Giáo án lớp 1 - Tuần 16

12 23 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 08:33

Môn: Học Vần Ngày soạn…………… ngày dạy………… Tên bài dạy: im - um I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Đọc và viết được các vần im, um, chim câu, trùm khăn. b/ Kỹ năng : Đọc và viết được vần, tiếng, từ khóa. c/ Thái độ : Tích cực học tập. II/ Đồ dùng dạy học: a/ Của giáo viên : Tranh: chim câu, trùm khăn b/ Của học sinh : Bảng cài, Bảng con. III/ Các hoạt động: Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ “ em - êm ” - Đọc - Viết Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu: im - um - Đọc vần 2/ Dạy vần: a/ Vần im: - Nhận diện vần - So sánh im với vần em - Đánh vần - Ghép vần - Tạo tiếng: chim - Giới thiệu từ: chim câu b/ Vần um: (tương tự vần em) c/ Viết - Hướng dẫn viết bảng d/ Từ ngữ ứng dụng: - Giới thiệu từ: con nhím, tủm tỉm, trốn tìm, mũm mĩm. - Giải nghĩa từ: - HS 1 đọc: trẻ em - HS 2 đọc: ghế nệm - HS 3 viết: que kem - HS 4 viết: mềm mại - HS 5 đọc SGK - HS đọc lại theo giáo viên - Đọc vần (cá nhân, đồng thanh) - i - mờ - im - Ghép vần im - Ghép tiếng : chim - Đọc từ (cá nhân, đồng thanh) - Nhận diện: u + m - Đánh vần: u - mờ - um - Ghép vần: um - Ghép tiếng: trùm - Đọc trơn: trùm khăn - HS viết bảng con: im - chim - chim câu um - trùm - trùm khăn - HS đọc từ (cá nhân, nhóm, lớp) - Quan sát, lắng nghe - Đọc lại toàn bài Môn: Học Vần Tiết: Thứ .ngày .tháng .năm . Tên bài dạy: im - um (tt) I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Đọc được bài ứng dụng. b/ Kỹ năng : Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: xanh, đỏ, tím, vàng. c/ Thái độ : Tích cực học tập. II/ Đồ dùng dạy học: a/ Của giáo viên : Tranh luyện đọc, luyện nói b/ Của học sinh : Vở tập viết. Sách giáo khoa. III/ Các hoạt động: Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Luyện đọc 1/ Luyện đọc vần mới ở tiết 1 2/ Đọc bài ứng dụng: - Tranh vẽ gì? - Giới thiệu bài ứng dụng - Hướng dẫn HS đọc. - Đọc mẫu Họat động 2: Luyện viết 1/ Giới thiệu bài tập viết 2/ Hướng dẫn cách viết 3/ Chấm, chữa 1 số bài Họat động 3: Luyện nói - Bức tranh vẽ gì? - Em biết vật gì màu đỏ? - Vật gì có màu xanh? - Em biết vật gì màu tím? - Em biết vật gì màu vàng? - Em biết những màu gì nữa? - Tất cả các màu được gọi là gì? Họat động 4: Củng cố - Dặn dò - Đọc SGK - Hướng dẫn tìm tiếng mới - Dặn dò học lại bài học - HS lần lượt đọc : im - chim - chim câu um - trùm - trùm khăn - HS đọc từ ngữ ứng dụng (cá nhân, nhóm, lớp) - Bé chào mẹ khi đi về. - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) - thi đua đọc - 3 em lần lượt đọc - HS viết vào vở tập viết: im, um, chim câu, trùm khăn. - Đọc chủ đề: xanh, đỏ, tím, vàng. - Lá và quả - Trả lời - Màu sắc - HS đọc SGK - HS tìm tiếng mới - Nghe dặn dò. Môn: Học Vần Tiết: Thứ .ngày .tháng .năm . Tên bài dạy: iêm - yêm I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Đọc và viết được các vần iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm. Đọc được từ ngữ ứng dụng: thanh kiếm b/ Kỹ năng : Đọc và viết được vần, tiếng, từ khóa. c/ Thái độ : Chăm chỉ. Tích cực phát biểu. II/ Đồ dùng dạy học: a/ Của giáo viên : Tranh: dừa xiêm, cái yếm. Bộ đồ dùng học vần. b/ Của học sinh : Bảng cài, Bảng con. III/ Các hoạt động: Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ “ im - um ” - Đọc - Viết - Đọc SGK - Nhận xét Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu: - Đọc vần: iêm, yêm - Viết đề: iêm, yêm 2/ Dạy vần: a/ Vần iêm: - Nhận diện vần - So sánh iêm với vần êm - Đánh vần: i - ê - mờ - iêm - Chỉnh phát âm cho HS - Ghép vần - Tạo tiếng: xiêm - Giới thiệu từ: dừa xiêm b/ Vần yêm: (tương tự vần em) c/ Viết - Hướng dẫn viết bảng d/ Từ ngữ ứng dụng: - Giới thiệu từ: thanh kiếm, quý hiếm, âu yếm, yếm dãi - Hướng dẫn đọc từ - Giải nghĩa từ: quý hiếm, yếm dãi - HS 1 đọc: con nhím - HS 2 đọc: tủm tỉm - HS 3 viết: chim câu - HS 4 viết: trùm khăn - HS 5 đọc : khi em đi học - HS đọc lại theo giáo viên - Vần iêm được tạo từ iê + m - Giống nhau chữ m, khác nhau chữ iê và ê i - ê - mờ - iêm (cá nhân, lớp) - Cài vần iêm - Chữ x - TUẦN 16 Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2016 Đạo đức: TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC (Tiết 1) I Mục tiêu dạy: Kiến thức: - HS nêu biểu giữ trật tự nghe giảng, vào lớp - Nêu lợi ích việc giữ trật tự nghe giảng, vào lớp Kĩ năng: HS biết thực giữ trật tự vào lớp, nghe giảng Thái độ: HS có ý thức giữ trật tự vào lớp II Chuẩn bị: - HS: tập Đạo đức III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Giới thiệu: Tìm hiểu bài: * Hoạt động 1: - Hướng dẫn HS quan sát tranh tập Chia lớp thành nhóm + Em có suy nghĩ việc làm bạn tranh + Nếu em có mặt em làm gì? - Nhận xét tuyên dương * Kết luận: Chen lấn xô đẩy vào lớp làm ồn trật tự gây vấp ngã * Hoạt động 2: - Thi xếp hàng vào lớp tổ + Ban giám khảo: GV lớp trưởng + Nêu yêu cầu thi - Tổ trưởng điều khiển bạn - Ra vào lớp không chen lấn, xô đẩy - Đi cách nhau, cầm cặp xách gọn gàng - Không kéo lê giày dép + Tiến hành thi + Ban giám khảo nhận xét, chấm điểm Công bố kết khen thưởng * Kết luận chung: Khi xếp hàng vào lớp cần xếp hàng trật tự, theo hàng, không chen lấn, xô đẩy, đùa nghịch * Dặn dò tiết Hoạt động học sinh - Nghe giới thiệu - HS quan sát - Thảo luận việc vào lớp bạn tranh - Đại diện trình bày - Nhận xét, bổ sung - HS trả lời - HS lắng nghe * HS khá, giỏi biết nhắc nhở bạn bè htực - HS lắng nghe - Thi xếp hàng vào lớp - HS lắng nghe - Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2016 Thủ công: GẤP CÁI QUẠT (Tiết 2) I M ục tiêu dạy: Kiến thức: HS biết cách gấp quạt Kĩ năng: Gấp dán nối quạt giấy Các nếp gấp chưa đều, chưa thẳng theo đường kẻ Thái độ: Rèn luyện cho HS tính cẩn thận khéo léo II Chuẩn bị: - GV: Quy trình mẫu - HS: Giấy màu, chỉ, hồ III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên * Ôn định tổ chức: Kiểm tra đồ dùng học tập Hoạt động học sinh - Đặt dụng cụ lên bàn - Các tổ trưởng báo cáo Nhận xét Giới thiệu bài: Ghi đề - HS lắng nghe Hướng dẫn HS thực hành: - Gọi HS nhắc lại bước gấp quạt theo quy - HS nhắc lại trình vẽ - Đặt giấy màu lên mặt bàn gấp nếp gấp cách - Gấp đôi hình vừa gấp để lấy dấu Dùng buộc, bôi hồ - Gấp đôi lại, ép chặt - Nhận xét, nhắ lại - HS thực hành gấp quạt - Nhắc HS miết kĩ nếp gấp, gấp bôi hồ mỏng, đều, buộc dây chắc, đẹp - Quan sát, nhận xét Củng cố, dặn dò: - Nộp sản phẩm - Chấm, đánh giá sản phẩm - Nhận xét tiết học - Dặn dò tiết sau - Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2016 Toán: LUYỆN TẬP I Mục tiêu dạy : Kiến thức: Học sinh luyện tập phép trừ phạm vi 10 Kĩ năng: Làm tính trừ phạm vi 10; viết phép tính thích hợp với hình vẽ Thái độ: Rèn luyện cho HS tính cẩn thận xác tính toán II Chuẩn bị: - GV: tranh minh họa - HS: sách III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên I Bài cũ: - Gọi Hs đọc thuộc bảng trừ phạm vi 10 - Gv nhận xét cũ II- Bài : 1- Giới thiệu, ghi đề bài: Luyện tập 2- Hướng dẫn Hs làm tập * Bài : - Gọi Hs nêu yêu cầu đề - Gv nhận xét, chữa Hoạt động học sinh - Hs đọc cá nhân - Hs nhắc lại đề a/ Tính (ngang) b/ Tính theo cột dọc - Hs làm * Bài : - Gọi Hs nêu yêu cầu đề Số ? - Yêu cầu Hs áp dụng bảng cộng trừ - Hs làm phạm vi 10 để thực phép tính - Gv nhận xét, chữa Viết phép tính thích hợp * Bài 3: - Gọi Hs nêu đề - Gv cho Hs quan sát tranh, yêu cầu Hs nêu đề toán, nêu phép tính : Nêu đề toán phép tính a/ + = 10, + = 10 - Yêu cầu Hs ghi phép tính vào ô trống sgk b/ 10 - = - Cho lớp nhận xét, chữa III- Củng cố, dặn dò : - Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2016 Tự nhiên xã hội: HOẠT ĐỘNG Ở LỚP I M ục tiêu dạy: Kiến thức: Giúp học sinh biết hoạt động lớp học Kĩ năng, thái độ: - Kể số hoạt động học tập lớp học - Có ý thức tham gia tích cực vào hoạt động học tập lớp học - Hợp tác chia sẻ với bạn lớp II Chuẩn bị: - GV: tranh minh hoạ III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên * Khởi động: - Giới thiệu ghi đề * Hoạt động 1: Quan sát tranh - Hướng dẫn HS quan sát tranh nói hoạt động thể hình 16 – SGK - Trong hoạt động đó, GV làm gì? HS làm gì? - Trong hoạt động vừa nêu hoạt động tổ chức lớp Hoạt động tổ chức sân trường? - Kể tên hoạt động lớp * Kết luận: Ở lớp học có nhiều hoạt động khác nhau, có hoạt động tổ chức lớp học có hoạt động tổ chức sân trường * Hoạt động 2: Thảo luận theo cặp - GV nêu yêu cầu: Giới thiệu cho bạn hoạt động lớp nói cho bạn biết hoạt động em thích hoạt động nhất? Tại sao? * Kết luận: Các em phải biết hợp tác giúp đỡ chia sẻ với hoạt động học tập lớp * Củng cố, dặn dò: Hoạt động học sinh - Quan sát thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày - Nhận xét,bổ sung - HS lắng nghe - HS làm việc theo cặp, nói cho nghe hoạt động lớp - Một số HS trình bày - Nhận xét, bổ sung - HS trả lời - Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2016 Chào cờ I Mục tiêu: a) Kiến thức: Cung cấp việc chấp hành nội quy, nề nếp học tập b) Kỹ năng: Rèn kỹ tập xếp hàng cho học sinh, biết lắng nghe giữ trật tự chung c) Thái độ: Yêu trường, yêu lớp, ý thức tập thể cao II Các hoạt động: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Lễ chào cờ: - Tổng Phụ trách ổn định đội hình - Ổn định đội hình - Mời Liên đội trưởng lên điều khiển - Liên đội trưởng điều khiển buổi lễ buổi lễ chào cờ chào cờ Đánh giá tình hình tuần qua, phổ biến kế hoạch hoạt động tuần tới - GV Tổng phụ trách ... Giáo án lớp 1 - Tuần 16 LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 16 Thứ ngày Môn Tên bài dạy Hai Học vần (2) Đạo đức Thủ công Et - êt Trật tự trong trường học (Tiết 2) Gấp quạt (tiết 1) Ba Thể dục Học vần (2) Toán Kiểm tra thể dục rèn tư thế cơ bản. Ut – ưt. Luyện tập Tư Học vần (2) Toán TNXH Mó thuật It - iêt. Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10. Hoạt động ở lớp. Vẽ hoặc xé dán lọ hoa. Năm Học vần (2) Toán Tập viết Uôt – ươt. Luyện tập Tuần 16. Sáu Học vần (2) Toán Hát Sinh hoạt Ôn tập. Luyện tập chung. Nghe hát Quốc ca. Trang 1 Giáo án lớp 1 - Tuần 16 Thứ hai ngày… tháng… năm 2004 Môn : Học vần BÀI : ET - ÊT I.Mục tiêu: -HS hiểu được cấu tạo các vần et, êt, các tiếng: tét, dệt. -Phân biệt được sự khác nhau giữa vần et, êt. -Đọc và viết đúng các vần et, êt, các từ bánh tét, dệt vải. -Nhận ra et, êt trong tiếng, từ ngữ, trong sách báo bất kì. -Đọc được từ và câu ứng dụng. -Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chợ tết. II.Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ từ khóa, tranh minh hoạ câu ứng dụng. -Tranh minh hoạ luyện nói: Chợ tết -Bộ ghép vần của GV và học sinh. III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1.KTBC : Hỏi bài trước. Đọc sách kết hợp bảng con. Viết bảng con. GV nhận xét chung. 2.Bài mới: GV giới thiệu tranh rút ra vần et, ghi bảng. Gọi 1 HS phân tích vần et. Lớp cài vần et. GV nhận xét. So sánh vần et với ot. HD đánh vần vần et. Có et, muốn có tiếng tét ta làm thế nào? Cài tiếng tét. GV nhận xét và ghi bảng tiếng tét. Gọi phân tích tiếng tét. GV hướng dẫn đánh vần tiếng tét. Dùng tranh giới thiệu từ “bánh tét”. Hỏi:Trong từ có tiếng nào mang vần mới học Gọi đánh vần tiếng tét, đọc trơn từ bánh tét. Gọi đọc sơ đồ trên bảng. Vần 2 : vần êt (dạy tương tự ) So sánh 2 vần Học sinh nêu tên bài trước. HS cá nhân 6 -> 8 em N1 : xay bột; N2 : ngớt mưa. Học sinh nhắc lại. HS phân tích, cá nhân 1 em Cài bảng cài. Giống nhau : kết thúc bằng t. Khác nhau : et bắt đầu bằng e. E – tờ – et. CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm. Thêm âm t đứng trước vần et, thanh sắc trên đầu âm e. Toàn lớp. CN 1 em. Tờ – et – tet – sắc - tét. CN 4 em, đọc trơn 4 em, 2 nhóm ĐT. Tiếng tét. CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm. CN 2 em Giống nhau : kết thúc bằng t. Trang 2 Giáo án lớp 1 - Tuần 16 Đọc lại 2 cột vần. Gọi học sinh đọc toàn bảng. Hướng dẫn viết bảng con: et, bánh tét, êt, dệt vải. GV nhận xét và sửa sai. Đọc từ ứng dụng. Giáo viên đưa tranh, mẫu vật hoặc vật thật để giới thiệu từ ứng dụng, có thể giải nghóa từ (nếu thấy cần), rút từ ghi bảng. Nét chữ, sấm sét, con rết, kết bạn. Hỏi tiếng mang vần mới học trong tư: Nét chữ, sâm sét, con rết, kết bạn. Gọi đánh vần tiếng và đọc trơn các từ trên. Đọc sơ đồ 2. Gọi đọc toàn bảng. 3.Củng cố tiết 1: Hỏi vần mới học. Đọc bài. Tìm tiếng mang vần mới học. NX tiết 1 Tiết 2 Luyện đọc bảng lớp : Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn Luyện câu : GT tranh rút câu ghi bảng: Bức tranh vẽ gì? Nội dung bức tranh minh hoạ cho câu ứng dụng: Chim tránh rét bay về phương nam. Cả đàn đã thấy mệt nhưng vẫn cố bay theo hàng. Gọi học sinh đọc. GV nhận xét và sửa sai. Luyện nói : Chủ đề: “Chợ tết ”. GV treo tranh gợi ý bằng hệ thống câu hỏi, giúp học sinh nói tốt theo chủ đề. GV giáo dục TTTcảm Đọc sách kết hợp bảng con GV đọc mẫu 1 lần. GV Nhận xét cho điểm. Luyện viết vở TV (3 phút). GV thu vở một số em để chấm điểm. Khác nhau : êt bắt đầu bằng ê. 3 em. 1 em. Nghỉ giữa tiết. Toàn lớp viết. HS đánh vần, đọc trơn từ, CN 4 em. Nét, sét, rết, kết. CN 2 em. CN 2 em, đồng thanh. Vần et, êt. CN 2 em. Đại diện 2 nhóm CN 6 ->8 em, lớp đồng thanh. Đàn chim bay đi tránh rét. HS tìm tiếng mang vần mới học (có gạch chân) trong câu, 4 em đánh vần các tiếng có gạch chân, đọc trơn tiếng 4 em, đọc trơn toàn câu 7 em, đồng thanh. Học sinh nói dựa theo gợi ý của GV. Học sinh khác nhận xét. HS đọc nối tiếp kết hợp đọc Tuần 16 Thứ 2 ngày 8 tháng 12 năm 2008 Học vần: Bài 64 im um I. Mục tiêu: Sau bài học HS có thể: - Hiểu cấu tạo vần im , um - Đọc viết , đợc : im, um, chim câu, trùm khăn - Nhận ra im, um trong các tiếng , từ, câu ứng dụng. Đọc đợc từ ứng dụng : con nhím, trốn tìm, tủm tỉm, mũm mĩm .Và câu ứng dụng: Khi đi em hỏi Khi về em chào Miệng em chúm chím Mẹ có yêu không nào? +Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Xanh, đỏ, tím, vàng II. Đồ dùng dạy học. Tranh minh hoạ SGK. +GV: Bảng cài , bộ chữ. +HS: Bộ ĐD học vần , bảng con. III.Các hoạt động dạy học. A. Kiểm tra bài cũ. +GV: Gọi HS đọc bài em, êm +HS - GV: Nhận xét, cho điểm. +GV: Đọc cho HS viết từ: sao đêm +GV: Nhận xét , chỉnh sửa. B. Dạy học bài mới. 1, Giới thiệu bài: +GV : Viết các vần im, um lên bảng. +GV hỏi: Ai đọc đợc các vần này? +HS: Đọc im, um 2, Hoạt động 1: Dạy vần mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS * im a, Nhận diện vần. + Ghép vần im lên bảng + Ai cho cô biết vần im đợc tạo nên bởi âm nào? + Hãy so sánh cho cô vần im với em + Hãy ghép cho cô vần im + Đọc im + Quan sát. + Vần im đợc tạo nên bởi âm i và m, âm i đứng trớc, âm m đứng sau. + giống nhau: đều có m đứng sau khác nhau: im có i đứng trớc + Ghép vần im và giơ cho GV kiểm tra. + Chỉnh sửa phát âm. b, Đánh vần. + Vần im đánh vần thế nào? + Đánh vần mẫu. + Chỉnh sửa cho HS. + Có vần im các em hãy tìm và ghép tiếng chim + Con ghép tiếng chim nh thế nào? + Con hãy phân tích tiếng chim + Ghép bảng chim + tiếng chim đánh vần nh thế nào? + Chỉnh sửa. + tranh vẽ gì? + Giải thích chim câu + ghép bảng chim câu + Nhận xét , chỉnh sửa. * um (Quy trình tơng tự) So sánh um với im c, Hớng dẫn viết chữ. + Viết mẫu bảng vần im, um vừa viết vừa HD quy trình viết + Nhận xét, chỉnh sửa. + Viết mẫu chim câu , trùm khăn HD quy trình viết d, Đọc từ úng dụng. + Viết bảng các từ ứng dụng. con nhím tủm tỉm trốn tìm mũm mĩm + Ai đọc đợc các từ ứng dụng? + Giải thích các từ ứng dụng. + Đọc mẫu các từ ứng dụng. + Chỉnh sửa cho HS. + Trong các từ ứng dụng tiếng nào chứa vần vừa học? + Đọc im (CN, nhóm, cả lớp) + i m- im + đánh vần ( CN, nhóm, cả lớp) + ghép tiếng chim + nêu cách ghép + phân tích + Đọc chim + chờ - im chim + Đánh vần (CN, nhóm, cả lớp +con chim + Đọc chim câu + Đánh vần và đọc trơn từ khoá. im chim chim câu + Quan sát GV viết mẫu. + Viết lên không trung định hình cách viết. + Viết bảng con. + Quan sát + Viết bảng con. + Đọc. + Đọc ( CN, nhóm, cả lớp). + Tiếng nhím trong từ con nhím tiếng tìm trong từ trốn tìm, tiếng tủm trong từ tủm tỉm, tiếng mũm trong từ mũm mĩm + Hãy phân tích tiếng nhím, tìm, tủm, mũm + Cho HS đọc toàn bài. + Phân tích. + Đọc. Tiết 2 3, Hoạt động 2: Luyện tập. Hoạt động của GV Hoạt động của HS .a, Luyện đọc. *Đọc bài ở tiết 1. + Cho HS đọc vần tiếng từ khoá. + Chỉnh sửa. + Cho HS đọc từ ứng dụng. + Chỉnh sửa. + Tổ chức cho các nhóm thi đọc. *Đọc câu ứng dụng. + Cho HS quan sát tranh minh hoạ SGK. Tranh vẽ gì? Hãy đọc đoạn thơ ứng dụng dới bức tranh cho cô + Bạn đọc có hay không? Chúng ta cần đọc đúng tiếng có dấu gì? + Đọc mẫu, HD đọc. + Chỉnh sửa. + Trong câu ứng dụng tiếng nào chứa vần vừa học? + Em hãy phân tích tiếng: chúm, chím b, Luyện viết. + Gọi HS đọc toàn bộ bài viết. + Cho xem bài viết mẫu, HD cách viết. + Quan sát uốn nắn. c,Luyện nói. + Chủ đề luyện nói hôm nay là gì? + HD HS quan sát tranh thảo luận theo các câu hỏi gợi ý: -Tranh vẽ những thứ gì? - Mỗi thứ đó có màu gì? -Em biết những vật gì có màu xanh? . + Đọc (CN, nhóm, cả lớp) + Đọc (CN, nhóm, cả lớp) +Các nhóm thi đọc. + Quan sát tranh. +Tranh vẽ em bé chào mẹ để đi học +2 HS đọc. + Nhận xét. + Đọc đúng tiếng có dấu hỏi + Đọc (CN, nhóm, cả lớp). + chúm, chím + Phân tích tiếng chúm, chím + Đọc bài viết. + Quan sát bài viết mẫu. + viết bài. + Xanh, đỏ, tím vàng + Quan sát tranh minh hoạ, thảo luận nhóm đôi theo câu hỏi gợi ý của GV và các câu hỏi trong nhóm tự nêu theo chủ đề: Xanh , đỏ, tím, vàng +Vài nhóm trình bày trớc lớp. + Các nhóm thi tìm tiếng, từ chứa + Nhận xét khen ngợi nhóm nói hay. 4, Củng Thứ hai ngày 6 thang 12 năm 2010 Học vần Bài 64: im - um I.Mục tiêu: - Đọc được : im , um , chim câu , chùm khăn từ và đoạn thơ ứng dụng . - Viết được : im , um , chim câu , chùm khăn - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Xanh , đỏ , tím , vàng II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: chim câu, trùm khăn. -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói. -HS: -SGK, vở tập viết III. Hoạt động dạy học : Tiết 1 1.Khởi động : Hát tập thể 2.Kiểm tra bài cũ : -Đọc và viết bảng con : trẻ em, que kem, ghế đệm, mềm mại ( 2 – 4 em đọc) -Đọc câu ứng dụng: “Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao” -Nhận xét bài cũ 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài : Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới:im, um – Ghi bảng 2.Hoạt động 2 :Dạy vần: a.Dạy vần: im -Nhận diện vần:Vần im được tạo bởi: i và m GV đọc mẫu Hỏi: So sánh im và am? -Phát âm vần: -Đọc tiếng khoá và từ khoá : chim, chim câu -Đọc lại sơ đồ: im chim Phát âm ( 2 em - đồng thanh) Phân tích và ghép bìa cài: im Giống: kết thúc bằng m Khác : im bát đầu bằng i Đánh vần ( c nhân - đồng thanh) Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh) Phân tích và ghép bìa cài: chim Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ ( cá nhân - đồng thanh) Đọc xuôi – ngược Giáo án Tiếng Việt lớp 1 – HK1 Hoạt động của GV Hoạt động của HS chim câu b.Dạy vần um: ( Qui trình tương tự) um trùm trùm khăn - Đọc lại hai sơ đồ trên bảng ⊕ Giải lao -Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối) +Chỉnh sửa chữ sai -Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: con nhím tủm tỉm trốn tìm mũm mĩm 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò Tiết 2: 1.Hoạt động 1: Khởi động 2. Hoạt động 2: Bài mới: a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS b.Đọc câu ứng dụng: “Khi đi em hỏi Khi về em chào Miệng em chúm chím Mẹ có yêu không nào” c.Đọc SGK: ⊕ Giải lao d.Luyện viết: e.Luyện nói theo nội dung “Xanh, đỏ, tím, vàng”. Hỏi:-Em biết vật gì có màu đỏ? -Em biết vật gì có màu xanh? -Em biết vật gì có màu tím? -Em biết vật gì có màu vàng? 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò ( cá nhân - đồng thanh) Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh) Theo dõi qui trình Viết b.con: im, um, chim câu, trùm khăn Tìm và đọc tiếng có vần vừa học Đọc trơn từ ứng dụng: (c nhân - đ thanh) Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh) Nhận xét tranh. Đọc (cánhân – đồng thanh) HS mở sách. Đọc cá nhân 10 em Viết vở tập viết Quan sát tranh và trả lời ============================ TiÕt 16: §¹o ®øc TrËt tù trong trêng häc(tiÕt 1) Giáo án Tiếng Việt lớp 1 – HK1 A. Mục tiêu: - Nêu đợc các biểu hiện của giữ trật tự khi nghe giảng ,khi ra vào lớp - Nêu đợc lơI ích của việc giữ trật tự khi nghe giảng ,khi ra vào lớp - Thực hiện giữ trật tự khi nghe giảng ,khi ra vào lớp B. Tài liệu và ph ơng tiện: - Vở BT đạo đức 1 - Một số cờ thi đua, màu đỏ, vàng. - Học sinh:- Vở bài tập đạo đức 1. C. Các hoạt động dạy học: Giáo viên Học sinh I. Kiểm tra bài cũ: - Vì sao phải đi học đúng giờ. - Làm thế nào để đi học đúng giờ? - Giáo viên nhận xét và cho điểm. - 1 vài em nêu II- Dạy - Học bài mới: 1. Giới thiệu bài 2. Hoạt động 1: Thảo luận cặp đôi (BT1) - GV hớng dẫn các cặp học sinh quan sát 2 tranh ở BT1 vầ thảoluận. - ở tranh 1 các bạn thảo luận nh thế nào? - ở tranh 2các bạn ra khỏi lớp nh thế nào? - Việc ra khỏi lớp nh vậy có tác hại gì? - Em cần thực hiện theo các bạn ở tranh nào? Vì sao? - Yêu cầu học sinh nêu kết quả thảo luận. - GVKL: Xếp hàng ra vào lớp là biết giữ trật tự, các em không đợc làm gì trong giờ học chen lấn xô đẩy gây mất trật tự có khi ngã. - Từng cặp học sinh thảo luận. - Các nhóm khác theo dõi, nhận xét bổ sung. 3. Hoạt động 2: Thảo luận toàn lớp. - GV nêu yêu cầu thảo luận. - Để tránh mất trật tự các em không đợc làm gì trong giờ học, khi nào ra lớp, trong giờ ra chơi? - Việc giữ trật tự ở lớp ở trờng có lợi ích gì cho việc học tập, rèn luỵên của các em? - Việc gây mất trật Thỉï hai ngy 20 thạng 12 nàm 2004 Cạch ngän : úng nỉåïc nhåï ngưn Cho cåì : ( Tiãút 16 ) Nháûn xẹt tưn qua HC VÁƯN : ( Tiãút 151 ) Váưn et - ãt A MỦC TIÃU: - Hc sinh âc v viãút âỉåüc et - ãt - bạnh tãút, dãût vi - Âc âỉåüc cáu ỉïng dủng: " Chim trạnh rẹt . " - Phạt triãøn låìi nọi tỉû nhiãn theo ch âãư: " Chåü Tãút " - Giạo dủc hc sinh:Khi âi chåü Tãút khäng âỉåüc âi mẻ mua nhỉỵng âäư chåi khäng cáưn thiãút âäúi våïi mçnh. B ÂÄƯ DNG DẢY HC: - Giạo viãn: Sạch giạo khoa - Sạch hỉåïng dáùn. Váût máùu bạnh tãút, con rãút. Tranh minh hoả chåü Tãút, bi ỉïng dủng. Bäü ci chỉỵ. - Hc sinh: Sạch giạo khoa. Bng con - Bäü chỉỵ - Våí táûp viãút. C CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY V HC: HOẢT ÂÄÜNG CA THÁƯY HOẢT ÂÄÜNG CA TR 1. ÄØn âënh: 1 ' 2. Bi c : 4 ' Bi c l bi gç ? - Âc tỉì: cån säút, xay bäüt, qu åït, ngåït mỉa - Âc bi ỉïng dủng: Hi cáy . - Viãút bng con: cäüt cåì, cại våüt 3. Bi måïi: Giåïi thiãûu bi ghi âãư váưn et - ãt. Hoảt âäüng 1: 5 ' Dảy váưn et - Giạo viãn ghi: et - phạt ám " et ". - Váưn et cọ ám gç ghẹp våïi ám gç ? - Hc sinh ghẹp váưn et ( Bäü chỉỵ ) - Hc sinh âạnh váưn, âc trån, - Hạt - ät - åt - Âc tỉì - Âc bi - Viãút bng con - Hc sinh : et - Ám e ghẹp våïi ám t - " et " - e - tåì - et. - Váưn et cọ ám e trỉåïc ám t sau. - Hc sinh âạnh váưn, âc trån : et - Âạnh váưn, phán têch : tẹt ( Bäü chỉỵ ) - Hc sinh âạnh váưn, âc Trang 1 phán têch váưn et ( Bäü chỉỵ ) - Hỉåïng dáùn âạnh váưn et, âc trån et - Ghẹp tiãúng " tẹt " ( Bäü chỉỵ ) - Hỉåïng dáùn âạnh váưn, âc trån tẹt. - Xem váût máùu bạnh tẹt ( thỉåìng náúu trong dëp tãút, náúu bàòng nãúp, âáûu xanh, thët ) - Hỉåïng dáùn âc tỉì " bạnh tẹt ". - Âc lải: et - tẹt - bạnh tẹt Hoảt âäüng 2: 5 ' Dảy váưn ãt. - Hỉåïng dáùn nhỉ váưn et. - So sạnh váưn et våïi váưn ãt ? - Âc lải: et - tẹt - bạnh tẹt ãt - dãût - dãût vi Hoảt âäüng 3: 5 ' Hỉåïng dáùn viãút bng con: et - ãt - bạnh tẹt - dãût vi. Hoảt âäüng 4: 5 ' Hỉåïng dáùn âc tỉì ỉïng dủng: - Giạo viãn ghi:nẹt chỉỵ, sáúm sẹt, con rãút, kãút bản. - Hc sinh tçm tiãúng cọ váưn vỉìa hc trong 4 tỉì trãn. - Giằ nghéa tỉì: con rãút ( xem tranh ) - Âc lải 4 tỉì trãn 4. Cng cäú: 4 ' Âc bi trãn bng Tr chåi: Tçm tiãúng cọ váưn måïi hc âỉa lãn. 5. Nháûn xẹt tiãút 1: Tiãút 2 ( 152 ) - Vỉìa räưi hc váưn gç ? - 2 váưn ny giäúng v khạc nhau ? - Giåïi thiãûu bi. trån : tẹt - Hc sinh : bạnh tẹt - Âc - Giäúng ám t, khạc ám e, ã - Âc - Viãút bọng, viãút bng con - nẹt, sẹt, rãút, kãút - Âc tỉì - Âc bng - dãù ghẹt, kãút qu - et - ãt - Giäúng t, khạc e, ã - Nhiãưu hc sinh âc - rẹt, mãût - Âc Trang 2 Hoảt âäüng 1: 8 ' Luûn âc: + Âc bng: Âc bng åí tiãút 1. Âc khäng thỉï tỉû. - Xem tranh giåïi thiãûu näüi dung 2 cáu bi ỉïng dủng. - Giạo viãn âc máùu: " Chim trạnh rẹt ." - Hc sinh âc tháưm v tçm tiãúng cọ váưn måïi hc. - Hỉåïng dáùn âc tỉì, củm tỉì, cau trong 2 cáu trãn. - Giạo dủc: Khi xãúp hng vo låïp cng âi thàóng hng nhỉ váûy. + Âc sạch giạo khoa: Giạo viãn âc máùu. Hoảt âäüng 2: 8 ' Luûn viãút. Hỉåïng dáùn viãút vo våí. - Giạo viãn cháúm våí. Hoảt âäüng 3: 8 ' Luûn nọi. - Mẻ v bẹ âang âi âáu ? - Em âỉåüc âi chåü Tãút vo dëp no ? - Chåü Tãút cọ nhỉỵng gç âẻp ? - Ch âãư häm nay nọi vãư gç ? - Giạo dủc hc sinh: Âi chåü Tãút sàõm âäư dng cáưn thiãút cho gia âçnh v mçnh. Cng cäú: Âc lải sạch giạo - Nhiãưu em âc - Âi chåü Tãút - Gáưn Tãút - Cạch trỉng by qưy hng, âäư dng, thỉûc pháøm, gii khạt - Chåü Tãút Trang 3 khoa Tr chåi: Tçm bản thán Nháûn xẹt - Dàûn d: Âc k bi. Viãút nhỉỵng tỉì cọ váưn måïi hc Coi trỉåc bi ut - ỉt. TOẠN : ( Tiãút 61 ) Luûn táûp A MỦC TIÃU: Giụp hc sinh cng cäú vãư phẹp trỉì trong phảm vi 10. - Viãút phẹp tênh thêch håüp våïi tçnh húng trong tranh - Giạo dủc mäi trỉåìng: Ni vët cho àn c chưng sảch s. B ÂÄƯ DNG DẢY HC: - Giạo viãn: Sạch hỉåïng dáùn - Sạch giạo khoa / 85. Tranh v / 85 bi ... số - em lên bảng làm nối tiếp - Nghe nhắc lại yêu cầu tập - Quan sát a) Có - thêm - có tất cả…quả - Tính cộng: + = b) – = - đội chơi - Nhận xét - HS thực - Thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2 016 SHTT:... Viết phép tính: + = - HS đọc- HS trả lời - HS làm - Viết phép tính: 10 – = - Hai đội chơi Nhận xét - HS thực - Thứ 14 ngày 12 tháng 12 năm 2 016 Luyện tập Toán: Luyện tập I Mục tiêu dạy: Kiến thức:... Nêu yêu cầu cách tính - Làm vào - Nghe nêu lại yêu cầu tập - Quan sát tranh, nêu toán - Viết phép tính thích hợp: a) + = b) 10 – = - Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2 016 Toán: LUYỆN TẬP I Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 - Tuần 16, Giáo án lớp 1 - Tuần 16, Giáo án lớp 1 - Tuần 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay