) đá,/ ngựa (bằng) đá/ không đá TaiLieu.VN Page ngựa (thật) - GV chốt lại : Dùng từ đồng âm để chơi - HS lắng nghe chữ thơ văn lời nói hàng ngày rạo câu nói có nhiều nghĩa, gây bất ngờ thú vị cho người nghe Bài tập - Gọi HS đọc to toàn - Một HS đọc to toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS, quan sát mẫu, tự làm - HS làm việc cá nhân Ba HS lên bảng Lưu ý HS đặt câu chứa làm (mỗi HS đặt hai câu mẫu) HS lớp làm vào hai từ đồng âm Ví dụ: Con cá mực để cạnh lọ mực - Gọi HS nhận xét, chữa bạn - Nhận xét, chữa bảng - Gọi HS lớp nối tiếp đọc câu văn - Năm đến bảy HS đọc làm của GV ý sửa lỗi ngữ pháp cách dùng từ cho HS (nếu có) Củng cố, dặn dò - Gọi HS nhắc lại nội dung Ghi nhớ - Hai đến ba HS nhắc lại - GV nhận xét học - HS lắng nghe - Dặn HS nhà học nội dung Ghi nhớ - HS lắng nghe nhà thực theo làm lại tập vào yêu cầu GV TaiLieu.VN Page Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: hữu nghị - hợp tác I Mục tiêu Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ tình hữu nghị, hợp tác, làm quen với thành ngữ nói tình hữu nghị, hợp tác Biết đặt câu với từ, thành ngữ học II Đồ dùng dạy - học - Từ điển tiếng Việt (hoặc phô-tô cóp-pi vài trang phục vụ học) - Bút giấy khổ to để HS làm tập III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - GV kiểm tra HS phần Ghi nhớ (của tiết - Hai HS lên bảng thực theo yêu học trước) từ đồng âm, yêu cầu lấy ví cầu GV dụ phân tích minh họa - GV cho điểm, nhận xét việc làm - HS lắng nghe học HS B Bài Giới thiệu - Bài học hôm giúp em mở rộng, - HS lắng nghe hệ thống hóa vốn từ tình hữu nghị, hợp tác, làm quen với thành ngữ nói tình hữu nghị, hợp tác đặt câu với từ, thành ngữ học - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng dẫn HS luyện tập TaiLieu.VN Page Bài tập - Yêu cầu HS đọc Bài tập1 - Một HS đọc Cả lớp theo dõi đọc thầm SGK - Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận để làm - HS trao đổi, thảo luận theo nhóm đôi tập GVphát giấy khổ to, bút cho làm tập vào giấy nháp Hai đến ba hai đến ba nhóm làm nhóm làm giấy khổ to Nhắc HS tra từ điển từ không hiểu nghĩa - Gọi HS trình bày kết làm - Đại diện HS đứng lên trình bày kết làm nhóm Các nhóm làm giấy khổ to dán lên bảng đọc - GV HS nhận xét chữa bài, chốt - Nhận xét làm bạn lại lời giải đúng: - Hữu nghị (tình cảm thân thiện nước) Hữu có nghĩa bạn bè - Chiến hữu (bạn chiến đấu) - Hữu hảo (như hữu nghị) - Bằng hữu (bạn bè) - Bạn hữu (bạn bè thân thiết) - Hữu ích ( có ích) - Hữu hiệu (có hiệu quả) Hữu có nghĩa có - Hữu tình (có tình cảm, có sức hấp dẫn) - Hữu dụng (dùng việc) Bài tập - Gọi HS đọc Bài tập TaiLieu.VN - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm Page - Yêu cầu HS tự làm Sau HS làm - HS làm việc cá nhân, HS lên bảng xong em trao đổi với bạn bên làm Sau làm xong HS trao đổi cạnh kết làm theo nhóm đôi kết làm - Gọi HS trình bày kết làm - Năm đến bảy HS trình bày kết nhận xét bạn làm Cả lớp theo dõi nhận xét bạn - Gọi HS nhận xét chữa cho bạn - Nhận xét, chữa bảng Đáp án: Hợp có nghĩa gộp lại, tập hợp thành - Hợp tác, hợp (hợp làm một), hợp lớn lực Hợp có nghĩa với yêu cầu, đòi - Hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hỏi hợp pháp, hợp lí, thích hợp Bài tập - Yêu cầu HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS tự làm - HS làm việc cá nhân làm vào - Gọi HS lớp nối tiếp đọc câu văn - HS đứng lên đọc kết GV ý sửa lỗi ngữ pháp làm cách dùng từ cho HS (nếu có) - Gọi HS nhận xét, tuyên dương - HS nhận xét làm bạn bạn đặt chay Bài tập - Yêu cầu HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS giải nghĩa câu thành - HS nêu cách hiểu em câu ngữ nhóm, GV hỗ trợ, gúp đỡ HS thành ngữ đó, nhóm nghe, nhận TaiLieu.VN Page hiểu xác nghĩa ba câu thành xét bổ sung giải nghĩa cho bạn ngữ: Sau nhóm trao đổi với ý + Bốn biển nhà: người khắp nơi nghĩa câu thành ngữ trước lớp đoàn kết người gia đình; thống mối + Kề vai sát cánh: đồng tâm hợp lực, chia sẻ gian nan người chung sức gánh vác công việc quan trọng + Chung lưng đấu sức: tương tự kề vai sát cánh - GV tổ chức cho nhóm thi đặt câu - Đại diện nhóm nối tiếp lần với thành ngữ lượt đứng dậy đọc câu văn đặt với thành ngữ - GV trọng tài, ghi điểm cho - Nhóm đặt nhiều câu nhóm nhóm nhóm thắng Củng cố, dặn dò - GV nhận xét học, tuyên dương - HS lắng nghe bạn HS học tập tích cực - Dặn HS nhà làm lại Bài tập đặt - HS lắng nghe nhà thực theo câu với tất thành ngữ vào yêu cầu GV TaiLieu.VN Page Giáo án Tiếng việt Tập làm văn Luyện tập tả cảnh I Mục tiêu Thông qua đoạn văn hay, học cách quan sát tả cảnh sông nước Biết ghi lại kết quan sát lập dàn ý cho văn tả cảnh sông nước Trình bày theo dàn ý điều quan sát II Đồ dùng dạy - học - Tranh, ảnh minh hoạ cảnh sông nước; biển, sông, suối, hồ, đầm (cỡ to) - Giấy khổ to bút đủ để hai học sinh viết dàn III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - Yêu cầu HS đọc lại Đơn xin gia nhập - Hai đến ba HS lên bảng thực theo Đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất yêu cầu GV độc màu da cam B Bài Giới thiệu - Trong văn tả cảnh có văn - HS lắng nghe miêu tả cảnh sông nước hay Để hiểu xem tả cảnh sông nước tác giả miêu tả nào, hôm học Luyện tập tả cảnh - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng dẫn HS luyện tập Bài tập TaiLieu.VN Page - GV yêu cầu hai HS đọc nối tiếp hai - Hai HS đọc Cả lớp theo dõi đọc phần tập thầm SGK - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn văn a - HS thực theo yêu cầu GV, trả lời câu hỏi sau: lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung + Đoạn văn miêu tả đặc điểm + Đoạn văn miêu tả thay đổi màu sắc biển? Câu văn nói rõ điều đó? mặt biển theo sắc màu trời mây Câu mở đoạn: "Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời" cho ta biết rõ điều + Để tả đặc điểm đó, tác giả quan sát + Tác giả quan sát bầu trời mặt gì? Vào lúc nào? biển vào thời điểm khác nhau: bầu trời xanh thẳm, bầu trời rải mây trắng nhạt, bầu trời âm u, bầu trời ầm ầm dông gió + Khi quan sát biển, tác giả có + Quan sát thay đổi sắc màu liên tưởng thú vị nào? biển , tác giả liên tưởng đến thay đổi tâm trạng người Biển viết buồn vui, lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi, hê, lúc đăm chiêu gắt gỏng - GV chốt lại: Để tả thay đổi màu - HS lắng nghe sắc mặt nước biển theo sắc màu trời mây Tác giả quan sát vào thời điểm khác có liên tưởng thú vị Biển có tính khí thất thường đủ cung bậc tình cảm người Bằng liên tưởng tác giả khiến biển trở nên gần gũi, đáng yêu - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn văn b - HS thực theo yêu cầu GV HS trả lời câu hỏi sau: trình bày ý một, lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung + Con kênh tác giả quan sát vào + Con kênh quan sát vào thời TaiLieu.VN Page thời điểm ngày? điểm ngày: suốt ngày, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, buổi sáng, trưa, lúc trời chiều + Tác giả nhận đặc điểm + Bằng thị giác (mắt): để thấy nắng nơi kênh giác quan nào? đổ lửa xuống mặt đất bốn bề trống huếch trống hoác; thấy màu sắc kênh biến đổi buổi sáng phơn phớt màu đào, trưa hoá thành dòng thuỷ ngân cuồn cuộn loá mắt, chiều biến thành suối lửa Tác giả quan sát xúc giác để thấy nắng nóng đổ lửa + Khi tả kênh Mặt Trời tác giả + Tác giả liên tưởng nắng đổ lửa, liên tưởng nào? Những liên kênh phơn phớt màu đào, tưởng có tác dụng gì? hoá thành dòng thuỷ ngân cuồn cuộn loá mắt, lúc lại biến thành suối lửa Những liên tưởng giúp cho người đọc hình dung nắng nóng dội nơi có kênh Mặt Trời này; làm cho cảnh vật sinh động hơn, gây ấn tượng với người đọc Bài tập - Gọi HS đọc tập - Một HS đọc tập, lớp theo dõi SGK - GV kiểm tra việc chuẩn bị em - HS mở nháp để GV kiểm tra Một gọi HS đọc điều em HS đọc to ghi chép quan sát ghi chép quan sát cảnh dể lớp nghe vùng biển, dòng sông, suối hay mặt hồ - Yêu cầu HS thực tập, số - HS làm việc cá nhân để thực HS khá, giỏi giao bút giấy tập Hai đến ba HS làm bút khổ to để em làm vào giấy khổ to TaiLieu.VN Page - Yêu cầu HS trình bày kết GV - HS trình bày làm lớp nhận xét, đánh giá cao HS Cả lớp theo dõi nhận xét có khả quan sát tinh tế, phát nét độc đáo cảnh vật; biết trình bày theo dàn ý hợp lí quan sát cách rõ ràng ấn tượng - GV chốt lại cách lựa HS - HS thực theo yêu cầu GV Sau làm tốt giấy khổ to nghe bạn trình bày đóng góp ý dán bảng lớp, hướng dẫn HS nhận kiến, HS tự sửa lại dàn ý xét, bổ sung, xem mẫu để lớp tham khảo Củng cố, dặn dò - GV nhận xét học, tuyên dương - HS lắng nghe bạn có dàn ý hay - Dặn HS nhà hoàn chỉnh lại dàn ý - HS lắng nghe nhà thực theo chọn trước phần dàn ý để yêu cầu GV chuyển thành đoạn văn hoàn chỉnh tiết học tới TaiLieu.VN Page Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA I Mục tiêu - Tìm từ đồng nghĩa màu sắc (3 màu tập 1) đặt câu với từ tìm BT1 (BT2) - Hiểu nghĩa từ ngữ học - Chọn từ thích hợp để hoàn chỉnh văn (BT3) II Đồ dùng dạy – học VBT Tiếng Việt , tập Bút 2,3 tờ phiếu khổ to to nội dung BT3 III Các hoạt động dạy – học Hoạt động dạy GV Hoạt động học HS A Kiểm tra bi cũ: -Hs trả lời B Bài mới: Giới thiệu – ghi đề Luyện tập : Bài tập 1: -GV yêu HS đọc tập xác định - HS mở SGK/13 yêu cầu tập -GV phát phiếu tập, yêu cầu HS theo nhóm em trao đổi tìm từ đồng nghĩa với từ màu sắc cho -Yêu cầu đại diện nhóm dán kết lên bảng lớp – Lớp nhận xét sửa sai -GV nhận xét chốt lại tuyên dương nhóm làm nhanh, tìm nhiều từ - HS đọc tập xác định yêu cầu tập HS theo nhóm em trao đổi tìm từ đồng nghĩa với từ màu sắc cho -Đại diện nhóm dán kết lên bảng lớp nhận xét sửa sai * Từ đồng nghĩa với từ chỉ: a) Màu xanh: xanh biếc, xanh lè, xanh lét, xanh lơ,… b) Màu đỏ: đỏ bừng, đỏ choé, đỏ chói, đỏ rực,… c) Màu trắng: trắng tinh, trắng toát, trắng muốt, … Bài tập2: d) Màu đen: đen sì, đen láy, đen -GV yêu HS đọc tập xác định đen,… yêu cầu tập -HS đọc tập xác định yêu -Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở, bảng lớp (đặt câutừ tìm tập 1) -GV mời dãy nối tiếp trò chơi tiếp sức -Yêu cầu HS nhận xét bảng ( có từ vừa tìm, chủ ngữ, vị ngữ, dấu câu, cách viết hoa) Bài tập3: -GV yêu HS đọc yêu cầu tập đoạn: Cá hồi vượt thác -GV phát phiếu tập cho HS, yêu cầu HS theo nhóm em, dựa vào SGK chọn từ thích hợp điền vào chỗ GV để trống -Yêu cầu HS nhận xét bảng, đối chiếu sửa sai GV yêu cầu - Yêu cầu HS đọc lại đoạn văn hoàn chỉnh - Yêu cầu HS sai sửa lại theo lời giải đúng: 3.Củng cố , dặn dò -Nhận xét tiết học -Đọc lại đọan văn "Cá hồi vượt thác" cầu tập -Từng dãy nối tiếp trò chơi tiếp sức em đọc nhanh câu đặt với từ nghĩa vừa tìm Dãy khác nghe nhận xét -HS đọc yêu cầu tập đoạn: Cá hồi vượt thác -HS theo nhóm em, dựa vào SGK chọn từ thích hợp điền vào chỗ GV để trống em lên bảng làm bảng phụ -HS nhận xét bảng, đối chiếu sửa sai điên cuồng nhô lên sáng rực gầm vang hối -2 HS đọc lại đoạn văn hoàn chỉnh Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu Từ nhiều nghĩa I Mục tiêu II Đồ dùng dạy - học III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ Dùngtừ đồngâm để chơi chữ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí khác với chân tường, khác xa so với chân núi, chân trời gọi chân Vì vậy? Tiết học hôm giúp em hiểu tượng thú vị khác tiếng Việt Đó từ nhiều nghĩa - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Bài tập - Yêu cầu HS đọc to Bài tập - Một HS đọc to Cả lớp theo dõi đọc phần Nhận xét thầm SGK - GV yêu cầu HS làm việc cá nhân - HS đọc SGK, suy nghĩ làm - Yêu cầu HS trình bày kết - HS trình bày kết quả, lớp theo dõi nhận xét - GV kết luận: Các nghĩa mà em vừa xác định cho từ răng, mũi, tai ngh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí t - Tai ấm: Nghĩa từ tai khác với nghĩa từ tai Bài tập 1: tai ấm giúp người ta cầm ấm dễ dàng để rót nước, không dùng để nghe Nhưng hai từ giống phận bên chìa (hình giống tai) - GV kết luận: nghĩa từ - HS lắng nghe tai, mũi, ấm Bài tập gọi nghĩa gốc Nghĩa từ Bài tập gọi nghĩa chuyển Các nét nghĩa từ tai, mũi, ấm Bài tập Bài tập có ... ta tạo câu nói gây bất ngờ, thú vị cho người đọc, người nghe Để hiểu rõ vấn đề này, học Dùng từ đồng âm để chơi chữ - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Phần Nhận xét - Yêu cầu... danh từ - vật rắn - đá Nhờ dùng từ đồng âm, câu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Sg (thật) - Con ngựa (bằng)/ đá ngựa (bằng) đá,/ ngựa (bằng) đá/ không đá ngựa (thật) - GV... - GV chốt lại: Dùng từ đồng âm để chơi - HS lắng nghe chữ thơ văn lời nói hàng ngày rạo câu nói có nhiều nghĩa, gây bất ngờ thú vị cho người nghe Bài tập - Gọi HS đọc to toàn - Một HS đọc to
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6: Luyện từ và câu - Dùng từ đồng âm để chơi chữ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6: Luyện từ và câu - Dùng từ đồng âm để chơi chữ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6: Luyện từ và câu - Dùng từ đồng âm để chơi chữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay