Giáo án lớp 1 - Tuần 15

11 30 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 08:32

Thứ hai 01/12/08 Tiếng Việt Vần om - am (Tiết 1) I) Mục tiêu: − Học sinh đọc và viết được : om, am, làng xóm, rừng tràm. Đọc đúng các tiếng từ ứng dụng − Đọc được câu ưng dụng: Mưa tháng bảy gãy cành trám trái bàng. − Phát triển lời nói theo chủ đề: Nói lời cảm ơn . Yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt II) Chuẩn bò: 1. Giáo viên: − Tranh trong sách giáo khoa , bộ đồ dùng tiếng việt 2. Học sinh: − Sách, bảng con, bộ đồ dùng tiếng việt _ Phương pháp: Trực quan, giảng giải, đàm thoại, thực hành… _ Hình thức: Cá nhân, nhóm, cả lớp… III) Hoạt động dạy và học: TG Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 5’ 10’ 10’ 10’ 1. n đònh: 2. Bài cũ: 3. Bài mới: a) Giới thiệu : b) Hoạt động1 : Dạy vần om • Mục tiêu: Nhận diện được vần om, biết cách phát âm và đánh vần tiếng có vần om ∗ Nhận diện vần: 1. Giáo viên viết chữ om − So sánh om và on ∗ Phát âm và đánh vần − Giáo viên đánh vần: o-mờ-om − Giáo viên phát âm om c) Hoạt động 2 : Dạy vần am • Mục tiêu: Nhận diện được vần om, biết phát âm và đánh vần tiếng có vần am ∗ Quy trình tương tự như vần om GVHD hs viết bảng con: om, am Nghỉ giải lao giữa tiết d) Hoạt động 3: Đọc tiếng từ ứng dụng • Muc Tiêu : Biết viết tiếng có vần om - am và đọc trơn nhanh và thành thạo tiếng vừa học − Giáo viên đặt câu hỏi gợi ý để rút ra các từ cần luyện đọc: chòm râu, đom đóm, quả trám, trái cam. − Giáo viên sửa sai cho học sinh − Học sinh đọc lại toàn bảng Giáo viên nhận xét tiết học Hát múa chuyển tiết 2 Hát − Học sinh quan sát − Học sinh thực hiện − Học sinh đánh vần và phát âm cá nhân, nhóm, cả lớp − Học sinh quan sát − Học sinh viết trên không, trên bàn, bảng con − Học sinh luyện đọc − Học sinh đọc Học vần Vần om - am (Tiết 2) I) Hoạt động dạy và học: TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1’ 8’ 8’ 10’ 5’ 2’ 1. Ổn đònh: 2. Bài mới: GV hd hs đọc lại bài cũ - Hoạt động 1: Luyện đọc SGK • Mục tiêu : Đọc đúng các từ, tiếng, phát âm chính xác _ GV hd hs đọc trong sgk _ Giáo viên ghi câu ứng dụng: Mưa tháng bảy gãy cành trám trái bàng _ Giáo viên sửa sai cho học sinh - Hoạt động 2: Luyện nói • Muc Tiêu : Phát triển lời nói tự nhiên của học sinh theo chủ đề Nói lời cảm ơn. -GVHDHS quan sát tranh- tập nói theo câu hỏi gợi ý của GV. -GV nx - Hoạt động 3: Luyện viết • Mục tiêu: viết đúng nét, đúng chiều cao con chữ, đều, đẹp -GVHDHS viết vần, từ vào vở tập viết. hd hs tư thế ngồi, cách để tập, cầm bút. -Gv chấm một số tập - nx 3. Củng cố: -Thi đua: tìm từ mới, tiếng mới có vần đã học 4. Dặn dò: _ Đọc các tiếng, từ có vần đã học ở sách báo _ Chuẩn bò bài sau _ GVnx tiết học _ Hát -HS đọc cá nhân – đồng thanh _ Học sinh theo dõi và đọc từng phần theo hướng dẫn _ Học sinh luyện đọc cá nhân -HS phát biểu cá nhân. -HS nx -HS viết bài vào tập -HS thi đua Toán LUYỆN TẬP I) Mục tiêu: − Giúp học sinh củng cố và khắc sâu về phép tính cộng , trừ đã học − Cách tính các biểu toán số có đến 2 dấu phép tính. Cách đặt đề toán và phép tính theo tranh − So sánh số trong phạm vi 9. Rèn tính nhanh, chính xác, trình bày rõ ràng II) Chuẩn bò: 1.Giáo viên: − Nội dung luyện tập, vở bài tập 2.Học sinh : − Vở bài tập, đồ dùng học toán _ Phương pháp: Trực quan, giảng giải, đàm thoại, thực hành… _ Hình thức: Cá nhân, nhóm, cả lớp… III) Các hoạt dộng dạy và học: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn đònh : 2. Bài cũ : 3. Dạy và học bài mới: a) Giới thiệu: Luyện tập b) Hoạt động : Làm vở bài tập − Bài 1 : Tính + Nêu nhận xét quan hệ giữa 2 phép cộng Bài 2 : Điền số thích hợp vào ô trống + Giáo viên cho học sinh sửa bài miệng − Bài 3 : Điền dấu thích hợp + Nêu cách làm bài + Giáo viên ghi bài lên bảng − Bài 4: Viết phép tính thích hợp + Mô tả lại bức tranh + Đặt đề toán + Giáo viên cho học sinh sửa bài ở bảng − Bài 5: Các em quan sát tranh và cho cô biết có mấy hình vuông? − Giáo viên thu vở chấm và nhận xét 4. Củng cố Dặn dò: − Trò chơi: đúng sai. Ghi chữ – TUẦN 15 Thứ hai ngày tháng 12 năm 2016 Đạo đức: ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ (Tiết 2) I Mục tiêu dạy: Kiến thức: HS nêu học Kĩ năng: Biết lợi ích việc học Biết nhiệm vụ học sinh phải học Thái độ: HS thực ngày học II Chuẩn bị: - GV: Tranh tập - HS: Vở tập Đạo đức III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên * Hoạt động 1: - Liên hệ - Hằng ngày em học nào? Hoạt động học sinh - HS kể việc học trước lớp GV: Khen số em học - Cần nhắc nhở số em phải thực nghiêm túc * HS khá, giỏi biết nhắc nhở bạn bè học đêu * Hoạt động 2: - Bài tập - Hoạt động nhóm đôi - Các bạn tranh làm gì? - Thảo luận - Các bạn gặp khó khăn gì? - Các em học tập điều bạn? - Đại diện nhóm trình bày - Bổ sung ý kiến - Nhận xét, tuyên dương - Nhận xét * KL: Gặp trời mưa gió bạn học bình thường không quản ngại khó khăn Các em cần noi theo bạn - HS lắng nghe * Hoạt động 3: Trò chơi - Sắm vai tập - HS thực chơi Nhận xét Nhận xét, dặn dò: - HS thực IV Bổ sung: – Thứ hai ngày tháng 12 năm 2016 Luyện tập Toán: uy n t p I Mục tiêu dạy: Kiến thức: HS luyện tập phép cộng Phạm vi 10 Kĩ năng: Rèn kĩ làm tính cộng phạm vi 10 Thái độ: Rèn luyện cho HS tính cẩn thận làm toán II Chuẩn bị: - GV HS : Vở thực hành Toán, Tiếng Việt III Các hoạt động dạy học: Hướng dẫn HS làm (trang 50) * Bài 1: Tính - Nêu yêu cầu tập - Hướng dẫn HS tính điền kết vào chỗ chấm - Tính theo cột dọc * Bài 2: Số? - Nêu yêu cầu: Viết số vào chỗ chấm - Yêu cầu HS điền số thích hợp vào chỗ chấm để có tổng 10 - Làm vào .* Bài 3: Viết phép tính thích hợp: - Nghe yêu cầu tập - Yêu cầu HS quan sát tranh vẽ điền - Quan sát tranh, nêu toán phép tính thích hợp vào ô trống - Viết phép tính: + = 10 - Nhận xét – Thứ hai ngày tháng 12 năm 2016 Toán: UYỆN TẬP I Mục tiêu dạy: Kiến thức: Học sinh luyện tập phép cộng, phép trừ phạm vi Kĩ năng: Thực phép cộng, phép trừ phạm vi Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận xác toán học II Chuẩn bị: - GV: gà - HS: sách III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên * Bài cũ: * Bài mới: Giới thiệu: Hướng dẫn làm tập: * Bài 1: Tính - Yêu cầu HS làm - Gọi HS lên bảng làm - Nhận xét * Bài 2: Số? - Hướng dẫn HS làm - Gọi HS lên bảng làm - Nhận xét * Bài 3: > < =? - Gọi HS nêu cách làm - Gọi HS lên bảng làm - Nhận xét * Bài 4: Viết phép tính thích hợp - Hướng dẫn HS quan sát tranh - GV theo dõi - Nhận xét * Bài 5: Hình bên có hình vuông? - GV vẽ hình lên bảng hướng dẫn - Nhận xét * Trò chơi: Ai nhanh Thi viết phép +, - , phạm vi - Nhận xét, tuyên dương * Dặn dò: Học thuộc Hoạt động học sinh - Tính theo hàng ngang - HS làm - em làm bảng Nhận xét - Nêu yêu cầu tập: Viết số - HS làm - em làm bảng Nhận xét - Nêu yêu cầu: Điền dấu > < = - HS nêu cách làm làm - em làm bảng Nhận xét - Nghe yêu cầu tập - Quan sát tranh, nêu toán - Viết phép tính: – = - Đọc, nhận xét - Nghe yêu cầu tập - HS đếm trả lời - đội tham gia chơi Nhận xét - HS thực – Thứ hai ngày tháng 12 năm 2016 Tự nhiên xã hội: ỚP HỌC I Mục tiêu dạy: Kiến thức: Giúp học sinh biết lớp học nơi em đến học ngày Kĩ năng: Kể thành viên lớp học đồ dùng có lớp học Nói tên lớp, thầy (cô) chủ nhiệm tên số bạn lớp Thái độ: Kính trọng thầy, cô đoàn kết với bạn bè yêu quý lớp học II Chuẩn bị: - GV: Các hình 15 SGK, số bìa ghi tên số đồ dùng, tranh ảnh Bài hát: “Lớp đoàn kết” - HS: III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Giới thiệu bài: - Hướng dẫn HS hát - Các em học trường nào, lớp nào? Hôm tìm hiểu lớp học Các hoạt động: * Hoạt động 1: Quan sát - Trong lớp có ai, thứ gì? - Lớp học bạn gần giống với lớp hình đó? - Bạn thích lớp học nào? Tại sao? + Thảo luận lớp: - Kể tên cô giáo bạn? - Trong lớp em thường chơi với ai? - Trong lớp học em có thứ gì? Chúng dùng để làm gì? + Kết luận: Lớp học có thầy, cô giáo học sinh, bảng, bàn ghế cho GV cho HS, * Hoạt động 2: Thảo luận - Nêu yêu cầu - Gọi vài HS kể trước lớp + Kết luận: Các em cần nhớ tên lớp, tên trường Phải yêu quý lớp học vì nơi em đến học ngày với cô giáo bạn bè Củng cố, dặn dò: Hoạt động học sinh - Cả lớp hát bài: “Lớp đoàn kết” - HS trả lời - Nhóm - Quan sát tranh nói với vấn đề giáo viên gợi ý - Một số học sinh nêu trước lớp - HS kể - HS lắng nghe - Từng đôi kể lớp học với bạn - HS kể trước lớp - HS lắng nghe – Thứ hai ngày tháng 12 năm 2016 Chào cờ I Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS nắm rõ nội quy, nề nếp nhà trường đề Kỹ năng: Rèn kỹ tập xếp hàng cho học sinh, biết lắng nghe giữ trật tự chung Thái độ: Nâng cao ý thức tổ chức kỉ luật III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Lễ chào cờ: - Tổng Phụ trách ổn định đội hình - Mời Liên đội trưởng lên điều khiển buổi lễ chào cờ Đánh giá tình hình tuần qua, phổ biến kế hoạch hoạt động tuần tới - GV Tổng phụ trách đánh giá việc thực nội quy, nề nếp HS tuần qua - Phổ biến số kế hoạch tuần tới Hiệu trưởng lên nói chuyện đầu tuần - Nhận xét, đánh giá hoạt động - Dặn dò HS số điều cần thiết Kết thúc lễ chào cờ: - GV cho HS lớp - GV dặn dò HS việc cần làm tuần Hoạt động học sinh - Ổn định đội hình - Liên đội trưởng điều khiển buổi lễ chào cờ - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe - Xếp hàng vào lớp - HS lắng nghe để thực – Thứ ... Giáo án lớp 1 - Tuần 15 LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 15 Thứ ngày Môn Tên bài dạy Hai Học vần (2) Đạo đức Thủ công Uôm – ươm. Trật tự trong trường học (Tiết 1) Gấp các đoạn thẳng cách đều. Ba Thể dục Học vần (2) Toán Thể dục rèn tư thế cơ bản – Trò chơi. Ôn tập. Luyện tập Tư Học vần (2) Toán TNXH Mó thuật Ot – at. Phép cộng trong phạm vi 10. Lớp học. Vẽ cây. Năm Học vần (2) Toán Tập viết Ăt - ât Luyện tập Tuần 15. Sáu Học vần (2) Toán Hát Sinh hoạt Ôt – ơt. Phép trừ trong phạm vi 10. Ôn tập 2 bài hát: đàn gà con - Sắp đến tết rồi. Trang 1 Giáo án lớp 1 - Tuần 15 Thứ hai ngày… tháng… năm 2004 Môn : Học vần BÀI : UÔM - ƯƠM I.Mục tiêu: -HS hiểu được cấu tạo các vần uôm, ươm, các tiếng: buồm bướm. -Phân biệt được sự khác nhau giữa vần uôm, ươm. -Đọc và viết đúng các vần uôm, ươm, các từ cánh buồm, đàn bướm. II.Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ từ khóa, tranh minh hoạ câu ứng dụng. -Tranh minh hoạ luyện nói: Ong, bướm, chim, các cảnh. -Bộ ghép vần của GV và học sinh. III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1.KTBC : Hỏi bài trước. Đọc sách kết hợp bảng con. Viết bảng con. GV nhận xét chung. 2.Bài mới: GV giới thiệu tranh rút ra vần uôm, ghi bảng. Gọi 1 HS phân tích vần uôm. Lớp cài vần uôm. GV nhận xét. So sánh vần ăm với uôm. HD đánh vần vần uôm. Có uôm, muốn có tiếng buồm ta làm thế nào? Cài tiếng buồm. GV nhận xét và ghi bảng tiếng buồm. Gọi phân tích tiếng buồm. GV hướng dẫn đánh vần tiếng buồm. Dùng tranh giới thiệu từ “cánh buồm”. Hỏi:Trong từ có tiếng nào mang vần mới học Gọi đánh vần tiếng buồm, đọc trơn từ cánh buồm. Gọi đọc sơ đồ trên bảng. Vần 2 : vần ươm (dạy tương tự ) So sánh 2 vần Đọc lại 2 cột vần. Học sinh nêu tên bài trước. HS cá nhân 6 -> 8 em N1 : thanh kiếm; N2 : âu yếm. Học sinh nhắc lại. HS phân tích, cá nhân 1 em Cài bảng cài. Giống nhau : kết thúc bằng m. Khác nhau : uôm bắt đầu bằng uô. CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm. Thêm âm b đứng trước vần uôm, thanh huyền trên đầu âm uô. Toàn lớp. CN 1 em. Bờ – uôm – buôm – huyền - buồm. CN 4 em, đọc trơn 4 em, 2 nhóm ĐT. Tiếng buồm. CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm. CN 2 em Giống nhau : kết thúc bằng m. Khác nhau : ươm bắt đầu bằng ươ. 3 em Trang 2 Giáo án lớp 1 - Tuần 15 Gọi học sinh đọc toàn bảng. Hướng dẫn viết bảng con: uôm, cánh buồm, ươm, đàn bướm. GV nhận xét và sửa sai. Đọc từ ứng dụng. Giáo viên đưa tranh, mẫu vật hoặc vật thật để giới thiệu từ ứng dụng, có thể giải nghóa từ (nếu thấy cần), rút từ ghi bảng. Ao chuôm, nhuộm vải, vườn ươm, cháy đượm. Hỏi tiếng mang vần mới học trong từ : Ao chuôm, nhuộm vải, vườn ươm, cháy đượm. Gọi đánh vần tiếng và đọc trơn các từ trên. Đọc sơ đồ 2. Gọi đọc toàn bảng. 3.Củng cố tiết 1: Hỏi vần mới học. Đọc bài. Tìm tiếng mang vần mới học. NX tiết 1 Tiết 2 Luyện đọc bảng lớp : Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn Luyện câu : GT tranh rút câu ghi bảng: Bức tranh vẽ gì? Nội dung bức tranh minh hoạ cho câu ứng dụng: 4.Củng cố : Gọi đọc bài. Trò chơi: Tìm vần tiếp sức: Giáo viên gọi học sinh chia thành 2 nhóm mỗi nhóm khoảng 6 em. Thi tìm tiếng có chứa vần vừa học. Cách chơi: Học sinh nhóm này nêu vần, học sinh nhóm kia nêu tiếng có chứa vần vừa học, trong thời gian nhất đònh nhóm nào nói được nhiều tiếng nhóm đó thắng cuộc. GV nhận xét trò chơi. 5.Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem bài ở nhà, tự tìm từ mang vần vừa học. 1 em. Nghỉ giữa tiết. Toàn lớp viết HS đánh vần, đọc trơn từ, CN 4 em. Chuôm, nhuộm, ươm, đượm. CN 2 em CN 2 em, đồng thanh Vần uôm, ươm. CN 2 em Đại diện 2 nhóm CN 6 ->8 em, lớp đồng thanh Đàn bướm trong vườn hoa cải. HS tìm tiếng mang vần mới học (có gạch chân) trong câu, 4 em đánh vần các tiếng có gạch chân, đọc trơn tiếng 4 em, đọc HS đọc nối tiếp kết hợp đọc bảng con 6 em. Học sinh lắng nghe. Toàn lớp. CN 1 em Đại diện 2 nhóm mỗi nhóm 6 học sinh lên chơi trò chơi. Học Tuần 15 Thứ 2 ngày 1 tháng 12 năm 2008 Học vần: Bài 60 om am I. Mục tiêu: Sau bài học HS có thể: - Hiểu cấu tạo vần om, am - Đọc viết , đợc : om, am, làng xóm, rừng tràm - Nhận ra om, am trong các tiếng , từ, câu ứng dụng. - Đọc đợc từ ứng dụng : chòm râu, đom đóm, quả trám, trái cam .Và câu ứng dụng: Ma tháng bảy gãy cành trám Nắng tháng tám rám trái bòng +Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Nói lời cảm ơn II. Đồ dùng dạy học. Tranh minh hoạ SGK. +GV: Bảng cài , bộ chữ. +HS: Bộ ĐD học vần , bảng con. III.Các hoạt động dạy học. A. Kiểm tra bài cũ. +GV: Gọi HS đọc bài Ôn tập +HS - GV: Nhận xét, cho điểm. +GV: Đọc cho HS viết từ: nhà rông +GV: Nhận xét , chỉnh sửa. B. Dạy học bài mới. 1, Giới thiệu bài: +GV : Viết các vần om, am lên bảng. +GV hỏi: Ai đọc đợc các vần này? +HS: Đọc om, am 2, Hoạt động 1: Dạy vần mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS * om a, Nhận diện vần. + Ghép vần om lên bảng + Ai cho cô biết vần om đợc tạo nên bởi âm nào? + Hãy so sánh cho cô vần om với on + Hãy ghép cho cô vần om + Đọc om + Chỉnh sửa phát âm. b, Đánh vần. + Quan sát. +H Vần om đợc tạo nên bởi âm o và m, âm o đứng trớc, âm m đứng sau. + giống nhau: đều có o đứng trớc khác nhau: om có m đứng sau + Ghép vần om và giơ cho GV kiểm tra. + Đọc om (CN, nhóm, cả lớp) + Vần om đánh vần thế nào? + Đánh vần mẫu. + Chỉnh sửa cho HS. + Có vần om các em hãy tìm và ghép tiếng xóm + Con ghép tiếng xóm nh thế nào? + Con hãy phân tích tiếng xóm + Ghép bảng xóm + tiếng xóm đánh vần nh thế nào? + Chỉnh sửa. + tranh vẽ gì? + Giải thích làng xóm + ghép bảng làng xóm + Nhận xét , chỉnh sửa. * am (Quy trình tơng tự) So sánh am với om c, Hớng dẫn viết chữ. + Viết mẫu bảng vần om, am vừa viết vừa HD quy trình viết + Nhận xét, chỉnh sửa. + Viết mẫu làng xóm, rừng tràm HD quy trình viết d, Đọc từ úng dụng. + Viết bảng các từ ứng dụng. chòm râu quả trám đom đóm trái cam + Ai đọc đợc các từ ứng dụng? + Giải thích các từ ứng dụng. + Đọc mẫu các từ ứng dụng. + Chỉnh sửa cho HS. + Trong các từ ứng dụng tiếng nào chứa vần vừa học? + Hãy phân tích tiếng chòm, đom, trám, cam + o m- om + đánh vần ( CN, nhóm, cả lớp) + ghép tiếng xóm + nêu cách ghép + phân tích + Đọc xóm + xờ - om xom sắc - xóm + Đánh vần (CN, nhóm, cả lớp + làng xóm + Đọc làng xóm + Đánh vần và đọc trơn từ khoá. om xóm làng xóm + Quan sát GV viết mẫu. + Viết lên không trung định hình cách viết. + Viết bảng con. + Quan sát + Viết bảng con. + Đọc. + Đọc ( CN, nhóm, cả lớp). + Tiếng chòm trong từ chòm râu tiếng đom trong từ đom đóm, tiếng trám trong từ quả trám, tiếng cam trong từ trái cam + Phân tích. + Đọc. + Cho HS đọc toàn bài. Tiết 2 3, Hoạt động 2: Luyện tập. Hoạt động của GV Hoạt động của HS .a, Luyện đọc. *Đọc bài ở tiết 1. + Cho HS đọc vần tiếng từ khoá. + Chỉnh sửa. + Cho HS đọc từ ứng dụng. + Chỉnh sửa. + Tổ chức cho các nhóm thi đọc. *Đọc câu ứng dụng. + Cho HS quan sát tranh minh hoạ SGK. Tranh vẽ gì? Hãy đọc câu ứng dụng dới bức tranh. + Bạn đọc có hay không? Chúng ta cần đọc đúng tiếng có dấu gì? + Đọc mẫu, HD đọc. + Chỉnh sửa. + Trong câu ứng dụng tiếng nào chứa vần vừa học? + Em hãy phân tích tiếng: trám, tám, rám b, Luyện viết. + Gọi HS đọc toàn bộ bài viết. + Cho xem bài viết mẫu, HD cách viết. + Quan sát uốn nắn. c,Luyện nói. + Chủ đề luyện nói hôm nay là gì? + HD HS quan sát tranh thảo luận theo các câu hỏi gợi ý: -Tranh vẽ những ai? - Những ngời đó đang làm gì? - Tại sao em bé lại cảm ơn chị? + Nhận xét khen ngợi nhóm nói hay. + Đọc (CN, nhóm, cả lớp) + Đọc (CN, nhóm, cả lớp) +Các nhóm thi đọc. + Quan sát tranh. + Nêu nhận xét +2 HS đọc. + Nhận xét. + Đọc đúng tiếng có dấu hỏi, dấu ngã Tiếng có âm tr + Đọc (CN, nhóm, cả lớp). + trám, tám , rám + Phân tích tiếng nghiêng, kiềng + Đọc bài viết. + Quan sát bài viết mẫu. + viết bài. + Nói lời cảm ơn + Quan sát tranh minh hoạ, thảo luận nhóm đôi theo câu hỏi gợi ý của GV và các câu hỏi trong nhóm tự nêu theo chủ đề: Nói lời cảm ơn +Vài nhóm trình bày trớc lớp. + Các nhóm thi tìm tiếng, từ chứa 4, Củng Gi¸o ¸n líp 1 Thứ hai ngày 14 tháng12 năm2009 HOC VẦN Bài 60: VẦN OM, AM (2 tiết ) A- MĐYC: - HS đọc được: om, am, làng xóm, rừng tràm ; từ và câu ứng dụng . - Viết được :om, am,làng xóm,rừng tràm . - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Nói lời cảm ơn. - Giáo dục HS yêu thích môn học và chịu khó học bài. B- ĐDDH: Tranh minh hoạ bài học: Từ khóa, câu ứng dụng, phần luyện nói. C- HĐDH: Tiết 1 I/KTBC: 2 HS viết và đọc: trưởng thành, nhà tầng, lênh khênh. 2 HS đọc bài ở SGK. II/BÀI MỚI: 1.GTB: - HS quan sát tranh, TLCH. - GV gt và ghi bảng: om, am. HS đọc theo: om, am. 2. Dạy vần: a) Dạy vần om: - Nhận diện vần: (HS phân tích) Vần om có âm o ghép với âm m. Âm o đứng trước, âm m đứng sau. So sánh om với on: Giống: đều bắt đầu bằng o. Khác: om kết thúc bằng m, on kết thúc bằng n. - Đánh vần và đọc trơn: + HS ghép vần om và đánh vần: o - mờ - om. HS nhìn bảng đánh vần, đọc trơn: om. GV sửa lỗi. + HS ghép: xóm, và đọc: xóm. HS đánh vần: cá nhân, đt. + HS ptích: x + om + dấu sắc xóm. GV gb: xóm. + GV đưa từ khóa và gb: làng xóm. HS đọc, tìm tiếng có vần mới. HS đọc cá nhân, đt. GV sửa nhịp đọc cho HS. HS qsát tranh làng xóm. - HS đọc xuôi, ngược. GV sửa lỗi. (Lớp, nhóm). b) Vần am: Tiến hành tương tự. Thay a vào o ta có vần am. So sánh am với om: Giống: kết thúc bằng m. Khác: am bắt đầu bằng a; om bắt đầu bằng o. - Ghép: am - đánh vần, đọc trơn: tràm: đánh vần, đọc trơn. Từ khóa: rừng tràm: HS đọc cá nhân, đt, tìm tiếng mới. * Lớp đọc lại toàn bài: xuôi, ngược. Cá nhân đọc. c) Hướng dẫn viết chữ: - GV viết mẫu ở bảng và hdẫn HS: om, am, làng xóm, rừng tràm. - HS quan sát ở bảng xem các chữ viết mấy ly? - HS viết vào bảng con. GV theo dõi, sửa sai, nhận xét. Thi tìm nhanh tiếng mới. Tuaàn 15 Tuaàn 15 Tuaàn 15 Tuaàn 15 Gi¸o ¸n líp 1 d) Đọc TN ứng dụng: - GV chép bảng các TN ứng dụng. HS đọc nhẩm. - 2 HS đọc từ. Lớp tìm tiếng có vần mới, phân tích. - HS đọc tiếng, TN ứng dụng. Lớp đọc ĐT. - GV giải thích từ. - GV đọc mẫu. 3 HS đọc lại. - GV nhận xét và sửa lỗi phát âm cho HS. Tiết 2 3. Luyện tập: a) Luyện đọc: - HS nhìn sgk đọc lại toàn bộ phần học ở tiết 1. GV sửa lỗi phát âm. - Đọc câu ứng dụng: + HS quan sát tranh minh họa, xem tranh vẽ gì. GV nêu nhận xét chung. HS đọc nhẩm câu. + HS đọc câu ứng dụng. GV sửa lỗi phát âm cho HS. + HS tìm tiếng mới, giải thích. + GV đọc mẫu câu ứng dụng. + 3 HS đọc lại. Lớp nhận xét. b) Luyện viết: - HS quan sát vở tập viết xem các chữ viết mấy ly? - GV viết bảng và hướng dẫn HS viết vào vở: om, am, làng xóm, rừng tràm. GV theo dõi, uốn nắn. c) Luyện nói: - HS đọc yêu cầu của bài: Nói lời cảm ơn. - HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi: ? Trong tranh vẽ gì? (Vẽ 2 chị em bé) ? Tại sao em bé lại cảm ơn chị? (chị cho bóng bay) ? Em đã bao giờ nói "Em xin cảm ơn chưa"? ? Khi nào ta phải cảm ơn? Trò chơi: Thi chỉ nhanh các tiếng, từ ứng dụng. III/ CỦNG CỐ, DẶN DÒ: - HS đọc lại toàn bài, tìm chữ vừa học trong sách, báo. - GV nhận xét tiết học.VN học bài, làm bài tập, tìm chữ vừa học. Xem trước bài 61. Gi¸o ¸n líp 1 TOÁN Bài 57 : LUYỆN TẬP. (Trang : 80 ) A- MỤC TIÊU: Giúp HS: - Thực hiện được các phép tính cộng và trừ trong phạm vi 9. -Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ - Giáo dục HS ham thích và chịu khó làm bài đúng, đẹp. B- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Tranh ở SGK. C- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: I/ KTBC: HS đọc thuộc bảng cộng, trừ 9. II/ BÀI MỚI: GV gtb và gb đề bài. 1. Hướng dẫn HS làm bài tập: Bài 1: Tính. - HS nêu yêu cầu của bài: Tính (Theo hàng ngang). - GV hdẫn HS làm bài. GV theo dõi, giúp đỡ. Chữa bài: HS đọc từng phép tính. Lớp nhận xét. Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. - HS nêu yêu cầu của bài và cách làm bài. - GV hướng dẫn HS làm bài. GV theo dõi, giúp đỡ. Chữa bài: HS đổi chéo vở để chữa bài cho nhau. Bài 3: Điền ><=. - HS đọc yêu cầu của bài. HS làm bài. - GV theo dõi, uốn nắn thêm cho những HS còn yếu. - 3 HS làm bảng lớp. Lớp nhận xét. Bài 4: Viết phép tính thích hợp. - HS xem tranh, nêu bài TUẦN 15 (Từ ngày 30 /11 đến ngày 4/12) Thứ Môn học Tên bài dạy Ngày dạy 2 Chào cờ Học vần Học vần Toán TN - XH om – am Luyện tập Lớp học 3 Toán Mĩ thuật Học vần Học vần Phép cộng trong phạm vi 10. ăm – âm 4 Thể dục Học vần Học vần Âm nhạc Toán ôm – ơm Ôn tâp bài hát: Sắp đến tết rồi Luyện tập 5 Toán Thủ công Học vần Học vần Phép trừ trong phạm vi 10. Gấp cái quạt em - êm 6 Tập viết Tập viết Đạo đức HĐTT nhà trường – buôn làng,… đỏ thắm, mầm non,… Đi học đều và đúng giờ.(T2) Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 Tiếng Việt om- am 1 I/. MỤC TIÊU : Học sinh hiểu được cấu tạo vần om – am – làng xóm – rừng tràm . Đọc , viết được đúng từ ngữ , câu ứng dụng . Luyện nói theo chủ đề “Nói lờii cảm ơn “ Học sinh biết ghép vần tạo tiếng ,đánh vần tiếng có vần om – am. Viết đều nét , đẹp , đúng mẫu , khoảng cách. Phát triền lời nói tự nhiên theo chủ đề . Rèn kỹ năng giao tiếp. Học sinh yêu thích môn Tiếng việt thông qua các hoạt động học , II/. CHUẨN BỊ : 1/. Giáo viên: Tranh minh họa/SGK, chữ mẫu, bộ thực hành . 2/. Học sinh: SGK, bảng con , bộ thực hành. Vở viết in. III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động của Giáo viên TG Hoạt động của học sinh 1/. Ổn định 2/. Kiểm tra bài cũ a- Kiểm tra miệng : Đọc cả 2 trang b-Kiểm tra viết : “Bình minh, nhà rông, nắng chang chang “ Nhận xét : Ghi điểm 3/. Bài mới Giới thiệu bài: om– am HOẠT ĐỘNG 1 : Học vần om a- Nhận diện : Vần om được tạo bởi những âm nào ? So sánh om và on? Tìm và ghép vần om?  Nhận xét : b- Đánh vần : -Giáo viên phân tích vần : om -Giáo viên đánh vần mẫu: a - m - om  Nhận xét : Chỉnh sửa . c- Hướng dẫn viết: -Giáo viên viết mẫu : chữ om om Lưu ý: Nét nối và khoảng cách giữa các con chữ.  Nhận xét : c- Ghép và đánh vần tiếng : Cô có vần om thêm âm x trước vần om và dấu sắc cô có tiếng gì ? (yếu cầu HS ghép ) -Giáo viên viết bảng : xóm -GV đánh vần mẫu: x – om- xom - / – xóm -Giáo viên treo tranh hỏi : Tranh vẽ cái gì ? -Giáo viên ghi bảng - đọc mẫu : làng xóm 1 3 30 Hát Học sinh cả 2 trang Học sinh viết Học sinh quán sát Ghép bởi 2 âm: o – m Giống : Có âm o Khác: om kết thúc âm m HS tìm ghép trong bộ thực hành Học sinh lắng nghe. o đứng trước và âm m đứng sau Cá nhân, dãy, bàn đồng Học sinh quan sát Học sinh viết bảng con : om HS tìm ghép trong bộ thực hành xóm làng xóm 2  Nhận xét : Chỉnh sửa . e- Hướng dẫn viết: -Giáo viên viết mẫu : làng xóm lng xĩm Lưu ý: Nét nối và khoảng cách giữa các con chữ.  Nhận xét : HOẠT ĐỘNG 2 : Học vần am ( Quy trình tương tự như hoạt động 1) Lưu ý : Vần am được tạo bởi những âm nào? So sánh am và om? a- m - am Tr – am –tram-\ – tràm Rừng tràm HOẠT ĐỘNG 3 : ĐỌC TỪ ỨNG DỤNG chòm râu quả trám đom đóm trái cam Giải nghĩa từ Tìm tiếng nào mang vần mới? Cá nhân, nhóm, tổ đồng thanh Học sinh quan sát HS viết bảng con :làng xóm Học sinh quan sát Ghép bởi 2 âm: a– m Giống : kế t thúc âm m Khác : ambắt đầu âm a om bắt đầu âm p Tiếng: chòm ,đom , đóm ,trám,cam Cá nhân, dãy, bàn đồng thanh Tiết 2 Hoạt động của Giáo viên TG Hoạt động của học sinh HOẠT ĐỘNG 1 :Luyện đọc -Giáo viên đọc mẫu trang 122. -Giáo viên treo tranh hỏi : Tranh vẽ gì ? Qua tranh cô có câu ứng dụng . “ Mưa tháng bảy gãy cành trám. Nắng tháng tám rám trái bòng ” -Giáo viên đọc mẫu . Tìm tiếng nào mang vần mới?  Nhận xét : Sửa sai . HOẠT ĐỘNG 2 : Luyện viết vở -Giáo viên giới thiệu nội bài luyện viết: “om – am – làng xóm – rừng tràm“ Lưu y: Nét nối giữa các con chữ và vị trí dấu thanh phải đúng quy định . Giáo viên hướng dẫn cách viết vào vở .  Nhận xét : Phần viết vở – Sửa sai. 30 Hát Học sinh luyện đọc theo yêu cầu của Giáo viên . Vẽ trời mưa, gãy cành . . Vẽ mặt trời nắng nóng . . Cá nhân, dãy, bàn đồng thanh Học sinh quan sát Học sinh nêu quy trình viết . Học sinh Nêu tư thế ngồi viết . Học sinh nêu khoảng cách giữa chữ với chữ ? Giữa từ với từ ? Học sinh viết vào vở . 3 HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN NÓI -Giáo viên treo tranh Hỏi: Tranh vẽ gì ? Bé và chị đang làm gì ? Con đoán xem ? Khi nhận đồ con phải làm ... vi 10 : - GV đính hình lên - Có 10 hình tam giác, cô bớt hình tam giác hình tam giác? - Để biết hình tam giác ta thực phép tình gì? 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 -. .. - Thêm hình vuông - Vậy thêm ? - Để có thêm 10 ta thực hiên tính gì? + = 10 + = 10 - Em có nhận xét phép tính trên? Tiếp tục cho phép tính sau: + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 ... học sinh - HS Nhận xét - Làm theo - 10 htgiác bớt htgiác htg - Tính trừ - Đọc cá nhân tổ lớp - HS trả lời - Đọc cá nhân, tổ, lớp Giải lao - Tính - Tính theo cột dọc - Tính theo hàng ngang - HS lên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 - Tuần 15, Giáo án lớp 1 - Tuần 15, Giáo án lớp 1 - Tuần 15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay