Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 5: Tập đọc - Cuộc họp của chữ viết

6 36 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 09:02

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC TIẾT 15: CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT I. Mục đích yêu cầu: - Đọc trôi chảy toàn bài. - Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ; biết đọc kiểu câu; bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật. - Hiểu nội dung : Tầm quan trọng dấu chấm nói riêng câu nói chung: Đặt dấu câu sai làm sai lạc nội dung, khiến câu đoạn văn buồn cười. Hiểu cách tổ chức họp. ( trả lời câu hỏi SGK). II. Chuẩn bị : . Tranh minh họa sgk. III. Các hoạt động dạy học: A.Kiểm tra cũ: Đọc trả lời câu hỏi Ông ngoại . Thành phố vào thu có đẹp? . Ông ngoại giúp bạn nhỏ chuẩn bị học nào? . Vì bạn nhỏ gọi ông ngoại người thầy đầu tiên? B. Dạy mới: Hoạt động 1: Luyện đọc - Đọc tiếng, từ khó bài. Biết ngắt nghỉ đúng. - GV đọc mẫu. - GV hướng dẫn HS luyện đọc: .Luyện đọc câu. Chú ý luyện đọc từ khó câu. .Luyện đọc đoạn trước lớp. .Luyện đọc đoạn nhóm. .1HS đọc bài. Hoạt động 2: Tìm hiểu - Hiểu nội dung ý nghĩa bài. - HS đọc thầm đoạn 1, trình bày cá nhân câu hỏi sgk. - HS đọc thầm đoạn đoạn lại, trình bày cá nhân câu hỏi sgk. - HS đọc yêu cầu câu hỏi 4, thảo luận nhóm trình bày trước lớp. Hoạt động 3: Luyện đọc lại - Đọc trôi chảy toàn bài. Phân biệt lời dẫn chuyện lời nhân vật. - GV hướng dẫn HS đọc phân vai. - HS luyện đọc phân vai theo nhóm. - HS thi đọc trước lớp. C. Củng cố, dặn dò: - Đọc lại chuẩn bị “Bài tập làm văn”. . 1 Đọc thành tiếngĐọc từ, tiếng khó dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ: tan học, dõng dạc, hoàn toàn, mũ sắt, để ý, ẩu thế,  Ngắt, nghỉ sau dấu câu cụm từ  Đọc trôi chảy toàn bước đầu biết phân biệt lời nhân vật đọc Đọc hiểu  Hiểu nghĩa từ ngữ  Nắm trình tự họp thông thường  Hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện: Thấy tầm quan trọng dấu chấm câu Nếu đánh dấu chấm sai vị trí làm cho người đọc hiểu lầm ý câu  Hiểu cách điều khiển họp nhóm (lớp)  Tranh minh hoạ tập đọc (phóng to có thể)  Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện *"  Yêu cầu HS đọc thuộc lòng trả lời câu hỏi 2, tập đọc Mùa thu em  GV nhận xét cho điểm Dạy - học - Treo tranh minh hoạ tập đọc hỏi: Tranh vẽ cảnh gì? - Theo em, chữ viết có biết họp không? Nếu có họp bàn nội dung ? - Giới thiệu: tập đọc hôm giúp em tham gia vào họp chữ viết Nội dung họp ? Chúng ta tìm hiểu Cuộc họp chữ viết  Mục tiêu: - HS đọc từ khó nêu phần mục tiêu Ngắt, nghỉ sau dấu câu cụm từ - HS hiểu nghĩa đ nghĩa ?); phàn nàn (Đâu nhỉ!) b) Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Hướng dẫn đọc câu luyện phát âm từ khó, dễ lẫn * Hướng dẫn đọc đoạn giải nghĩa từ khó * Mỗi HS đọc câu, tiếp nối đọc từ đầu đến hết Đọc vòng - Hướng dẫn HS chia thành đoạn : + Đoạn 1: Vừa tan học Đi đôi giày da trán lấm mồ hôi + Đoạn 2: Có tiếng xì xào Trên trán lấm mồ hôi + Đoạn 3: Tiếng cười rộ lên ẩu + Đoạn 4: Phần lại - Hướng dẫn HS đọc đoạn trước lớp - Cho lớp luyện đọc lời chữ A * Đọc đoạn ộ - Yêu cầu HS tiếp nối đọc trước lớp, HS đọc đoạn * Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm * Tổ chức thi đọc nhóm  Mục tiêu : HS hiểu n i dung  Cách tiến hành : - GV gọi HS đọc lại trước lớp - Yêu cầu HS đọc lại đoạn hỏi: Các c  Mục tiêu: Đọc trôi chảy toàn bước đầu biết phân biệt lời nhân vật đọc  Cách tiến hành: - Yêu cầu HS đọc lại theo hình thức phân vai - Tổ chức cho nhóm thi đọc theo vai - Mỗi nhóm HS đọc lại theo hình thức phân vai: người dẫn chuyện, bác chữ A, đám đông, Dấu Chấm - đến nhóm thi đọc Cả lớp bình chọn nhóm đọc tốt Hoạt động cuối: Củng cố, dặn dò (3’) - Nhận xét tiết học - Dặn dò HS ghi nhớ trình tự họp thông thường chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Giáo án Tiếng việt Tập đọc Cuộc họp chữ viết I Mục tiêu + Rèn kĩ đọc thành tiếng : - Chú ý từ ngữ : lính, lấm tấm, lắc đầu, từ nay, - Ngắt nghỉ sau dấu câu : dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu hai chấm ( đặc biệt nghỉ đoạn chấm câu sai ) Đọc kiểu câu ( câu kể, câu hỏi, câu cảm ) - Đọc phân biệt lời dẫn chuyện lời nhân vật + Rèn kĩ đọc - hiểu : - HS hiểu ND Tầm quan trọng dấu chấm nói riêng câu nói chung Đặt dấu câu sai làm sai lệch ND, khiến câu đoạn văn buồn cười - Hiểu cách tổ chức họp ( yêu cầu ) II Đồ dùng GV : Tranh minh hoạ TĐ HS : SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - Đọc thuộc lòng thơ : Mùa thu - HS đọc thuộc lòng em - HS trả lời - Trả lời câu hỏi ND đọc - Nhận xét bạn SGK B Bài Giới thiệu - GV giới thiệu Luyện đọc a GV đọc bài, ý cách đọc b HD HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu - Kết hợp tìm từ khó đọc * Đọc đoạn trước lớp + GV chia thành đoạn Đ1 : Từ đầu lấm mồ hôi Đ2 : Tiếp trán lấm mồ hôi - HS theo doc SGK, đọc thầm + HS nối đọc câu - Luyện đọc từ khó + HS nối đọc đoạn Đ3 : Tiếp ẩu ! Đ4 : lại - GV nhắc HS đọc kiểu câu, ngắt nghỉ * Đọc đoạn nhóm + HS đọc theo nhóm đôi - Nhận xét bạn đọc nhóm - HS tiếp nối đọc đoạn - Nhận xét bạn đọc - HS đọc toàn + HS đọc thành tiếng đoạn * Thi đọc nhóm - Bn việc giúp đỡ bạn Hoàng, bạn dùng dấu chấm câu nên viết câu văn kì quặc HD HS tìm hiểu + HS đọc thành tiếng đoạn lại - Các chữ dấu câu họp bàn việc - Giao cho anh dấu chấm yêu cầu Hoàng ? đọc lại câu văn Hoàng định chấm câu + HS đọc yêu cầu - HS chia thành nhóm nhỏ, trao đổi tìm - Cuộc họp đề cách giúp bạn câu thể diễn Hoàng? biến họp - Đại diện nhóm lên trình bày - Lớp nhận xét + HS chia nhóm đọc phân vai - lớp bình chọn bạn nhóm đọc hay Luyện đọc lại IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Nhớ vai trò dấu chấm câu, nhà đọc lại văn Giáo án Tiếng việt Tập đọc: Tiết 15 CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT I.Mục tiêu: Đọc từ khó Ngắt nghỉ sau dấu câu, đọc kiểu câu Phân biệt giọng người dẫn chuyện với nhân vật Hiểu tầm quan trọng dấu chấm nói riêng câu nói chung Đặt dấu câu sai làm sai lạc nội dung Hiểu biết cách tổ chức họp II.Đồ dùng: Sgk, giáo án III.Hoạt động Kiểm tra: em Bài mới: Giới thiệu Gv đọc Hs theo dõi Nêu cách đọc Hs đọc nối tiếp Đọc câu Hs đọc nối tiếp Đọc đoạn trước lớp Hs đọc nối tiếp Đọc đoạn nhóm Các chữ dấu câu họp bàn việc Giúp đỡ bạn Hoàng ? Cuộc họp đề cách để giúp đỡ em Giao dấu chấm yêu câu Hoàng đọc câu Hoàng ? văn chấm Nêu mục đích họp Tìm cách giúp đỡ em Hoàng Nêu tình hình lớp ? Hoàng hoàn toàn chấm câu Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình Hoàng chẳng để ý đến dấu câu đó ? Mỏi tay chỗ chấm chỗ Nêu cách giải ? Mỗi Hoàng đặt dấu chấm câu phải đọc lại câu văn lần tước Hoàng chấm câu Giao việc cho người ? Anh dấu chấm cần yêu cầu Hoàng đcọ lại câu văn lần trước Hoàng định chấm câu Phân vai đọc Luyện đọc lại Củng cố: Nêu nội dung Tổng kết: Nhận xét, dặn dò GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP ĐỌC CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT I MỤC TIÊU Đọc thành tiếngĐọc từ, tiếng khó dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ : tan học, dõng dạc, hồn tồn, mũ sắt, để ý, ẩu thế, • Ngắt, nghỉ sau dấu câu cụm từ • Đọc trôi chảy tồn bước đầu biết phân biệt lời nhân vật đọc Đọc hiểu • Hiểu nghĩa từ ngữ • Nắm trình tự họp thông thường • Hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện : Thấy tầm quan trọng dấu chấm câu Nếu đánh dấu chấm sai vị trí làm cho người đọc hiểu lầm ý câu • Hiểu cách điều khiển họp nhóm (lớp) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC • Tranh minh hoạ tập đọc (phóng to có thể) • Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Ổn định tổ chức(1’) Kiểm tra cũ (4’) • Yêu cầu HS đọc thuộc lòng trả lời câu hỏi 2, tập đọc Mùa thu em • GV nhận xét cho điểm Dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu (1’) - Treo tranh minh hoạ tập đọc hỏi : Tranh vẽ cảnh ? - Tranh vẽ chữ dấu câu - Theo em, chữ viết có biết họp không ? Nếu có họp bàn nội dung ? - HS phát biểu ý kiến theo suy nghĩ riêng em - Giới thiệu : tập đọc hôm giúp em tham gia vào họp chữ viết Nội dung họp ? Chúng ta tìm hiểu Cuộc họp chữ viết Hoạt động : Luyện đọc (15’)  Mục tiêu : - HS đọc từ khó nêu phần mục tiêu Ngắt, nghỉ sau dấu câu cụm từ - HS hiểu nghĩa từ ngữ  Cách tiến hành : a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu tồn lượt với giọng nhanh Chú ý lời nhân vật : + Giọng người dẫn chuyện : vui vẻ, hóm hỉnh + Giọng chữ A : rõ ràng, dõng dạc - Theo dõi GV đọc mẫu + Giọng dấu chấm : lúc ngạc nhiên (Thế nghĩa ?) ; phàn nàn (Aåu !) b) Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Hướng dẫn đọc câu luyện phát âm từ khó, dễ lẫn * Hướng dẫn đọc đoạn giải nghĩa từ khó * Mỗi HS đọc câu, tiếp nối - Hướng dẫn HS chia thành đoạn : đọc từ đầu đến hết Đọc vòng + Đoạn : Vừa tan học Đi đôi giày da * Đọc đoạn theo trán lấm mồ hôi hướng dẫn GV + Đoạn : Có tiếng xì xào Trên trán lấm - Dùng bút chì đánh dấu phân chia mồ hôi đoạn văn theo hướng dẫn GV + Đoạn : Tiếng cười rộ lên ẩu + Đoạn : Phần lại - Hướng dẫn HS đọc đoạn trước lớp - Cho lớp luyện đọc lời chữ A - HS tiếp nối đọc lượt Chú ý ngắt giọng dúng dấu chấm, phẩy đọc lời nhân vật : - Thưa bạn !//Hôm nay,/ họp để tìm cách giúp đỡ em Hồng.// Hồng hồn tồn chấm câu.// Có đoạn văn/ em viết : "Chú lính bước vào đầu chú.// Đội mũ sắt chân.// Đi đôi giày da trán lấm mồ hôi."// - Yêu cầu HS tiếp nối đọc trước lớp, HS đọc đoạn - HS tiếp nối đọc (đọc lượt 2), lớp theo dõi SGK * Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm * Mỗi nhóm HS, em đọc đoạn nhóm * HS thi đọc tiếp nối * Tổ chức thi đọc nhóm Hoạt động : Hướng dẫn tìm hiểu (7’)  Mục tiêu : HS hiểu nội dung  Cách tiến hành : - GV gọi HS đọc lại trước lớp - Yêu cầu HS đọc lại đoạn hỏi : chữ dấu câu họp bàn việc ? - Yêu cầu HS đọc tiếp đoạn lại hỏi : Cuộc họp đề cách để giúp bạn Hồng ? - GV : Đây chuyện vui viết theo trình tự họp thông thường số ngày Chúng ta tìm hiểu trình tự họp - Chia lớp thành nhóm - HS, lớp theo dõi SGK - Các chữ dấu câu họp để bàn cách giúp đỡ bạn Hồng , Hồng hồn tồn chấm câu nên viết câu buồn cười - Cuộc họp đề nghị anh Dấu Chấm Hồng định chấm câu nhắc Hồng đọc lại câu văn lần - Chia nhóm theo yêu cầu - Nhận đồ dùng học tập - Thảo luận, sau nhóm dán - Phát cho nhốm HS tờ giấy khổ lớn, có ghi sẵn trình tự họp câu hỏi 3, SGK nhóm lên bảng Cả lớp dọc nhóm nhận xét Đáp án : - Yêu cầu thảo luận để trả lời câu hỏi Diễn biến họp Nêu mục đích họp Hôm nay, họp để tìm cách giúp đỡ em Hồng Nêu tình hình lớp Em Hồng hồn tồn chấm câu Có đoạn văn em viết : "Chú lính bước vào đầu Đội mũ sắt chân Đi đôi giày da trán lấm mồ hôi." Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình Tất Hồng chẳng để ý đến dấu chấm câu Mõi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ Nêu cách giải Từ nay, Hồng định đặt dấu châm câu, Hồng phải đọc lại câu văn lần Giao việc cho người Anh dấu chấm cần yêu cầu Hồng đọc lại câu văn lần trước Hồng đặt dấu chấm câu - Nhận xét, đưa đáp án đúng, sau cho lớp đọc lại Tuần: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP ĐỌC CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT I-MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU - Đọc đúng: lính, lấm Phân biệt lời dẫn chuyện lời nhân vật - Hiểu biết dùng từ: lấm - Nắm nội dung bài: đặt dấu câu sai làm lệch lạc nội dung, khiến câu đoạn văn buồn cười - Hiểu cách tổ chức họp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Kiểm tra cũ (2-3’) Đọc bài: Người lính dũng cảm Dạy a- Giới thiệu (1-2’) Các dấu câu có vai trò quan trọng viết Khi đặt sai dấu câu nào? b-Luyện đọc đúng: 15-17’ - GV đọc mẫu - Bài văn chia làm đoạn? (4 đoạn) Đoạn 1: - Lời bác Chữ A: to, dõng dạc - HS luyện đọc câu - GV hướng dẫn đọc đoạn - đọc mẫu - HS luyện đọc 3, em Đoạn 2: - GV hướng dẫn đọc chậm rãi, ý thể lời nói Bác chữ A - GV đọc mẫu - HS luyện đọc Đoạn 3:- Lời Dấu Chấm: rõ ràng, rành mạch Lời đám đông: chê bai, phàn nàn - GV hướng dẫn đọc - đọc mẫu - HS luyện đọc 3, em Đoạn 4: - Lời Bác Chữ A: dứt khoát - GV đọc mẫu - HS luyện đọc * Đọc nối tiếp đoạn: lượt * Đọc toàn bài: GV hướng dẫn - HS đọc c Hướng dẫn tìm hiều bài: 10-12’ - HS đọc thầm đoạn trả lời câu 1: Các chữ dấu câu họp bàn việc ? - HS đọc thầm đoạn 2, trả lời câu 2: Cuộc họp đề cách để giúp bạn Hoàng? - HS đọc đoạn 4, trả lời câu hỏi 3: Những câu thể diễn biến họp? Chốt: đặt dấu câu sai làm lệch lạc nội dung,khiến câu đoạn văn buồn cười d Luyện đọc diễn cảm: 5-7’ - GV hướng dẫn, đọc mẫu - luyện đọc - HS luyện đọc phân vai Củng cố, dặn dò : 4-6’ - Cần nắm bước họp - Chuẩn bị bài: Bài tập làm văn ... ? - Giới thiệu: tập đọc hôm giúp em tham gia vào họp chữ viết Nội dung họp ? Chúng ta tìm hiểu Cuộc họp chữ viết  Mục tiêu: - HS đọc từ khó nêu phần mục tiêu Ngắt, nghỉ sau dấu câu cụm từ -. .. HS đọc thuộc lòng trả lời câu hỏi 2, tập đọc Mùa thu em  GV nhận xét cho điểm Dạy - học - Treo tranh minh hoạ tập đọc hỏi: Tranh vẽ cảnh gì? - Theo em, chữ viết có biết họp không? Nếu có họp. .. trán lấm mồ hôi + Đoạn 2: Có tiếng xì xào Trên trán lấm mồ hôi + Đoạn 3: Tiếng cười rộ lên ẩu + Đoạn 4: Phần lại - Hướng dẫn HS đọc đoạn trước lớp - Cho lớp luyện đọc lời chữ A * Đọc đoạn ộ -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 5: Tập đọc - Cuộc họp của chữ viết, Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 5: Tập đọc - Cuộc họp của chữ viết, Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 5: Tập đọc - Cuộc họp của chữ viết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay