Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6: Kể chuyện - Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

5 15 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 09:31

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Kể chuyện: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I. MỤC TIÊU: 1. Rèn kỹ năng nói: - Kể một câu chuyện có thực trong cuộc sống nói về truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam hoặc về một kỷ niệm với thầy, cô giáo. Biết sắp xếp các sự kiện thành một câu chuyện. - Lời kể rõ ràng, tự nhiên. Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện. 2. Rèn kỹ năng nghe: HS lắng nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - Bảng lớp viết 2 đề bài của TIẾT Kể chuyện. - Một số tranh, ảnh phục vụ yêu cầu của đề bài. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Các bước Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiểm tra bài cũ 4’ - Kiểm tra 2 HS - Nhận xét, cho điểm - Kể chuyện Bài mới 1 Giới thiệu bài 1’ - GV giới thiệu bài - HS lắng nghe 2 Hướng dẫn HS - Cho HS đọc 2 đề GV đã ghi trên bảng lớp - Gạch dưới những từ - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm - Quan sát tìm hiểu yêu cầu 8’ – 10’ ngữ quan trọng - Cho HS đọc gợi ý trong SGK - Cho HS giới thiệu tên câu chuyện mình sẽ kể - Cho HS lập dàn ý của câu chuyện - HS đọc gợi ý - HS giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể - HS lập dàn ý 3 HS kể chuyện và nêu ý nghĩa câu chuyện 20’ – 22’  HĐ 1: Hướng dẫn HS kể chuyện trong nhóm  HĐ 2: Cho HS thi kể chuyện - Nhận xét + khen những truyện hay, kể hay - Kể theo nhóm + trao đổi về ý nghĩa câu chuyện - HS thi kể + nêu ý nghĩa - Lớp nhận xét 4 Củng cố, dặn dò 2’ - Nhận xét TIẾT học - Dặn HS về kể lại cho người thân nghe. Đọc trước yêu cầu và tranh minh họa của TIẾT Kể chuyện TUẦN 29 - HS lắng nghe - HS thực hiện RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY 1 Giới thiệu - Có r' tnhi¯ uchuy ¸ nx §y rax ung quanh chúng t anóiv¯ t ' m lòng y ê uchu ng hòa bìnhvà h ung hˇ cº anhândânt a Chúng t am u nlà m b¥nv inhândânt ' tc§ cá c nã c T iˆ th c hôm , cá c em s` t hi k˙ v¯ nh ng vi¸ c cá c em đ ã m , ho»c ch ng kiˆ n t ìnhh ung hˇ g i a nhândânt av inhândâncá c nã c, c t ham g ia Sau k˙ , H S cú t h˙ nÆu nh ng cõu h it rao đ i, t h§o lu–n v i nhauv¯ n idung , ýng h›acõuchuy ¸ n, tnh c§m , t h iđ , cº ab§n t hõn đ i v ing ãÆim m nhk˙ - G V g inh ng H S x ung phong t hik˙ - H S t ham g ia t hik˙ chuy ¸ n l«n lã t chuy ¸ n t rã c l p nê u t ê n nh ng câu nê u t ê n câu chuy ¸ n m ình đ ˇnh k˙ đ ˙ chuy ¸ n m cá c em đ ˇnh k˙ , G V kˆ th p l p g hinh khibìnhch n g hib§ng - T rã c khit hik˙ G V dá n lê n b§ng t iê u - H S đ c c c t iÆuch đ nhg i : chí đ nh g iá bà ik˙ đ ãchu› n bˇ s„n g i + N idung k HS đ l¥i m ình ch—h Giáo án tiếng việt lớp 5 - Kể chuyện: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I. MỤC TIÊU: 1. Rèn kỹ năng nói: - HS tìm được một câu chuyện nói về một việc làm tốt, góp phần bảo vệ trật tự an ninh nơi làng xóm, phố phường mà em biết. - Biết sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện có đầu, có cuối. Lời kể tự nhiên chân thực, có thể kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ. Biết trao đổi với các bạn về nội dung ý nghĩa câu chuyện. 2. Rèn kỹ năng nghe: Lắng nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - Bảng lớp viết đề bài của TIẾT kể chuyện. - Một số tranh ảnh về bảo vệ an toàn giao thông, đuổi bắt cướp, phòng cháy, chữa cháy. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Các bước Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiểm tra bài cũ 4’ - Kiểm tra 2 HS - Nhận xét, cho điểm - Kể chuyện Bài mới 1 Giới thiệu bài 1’ - GV giới thiệu bài - HS lắng nghe 2 Hướng - GV ghi đề bài lên bảng lớp - 1 HS đọc đề bài trên bảng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của đề 7’ - 8’ - Gạch dưới những từ quan trọng trong đề bài - Cho HS đọc gợi ý trong SGK - Kiểm tra phần chuẩn bị của HS - 1 HS phân tích đề - HS đọc gợi ý - HS nói đề tài câu chuyện 3 Hướng dẫn HS kể chuyện 20’ – 21’  HĐ 1: Cho HS kể chuyện trong nhóm: - Cho HS kể theo nhóm 2  HĐ 2: Cho HS thử kể chuyện - Nhận xét + bầu chọn những câu chuyện hay, kể tốt + rút ra ý nghĩa hay - HS kể theo nhóm - HS thi kể - Lớp nhận xét 4 Củng cố, dặn dò 2’ - Nhận xét TIẾT học - Dặn HS về nhà đọc trước nội dung yêu cầu của TIẾT kể chuyện Vì muôn dân TUẦN 25 - HS lắng nghe - HS thực hiện RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Giáo án Tiếng việt Kể chuyện KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I MỤC TIÊU Rèn kĩ nói: - HS kể lại rõ ràng, tự nhiên, chân thực câu chuyện em chứng kiến việc làm thể tình hữu nghị nhân dân ta với nhân dân nước, nói nước mà HS biết qua truyền hình, phim ảnh, Rèn kĩ nghe: chăm nghe bạn kể, hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện bạn kể nhận xét lời kể bạn II Đồ dùng dạy - học - Một số tranh ảnh nói tình hữu nghị nhân dân ta với nhân dân nước, tranh ảnh nước để gợi ý cho HS tìm câu chuyện kể - Bảng phụ ghi sẵn hai phương án kể chuyện: + Phương án 1: giới thiệu câu chuyện Kể diễn biến câu chuyện, nêu cảm nghĩ câu chuyện + Phương án 2: giới thiệu nước mà em định nói Kể điều mà em biết nước đó, em thích điều nước III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - Yêu cầu HS lên kể lại chuyện em - Hai HS lên bảng thực theo yêu nghe đọc chủ điểm cầu GV, lớp theo dõi nhận Hòa bình trả lời câu hỏi ý nghĩa xét câu chuyện - GV nhận xét, cho điểm B Bài TaiLieu.VN Page 1 Giới thiệu - Có nhiều chuyện xảy xung quanh - HS lắng nghe nói lòng yêu chuộng hòa bình hữu nghị nhân dân ta Chúng ta muốn làm bạn với nhân dân tất nước Tiết học hôm nay, em thi kể việc em làm, chứng kiến tình hữu nghị nhân dân ta với nhân dân nước, nói đất nước mà em biết qua phim ảnh, truyền hình - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng dẫn HS kể chuyện a) Tìm hiểu đề - GV gọi HS đọc đầu GV viết sẵn - Một HS đọc to đề bài, lớp đọc bảng thầm Kể lại câu chuyện em chứng kiến việc em làm thể tình hữu nghị nhân dân ta với nhân dân nước Nói nước mà em biết qua truyền hình, phim ảnh, - GV hỏi HS: - HS trả lời: + Đề yêu cầu kể câu + Nội dung nói tình hữu nghị chuyện với nội dung gì? nhân dân ta nhân dân nước + Những câu chuyện có đâu? + Những câu chuyện em tận mắt chứng kiến; em làm + Đề yêu cầu làm gì? + Yêu cầu nói đất nước mà em biết qua truyền hình, phim ảnh, TaiLieu.VN Page - GV nghe HS trả lời gạch từ ngữ cần ý (như trên) - GV gọi HS đọc gợi ý sgk - Hai HS đọc nối tiếp hai gợi ý SGK Cả lớp đọc thầm theo dừi bạn đọc suy nghĩ câu chuyện định kể - Ngoài việc làm gợi ý em - HS trao đổi, cú thể nờu thờm thấy có việc làm thể việc làm khỏc (nếu cú) tình hữu nghị nhân dân ta nhân dân nước? - GV hỏi HS câu chuyện đất - HS giới thiệu cõu chuyện nước mà em định kể đất nước mà cỏc em kể - GV dán lên bảng phương án kể chuyện (viết bảng phụ giấy khổ rộng) hướng dẫn em kể theo hai cách: Kể câu chuyện cụ thể có đầu, có cuối Hoặc, nói đất nước mà em biết (không kể thành chuyện) - HS nghe, suy nghĩ, lựa chọn kể chuyện theo hai phương ỏn nờu, lập dàn ý sơ để chuẩn bị cho việc kể chuyện mỡnh - GV nhắc HS ý: Loại kể chuyện - HS lắng nghe thực theo yờu tham gia chứng kiến phải mở đầu cầu GV câu chuyện thứ (tôi, em) Nếu kể câu chuyện trực tiếp tham gia em nhân vật chuyện Các em cần tôn trọng bạn không nên cho câu chuyện bạn kể chưa hay câu chuyện b) Thực hành kể chuyện - GV cho HS kể chuyện theo nhóm đôi, - HS kể chuyện theo nhúm Hai HS đến nhóm nghe HS kể, hướng dẫn, quay lại với kể cho nghe cõu góp ý nội dung, lời kể cho HS chuyện mà mỡnh chứng kiến tham gia Sau kể, HS cú thể nờu cõu hỏi trao đổi, thảo luận với TaiLieu.VN Page nội dung, ý nghĩa cõu chuyện, tỡnh cảm, thỏi độ, thõn người mà mỡnh kể - GV gọi HS xung phong thi kể - HS tham gia thi kể chuyện chuyện trước lớp nêu tên câu nêu tên câu chuyện định kể để chuyện mà em định kể, GV kết hợp lớp ghi nhớ bình chọn ghi bảng - Trước thi kể GV dán lên bảng tiêu - HS đọc cỏc tiờu đỏnh giỏ: chí đánh giá kể chuẩn bị sẵn gọi + Nội dung kể cú phự hợp với đề HS đọc lại khụng? + Cỏch kể cú mạch lạc, rừ ràng khụng? + Cỏch dựng từ cú chớnh xỏc khụng, giọng kể cú tự nhiờn hấp dẫn khụng? - GV yêu cầu HS kể ghi tên HS tham gia thi kể, tên câu chuyện HS kể lên bảng để lớp nhớ nhận xét, bình chọn - HS đứng chỗ lên bảng để kể nối tiếp Mỗi em kể Giáo án Tiếng Việt Kể chuyện: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I-MỤC TIÊU Rèn kĩ nói : - Hs kể lại việc làm tốt hành động dũng cảm thân người xung quanh để bảo vệ môi trường Qua câu chuyện thể đựơc ý thức bảo vệ môi trường, tinh thần phấn đấu noi theo gương dũng cảm - Biết KC cách tự nhiên, chân thực Rèn kĩ nghe : Nghe bạn kể chăm chú, nhận xét đựơc lời kể bạn II-ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Bảng lớp viết đề SGK III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy A- BÀI CŨ - Gọi HS lên bảng - Nhận xét, ghi điểm Hoạt động học -2 Hs kể lại câu chuyện đoạn câu chuyện nghe hay đọc bảo vệ môi trường B- BÀI MỚI 1- Giới thiệu :- GV Giới thiệu 2- Hướng dẫn kể chuyện a) Tìm hiểu đề bài: -1 hs đọc đề - Phân tích, gạch chân từ : việc làm tốt, - Nghe hành động dũng cảm, bảo vệ môi trường - Gọi HS đọc phần gợi ý SGK - HS nối tiếp đoc (gợi ý 1, HS, gợi ý 2, HS), lớp đọc thầm - Gv nhắc hs : Câu chuyện em kể phải - Nghe hướng dẫn câu chuyện việc làm tốt hành động dũng cảm bảo vệ môi trường em người xung quanh TaiLieu.VN Page - Mời số hs nối tiếp nói tên câu chuyện em kể - HS giúp đỡ HS nhóm B 3- Hs thực hành KC , trao đổi ý nghĩa câu chuyện -KC nhóm - GV theo dõi, giúp đỡ HS nhóm B nêu -Hs chuẩn bị KC : tự viết nhanh dàn ý câu chuyện nêu - Từng cặp hs kể cho nghe câu chuyện mình, trao đổi ý nghĩa câu chuyện -KC trước lớp : - Đại diện nhóm thi kể – Cả lớp gv nhận xét, tính điểm Bình chọn người kể hay nhất, câu chuyện hay tiết học - Nhận xét, ghi điểm, tuyên dương 4-Củng cố , dặn dò - Nhận xét tiết học, dặn hs nhà kề lại câu -Nghe, thực chuyện cho người thân - Chuẩn bị tiết sau : Pa-xtơ em bé cách - HS xem trước tranh minh họa câu chuyện, đốn diễn biến câu chuyện TaiLieu.VN Page Giáo án Tiếng việt KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN Đà ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I Mục đích yêu cầu: -HS biết tìm kể câu chuyện buổi sum họp đầm ấm gia đình; nói suy nghĩ buổi họp -Nghe bạn kể , NX lời kể bạn II Đồ dùng dạy –học: Một số tranh ảnh cảnh sum họp gia đình Bảng phụ tóm tắt nội dung gợi ý SGK III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS kể lại 1-2 đoạn toàn câu chuyện người góp phầnchống lại đói nhgèo, lạc hậu, hạnh phúc ND 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu GV nêu mục đích, y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS kể chuyện Kể chuyện buổi sum họp đầm Gọi HS đọc y/c đề bài, XĐ nội dung ấm gia đình y/c? Cả lớp đọc thầm theo HS nối tiếp đọc gợi ý SGK VD : +Tôi kể buổi sum họp -Hãy giới thiệu tên câu chuyện mà đầm ấm gia đình vào bữa cơm em định kể ? tối +………… _Hãy gạch đầu dòng giấy nháp dàn ý sơ lược câu chuyện HS làm VBT HĐ3:HS tập kể chuyện -Tổ chức hoạt động nhóm Kể chuyện nhóm Trao đổi với nhauvề nội dung ,ý nghĩa câu chuyện - Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp Nhóm khác NX +nội dung câu chuyện HS hỏi nội dung ,ý nghĩa +cách kể chuyện câu chuyện: +khả hiểu chuyện người kể -ý nghĩa câu chuyện ? Bình chọn câu chuyện hay nhất, có ý HĐ5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò -NX tiết học , khen HS kể chuyện hay nghĩa nhất, người kể chuyện hấp dẫn ... h›acõuchuy ¸ n, tnh c§m , t h iđ , cº ab§n t hõn đ i v ing ãÆim m nhk˙ - G V g inh ng H S x ung phong t hik˙ - H S t ham g ia t hik˙ chuy ¸ n l«n lã t chuy ¸ n t rã c l p nê u t ê n nh ng... chuy ¸ n m cá c em đ ˇnh k˙ , G V kˆ th p l p g hinh khibìnhch n g hib§ng - T rã c khit hik˙ G V dá n lê n b§ng t iê u - H S đ c c c t iÆuch đ nhg i : chí đ nh g iá bà ik˙ đ ãchu› n bˇ s„n g i...1 Giới thiệu - Có r' tnhi¯ uchuy ¸ nx §y rax ung quanh chúng t anóiv¯ t ' m lòng y ê uchu ng hòa bìnhvà h ung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6: Kể chuyện - Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6: Kể chuyện - Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6: Kể chuyện - Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay