Giáo án lớp 2 - Tuần 18

21 15 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 08:31

Tuần 18 Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009 Chào cờ Tập viết Ô- Ơ - Ơn sâu nghĩa nặng I. Mc tiờu: 1Kin thc: Rốn k nng vit ch. - Vit ễ, (c va v nh), cõu ng dng theo c nh, ch vit ỳng mu u nột v ni nột ỳng qui nh. 2K nng: Dy k thut vit ch vi rốn chớnh t m rng vn t, phỏt trin t duy. 3Thỏi : Gúp phn rốn luyn tớnh cn thn II. Đồ dùng dạy học - GV: Ch mu ễ, . Bng ph vit ch c nh. - HS: Bng, v III. Cỏc hot ng dạy học Hot ng ca Thy Hot ng ca Trũ 1. Khi ng (1) 2. Bi c (4) - Kim tra v vit. - Yờu cu vit: O - Hóy nhc li cõu ng dng. - Vit : Ong bay bm ln. - GV nhn xột, cho im. 3. Bi mi a.Gii thiu: (1) - GV nờu mc ớch v yờu cu. - Nm c cỏch ni nột t cỏc ch cỏi vit hoa sang ch cỏi vit thng ng lin sau chỳng. b. Hng dn vit ch cỏi hoa(5) 1. Hng dn HS quan sỏt v nhn xột. * Gn mu ch ễ - Ch ễ cao my li? - Gm my ng k ngang? - Hỏt - HS vit bng con. - HS nờu cõu ng dng. - 3 HS vit bng lp. C lp vit bng con. - HS quan sỏt 185 - Viết bởi mấy nét? - GV chỉ vào chữ O và miêu tả: + Gồm 1 nét cong kín. - Dấu phụ của chữ Ô giống hình gì? - GV viết bảng lớp. - GV hướng dẫn cách viết: - Đặt bút trên đường kẽ 6, đưa bút sang trái viết nét cong kín, phần cuối lượn vào trong bụng chữ. Dừng bút ở phía trên đường kẽ 4. Dấu mũ gồm 2 đường thẳng: 1 đường kéo từ dưới lên, 1 đường kéo từ trên xuống nối nhau ở đường kẽ ngang 7 úp xuống giữa đỉnh chữ O. - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết. 2. HS viết bảng con. - GV yêu cầu HS viết 2, 3 lượt. - GV nhận xét uốn nắn. 3. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. * Gắn mẫu chữ Ơ - Chữ Ơ cao mấy li? - Gồm mấy đường kẻ ngang? - Viết bởi mấy nét? - GV chỉ vào chữ Ơ và miêu tả: + Gồm 1 nét cong kín. - Dấu phụ của chữ Ơ giống hình gì? - GV viết bảng lớp. - GV hướng dẫn cách viết: - Đặt bút trên đường kẽ 6, đưa bút sang trái viết nét cong kín, phần cuối lượn vào trong bụng chữ. Dừng bút ở phía trên đường kẽ 4. Từ giao điểm giữa đường ngang 6 và đường dọc 4 và 5 uốn sang phải thành 1 dấu hỏi nhỏ. Điểm dừng bút chạm chữ O tại giao điểm của đường ngang 5 và đường dọc 4 và 5. - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết. 4. HS viết bảng con. - GV yêu cầu HS viết 2, 3 lượt. - GV nhận xét uốn nắn. c.Hướng dẫn viết câu ứng dụng.(3’) * Treo bảng phụ 1. Giới thiệu câu: Ơn sâu nghĩa nặng: Cã t×nh nghÜa s©u nÆng víi nhau - 5 li - 7 đường kẻ ngang. - 2 nét - HS quan sát - Chiếc nón úp. - HS quan sát. - HS tập viết trên bảng con - HS quan sát - 5 li - 6 đường kẻ ngang. - 2 nét - HS quan sát - Cái lưỡi câu/ dấu hỏi. - HS quan sát. - HS tập viết trên bảng con. - HS đọc câu 186 2. Quan sát và nhận xét: - Nêu độ cao các chữ cái. - Cách đặt dấu thanh ở các chữ. - Các chữ viết cách nhau khoảng chừng nào? - GV viết mẫu chữ: Ơn lưu ý nối nét Ơ và n. 3. HS viết bảng con * Viết: : Ơn - GV nhận xét và uốn nắn. d. Viết vở(16’) * Vở tập viết: - GV nêu yêu cầu viết. - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu kém. - Chấm, chữa bài. - GV nhận xét chung. 4. Củng cố – Dặn dò (5’) - GV cho 2 dãy thi đua viết chữ đẹp. - GV nhận xét tiết học. - Nhắc HS hoàn thành nốt bài viết. - Chuẩn bị: Ôn tập HK1. - Ơ: 5 li - g, h : 2,5 li - s : 1, 25 li - n, a, u, i : 1 li - Dấu ngã (~) trên i - Dấu nặng (.) dưới ă - Khoảng chữ cái o - HS viết bảng con - Vở Tập viết - Hs nh¾c l¹i t thÕ ngåi viÕt - HS viết vở - Mỗi đội 3 HS thi đua viết chữ đẹp trên bảng lớp. ChÝnh t¶ GÀ “TỈ TÊ” VỚI GÀ. I. Mục tiêu 1Kiến thức: Nghe – viết đúng đoạn: Khi gà mẹ thong thả … mồi ngon lắm. 2Kỹ năng: Củng cố quy tắc chính tả ao/au; et/ec, r/d/gi - Viết đúng câu có dấu ngoặc kép. 3Thái độ: Ham thích môn học. II. §å dïng d¹y häc GV: Bảng ghi quy tắc chính tả ao/au; et/ec, r/d/gi HS: Vở, bảng con. 187 III. Các hoạt động d¹y häc: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (4’) Tìm ngọc. - Gọi 2 HS lên bảng viết các từ khó do GV đọc, HS dưới lớp viết vào nháp. - Nhận xét, cho điểm từng HS. 3. Bài mới a.Giới thiệu: (1’) - Trong giờ Chính tả hôm nay các em sẽ nghe viết một đoạn trong bài Gà “tỉ tê” với gà và ôn TU N 18 TU N : N ọ – 20 Thứ hai ngày tháng năm 20 T P ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (TIẾT 1) I M T U: - Đọc rõ ràng, trơi chảy TĐ học học kì 1(phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau dấu câu, cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút); hiểu ý đoạn đọc Thuộc đoạn thơ học - Tìm từ vật câu (BT2); biết viết tự thuật theo mẫu học (BT3) - HS khá,giỏi đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ(tốc độ đọc 40 tiếng / phút) II Ồ N : - Phiếu ghi sẵn tên tập đọc O T N : Hoạt động dạy t ệu b , đề 2.K tr tậ đọ : em - Hs lên bốc thăm, chuẩn bị -u cầu Hs thể theo thăm - GV nhân xét, ghi điểm Cho điểm trực tiếp Chú ý: - Đọc tiếng, từ: điểm - Nghắt nghỉ chỗ, giọng đọc u cầu cho 1,5 điểm Đạt tốc độ đọc 45 tiếng / phút cho 1,5 điểm 3.Tì từ ỉ vật tr u : - Gọi em đọc u cầu - u cầu gạch chân từ vật câu văn cho (Nhóm 2) III C - Gv nhận xét, sữa chữa V ết bả tự t uật t e ẫu - u cầu làm cá nhân vào - Gọi số em đọc tự thuật - Chữa nhận xét cho điểm - Nhận xét tun dương em làm tốt ọ t ê b tậ đọ tuầ (Thương ơng) * Nội dung thơ nói lên điều gì? T u ọ - Hs lên bốc thăm,chuẩn bị phút - Đọc trả lời nội dung theo YC - Hs khác lắng nghe nhận xét bạn đọc - Đọc u cầu đọc câu văn - Đại diện nhóm trình bày Nhóm khác nhận xét, bổ sung - Dưới cửa máy bay nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non - Một em đọc u cầu - Làm vào - Đọc chữa - Nhận xét, bổ sung bạn - Lớp đọc thầm 2-5 Hs đọc - Khen ngợi bé Việt biết thương ơng - Về nhà học xem trước ơn tâp TT Củ ố dặ dò: - Giáo viên nhận xét đánh giá - Dặn nhà học xem trước N oạt động học T TU N 18 N ƠN T P UỐ ọ – 20 KÌ (T ẾT 2) I M T U: - Đọc rõ ràng, trơi chảy TĐ học học kì (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau dấu câu, cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút); hiểu ý đoạn đọc - Biết đặt câu tự giới thiệu với người khác (BT2) - Bước đầu biết dùng dấu chấm để tách đoạn văn thành câu viết lại cho CT (BT3) II U N - Phiếu ghi sẵn tên tập đọc O T N Hoạt động dạy oạt động học 1.B : P ầ t ệu Hơm ta tiếp tục ơn tập tập đọc - Vài em nhắc lại tựa học.Ơn tự giới thiệu dấu chấm K tr đọ : em - u cầu học sinh lên bốc thăm đọc - Lần lượt HS lên bốc thăm bài,chuẩn bị - Gọi HS đọc trả lời câu hỏi nội - Đọc trả lời nội dung theo yc dung - Gọi em khác nhận xét bạn vừa đọc - HS khác lắng nghe nhận xét - Cho điểm trực tiếp em 3.Ơ đặt u tự t ệu: - Hs đọc u cầu – lớp đọc thầm - Hs đọc u cầu, lớp đọc thầm - YC Hs giỏi làm mẫu tự giới thiệu - Cháu chào bác ! Thưa bác, cháu tình Hương, học lớp với Hằng Thưa bác, bạn Hằng có nhà khơng - YC Hs thảo luận N2 Đại diện nhóm trình - Thảo luận tìm cách nói bày, nhóm khác nhâïn xét - Mời số em nói lời giới thiệu - Chào bác ! Cháu Bin bố - Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh Long bên cạnh nhà bác Bác làm ơn cho cháu mượn kìm Ơ uyệ dấu ấ - Gọi học sinh đọc u cầu đề - Một em đọc u cầu - u cầu lớp tự làm sau chép lại cho - Lớp làm cá nhân vào tả - em lên bảng làm - Chấm bài, nhận xét, sữa Đầu năm học mới, Huệ nhận - Nhận xét tun dương Hs làm tốt q bố Đó cặp xinh Cặp có quai đeo Hơm khai giảng, phải nhìn Huệ với cặp mới.Hụê thầm hứa học Củ ố dặ dò: chăm, học giỏi cho bố vui lịng - Giáo viên nhận xét đánh giá - Về nhà học xem trước ơn - Dặn nhà học xem trước tập TT ……………………………………………………………………… N T u ọ T TU N 18 N ọ – 20 TỐN: ƠN T P VỀ Ả TO N I M T U: - Biết tự giải tốn phép tính cộng trừ, có tốn nhiều hơn, số đơn vị - Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài II C U N - SGK, thước III O T N : Hoạt động dạy oạt động học B ũ: Tháng 12 có ngày? Có ngày chủ nhật? Đó - Hs trả lời- Hs khác nhận xét ngày nào? 2.B : - em đọc, lớp đọc thầm theo Bài 1: em đọc u cầu đề - Buổi sáng bán 48 l dầu, buổi chiều - Bài tốn cho biết gì? bán 37 l dầu - Bài tốn hỏi gì? - Hỏi 2buổi bán lít dầu - Muốn biết hai buổi bán bao - Ta thực phép tính cộng 48 + 37 nhiêu lít dầu ta làm nào? Giải: Cả buổi cửa hàng bán là: -u cầu lớp tóm tắt giải vào 48 + 37 = 85 (l) nháp Đ/S: 85 l - Mời em lên bảng làm - Đọc yêu cầu đề - Nhận xét làm học sinh 32 kg Bài 2: u cầu học sinh nêu đề - u cầu học sinh tóm tắt tốn Bình sơ đồ đoạn thẳng giải 6kg An ? kg Giải: An cân nặng là: - u cầu em lên bảng làm 32 - = 26 (kg) Đ/S: 26 kg - u cầu lớp thực vào nháp - Gọi em khác nhận xét bạn bảng - Nhận xét, chữa Bài 3: u cầu học sinh nêu đề - Hs thực vào - u cầu học sinh tóm tắt tốn Giải: Số hoa Liên hái là: sơ đồ đoạn thẳng giải 24 + 16 = 40 (bông) - u cầu lớp thực vào Đ/S: 40 - GV chấm, chữa Củ ố - Dặ dò: - Về học làm tập lại - Nhận xét đánh giá tiết học -Dặn nhà học làm tập ……………………………………………………………………… N T u ọ T TU N 18 N ọ – 20 T Ể TRỊN” VÀ “ N AN TRỊ Ơ “VỊN L N N Ơ !” I M T U: - Ơn hai trò chơi:” Vòng tròn “ “Nhanh lên bạn ơi“ - u cầu biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động II U N - Sân bãi vệ sinh, đảm bảo an tồn nơi tập - Một còi,kẻ sân để tổ chức trò chơi O T N *Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, u cầu học Cán dẫn đầu lớp chạy xung quanh sân tập, sau thường hít thở sâu.Cán bắt giọng hát *KTBC:(3’) Gọi hs thực động tác học GV lớp nhận xét *Bài mới:(22’) a/GT bài: trò chơi “vòng tròn”, “nhanh lên bạn ơi” b/Các hoạt động: Thời Hoạt động ... Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? & @ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008 TƯN 18 (Tỉì 31/12 âãún 04/01/2008) Thứ 2 Tập đọc Tập đọc Toán Đạo đức Ôn tập học kì I tiết 1 . Ôn tập học kì I tiết 2. Luyện tập về giải toán Thực hành kó năng cuối kì 1. Thứ 3 Thể dục Toán m nhạc Mó thuật Trò chơi “ Vòng tròn “ và “ Nhanh lên bạn ơi” Luyện tập chung Thứ 4 Tập đọc Toán Chính tả Kể chuyện Thủ công Ôn tập học kì I tiết 3. Luyện tập chung Ôn tập học kì I tiết 4. Ôn tập học kì I tiết 5. Gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe.(t2) Thứ 5 Thể dục Tập viết Toán Luyện từ và câu Sơ kết học kì 1 Ôn tập học kì I tiết 6 Luyện tập chung Ôn tập học kì I tiết 7. Thứ 6 Chính tả Tập làm văn Toán TNXH HĐTT Ôn tập học kì I tiết 8. Ôn tập học kì I tiết 9. Kiểm tra đònh kì Thực hành:Giữ trường lớp sạch đẹp Sinh hoạt lớp. Thứ hai ngày 31 tháng12 năm 2007 Tập đọc ÔN TẬP TIẾT 1 A/ Mục đích yêu cầu : - Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng . Học sinh đọc đúng và nhanh các bài tập đọc đã học . Yêu cầu đọc 45 chữ / phút .Nghỉ hơi đúng giữa các dấu câu và giữa các cụm từ - Ôn luyện về từ chỉ sự vật .Ôn luyện cách viết tự thuật theo mẫu . B/ Chuẩn bò: - Phiếu ghi sẵn các tên bài tập đọc và học thuộc lòng đã học . - Bảng ghi sẵn câu văn bài tập 2 . C/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ : 2.Bài mới: a) Phần giới thiệu : Hôm nay chúng ta ôn tập lại các bài tập đọc và bài học thuộc lòng đã học . -Vài em nhắc lại tựa bài Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản: Vàn Thë Thanh Hiãnư 163 Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? & @ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008 b) Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng : - Yêu cầu học sinh lên bốc thăm bài đọc - Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc . - Ghi điểm. Chú ý : Đọc đúng tiếng, đúng từ : 7 điểm - Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, giọng đọc đúng yêu cầu cho 1,5 điểm . Đạt tốc độ đọc 45 tiếng / phút cho 1,5 điểm . c) Tìm từ chỉ sự vật trong câu đã cho : - HS đọc yêu cầu và câu văn đề bài. - Yc gạch chân dưới các từ chỉ sự vật. - Gọi em khác nhận xét bài bạn trên bảng . - Nhận xét cho điểm học sinh . d) Viết bản tự thuật theo mẫu . - Gọi học sinh đọc yêu cầu đề . - Yêu cầu làm bài cá nhân vào vở . - Gọi một số em đọc bài tự thuật của mình. - Chữa bài nhận xét cho điểm. - Nhận xét tuyên dương những em làm tốt . đ) Củng cố dặn dò : -Giáo viên nhận xét đánh giá . - Dặn về nhà học bài xem trước bài mới . -Lần lượt từng em lên bốc thăm bài - Đọc và trả lời nội dung bài theo yêu cầu . - Đọc yêu cầu và đọc câu văn lớp đọc thầm. - Làm bài cá nhân , 2 em lên bảng làm bài . -Dưới ô cửa máy bay hiện ra nhà cửa , ruộng đồng , làng xóm , núi non . - Một em đọc yêu cầu. - Làm bài vào vở. - Đọc chữa bài. - Nhận xét bổ sung bài bạn nếu có. - Hai em nhắc lại nội dung bài . - Về nhà học bài xem trước bài mới . Tập đọc ÔN TẬP TIẾT 2 A/ Mục đích yêu cầu : - Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng . Ôn tập cách tự giới thiệu .Ôn luyện về dấu chấm . B/ Chuẩn bò: - Phiếu ghi sẵn các tên bài tập đọc và học thuộc lòng đã học . - Tranh minh họa bài tập 2. - Bảng phụ ghi sẵn bài tập 3 . C/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2.Bài mới a) Phần giới thiệu : Chúng ta tiếp tục ôn tập các bài tập đọc và bài học thuộc lòng đã học .Ôn tự giới thiệu và dấu chấm. b) Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng : - Yêu cầu học sinh lên bốc thăm bài đọc - Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc . - Ghi điểm. c) Ôn đặt câu tự giới thiệu: -Vài em nhắc lại tựa bài - Lần lượt từng em lên bốc thăm bài - Đọc và trả lời nội dung bài theo yêu cầu . Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản: Vàn Thë Thanh Hiãnư 164 Trỉåìng tiãøu hc Hi An ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? & @ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàm hc 2007 - 2008 - Treo bảng phụ ghi sẵn bài tập 2 - Mời một em khá đặt câu theo mẫu . -Gọi HS nói câu giới thiệu cho tình huống 1 . - Yêu cầu lớp trao đổi theo cặp để Giáo viên : Tiếng việt ÔN TẬP (Tiết 1) I. Mục tiêu: Đọc rõ ràng, trôi chảy bài tập đọc đã học ở kì 1( phát âm rõ ràng, biết ngừng nghó sau các áu câu, giữa các cụm từ; tốc dộ khoảng 40 tiếng / phút) ; hiểu ý chính của đoạn, nôïi dung của bài ; trả lời được câu hỏi về ý đoạn đã đọc. Thuộc2 đoạn thơ đã học. Tìm đúng từ chỉ sự vật trong câu BT2; biết viết bản tự thuật theo mẫu đã học BT3. HS khá giỏi, giỏi dọc tương dối rành mạch đoạn văn, doạn thơ. II. Chuẩn bò - GV: Phiếu viết tên các bài tập đọc và học thuộc lòng đã học. Bảng viết sẵn câu văn bài tập 2. Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một. - HS: SGK. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Nêu mục tiêu tiết học và ghi đầu bài lên bảng. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: n luyện tập đọc và học thuộc lòng - Gọi HS lên bảng bốc thăm bài tập đọc. - Theo dõi HS đọc chỉnh sửa lỗi sai cho các em nếu có và chấm điểm khuyến khích: + Đọc đúng từ đúng tiếng: 7 điểm. + Nghỉ ngơi đúng, giọng đọc phù hợp: 1,5 điểm. + Đạt tốc độ 45 tiếng/ 1 phút: 1,5 điểm.  Hoạt động 2: Tìm từ chỉ sự vật trong câu đã cho - Gọi HS đọc yêu cầu và đọc câu văn đề bài cho. - Yêu cầu gạch chân dưới các từ chỉ sự vật trong câu văn đã cho. - Hát - 7 đến 8 HS lần lượt lên bảng, bốc thăm chọn bài tập đọc sau đó đọc 1 đoạn hoặc cả bài như trong phiếu đã chỉ đònh. - Đọc bài. - Làm bài cá nhân. 2 HS lên bảng làm bài. - Nhận xét bài làm và bổ sung nếu cần. Giáo viên : - Yêu cầu nhận xét bài bạn trên bảng. - Nhận xét và cho điểm HS. - Lời giải: Dưới ô cửa máy bay hiện ra nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non.  Hoạt động 3: Viết bản tự thuật theo mẫu - Cho HS đọc yêu cầu của bài tập và tự làm bài. - Gọi 1 số em đọc bài Tự thuật của mình. - Cho điểm HS. 4. Củng cố – Dặn do ø (3’) - Nhận xét chung về tiết học. - Dặn dò HS về nhà ôn lại các bài tập đọc đã học. - Chuẩn bò: Tiết 2. - Làm bài cá nhân. - Một số HS đọc bài. Sau mỗi lần có HS đọc bài, các HS khác nhận xét, bổ sung.  Rút kinh nghiệm: . . Giáo viên : Tiếng việt ÔN TẬP (Tiết 2) I. Mục tiêu: Đọc rõ ràng, trôi chảy bài tập đọc đã học ở kì 1( phát âm rõ ràng, biết ngừng nghó sau các áu câu, giữa các cụm từ; tốc dộ khoảng 40 tiếng / phút) ; hiểu ý chính của đoạn, nôi dung của bài ; trả lời được câu hỏi về ý đoạn đã đọc. Thuộc2 đoạn thơ đã học. Biết đặt câu tự giới thiệu mình với người khác BT2. Bước đầu biết đùng ấu chấm để tách đoạn văn thành 5 câu và viết lại cho đúng BT3 II. Chuẩn bò - GV: Phiếu ghi tên các bài tập đọc đã học. Tranh minh họa bài tập 2. Bảng phụ chép nội dung đoạn văn bài tập 3. - HS: SGK. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: n luyện tập đọc và học thuộc lòng - Gọi HS lên bảng bốc thăm bài tập đọc. - Theo dõi HS đọc chỉnh sửa lỗi sai cho các em nếu có và chấm điểm khuyến khích: + Đọc đúng từ đúng tiếng: 7 điểm. + Nghỉ ngơi đúng, giọng đọc phù hợp: 1,5 điểm. + Đạt tốc độ 45 tiếng/ 1 phút: 1,5 điểm.  Hoạt động 2: Đặt câu tự giới thiệu - Yêu cầu HS đọc đề bài. - Gọi 1 HS khá đọc lại tình huống 1. - Yêu cầu 1 HS làm mẫu. Hướng dẫn em cần nói đủ tên và quan hệ của em với bạn là gì? - Gọi một số HS nhắc lại câu giới thiệu cho tình huống 1. - Hát - 7 đến 8 HS lần lượt lên bảng, bốc thăm chọn bài tập đọc sau đó đọc 1 đoạn hoặc cả bài như trong phiếu đã chỉ đònh. - 3 HS đọc, mỗi em đọc 1 tình huống. - Tự giới thiệu về em với mẹ của bạn em khi em đến nhà bạn lần đầu. - 1 HS khá làm mẫu. Ví dụ: Cháu chào bác ạ! Cháu là Mai, học cùng lớp với bạn Ngọc. Thưa bác Ngọc có nhà không ạ - Thảo luận tìm cách nói. Ví dụ: Giáo viên : - Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi để tìm cách nói lời giới thiệu trong hai tình huống còn lại. - Gọi một số HS nói lời giới thiệu. Sau đó, nhận xét và cho điểm.  Gi¸o ¸n líp 2 tn 18 bi 1 tn 1 8 Thø hai ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2009 Chµo cê ®Çu tn *************************** ThĨ dơc GI¸o viªn bé m«n so¹n, d¹y ********************************* ĐẠO ĐỨC THỰC HÀNH KỸ NĂNG CUỐI HỌC KỲ I I. Mơc tiªu: Gióp HS: «n lun nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong häc k× 1 võa qua. BiÕt liªn hƯ víi thùc tÕ ®Ĩ thùc hµnh. II. §å dïng vµ ph¬ng tiƯn d¹y - häc GV: chn bÞ néi dung «n tËp HS : SGK. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Néi dung Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh 1.ỉn ®Þnh tỉ chøc.(2’) 2.KiĨm tra bµi cò. (3’) 3.Bµi míi. a. Giíi thiƯu bµi 1’ b. ¤n tËp 32’ + Häc tËp sinh ho¹t ®óng giê - Cho líp h¸t ®Çu giê - Em ®· lµm g× ®Ĩ gi÷ vƯ sinh n¬i c«ng céng. - Giíi thiƯu, ghi tªn bµi - Cho HS «n l¹i tõng bµi th«ng qua hƯ thèng c©u hái. - NhËn biÕt ®ỵc mét sè t×nh hng vỊ häc tËp ,sinh ho¹t ®óng giê( bµi tËp Sgk) -Lỵi Ých cđa viƯc häc t©p, sinh ho¹t ®óng giê? - HS h¸t c¶ líp. - 3 Hs lªn b¶ng - Líp nghe nhËn xÐt. - Hs l¾ng nghe. - HS nªu ®ỵc mét sè t×nh hng vỊ häc tËp ,sinh ho¹t ®óng giê, nhËn xÐt - HS nªuLỵi Ých 1 Giáo án lớp 2 tuần 18 buổi 1 + Biết nhận lỗi và sửa lỗi. + Gọn gàng ngăn nắp. + Chăm làm việc nhà + Chăm chỉ học tập. + Quan tâm giúp đỡ bạn. + Giữ gìn trờng lớp sạch đẹp . + Giữ trật tự , vệ sinh nơi công cộng. 4. Củng cố - Dặn dò. 2 - Bày tỏ ý kiến, thái độ của mình ( bài tập 2 Sgk) - Nêu ích lợi của việc gọn gàng ngăn nắp? Con đã làm gì để nhà con luôn gọn gàng ngăn nắp? - Con đã giúp mẹ đợc những việc gì? - Thế nào là chăm chỉ học tập? - ích lợi của việc chăm chỉ học tập? - Biết quan tâm giúp đỡ bạn trong các tình huống cụ thể . - Con đã làm gì để Giữ gìn trờng lớp sạch đẹp . - Con đã làm gì để Giữ trật tự , vệ sinh nơi công cộng. - Nhận xét tiết học. của việc học tâp, sinh hoạt đúng - HS trả lời, nhận xét. - HS trả lời, nhận xét. - HS trả lời, nhận xét. - HS nêu ý kiến, nhận xét. - HS trả lời, nhận xét. - HS nêu việc đã làm đợc, nhận xét. - HS nêu việc đã làm đợc, nhận xét. - Hs tiếp thu,thực hành *************************** toán tiết 86 : ôn tập về giảI toán I. Mục tiêu: Giúp HS: - Biết tự giải đợc bài toán bằng một phép tính cộng hoặc trừ, trong đó có các bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị 2 Giáo án lớp 2 tuần 18 buổi 1 - Rèn kỹ năng trình bày bài giải bài toán có lời văn II. Đồ dùng và phơng tiện dạy - học - Bảng phụ ghi nội dung bài tập 4 - Phần điều chỉnh bài tập 4 vẫn dạy bình thờng. - HS SGg, VBT III. Các hoạt động dạy - học Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.ổn định tổ chức. (1) 2.Kiểm tra bài cũ. (3) 3.Bài mới. a. Giới thiệu bài 1 b. Ôn tập Bài 1/88 SGK 10 Củng cố cách giải bài toán tìm tổng hai số Bài 2/88 SGK 9 Củng cố cách giải bài toán về ít hơn Bài3/88 SGK 9 Củng cố cách giải bài toán về nhiều hơn Bài 4/88 SGK 6 Củng cố về thứ tự - Cho lớp hát đầu giờ - Chữa bài tập về nhà - Giới thiệu, ghi tên bài - Gọi HS đọc đề bài - Nêu câu hỏi, phân tích đề - Cho HS tự làm, 1 HS làm bảng phụ. - Hớng dẫn HS nhận xét, chữa bài - Yêu cầu HS đọc đề bài - Phân tích đề - Cho HS tự làm, 1 HS làm bảng phụ. - Nhận xét, chữa chung - Gọi HS đọc đề bài - Yêu cầu HS đọc đề bài - Phân tích đề - Cho HS tự làm, 1 HS làm bảng lớp. - Nhận xét, chữa chung - Tổ chức cho HS thi điểm số nhanh giữa các tổ - HS hát cả lớp. - 3 Hs lên bảng - Lớp nghe nhận xét. - Hs lắng nghe. - Phân tích đề, nắm cách giải - Tự làm bài. 1HS làm trên bảng phụ, nhận xét. - Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ và giải - HS tự làm, 1 HS làm bảng phụ, nhận xét. - Tự tóm tắt bài toán và giải - HS tự làm, 1 HS làm bảng , nhận xét. 3 Giáo án lớp 2 tuần 18 buổi 1 số tự nhiên 4. Củng cố - Dặn dò. 2 - Tổ nào có nhiều bạn điểm đúng, nhanh tổ đó thắng cuộc - Nhận xét chung giờ học - Hớng dẫn HS tự học ở nhà. - Thi điểm Ngày soạn: 02/01/ 2010 Ngày giảng: 04/01/2010 TUẦN 18 Thứ hai ngày 04 tháng 01 năm 2010 TIẾT 1: TẤP ĐỌC ƠN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I ( Tiết 1) I. Mục tiêu : - Đọc rõ ràng, trôi chảy bài TĐ đã học ở học kỳ I (phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ, gốc độ đọc khoảng 40 tiếng/phút); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài, trả lời được câu hỏi về ý đoạn đã đọc. Thuộc 2 đoạn thơ đã học. - Tìm đúng từ chỉ sự vật trong câu (BT2); biết viết bản tự thuật theo mẫu đã học (BT3). II.Chuẩn bò : - Phiếu ghi sẵn các tên bài tập đọc . III. Các hoạt động dạy học : Tg Hoạt động dạy Hoạt động học 4’ 32’ A. Mở đầu 1. Ổn đònh tổ chức: Kiểm tra só số. 2. Kiểm tra bài cũ: - Kết hợp kiểm tra trong q trình ơn 3. Giới thiệu bài: Nêu yêu cầu của bài B. Bài mới: 1. .Kiểm tra tập đọc: - HS lên bốc thăm, chuẩn bò. - Yêu cầu HS thể hiện theo thăm. - GV nhân xét, ghi điểm. Cho điểm trực tiếp Chú ý : - Đọc đúng tiếng , đúng từ : 3 điểm - Nghắt nghỉ hơi đúng chỗ , giọng đọc đúng yêu cầu cho 1,5 điểm . Đạt tốc độ đọc 45 tiếng / phút cho 1,5 điểm . 2.Tìm từ chỉ sự vật trong câu đã cho : - Gọi một em đọc yêu cầu - Yêu cầu gạch chân dưới các từ chỉ sự vật trong câu văn đã cho (Nhóm 2) . - Gv nhận xét, sữa chữa. 3. Viết bản tự thuật theo mẫu . - Gọi HS nêu yêu cầu - Yêu cầu làm bài cá nhân vào vở . - HS Hát - HS lên bốc thăm ,chuẩn bò 2 phút . - Đọc và trả lời nội dung bài theo êu cầu - HS khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc - Đọc yêu cầu và đọc câu văn - Đại diện các nhóm trình bày. Nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Dưới ô cửa máy bay hiện ra nhà cửa , ruộng đồng , làng xóm , núi non . - Một em đọc yêu cầu . - Làm bài vào vở . 4’ - Gọi một số em đọc bài tự thuật của mình - Chữa bài nhận xét cho điểm . - Nhận xét tuyên dương những em làm tốt . 4. Đọc thêm bài tập đọc tuần 10 ( Thương ông ) * Nội dung bài thơ nói lên điều gì ? C. Kết luận: - Giáo viên nhận xét đánh giá . - Dặn về nhà học bài xem trước bài mới . - Đọc chữa bài . - Nhận xét , bổ sung bài bạn . - Lớp đọc thầm bài. 2-5 H đọc - Khen ngợi bé Việt .biết thương ông . - Hai em nhắc lại nội dung bài . - Về nhà học bài xem trước bài mới . -------------------------------------------------------------------------- TIẾT 2 : TẬP ĐỌC ƠN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I ( Tiết 1) I. Mục tiêu : - Mức độ yêu cầu về kó năng đọc như Tiết 1. - Biết đặt câu tự giới thiệu mình với người khác (BT2). - Bước đầu biết dùng dấu chấm để tách đoạn văn thành 5 câu và viết lại cho đúng CT (BT3). II. Chuẩn bò : - Phiếu ghi sẵn các tên bài tập đọc III. Các hoạt động dạy học : Tg Hoạt động dạy Hoạt động học 4’ 32’ A. Mở đầu 1. Ổn đònh tổ chức: Kiểm tra só số. 2. Kiểm tra bài cũ: - Kết hợp kiểm tra trong q trình ơn 3. Giới thiệu bài: Nêu yêu cầu của bài B. Bài mới: 1. .Kiểm tra tập đọc: - HS lên bốc thăm, chuẩn bò. - Yêu cầu HS thể hiện theo thăm. - Gọi em khác nhận xét bài bạn vừa đọc . - Cho điểm trực tiếp từng em . 2. Ôn đặt câu tự giới thiệu: - Gọi HS đọc yêu cầu – lớp đọc thầm. - Yêu cầu 1 HS giỏi làm mẫu tự giới thiệu về mình trong tình huống 1 - Vài em nhắc lại tựa bài - Lần lượt HS lên bốc thăm bài, - Đọc và trả lời nội dung bài theo yêu cầu. - HS khác lắng nghe và nhận xét . - 3 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm. - Cháu chào bác ạ ! Thưa bác , cháu là Hương , học cùng lớp với Hằng. Thưa bác , bạn Hằng có ở 4’ -Yêu cầu HS thảo luận N2. Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhâïn xét. - Mời một số em nói lời giới thiệu . - Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh . 3. Ôn luyện về dấu chấm . - Gọi học sinh đọc yêu cầu đề . - Yêu cầu lớp tự làm bài sau đó chép lại cho đúng chính tả . - Chấm bài, nhận xét, sữa bài. - Nhận xét tuyên dương H làm tốt . C. Kết luận: - Giáo viên nhận xét đánh giá . - Dặn về nhà học bài xem trước bài mới . nhà không ạ . - Thảo luận tìm cách nói . - Chào bác ạ ! Cháu là Bin con bố Long bên cạnh nhà bác . Bác làm ơn cho cháu mượn cái kìm ạ . - Một em đọc yêu cầu . - Lớp làm bài cá ... bảng - Đọc u cầu đề - Tìm x - Lấy tổng trừ số hạng biết - Lấy số bị trừ trừ hiệu - Lấy hiệu cộng với số trừ - em lên bảng làm x + 18 = 62 x - 27 = 37 40 - x = x = 62 - 18 x = 27 + 37 x = 40 – x... x = 32 - Lớp thực vào - Em khác nhận xét bạn bảng - Đọc đề - Con lợn to nặng 92 kg Con lợn nhỏ lợn to 16 kg - Con lợn nhỏ nặng kg? - Dạng tốn hơn - em lên bảng làm - Lợn to: 92kg - u cầu lớp làm... 27 34 26 52 - Gv nhận xét, sửa Bài u cầu học sinh nêu đề Bài giải: - u cầu lớp thực vào Số lít dầu can to đựng là: - Nhận xét ghi điểm em 14 + = 22 (l) Củ ố - Dặ dò: Đáp số: 22 l -Nhận xét đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 2 - Tuần 18, Giáo án lớp 2 - Tuần 18, Giáo án lớp 2 - Tuần 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay