Giáo án lớp 2 - Tuần 20

31 14 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 08:32

Tuần 20 Thứ hai ngày 9 tháng 2 năm 2009 Tập đọc ễNG MNH THNG THN GIể I. Mc tiờu 1. Kin thc: c trn c c bi. - c ỳng cỏc t ng khú, cỏc t d ln do nh hng ca phng ng. - Ngt ngh hi ỳng sau cỏc du cõu v gia cỏc cm t. - Bit th hin tỡnh cm ca cỏc nhõn vt qua li c. 2. K nng: Hiu nhng t ng khú: ng bng, honh hnh, ngo ngh, vng chói, n, n nn. - Hiu ni dung bi: Ông Mnh tng trng cho con ngi, Thn Giú tng trng cho thiờn nhiờn. Qua cõu chuyn chỳng ta thy ngi cú th chin thng thiờn nhiờn nh s dng cm v lũng quyt tõm, nhng nh ngi luụn mun lm bn vi thiờn nhiờn. 3. Giáo dục bảo vệ môi trờng:Con ngời cần Kết bạn với thiên nhiên, sống thân ái hoà thuận với thiên nhiên. II. Đồ dùng dạy học - GV: Tranh. Bng ghi sn cỏc t, cỏc cõu cn luyn ngt ging. - HS: SGK. III. Cỏc hot ng dạy học Hot ng ca Thy Hot ng ca Trũ 1. 1. Khi ng (1) 2. Bi c (4) Th Trung thu - Gi 2 HS lờn bng kim tra bi Th Trung thu. ? Những câu thơ nào cho bết Bác Hồ rất yêu thiếu nhi? ? Bác khuyên các em làm những điều gì? - Nhn xột v cho im HS. 3. Bi mi a.Gii thiu: (1)Treo tranh v gii thiu: Trong bi hc hụm nay chỳng ta s cựng nhau hc bi Ong Mnh thng Thn Giú - Hỏt - 2 HS lờn bng, c thuc lũng bi Th Trung thu v tr li cõu hi cui bi. 1 bit ti sao mt ngi bỡnh thng nh ụng Mnh li cú th thng c mt v thn cú sc mnh nh Thn Giú. - Ghi tờn bi lờn bng. b. Luyn c * c mu - GV c mu ton bi mt lt + Đoạn 1: Giọng kể chậm rãi + Đoạn 2; Nhịp nhanh hơn, nhấn giọng những từ ngữ tả sự ngạo nghễ cảu thần Gió, sự tức giận của ông Mạnh * Luyện đọc câu và luyện phát âm: (10phút) -Lần 1: Yêu cầu học sinh đọc tiếp nối mỗi em một câu+ sửa phát âm - Lần 2:Yêu cầu học sinh tìm từ khó đọc, giáo viên ghi nhanh những từ đó lên bảng. - Lần 3:Yêu cầu học sinh đọc tiếp nối mỗi em một câu+ sửa phát âm * Luyện đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ: (10 phút) - Gv chia đoạn: 5 đoạn - Lần 1: Gọi 5 học sinh đọc tiếp nối 5 đoạn của bài kết hợp luyện đọc câu dài: - Giáo viên đa ra bảng phụ có ghi câu cần luyện đọc và hớng dẫn học sinh đọc -Lần 2: Gọi 5 học sinh đọc tiếp nối 5 đoạn của bài kết hợp hỏi nghĩa của từ khó có - C lp theo dừi v c thm theo. - Mi HS c 1 cõu, c ni tip t u cho n ht bi. - Cỏc t ú l: loi ngi, hang nỳi, lng quay, lm cm, ni gin, ln nht, lm xong, lờn, lng ln, n nn, mỏt lnh, cỏc loi hoa, - lm 5 on: + on 1: Ngy xa honh hnh. + on 2: Mt hụm ngo ngh. + on 3: T ú lm tng. + on 4: Ngụi nh xụ ngụi nh. + on 5: Phn cũn li. + Ông vo rng/ ly g/ dng nh.// + Cui cựng,/ ụng quyt nh dng mt ngụi nh tht vng chói.// +T ú,/ Thn Giú thng n thm ụng,/ em cho ngụi nh khụng khớ mỏt lnh t bin c/ v hng thm ngo ngt ca 2 trong đoạn. ng bng, honh hnh cú ngha l gỡ? * Luyện đọc nhóm và đồng thanh: (9 phút) - Chia lớp thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm 5 học sinh, yêu cầu học sinh lần lợt đọc từng đoạn trong nhóm. - Tổ chức cho các nhóm thi đọc. - Cả lớp đọc Tiết 2 c.Tỡm hiu bi(10) - Yờu cu HS c thầm on 1, 2, 3. - Thn Giú ó lm gỡ khin ụng Mnh ni gin? - Sau khi xụ ngó ụng Mnh, Thn Giú lm gỡ? - Ngo ngh cú ngha l gỡ? - K vic lm ca ụng Mnh chng li Thn Giú. (Cho nhiu HS k) - Con hiu ngụi nh vng chói l ngụi nh ntn? -C 3 ln ụng Mnh dng nh thỡ c ba ln Thn Giú u qut ngụi nh ca ụng nờn ụng mi quyt nh dng mt ngụi nh tht vng chói. Liu ln ny Thn Giú cú qut nh ca ụng Mnh c khụng? Chỳng ta cựng hc tip phn cũn li ca bi bit c iu ny. * ý 1: Ông Mạnh nghĩ cách để thắng thần gió. - Yêu cầu HS c phn cũn li ca bi. cỏc loi hoa.// - ng bng l vựng t rng, bng phng. Honh hnh cú ngha l lm nhiu iu ngang ngc trờn mt vựng rng, khụng kiờng n ai. - Ln lt tng HS c trc nhúm ca mỡnh, cỏc bn trong nhúm chnh sa li cho nhau. - Cỏc nhúm c cỏ nhõn thi c cỏ nhõn, cỏc nhúm thi c ni tip, - Đc ng thanh - C lp c thm. - Thn xụ ụng Mnh ngó ln quay. - Thn Giú bay i vi ting ci ngo ngh. - Ngo ngh cú ngha l coi thng tt c. - Ông vo rng ly g dng nh. C ba ln, nh u b qut . Cui cựng, ụng quyt dng mt ngụi nh tht vng chói. Ong dn nhng cõy g tht ln lm ct, chn nhng viờn ỏ tht to lm tng. - L ngụi nh tht chc chn v khú b … - 20… 20 TU N : Thứ hai ngày … tháng … năm 20… T P C ƠNG MẠNH THẮNG TH N GIĨ I M C TI U: - Đọc tồn Biết ngắt, nghỉ chỗ Đọc rõ lời nhân vật - Hiểu nội dung: Con ngƣời chiến thắng Thần Gió tức chiến thắng thiên nhiên Nhờ vào tâm lao động Nhƣng biết sống thân ái, hòa thuận với thiên nhiên (Trả lời đƣợc CH1,2,3,4) * HS khá, giỏi: Trả lời đƣợc CH - Ham thích học mơn Tiếng Việt II Ồ D NG DẠ H C: - Tranh Bảng ghi sẵn từ, câu cần luyện ngắt giọng III C C HOẠT NG DẠ H C: TIẾT Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ Thư Trung thu - Gọi HS lên bảng kiểm tra Thư - HS lên bảng đọc thuộc lòng Thư Trung thụ Trung thu trả lời câu hỏi cuối bàị - Nhận xét cho điểm HS Bài - HS lắng nghe - Giới thiệu - Treo tranh giới thiệụ *Hoạt động 1: HD Luyện đọc - GV đọc mẫu tồn - HS theo dõi - Gọi HS đọc nối tiếp câu - HS đọc câu - Gọi HS đọc đoạn nối tiếp - Luyện phát âm từ có âm, vần khó, dễ Chú ý ngắt giọng số câụ lẫn - Luyện đọc câu + Ơng vào rừng / lấy gỗ / dựng nhà.// + Cuối / ơng định dựng ngơi nhà thật vững chãi // - HS đọc từ đƣợc giải gắn với đoạn đọc - Đọc đoạn nhóm - HS đọc đoạn - Thi đọc nhóm - Các nhóm đọc đoạn - Cả lớp đọc đồng (đoạn 3, 5) - Các nhóm đọc thi đua TIẾT Hoạt động dạy * ạt độ : ì b - u cầu HS đọc thầm trả lời câu hỏi Câu 1: Thần Gió làm khiến ơng Hoạt động học - HS đọc thầm + Thần Gió xơ ơng Mạnh ngã lăn quay Khi ơng giận, Thần Gió … - 20… 20 Mạnh giận? - GV cho HS quan sát tranh, ảnh dơng bão, nhận xét sức mạnh Thần Gió, nói thêm: Ngƣời cổ xƣa chữa biết cách chống lại gió mƣa, nên phải hang động, hốc đá Câu 2: Kể lại việc làm ơng Mạnh chống lại Thần Gió Câu 3: Hình ảnh chứng tỏ Thần Gió phải bó taỵ - GV liên hệ so sánh ngơi nhà xây tạm tranh tre nứa với ngơi nhà xây dựng kiên cố bêtơng cốt sắt Câu 4: Ơng Mạnh làm để Thần Gió trở thành bạn mình? Câu 5: Ơng Mạnh tƣợng trƣng cho aỉ Thần Gió tƣợng trƣng cho gì? cƣời ngạo nghễ, chọc tức ơng - Ơng vào rừng lấy gỗ, dựng nhà Cả lần bị quật đỗ nên ơng định xây ngơi nhà thật vững chãị Ơng đẵn gỗ lớn làm cột, chọn viên đá thật to để làm tƣờng - Hình ảnh: cối xung quanh ngơi nhà đỗ rạp ngơi nhà đứng vững - Ơng Mạnh an ủi Thần Gió mời Thần Gió tới chơị - Thần Gió tƣợng trƣng cho thiên nhiên Ơng Mạnh tƣợng trƣng cho ngƣời Nhờ tâm lao động, ngƣời chiến thắng thiên nhiên làm cho thiên nhiên trở thành bạn - HS thi đọc truyện - GV hỏi HS ý nghĩa câu chuyện L yệ đ - HS tự phân vai thi đọc lại truyện - Nhận xét Củ ố, dặ dò - GV hỏi: Để sống hòa thuận, thân với - Biết u thiên nhiên, bảo vệ thiên thiên nhiên, em phải làm gì? nhiên, bảo vệ mơi trƣờng sống… - Nhận xét tiết học - Về nhà đọc lại chuẩn bị sau - HS nghe ……………………………………………………………………… TỐN: TIẾT 96 BẢNG NHÂN I M C TI U: - Lập đƣợc bảng nhân - Nhớ đƣợc bảng nhân - Biết giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 3) - Biết đếm thêm - Làm đƣợc BT: 1, 2, II CHU N B - GV: 10 bìa, có gắn chấm tròn hình tam giác, hình vng Kẻ sẵn nội dung BT lên bảng … - 20… 20 III C C HOẠT NG DẠ H C: Hoạt động dạy Bài cũ: Luyện tập - Gọi HS lên bảng thực BT4 SGK T96 - Nhận xét cho điểm HS Bài mới: t ệ : * Hoạt động 1: Hƣớng dẫn lập bảng nhân - Cho HS lấy bìa có chấm tròn - Có chấm tròn? - GV gắn bìa có chấm tròn lên bảng - Ba chấm tròn đƣợc lấy lần? - Ba đƣợc lấy lần? - đƣợc lấy lần nên ta lập đƣợc phép nhân: 3x1=3 - GV gắn tiếp bìa lên bảng - Vậy đƣợc lấy lần? - nhân với mấỷ - Viết lên bảng phép nhân: x = u cầu HS đọc phép nhân nàỵ - Hƣớng dẫn HS lập phép tính lại tƣơng tự nhƣ - HS đọc bảng nhân vừa lập đƣợc, cho HS thời gian để tự học thuộc bảng nhân nàỵ - Xố dần bảng cho HS đọc thuộc lòng - Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng  Hoạt động : Luyện tập, thực hành Bài 1: - Bài tập u cầu làm gì? - HS tự làm bài, sau HS ngồi cạnh đổi để kiểm tra lẫn nhaụ - Nhận xét, chấm điểm Hoạt động học - HS làm bảng, lớp làm vào nháp - Nghe giới thiệu -HS lấy bìa có chấm tròn - Có chấm tròn - Ba chấm tròn đƣợc lấy lần - Ba đƣợc lấy lần - HS đọc phép nhân 3; nhân - HS lấy tiếp nêu - Bằng - Đó phép tính x - nhân - Lập phép tính nhân với 3, 4, , 10 theo hƣớng dẫn GV - Cả lớp đọc đồng bảng nhân - u cầu tính nhẩm - Làm kiểm tra bạn x = x 8= 24 x = 3 x =15 x = 12 x 10 = 30 x = 27 x = x = 18 Bài 2: - Gọi HS đọc đề - HS đọc đề bàị - HS viết tóm tắt trình bày giải - Có tất 10 nhóm vào - Ta làm phép tính x 10 - Gọi HS lên bảng làm Giải - Nhận xét cho điểm làm Số học sinh có là: … - 20… 20 x 10 = 30 (học sinh) Đáp số: 30 học sinh HS Bài 3: - Bài tốn u cầu làm gì? - Số dãy số số nàỏ - Tiếp sau số - Trong dãy số này, số số đứng trƣớc cộng thêm - u cầu tự làm tiếp, sau chữa cho HS đọc xi, đọc ngƣợc dãy số vừa tìm đƣợc Củng cố – Dặn dò - u cầu HS đọc thuộc lòng bảng nhân vừa học - Nhận xét tiết học, u cầu HS nhà học cho thật thuộc bảng nhân - HS trả lời - Số - Số - Nghe giảng - Làm tập.(3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,24, 27, 30) - Một số HS đọc thuộc lòng theo u cầụ ……………………………………………………………………… THỂ D C ỨNG KIỄNG GĨT, HAI TA CHỐNG HƠNG, DANG NGANG TRÕ CHƠI CHẠ ỔI CHỖ, VỖ TA NHAU I M C TI U: - Biết cách giữ thăng đứng kiễng gót hai tay chống hơng dang ngang - Biết cách chơi tham gia chơi đƣợc trò ... Tuần 20 Thứ hai ngày 9 tháng 2 năm 2009 Chào cờ Tập đọc ễNG MNH THNG THN GIể I. Mc tiờu 1. Kin thc: c trn c c bi. - c ỳng cỏc t ng khú, cỏc t d ln do nh hng ca phng ng. - Ngt ngh hi ỳng sau cỏc du cõu v gia cỏc cm t. - Bit th hin tỡnh cm ca cỏc nhõn vt qua li c. 2. K nng: Hiu nhng t ng khú: ng bng, honh hnh, ngo ngh, vng chói, n, n nn. - Hiu ni dung bi: Ông Mnh tng trng cho con ngi, Thn Giú tng trng cho thiờn nhiờn. Qua cõu chuyn chỳng ta thy ngi cú th chin thng thiờn nhiờn nh s dng cm v lũng quyt tõm, nhng nh ngi luụn mun lm bn vi thiờn nhiờn. 3. Giáo dục bảo vệ môi trờng:Con ngời cần Kết bạn với thiên nhiên, sống thân ái hoà thuận với thiên nhiên. II. Đồ dùng dạy học - GV: Tranh. Bng ghi sn cỏc t, cỏc cõu cn luyn ngt ging. - HS: SGK. III. Cỏc hot ng dạy học Hot ng ca Thy Hot ng ca Trũ 1. 1. Khi ng (1) 2. Bi c (4) Th Trung thu - Gi 2 HS lờn bng kim tra bi Th Trung thu. ? Những câu thơ nào cho bết Bác Hồ rất yêu thiếu nhi? ? Bác khuyên các em làm những điều gì? - Nhn xột v cho im HS. 3. Bi mi a.Gii thiu: (1)Treo tranh v gii thiu: Trong bi hc hụm nay chỳng ta s cựng nhau hc bi Ong Mnh thng Thn Giú bit ti sao mt ngi bỡnh thng nh ụng - Hỏt - 2 HS lờn bng, c thuc lũng bi Th Trung thu v tr li cõu hi cui bi. 1 Mnh li cú th thng c mt v thn cú sc mnh nh Thn Giú. - Ghi tờn bi lờn bng. b. Luyn c * c mu - GV c mu ton bi mt lt + Đoạn 1: Giọng kể chậm rãi + Đoạn 2; Nhịp nhanh hơn, nhấn giọng những từ ngữ tả sự ngạo nghễ cảu thần Gió, sự tức giận của ông Mạnh * Luyện đọc câu và luyện phát âm: (10phút) -Lần 1: Yêu cầu học sinh đọc tiếp nối mỗi em một câu+ sửa phát âm - Lần 2:Yêu cầu học sinh tìm từ khó đọc, giáo viên ghi nhanh những từ đó lên bảng. - Lần 3:Yêu cầu học sinh đọc tiếp nối mỗi em một câu+ sửa phát âm * Luyện đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ: (10 phút) - Gv chia đoạn: 5 đoạn - Lần 1: Gọi 5 học sinh đọc tiếp nối 5 đoạn của bài kết hợp luyện đọc câu dài: - Giáo viên đa ra bảng phụ có ghi câu cần luyện đọc và hớng dẫn học sinh đọc -Lần 2: Gọi 5 học sinh đọc tiếp nối 5 đoạn của bài kết hợp hỏi nghĩa của từ khó có trong đoạn. ng bng, honh hnh cú - C lp theo dừi v c thm theo. - Mi HS c 1 cõu, c ni tip t u cho n ht bi. - Cỏc t ú l: loi ngi, hang nỳi, lng quay, lm cm, ni gin, ln nht, lm xong, lờn, lng ln, n nn, mỏt lnh, cỏc loi hoa, - lm 5 on: + on 1: Ngy xa honh hnh. + on 2: Mt hụm ngo ngh. + on 3: T ú lm tng. + on 4: Ngụi nh xụ ngụi nh. + on 5: Phn cũn li. + Ông vo rng/ ly g/ dng nh.// + Cui cựng,/ ụng quyt nh dng mt ngụi nh tht vng chói.// +T ú,/ Thn Giú thng n thm ụng,/ em cho ngụi nh khụng khớ mỏt lnh t bin c/ v hng thm ngo ngt ca 2 ngha l gỡ? * Luyện đọc nhóm và đồng thanh: (9 phút) - Chia lớp thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm 5 học sinh, yêu cầu học sinh lần lợt đọc từng đoạn trong nhóm. - Tổ chức cho các nhóm thi đọc. - Cả lớp đọc Tiết 2 c.Tỡm hiu bi(10) - Yờu cu HS c thầm on 1, 2, 3. - Thn Giú ó lm gỡ khin ụng Mnh ni gin? - Sau khi xụ ngó ụng Mnh, Thn Giú lm gỡ? - Ngo ngh cú ngha l gỡ? - K vic lm ca ụng Mnh chng li Thn Giú. (Cho nhiu HS k) - Con hiu ngụi nh vng chói l ngụi nh ntn? -C 3 ln ụng Mnh dng nh thỡ c ba ln Thn Giú u qut ngụi nh ca ụng nờn ụng mi quyt nh dng mt ngụi nh tht vng chói. Liu ln ny Thn Giú cú qut nh ca ụng Mnh c khụng? Chỳng ta cựng hc tip phn cũn li ca bi bit c iu ny. * ý 1: Ông Mạnh nghĩ cách để thắng thần gió. - Yêu cầu HS c phn cũn li ca bi. - Hỡnh nh no chng t Thn Giú phi bú tay? cỏc loi hoa.// - ng bng l vựng t rng, bng phng. Honh hnh cú ngha l lm nhiu iu ngang ngc trờn mt vựng rng, khụng kiờng n ai. - Ln lt tng HS c trc nhúm ca mỡnh, cỏc bn trong nhúm chnh sa li cho nhau. - Cỏc nhúm c cỏ nhõn thi c cỏ nhõn, cỏc nhúm thi c ni tip, - Đc ng thanh - C lp c thm. - Thn xụ ụng Mnh ngó ln quay. - Thn Giú bay i vi ting ci ngo ngh. - Ngo ngh cú ngha l coi thng tt c. - Ông vo rng ly g dng nh. C ba ln, nh u b qut . Cui cựng, ụng quyt dng mt ngụi nh tht vng chói. Ong dn nhng cõy g tht Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? & @ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008 (Tỉì 21/01 âãún 25/ 01/2008) Thứ hai ngày 21 tháng 1 năm 2008 Tập đọc Ông mạnh thắng thần gió I. Mục đích yêu cầu : -Đọc: Đọc lưu loát cả câu chuyện . Đọc đúngù các từ khó dễ lẫn do phương ngữ . Biết đọc nghỉ hơi sau các dấu câu và giữa các cụm từ . Bước đầu biết thể hiện tình cảm của các nhân vật qua lời đọc. -Hiểu: Hiểu nghóa các từ ngữ :đồng bằng, hoành hành, ngạo nghễ, vững chải, đẵn, ăn năn, - Hiểu nội dung câu chuyện : Ông Mạnh tượng trưng cho con người Thần Gió tượng trưng cho thiên nhiên . Qua câu chuyện cho ta thấy người có thể chiến thắng thiên nhiên nhờ sự dũng cảm và lòng quyết tâm .Nhưng người luôn muốn làm bạn với thiên nhiên . II . Chuẩn bò Tranh minh họa , bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Tiết 1 1. Kiểm tra bài cũ : - 2 HS đọc và trả lời câu hỏi bài tập đọc “Mùa xuân đến”. 2.Bài mới a) Phần giới thiệu -Hôm nay chúng ta tìm hiểu qua bài : “ Ông Mạnh thắng Thần Gió ” b) Đọc mẫu -Đọc mẫu diễn cảm bài văn . * Hướng dẫn phát âm : Hướng dẫn tìm và đọc các từ khó dễ lẫn trong bài . -Tìm các từ có thanh hỏi , thanh ngã.? -Nghe HS trả lời và ghi các âm này lên bảng . - Đọc mẫu các từ và yêu cầu đọc lại các từ đó - Yc đọc từng câu , nghe và chỉnh sửa lỗi. * Đọc từng đoạn : -Để đọc đúng bài tập đọc này chúng ta cần sử dụng mấy giọng đọc khác nhau .Là ø giọng đọc những ai ? - Bài này có mấy đoạn các đoạn được phân chia như thế nào ? -Hai em lên bảng đọc và trả lời câu hỏi của giáo viên. -Vài em nhắc lại tựa bài -Lớp lắng nghe đọc mẫu .Đọc chú thích - Chú ý đọc đúng giọng các nhân vật có trong bài như giáo viên lưu ý . -Rèn đọc từ: ven biển , ngạo nghễ , vững chãi , đập cửa , , . - Ta cần sử dụng ba giọng đọc đoc là giọng Ông Mạnh , giọng Thần Gió và giọng của người kể - Bài này có 5 đoạn . Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản: Vàn Thë Thanh Hiãnư 29 Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? & @ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008 -Yêu cầu HS đọc đoạn 1. - Đồng bằng ; hoành hành có nghóa là gì ? -Đoạn văn này cần đọc giọng kể chậm rãi . -Yêu cầu HS đọc đoạn 2 . -Đoạn văn này có lời nói của ai ? Ông Mạnh tỏ thái độ gì khi nói với Thần Gió ? -Khi đọc ta cũng thể hiện thái độ giận dữ . - GV đọc mẫu yêu cầu (HS đọc lại câu nói của ông Mạnh ) - Yêu cầu HS đọc đoạn 3 . - Hướng dẫn HS ngắt giọng câu 2 và câu 4 cho đúng ( thể hiện sự quyết tâm chống trả Thần Gió của ông Mạnh ) - Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh . - GV đọc mẫu đoạn 4 . -GV đọc mẫu lại đoạn đối thoại này . - Yêu cầu một em đọc lại đoạn cuối bài . -Đoạn văn là lời của ai ? - Hd HS đọc với giọng chậm rãi nhẹ nhàng. -Yc HS tìm cách ngắt giọng câu văn cuối bài. - Gọi HS đọc lại đoạn 5 . - Yêu cầu HS nối tiếp đọc theo đoạn trước lớp -GV và cả lớp theo dõi nhận xét . - Chia ra từng nhóm yêu cầu đọc trong nhóm . */ Thi đọc -Mời các nhóm thi đua đọc . -Yc các nhóm thi đọc đồng thanh và cá nhân. -Lắng nghe nhận xét và ghi điểm . * Đọc đồng thanh -Yêu cầu đọc đồng thanh 1 đoạn trong bài. Tiết 2 Tìm hiểu bài c) Tìm hiểu nội dung đoạn 1, 2 , 3 . - Gọi HS đọc bài . -Yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi : -Thần Gióõ làm gì khiến ông Mạnh nổi giận ? - Sau khi xô ngã ông Mạnh Thần Gió làm gì ? - Ngạo nghễ có nghóa là gì ? - Một em đọc đoạn 1 . - Là vùng đất rộng bằng phẳng .Làm nhiều điều ngang ngược trên một vùng rộng không nể a.i - Đọc đoạn 2 . - Ôâng Mạnh nói với Thần Gió -Ông Mạnh tỏ thái độ rất tức giận . - Một em đọc lại đoạn 3. - HS tìm cách ngắt sau đó luyện ngắt giọng câu. -Ông vào rừng , / lấy gỗ / dựng nhà .// Cuối cùng ,/ ông quyết đònh dựng một ngôi nhà thật vững chãi.// -Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu . - Luyện đọc hai câu đối thoại giữa Thần Gió và ông Mạnh , sau đó đọc cả đoạn . - Là lời của người kể . - Theo dõi GV hướng dẫn đọc . - Tìm cách ngắt Giáo viên : Môn: Tập Đọc ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ I. Mục tiêu Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rõ lời nhân vật trong bài. Hiểu nội dung : Con người chiến thắng thần gió, tức là chiến thắng thiên nhiên – nhờ vào quyết tâm và lao động, nhưng cũng biết sống thân ái, hoà thuận với thiên nhiên. ( trả lời được câu hỏi 1,2,3,4) II. Chuẩn bò - GV: Tranh. Bảng ghi sẵn các từ, các câu cần luyện ngắt giọng. - HS: SGK. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. 1. Khởi động (1’) 2. Bài cu õ (3’) Thư Trung thu 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu toàn bài một lượt, sau đó gọi 1 HS khá đọc lại bài. b) Luyện phát âm - Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi đọc bài. Ví dụ: + Tìm các từ khó có âm đầu l/n,… trong bài. + Tìm các từ có thanh hỏi, thanh ngã. (MN) - Nghe HS trả lời và ghi các từ này lên bảng. - Đọc mẫu và yêu cầu HS đọc các từ này (Tập trung vào những HS mắc lỗi phát âm). - Yêu cầu HS đọc từng câu. Nghe và chỉnh sửa lỗi cho HS, nếu có. c) Luyện đọc đoạn - Hỏi: Để đọc bài tập đọc này, chúng ta phải sử dụng mấy giọng đọc khác nhau? Là giọng của những ai? - Hỏi: Bài tập đọc có mấy đoạn? Các đoạn được phân chia ntn? - Gọi 1 HS đọc đoạn 1. - Hỏi: Đồng bằng, hoành hành có nghóa là gì? - Hát - Cả lớp theo dõi và đọc thầm theo. - Tìm từ và trả lời theo yêu cầu của GV: - 5 đến 7 HS đọc bài cá nhân, sau đó cả lớp đọc đồng thanh. - Mỗi HS đọc 1 câu, đọc nối tiếp từ đầu cho đến hết bài. Bài tập đọc được chia làm 5 đoạn: - 1 HS đọc bài. - Đồng bằng là vùng đất rộng, bằng phẳng. Hoành hành có nghóa là làm nhiều điều ngang ngược trên một vùng rộng, không kiêng nể ai. - HS đọc lại đoạn 1 theo Giáo viên : - Đây là đoạn văn giới thiệu câu chuyện, để đọc tốt đoạn văn này các con cần đọc với giọng kể thong thả, chậm rãi. - Yêu cầu HS đọc đoạn 2. - Trong đoạn văn có lời nói của ai? - ng Mạnh tỏ thái độ gì khi nói với Thần Gió? - Vậy khi đọc chúng ta cũng phải thể hiện được thái độ giận giữ ấy. (GV đọc mẫu và yêu cầu HS luyện đọc câu nói của ông Mạnh) - Yêu cầu HS đọc lại đoạn 2. - Gọi 1 HS đọc đoạn 3. - Để đọc tốt đoạn này các con cần phải chú ý ngắt giọng câu văn 2, 4 cho đúng. Giọng đọc trong đoạn này thể hiện sự quyết tâm chống trả Thần Gió của ông Mạnh. - Yêu cầu HS đọc lại đoạn 3. Nghe và chỉnh sửa lỗi cho HS. - GV đọc mẫu đoạn 4. - Gọi 1 HS đọc đoạn cuối bài. - Hỏi: Đoạn văn là lời của ai? - Yêu cầu HS tìm cách ngắt giọng câu văn cuối bài. - Gọi HS đọc lại đoạn 5. - Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn trước lớp, GV và cả lớp theo dõi để nhận xét. - Chia nhóm HS và theo dõi HS đọc theo nhóm.  Hoạt động 2: Thi đua đọc - Tổ chức cho các nhóm thi đọc đồng thanh, đọc cá nhân. - Nhận xét, cho điểm 4. Củng cố – Dặn do ø (3’) - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bò: Tiết 2. hướng dẫn của GV. - 1 HS đọc bài. - Trong đoạn văn có lời của ông Mạnh nói với Thần Gió. - ng Mạnh tỏ thái độ rất tức giận. - Luyện đọc câu: - Thật độc ác! (Một số HS đọc cá nhân, cả lớp đọc đồng thanh) - HS đọc đoạn 2. - 1 HS khá đọc bài. - HS tìm cách ngắt sau đó luyện ngắt giọng câu: - HS đọc bài theo yêu cầu. - Theo dõi GV đọc mẫu. - Luyện đọc 2 câu đối thoại giữa Thần Gió và ông Mạnh, sau đó đọc cả đoạn. - 1 HS khá đọc bài. - Đoạn văn là lời của người kể. - Theo dõi GV hướng dẫn giọng đọc. - Một số HS đọc bài cá nhân. - Nối tiếp nhau đọc các đoạn 1, 2, 3, 4, 5. (Đọc 2 vòng). - HS đọc. Rút kinh nghiệm: Môn: Tập Đọc ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIO Ù(TT) I. Mục tiêu Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rõ lời nhân vật trong bài. Giáo viên : Hiểu nội dung : Con người chiến thắng thần gió, tức là chiến thắng thiên nhiên – nhờ vào quyết tâm và lao động, nhưng cũng biết sống thân ái, hoà Giáo án lớp 2 Tuần 20 Trường Tiểu học Hòa Bình Thứ Hai, ngày 11 tháng 1 năm 2010 TẬP ĐỌC ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GÍO I. MỤC TIÊU: - Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ; Đọc rõ lời nhân vật trong bài Hiểu nội dung: Con người chiến thắng Thần Gió tức là chiến thắng thiên nhiên. Nhờ vào quyết tâm và lao động. Nhưng cũng biết sống thân ái, hòa thuận với thiên nhiên.(Trả lời được CH1,2,3,4). * HS khá, giỏi: Trả lời được CH5 -Yêu môn học. Học sinh yêu thiên nhiên II. CHU ẨN BỊ Tranh minh họa, băng giấy ghi sẳn câu cần luyện đọc, SGK. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. 1.Ổn đònh: 2.Kiểm tra bài cũ: “Thư trung thu” HS đọc thuộc và TLCH: Nhận xét 3.Bài mới: “Ông Mạnh thắng Thần Gió” Hoạt động 1: Luyện đọc GV đọc mẫu toàn bài - Yêu cầu 1 HS đọc lại - GV yêu cầu HS đọc nối tiếp nhau từng câu cho đến hết bài. - Tìm từ ngữ khó đọc trong bài: hoành hành, lăn quay, ngạo nghễ, quật đỗ, ngào ngạt, ăn năn, giận dữ Yêu cầu 1 số HS đọc lại từ khó Đọc từng đoạn trước lớp và kết hợp giải nghóa từ Hướng dẫn HS luyện đọc câu dài, nhấn giọng Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm Tổ chức thi đọc giữa các nhóm GV nhận xét, tuyên dương Cho cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3 Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài - Thần Gió đã làm gì khiến ông Mạnh nổi giận? - Kể việc làm của ông Mạnh chống Thần Gió? - Gọi HS đọc đoạn 4,5 - Hình ảnh nào chứng tỏ Thần Gíó phải bó tay? - ng Mạnh đã làm gì để thần Gió trở thành bạn của mình? Hát - HS đọc thuộc bài thơ và TLCH Hs đọc HS theo dõi - 1 HS đọc bài, lớp mở SGK, đọc thầm theo HS đọc nối tiếp - HS nêu, phân tích, bạn đọc lại HS đọc HS đọc từng đoạn nối tiếp, kết hợp giải nghóa từ chú giải - HS đọc đoạn - HS đọc trong nhóm - HS thi đọc giữa các nhóm HS nhận xét Cả lớp đọc - HS đọc, lớp đọc thầm - Thần Gió xô ông ngã lăn quay, cười ngạo nghễ chọc tức ông Mạnh - ng vào rừng lấy gỗ dựng nhà… chọn những viên đá thật to để làm tường - HS đọc - Cây cối xung quanh nhà đổ rạp trong khi Người thực hiện: Nguyễn Đăng Tuấn 1 Giáo án lớp 2 Tuần 20 Trường Tiểu học Hòa Bình - Hành động kết bạn với thần Gió của ông Mạnh cho thấy ông là người như thế nào? - ng Mạnh tượng trưng cho ai? Thần Gió tượng trưng cho ai? - GV liên hệ, giáo dục. * Hoạt động 2: Luyện đọc lại - GV mời đại diện lên bốc thăm - Nhận xét và tuyên dương nhóm đọc hay nhất. Chốt: Để sống hoà thuận thân ái với thiên nhiên các em cần làm gì? 4.Cũng cố – Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Yêu cầu HS đọc lại bài kỹ để có ý kể lại câu chuyện cho mạch lạc dựa theo các yêu cầu kể trong SGK. ngôi nhà vững đứng vững - ng an ủi mời Thần đến chơi - HS nêu - HS nêu - 2, 3 nhóm tự phân vai thi đọc - Phải yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống xung quanh xanh sạch đẹp TOÁN BẢNG NHÂN 3 I. MỤC TIÊU: - Lập bảng nhân 3. - Nhớ được bảng nhân 3. - Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 3). - Biết đếm thêm 3. Làm được các BT: 1, 2, 3 - Ham thích học Toán. II. CHU ẨN BỊ Tấm bìa, mỗi tấm có 3 chấm tròn Bộ học toán, VBT III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn đònh: 2.Bài cũ: Luyện tập - Yêu cầu HS sửa bài 3 Nhận xét, tuyên dương 3.Bài mới: Bảng nhân 3 Hoạt động 1: Hướng dẫn HS lập bảng nhân 3 + Mỗi tấm có 3 chấm tròn, ta lấy 1 tấm bìa tức là 3 (chấm tròn) được lấy 1 lần ta viết: 3 x 1 = 3 + Đọc là: ba nhân một bằng ba Hát 1 HS lên bảng thực hiện - HS quan sát, nêu vấn đề cần giải quyết và nêu cách tính Người thực hiện: Nguyễn Đăng Tuấn 2 Giáo án lớp 2 Tuần 20 Trường Tiểu học Hòa Bình - Tương tự GV gắn 2 tấm bìa, mỗi tấm có 3 chấm tròn và hỏi: + 3 được lấy mấy lần? - Tương tự GV gợi ý giúp HS ... lẫn nhaụ - Làm kiểm tra bạn - Nhận xét 4x2=8 4x1=4 x = 16 x = 12 x = 24 x = 20 Bài 2: - Gọi HS đọc đề - HS đọc - Cả lớp làm vào BT, HS làm - HS làm bài: bảng lớp - Tóm tắt xe: bánh xe - Chữa bài,... ứng dụng - HS viết bảng lớp Cả lớp viết bảng - HS quan sát - li - đƣờng kẻ ngang - nét - HS quan sát - HS quan sát - HS tập viết bảng - HS đọc câu - Q: li - g, h: 2, 5 li - t, đ, p: li - u, e,... Gióp HS: - N¾m - c ƣu - khut ®iĨm tn - Ph¸t huy -u ®iĨm, kh¾c phơc nh-ỵc ®iĨm - BiÕt - c ph-¬ng h-íng tn tíi - GD HS cã tinh thÇn ®oµn kÕt, gióp ®ì lÉn - BiÕt - c trun thèng nhµ tr-êng - Thùc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 2 - Tuần 20, Giáo án lớp 2 - Tuần 20, Giáo án lớp 2 - Tuần 20

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay