Giáo án lớp 2 - Tuần 17

30 11 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 08:31

Trỉåìng tiãøu hc Hi An  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? & @~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   Nàm hc 2007 ­ 2008 TƯN 17 (Tỉì 24/12 âãún 28/12/2007) Thứ 2 Tập đọc Tập đọc Toán Đạo đức Tìm ngọc . Tìm ngọc Ôn tập về phép cộng và phép trừ ( T1 ) Giữ trật tự , vệ sinh nơi công cộng ( T2 ) Thứ 3 Thể dục Toán Kể chuyện Hát Mó thuật Trò chơi “ Bòt mắt bắt dê” và “ Nhóm ba nhóm bảy” Ôn tập về phép cộng và phép trừ ( T2 ) Tìm ngọc Thứ 4 Tập đọc Toán Chính tả Thủ công Gà “ tỉ tê “ với gà Ôn tập về phép cộng và phép trừ ( T3 ) Nv: Tìm ngọc Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ chiều xe đi. Thứ 5 Thể dục Tập viết Toán Luyện từ và câu Trò chơi “ Vòng tròn “ và “ Bỏ khăn “ Chữ hoa Ô , Ơ Ôn tập về hình học . Từ chỉ vật - Câu kiểu : Ai thế nào ? Thứ 6 Chính tả Tập làm văn Toán TNXH HDTT Gà “ tỉ tê “ với gà Ngạc nhiên thích thú - Lập thời gian biểu Ôn tập về đo lường Ôn tập tự nhiên Sinh hoạt lớp. Thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2007 Tập đọc TÌM NGỌC A/ Mục đích yêu cầu : 1. Rèn kỉ năng đọc thành tiếng : - Đọc trơn toàn bài, chú ý các từ khó dễ lẫn do phương ngữ như : bỏ tiền , thả rắn , toan rỉa thòt . Biết đọc nghỉ hơi các dấu câu và giữa các cụm từ, nhấn giọng ở một số từ ngữ kể về sự thông minh , tình nghóa của chó, mèo . 2. Hiểu nghóa các từ : Long Vương, thợ kim hoàn , đánh tráo . -Hiểu ý nghóa nội dung câu chuyện : Câu chuyện khen những vật nuôi trong nhà thông minh và tình nghóa . B / Chuẩn bò: - Tranh minh họa sách giáo khoa , bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc. C/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản: Vàn Thë Thanh Hiãnư 139 Trỉåìng tiãøu hc Hi An  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? & @~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   Nàm hc 2007 ­ 2008 Tiết 1 1.Bài cũ : - Kiểm tra 2 học sinh đọc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc : “ Đàn gà mới nở “ 2.Bài mới a) Phần giới thiệu -Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp về những người bạn trong gia đình như chó mèo để biết chúng thông minh và tình nghóa ra sao các em sẽ tìm hiểu qua bài “Tìm ngọc ” b) Đọc mẫu -Đọc mẫu diễn cảm bài văn . -Đọc giọng kể cảm động nhấn giọng những từ ngữ gợi cảm . * Hướng dẫn phát âm : -Hướng dẫn tương tự như đã giới thiệu ở bài tập đọc đã học ở các tiết trước . - Yêu cầu đọc từng câu . * Hướng dẫn ngắt giọng :- Yêu cầu đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài , câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp * Đọc từng đoạn : -Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp . - Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh . -Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm . - Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc . * Thi đọc -Mời các nhóm thi đua đọc . -Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh và cá nhân -Lắng nghe nhận xét và ghi điểm . * Đọc đồng thanh -Yêu cầu đọc đồng thanh đoạn 1 , 2, 3 . c) Tìm hiểu nội dung đoạn 1, 2 , 3 . -Yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi : -Gặp bọn trẻ đònh giết con rắn chàng trai đã làm gì ? - Con rắn đó có gì lạ ? - Con rắn tặng chàng trai vật q gì ? - Ai đánh tráo viên ngọc ? -Vì sao anh ta tìm cách đánh tráo viên ngọc ? - Thái độ của chàng trai ra sao ? - Chó méo đã làm gì để lấy lại được viên ngọc ở nhà thợ kim hoàn ? - Hai em lên bảng đọc và trả lời câu hỏi của giáo viên. -Vài em nhắc lại tựa bài -Lớp lắng nghe đọc mẫu . - Chú ý đọc đúng như giáo viên lưu ý . -Rèn đọc các từ như : bỏ tiền , thả rắn , toan rỉa thòt . -Lần lượt nối tiếp đọc từng câu . - Xưa / có một chàng trai / thấy bọn trẻ đònh giết một con rắn nước / liền bỏ tiền ra mua / rồi thả rắn đi .// Không ngờ / con rắn ấy là con của Long Vương .// -Từng em nối tiếp đọc đoạn 1 , 2, 3 trước lớp . - Ba em đọc từng đoạn trong bài . -Đọc từng đoạn trong nhóm . -Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc . - Các nhóm thi đua đọc bài , đọc đồng thanh và cá nhân đọc . - Lớp đọc đồng thanh đoạn 1, 2, 3 -Lớp đọc thầm đoạn 1 , 2, 3 -Bỏ tiền ra mua rắn rồi thả rắn đi . - Rắn chính là con của Long Vương - Một viên ngọc q . - Người thợ kim hoàn . - Vì anh ta biết đó là N 17 TU : N 20 Th hai ngy thỏng nm 20 T TèM G I M T U: - Bit ngt, ngh hi ỳng sau cỏc du cõu; bit c vi ging k chm rói - Hiu ND: Cõu chuyn k v nhng vt nuụi nh rt tỡnh ngha, thụng minh, thc s l bn ca ngi (tr li c CH 1,2,3) - HS khỏ, gii tr li c CH4 II G : - GV: Tranh minh sỏch giỏo khoa, bng ph vit cỏc cõu cn hng dn luyn c - HS: SGK III C T G : T T 1: ot ng dy ot ng hc 1.K tr : - Kim tra hc sinh c v tr li cõu hi bi c: Thi gian biu - Nhn xột ghi im - Nhn xột phn bi kim 2.B *P t u - Hụm chỳng ta tỡm hiu tip v nhng ngi bn gia ỡnh nh mốo bit chỳng thụng minh v tỡnh ngha cỏc em s tỡm hiu qua bi Tỡm ngc * t 1: d uy - c mu din cm bi - c ging k cm ng nhn ging nhng t ng gi cm * Hng dn phỏt õm: -Hng dn tng t nh ó gii thiu bi c ó hc cỏc tit trc - ờu cu c tng cõu * Hng dn ngt ging: - Yờu cu c tỡm cỏch ngt ging mt s cõu di, cõu khú ngt thng nht cỏch c cỏc cõu ny c lp - Hai em lờn bng c v tr li cõu hi ca giỏo viờn -Vi em nhc li tờn bi - Lp lng nghe c mu - Chỳ ý c ỳng nh giỏo viờn lu ý - Rốn c cỏc t nh: b tin, th rn, toan tht - Ln lt ni tip c tng cõu - Xa / cú mt chng trai / thy bn tr nh git mt rn nc / lin b tin mua / ri th rn i.// Khụng ng / rn y l ca Long Vng.// - Mốo lin nhy ti / ngom ngc / chy bin.// No ng, / va i mt t : - Yờu cu tip ni c tng on trc quóng / thỡ cú mt qu s xung / lp p ngc / ri bay lờn cao.// N u N 17 N - Lng nghe v chnh sa cho hc sinh - ờu cu c tng on nhúm - Hng dn cỏc em nhn xột bn c - Mi cỏc nhúm thi ua c - Yờu cu cỏc nhúm thi c cỏ nhõn - Lng nghe nhn xột v ghi im 20 - Tng em ni tip c on 1, 2, trc lp - Ba em c tng on bi - c tng on nhúm - Cỏc em khỏc lng nghe v nhn xột bn c - Cỏc nhúm thi ua c bi - Cỏ nhõn c T T ot ng dy t 2: ỡ u du -Yờu cu lp c thm on 1, 2, tr li cõu hi: - Gp bn tr nh git rn chng trai ó lm gỡ? - Con rn ú cú gỡ l? - Con rn tng chng trai vt quớ gỡ? - Ai ỏnh trỏo viờn ngc? -Vỡ tỡm cỏch ỏnh trỏo viờn ngc? - Thỏi ca chng trai sao? - Chú mộo ó lm gỡ ly li c viờn ngc nh th kim hon? -Yờu cu lp c thm on tr li cõu hi: - Chuyn gỡ xy ngm ngc mang v? - Khi b cỏ p mt ngc chú, mốo ó lm gỡ? ot ng hc - Lp c thm on 1, 2, -B tin mua rn ri th rn i - Rn chớnh l ca Long Vng - Mt viờn ngc quớ - Ngi th kim hon - Vỡ bit ú l viờn ngc quý - Rt bun - Mốo bt chut, nú s khụng n tht nu tỡm c ngc - Mt em c on 4, lp c thm theo - Chú lm ri ngc v b mt cỏ ln p mt - Rỡnh bờn sụng, thy cú ngi ỏnh c cỏ ln, m rut cỏ cú ngc, mốo lin nhy ti ngom ngc chy - Ln ny no mang ngc v? - Mốo i trờn u - Chỳng cú mang ngc v ti nh khụng? - Khụng, vỡ b mt qu p ly Vỡ sao? ngc ri bay lờn cõy cao - Mốo ngh cỏch gỡ? - Gi v cht la qu - Qu cú mc mu khụng? Nú phi lm gỡ - Qu mc mu, lin van ly tr li ? ngc - Thỏi ca chng trai nh th no - Chng trai vụ cựng mng r ly li c ngc quý? - Tỡm nhng t ng khen ngi v - Thụng minh, tỡnh ngha mốo? * t 3: Luy - Cho HS chia nhúm, thi c ton bi - Thi c theo nhúm - GV nhn xột v cựng lp bỡnh chn nhúm - Nhn xột c tt nht N u N 17 N C d dũ: - Qua cõu chuyn em hiu c iu gỡ? - Cõu chuyn khuyờn chỳng ta iu gỡ? - Giỏo viờn nhn xột ỏnh giỏ - Dn HS v nh c li bi; Chun b tit sau k chuyn 20 - Chú mốo l nhng vt gn gi, thụng minh, tỡnh ngha - Sng on kt tt vi mi ngi xung quanh ễ T TON: ẫ G V V ẫ TR T U: - Thuc bng cng, tr phm vi 20 tớnh nhm - Thc hin c phộp cng, tr cú nh phm vi 100 - Bit gii bi toỏn v nhiu hn + Bi cn lm: Bi 1, Bi 2, Bi (a, c), Bi II C U - GV: SGK, bng ph ghi BT3 - HS: SGK III T G : I M ot ng dy ot ng hc i kim: - Gi HS lm li bi 2a, b - HS thc hin - Nhn xột ghi im - Nhn xột phn bi kim 2.Bi mi: - Gii thiu bi: -Hụm chỳng ta s cng c v phộp -Vi em nhc li tờn bi cng, phộp tr phm vi 100 * ot ng : Tớnh nhm, t tớnh Bi 1: - Gi mt em c yờu cu bi - Mt em c thnh ting, lp c thm theo - Bi toỏn yờu cu ta lm gỡ? - Tớnh nhm - Ghi lờn bng + =? - T nhm v ghi kt qu vo v - Yờu cu nhm v nờu kt qu nhm - Khi bit + = 16 ta cú cn nhm - Khụng cn vỡ ly tng tr i s tỡm kt qu ca 16 - hay khụng? hng ny ta c s hng Vỡ sao? - HS lm vo v -Yc lp lm vo v cỏc phộp tớnh cũn - Ni tip mi em c kt qu li phộp tớnh - Mi cỏc t ni tip bỏo cỏo kt qu - Theo dừi nhn xột bi bn - Nhn xột bi lm hc sinh N u N 17 N Bi 2: - Yờu cu hc sinh nờu bi - Bi toỏn yờu cu ta lm gỡ? - Khi t tớnh em cn chỳ ý iu gỡ? - Ta bt u tớnh t õu ti õu? - Yờu cu em lờn bng thi ua lm bi - Yờu cu lp thc hin vo v - Gi em khỏc nhn xột bi bn trờn bng - Nhn xột ghi im tng em * Hot ng in s v gii toỏn cú li Bi 3: - Yờu cu hc sinh nờu bi - Bi toỏn yờu cu lm gỡ? - cng bng my? - Hóy so sỏnh + v 8? -Khi bit + + = 17 cú cn nhm + khụng? Vỡ sao? - Yờu cu lp thc hin vo v - Nhn xột ghi im tng em 20 - c yờu cu bi - t tớnh ri tớnh - Hng n v thng ct hng n v, hng chc thng ct hng chc - Thc hin t phi sang trỏi - em lờn bng lm mi em phộp tớnh - C lp lm bi vo v 38 81 47 63 36 100 + 42 -27 + 35 - 18 + 64 - 42 80 54 82 45 100 58 - Nhn xột bi bn trờn bng - c yờu cu bi - in s thớch hp vo ụ trng - cng bng 17 -1+7=8 - Khụng cn vỡ + = + + Ta cú th ghi kt qu l 17 +1 +7 10 + = 17 - Em khỏc nhn xột bi 7bn trờn bng Bi - Yờu cu hc sinh nờu bi - c nhiu hn 12 - Bi toỏn cho bit gỡ? - Lp 2A ... Ngày soạn: .…… Ngày dạy:……………………… TUẦN:17 MÔN: Toán TIẾT:81 BÀI:ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Giúp học sinh : •-Củng cố về cộng trừ nhẩm (trong phạm vi các bảng tính) và cộng, trừ viết (có nhớ một lần). •-Củng cố về giải bài toán dạng nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị. - Tính chất giao hoán của phép cộng. Quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. - Tìm thàng phần chưa biết trong phép cộng và phép trừ. - Số 0 trong phép cộng và phép trừ. Rèn tính nhanh, đúng, chính xác. Phát triển tư duy toán học cho học sinh. II.CHUẨN BỊ : Giáo viên : Ghi bảng bài 3,4. Học sinh : Sách, vở BT, bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định: Hát . 2. Kiểm tra bài cũ: -Luyện tập phép trừ có nhớ, tìm số trừ. -Ghi : 100 – 38 100 - 7 100 – x = 53 -2 em đặt tính và tính, tìm x. Lớp bảng con. -Nhận xét, cho điểm. 3. Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. CHI CHÚ Giới thiệu bài. Bài 1 : Yêu cầu gì ? -Viết bảng : 9 + 7 = ? -Viết tiếp : 7 + 9 = ? có cần nhẩm để tìm kết quả ? Vì sao ? -Yêu cầu học sinh làm tiếp. -Nhận xét, cho điểm. Bài 2 : Yêu cầu gì ? -Khi đặt tính phải chú ý gì ? -Bắt đầu tính từ đâu ? -Nhận xét. -Nêu cụ thể cách tính : 38 + 42, 36 + 64, 81 – 27, 100 – 42. Bài 3: Yêu cầu gì ? -Viết bảng : -Ôn tập về phép cộng và phép trừ. -Tính nhẩm. -Nhẩm, báo kết quả: 9 + 7 = 16. -Không cần vì đã biết : 9 + 7 = 16, có thể ghi ngay 7 + 9 = 16. Vì khi đổi chỗ các số hạng thì tổng không đổi. -Làm vở BT. HS đọc sửa bài. -Đặt tính. -Đặt sao cho đơn vị thẳng cột với đơn vị, chục thẳng cột với chục. -Từ hàng đơn vị -3 em lên bảng làm. Lớp làm vở. -4 em trả lời. -Nhẩm rồi ghi kết quả. 1 -9 + 1 →  + 7 →  -Hãy so sánh 1 + 7 và 8 ? -Vậy 9 + 1 + 7 = 17 có cần nhẩm 9 + 8 không vì sao ? -Kết luận : Khi cộng một số với một tổng cũng bằng cộng số ấy với các số hạng của tổng. -Nhận xét, cho điểm. Bài 4 : Gọi 1 em đọc đề. -Bài toán cho biết gì ? -Bài toán hỏi gì ? -Bài toán thuộc dạng gì ? -Yêu cầu HS tóm tắt và giải? -Nhận xét, cho điểm. Bài 5 : Yêu cầu gì ? -GV viết bảng : 72 +  = 72. -Hỏi điền số nào vào ô trống vì sao ? -Em làm thế nào để tìm ra 0 ? -72 + 0 = ?, 85 + 0 = ? -Vậy khi cộng một số với 0 thì kết quả thế nào ? -Nhận xét, cho điểm. -9 + 1 →  + 7 →  HS làm. -1 + 7 = 8. -Không cần vì 9 + 8 = 9 + 1 + 7 ta ghi ngay kết quả là 17. -2-3 em nhắc lại. -Làm tiếp vở BT. -1 em đọc đề. -Lớp 2A trồng được 48 cây. Lớp 2B trồng nhiều hơn 12 cây. -Số cây lớp 2B trồng được -Bài toán về nhiều hơn. -Điền số thích hợp vào  . -Điền số 0 vì 72 + 0 = 72. -Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết : 72 – 72 = 0. -HS tự làm phần b. -Bằng chính số đó. -Nhiều em nhắc lại. 4. Củng cố: Nhận xét tiết học. Nhắc nhở HS còn yếu cần cố gắng hơn. 5. Dặn dò: HS ôn bảng cộng, trừ v Điều chỉnh bổ sung: . . . . Ngày soạn:…………… Ngày dạy:……………………… TUẦN:17 MÔN: Tập đọc TIẾT:46 BÀI:TÌM NGỌC I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Đọc trơn cảbài. Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ . - Biết đọc truyện bằng giọng kể nhẹ nhàng, tình cảm : nhấn giọng những từ ngữ kể về sự thông minh và tình nghĩa của Chó, Mèo. - Hiểu các từ ngữ :Long Vương, thợ kim hoàn, đánh tráo. - Hiểu ý nghĩa truyện : khen ngợi những vật nuôi trong nhà tình nghĩa, thông minh, thực sự là bạn của con người. 2 Rèn đọc đúng, rõ ràng, rành mạch. Giáo dục HS biết yêu thương các vật nuôi trong nhà. II. CHUẨN BỊ : Giáo viên : Tranh : Tìm ngọc. Học sinh : Sách Tiếng việt. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định: Hát . 2. Kiểm tra bài cũ: -Gọi 3 em đọc bài “Thời gian biểu” : Hãy đọc thời gian biểu của em? Thời gian biểu để làm gì? -Nhận xét, cho điểm. 3. Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. GHI CHÚ Giới thiệu bài. Hoạt động 1 : Luyện đọc. Tn 17 Thø hai ngµy th¸ng n¨m 2010 Tập đọc TÌM NGỌC I/ Mục tiêu : - Biết ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu;biết đọc với giọng kể chậm rãi. -Hiểu ND :Câu chuyện kể về những con vật nuôi trong nhà rất tình nghóa, thông minh, thực sự là bạn của con người(trả lời được câu hỏi 1,2,3) *HS khá giỏi: trả lời được câu hỏi 4. II/ Chuẩn bò : - SGK - Bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của gv Hoạt động của hs TiÕt 1 1.Kiểm tra bài cũ -Gọi 3 em đọc bài Thời gian biểu và TLCH : -Thời gian biểu giúp chúng ta điều gì ? -Nhận xét, ghi điểm. 2.Bài mới a) Phần giới thiệu : -Trực quan : Tranh : Bức tranh vẽ cảnh gì ? - Thái độ của những nhân vật trong tranh ra sao ? -Chỉ vào bức tranh : (Truyền đạt) Chó mèo là những vật nuôi trong nhà rất gần gũi với các em. Bài học hôm nay sẽ cho các em thấy chúng thông minh và tình nghóa như thế nào. b) Híng dÉn lun ®äc H§1/Đọc mẫu -GV đọc mẫu : -3 em đọc bài và TLCH. -Chó và Mèo đang âu yếm bên cạnh một chàng trai. -Rất tình cảm. -Tìm ngọc. -Vài em nhắc lại tên bài Lớp lắng nghe đọc mẫu . 1 -Giáo viên đọc mẫu lần 1, giọng nhẹ nhàng, tình cảm, khẩn trương. - Yêu cầu đọc từng câu . Rút từ khó H§2/ Đọc từng đoạn : -Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp. - Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh . - Hướng dẫn ngắt giọng : - Yêu cầu đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài , câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp + Gi¶i nghÜa tõ: -Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm . - Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc . H§3/ Thi đọc -Mời các nhóm thi đua đọc . -Yêu cầu các nhóm thi đọc -Lắng nghe nhận xét và ghi điểm . *Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 1,2. Tiết 2 H§4/Tìm hiểu nội dung: -Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1, TLCH: Câu 1 : : Do ®©u chµng trai l¹i cã viªn ngäc q ? -Lần lượt nối tiếp đọc từng câu cho hết bài. -Rèn đọc các từ như: nuốt, ngoạm, rắn nước, Long Vương, đánh tráo, toan rỉa thòt . -Từng em nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp . - Sáu em đọc từng đoạn trong bài . Xưa/ có chàng trai/ thấy một bọn trẻ đònh giết con rắn nước/ liền bỏ tiền ra mua,/ rồi thả rắn đi.// Không ngờ/ con rắn ấy là con của Long Vương. + Long Vương, thợ kim hoàn, đánh tráo(SGK). -Đọc từng đoạn trong nhóm 6 em ) -Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc . - Các nhóm thi đua đọc bài - Lớp đọc thầm đoạn 1 - Chµng trai cøu con r¾n níc. Con r¾n níc lµ con cđa Long V¬ng. Long V¬ng tỈng chµng viªn ngäc q. -Đọc đoạn 2. - Mét ngêi thỵ kim hoµn ®· ®¸nh tr¸o viªn ngäc khi biÕt ®ã lµ viªn ngäc q hiÕm. -Đọc đoạn 3. - MÌo b¾t 1 con cht ®i t×m ngäc, con cht t×m ®ỵc. -MÌo vµ Chã r×nh bªn s«ng, thÊy cã ngêi ®¸nh ®ỵc con c¸ 2 - Yêu cầu học sinh đọc tiếp đoạn 2 của bài. Câu: Ai đánh tráo viên ngọc, Câu 3: Mèo và chó đã làm cách nào để lấy lại viên ngọc? a)Ở nhà người thợ kim hoàn. b)Khi ngọc bò cá đớp mất. c)Khi ngọc bò quạ cướp mất. Câu 4: Tìm trong bài những từ khen ngợi Mèo và Chó? *GV rút nội dung bài. H§5/ Luyện đọc lại : - Theo dõi luyện đọc trong nhóm . - Yêu cầu lần lượt các nhóm thi đọc . - Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh . 3) Củng cố dặn dò : - Giáo viên nhận xét đánh giá lín, mỉ rt ra cã ngäc, MÌo nh¶y tíi ngo¹m ngäc ch¹y. -Giả vờ chết để lừa quạ. -Qụa mắc mưu, van lạy xin trả ngọc. -Đọc đoạn 4. -thông minh,tình nghóa. - Hai em nhắc lại nội dung bài . - HS Luyện đọc To¸n ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ I/ Mục tiêu : -Thuộc bảng cộng,trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm. -Thực hiện phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. -Biết giải bài toán về nhiều hơn. *HS khá giỏi: bài 3(b,d), bài 5 II/ Chuẩn bò : 3 - SGK C/ C¸c hoat ®éng d¹y vµ häc : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.KiĨm tra : - Luyện tập phép trừ có nhớ, tìm số trừ. -Ghi : 100 – 38 100 - 7 100 – x = 53 -Nhận xét, ghi điểm. 2.Bài mới:  Hoạt động 1:Giới thiệu bài: Hôm nay chúng Tuần 17 Thứ hai Ngày soạn: 13 / 12 / 2010 Môn : TẬP ĐỌC (2 tiết) Tên bài dạy TÌM NGỌC I. MỤC TIÊU * u cầu cần đạt : 1.- BiÕt ng¾t, nghØ h¬I ®óng sau c¸c dÊu c©u; biÕt ®äc víi giäng kĨ chËm r·i. 2.- HiĨu ND: C©u chun kĨ vỊ nh÷ng con vËt nu«i trong nhµ rÊt t×nh nghÜa, th«ng minh, thùc sù lµ b¹n cđa con ngêi. (Tr¶ lêi ®ỵc c©u hái 1, 2, 3 – HS kh¸, giái tr¶ lêi ®ỵc c©u hái 4). GD: HS biết yêu thương loài vật chăm sóc bảo vệ chúng. II. CHUẨN BỊ: - GV : Tranh minh họa, băng giấy ghi sẳn câu cần luyện đọc, SGK. - HS : SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1/. Ổn định : (1’) Hát 2/. Kiểm tra bài cũ : (2’) - HS đọc bài và TLCH: - Nhận xét, ghi điểm. 3/. Bài m ới : TL Hoạt dộng của Giáo viên Hoạt động của Học sinh 1’ 35’  HĐ 1: *GTB:“Tìm ngọc”  Hoạt động 2: Luyện đọc - GV đọc mẫu toàn bài - GV luu ý HS đọc bài với giọng nhẹ nhàng - GV yêu cầu 1 HS đọc lại * Đọc từng câu: - HS đọc nối tiếp nhau từng câu cho đến hết bài. - Tìm từ ngữ khó đọc trong bài: rắn nước, buồn, ngoạm, toan rỉa thòt, đánh tráo, nuốt - Yêu cầu HS đọc lại. * Đọc từng đoạn trước lớp và kết hợp giải nghóa từ - Yêu cầu HS đọc từng đoạn nối tiếp nhau - Hướng dẫn HS cách ngắt nghỉ hơi và nhấn giọng ở một số câu dài + Xưa/ có chàng trai thấy một bọn trẻ đònh giết con rắn nước/ liền bỏ tiền ra mua,/ rồi thả rắn đi.// Không ngờ/ con rắn ấy là con của Long Vương.// - HS theo dõi - 1 HS đọc bài, lớp mở SGK, đọc thầm theo - HS đọc nối tiếp từng câu - HS nêu phân tích, đọc lại - HS đọc các từ khó - HS đọc (4, 5 lượt) - HS đọc theo hướng dẫn của GV 1 25’ 10’ 3’ + Mèo liền nhảy tới/ ngoạm ngọc/ chạy biến.// + Nào ngờ,/ vừa ….sà xuống/ đớp ngọc/ rồi bay lên cây cao.// - Yêu cầu HS đọc chú giải những từ mới - Yêu cầu HS đọc từng đoạn trước lớp nối tiếp * Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm * Tổ chức thi đọc giữa các nhóm - GV nhận xét, tuyên dương * Cho cả lớp đọc đồng thanh đoạn 4 TIẾT 2  Hoạt động3: Tìm hiểu bài - Gọi HS đọc đoạn 1 + Do đâu chàng trai có viên ngọc quý? - Gọi HS đọc đoạn 2 + Ai đánh tráo viên ngọc? - Gọi HS đọc đoạn 3, 4, 5 + Ở nhà thợ kim hoàn, Mèo nghó ra kế gì để lấy lại viên ngọc? + Khi ngọc bò cá đớp mất, Mèo, Chó đã làm cách nào để lấy lại ngọc? - Gọi HS đọc đoạn 6 + Tìm trong bài những từ ngữ khen Mèo và Chó? - GV liên hệ, giáo dục.  Hoạt động 4: Luyện đọc lại : - GV mời đại diện lên bốc thăm - Nhận xét và tuyên dương nhóm đọc hay nhất  HĐ 5: C ủng cố - Dặn dò : - Câu chuyện này giúp em hiểu điều gì? - GV giáo dục HS. - Yêu cầu HS đọc lại bài kỹ để có ý kể lại câu chuyện cho mạch lạc dựa theo các yêu cầu kể trong SGK. - Nhận xét tiết học - HS đọc chú giải SGK - HS đọc từng đoạn - HS đọc trong nhóm - Đại diện nhóm thi đọc - HS nhận xét - Cả lớp đọc - HS đọc, lớp đọc thầm + Do rắn đền ơn - HS đọc, lớp đọc thầm + Thợ kim hoàn - HS đọc + Bắt con chuột đi tìm ngọc + Rình ở bờ sông, chờ ai câu cá thì lấy lại. - HS đọc - HS nêu - Đại diện nhóm lên bốc thăm đọc bài - Nhận xét - HS nêu 2 TOÁN(1) ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ. I. MỤC TIÊU: * u cầu cần đạt : 1 - Thc b¶ng céng, trõ trong ph¹m vi 20 ®Ĩ tÝnh nhÈm. BiÕt gi¶i bµi to¸n vỊ nhiỊu h¬n. 2 - Thùc hiƯn ®ỵc phÐp céng, trõ cã nhí trog ph¹m vi 100 và gi¶i bµi to¸n vỊ nhiỊu h¬n. 3- Bồi dưỡng lòng ham thích môn học. II. CHUẨN BỊ: - GV : 4 băng giấy cho bài 3 và 2 băng giấy cho bài 5, SGK - HS : SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1/. Kh ởi động : (1’) Hát 2/. Kiểm tra bài cũ (3’) - Yêu cầu 3 HS lên bảng làm bài ( GV chọn) - Nhận xét 3/. Bài mới : TL Hoạt dộng của Giáo viên Hoạt Trường tiểu học: HỒ CHƠN NHƠN Giáo án buổi sáng Lớp 2     !" #$%& !" '( )*+ ,-./0120 3041514&67689:;<=- 3>1?:@A18B814&671CD689- 3E*9FF0G- 3%H!I<1=J&1<K16L- M)%1NEOEOEP1OEQ+ ,,-#1:4R3S1 !:4R !:4S1 T-E1U 3VKKWPXQYWKXPP- 3JKB&:;- E-ED -%D?05 -Z0?J8 E 3%S/0/0120 3./0120>=0:C/0[*\0=- ]JKB[*\01^1_88B8<`QX9 Q`XO 3XQ93QX- JKB&1a- E 3%S/0/0120- 3./0120L51- ./0120L11:_<9<1^P`Q9 3- EPIb] 3./0120>L50:C/0?[*\0- ]c5*``X1C12=`[d]eV ] EQ 3%S:S15 3 f<1@DRg99h- 3#i&1a5- 3L/5L-ZD851- 3j  3<=- 3b*8/0[*\0- 3/0JKB- 3/0- 3L5LD8&/0L11:_ <9<-ZD8JKB51^ 5:b1*09D51^V- 3/0/0120- 3=/0[*\0- 3cd-eV`X``- 3:S1- 3Z5-jL5LD8- E Ib1fLD8E6kL Người thực hiệnLÂM THỊ MAI PHƯƠNG Trường tiểu học: HỒ CHƠN NHƠN Giáo án buổi sáng Lớp 2 El 3%S/0/0120- 3./0120/0?[*\0- XmIb149D1U5n1<b:C- Q-#^1b&R_Ro 3JKBpS1- 3H_L514&567- Q`XY)1f+ q8bY1f 3j/0- 3/0[*\0- 3j&D- J8:S1rs%t# ,-./0120 3u:@A1v117D-!;0v117:w1N- 3!;0H#f010?[;9Fa19J0d66iVv&d&>1 >L1^1@p-)6Lp:@A1#!&&P+ - Bi*u&xG:N011Ri01f0O5*:S19DS[;1J6w- 3%H!I8bJ:[*&b9DS@pK0\0- M)%1N!I[&y6Lp:@A1#!Q+ ,,-#0=5z 3%e65q-E8{|4R012L0?:S1- Người thực hiệnLÂM THỊ MAI PHƯƠNG Trường tiểu học: HỒ CHƠN NHƠN Giáo án buổi sáng Lớp 2 ,,,-#1:43S1 !:4R !:4S1 * ch:4 T-E1U 3%S!I:S1`Z#!5p5;0- 3JKB&:;!I- E-ED -%D?05 -Z0?:S1 --%e:S1g0 --!@DRgL0?:S1 -qS171f0 3.//0120:S1 3V*7[C 3Z0?:S1- 5-qS17: 3%S:S1 36j58{@DRg:S1 ./0120!IV11:S10:C}11111 jL0?:S1111f0[CuS- 3V;0v1171NI%c 1-qS17:6C R-:S1 3jR~&JKB0/R@G- j-qS1:k * P-V;05 3./0120:S1L55`Z#! ]%_85S6•:z*16u16:wL V] ]#6u:C1CV[VL] ]#6u_169J\0€V] ]T:69/S1] ]eVLV11:69/S1] ]:41^166] ]#C&s•:wLV:;LiL:@A1S1\0€h @pA[] ]#0?VK6[1CJS19F] 3! 3!I:S1596Lp1f0y- 3Zuj- 3qS12 3b*8:S171f0- 3V9/0 3Z0?8f&1f&am ... hin t trỏi sang phi - Vit 17 - - =? Yờu cu nhm to kt - 17 tr bng 14, 14 tr bng qu - Vit 17 - =? Yờu cu hc sinh nhm kt - 17 = 15 = qu 17 - = 15 = - Kt lun: 17 - - = 17 - Vỡ tr i 16 = 14 ... điểm tuần - Phát huy -u điểm, khắc phục nh-ợc điểm - Biết - c ph-ơng h-ớng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết - c truyền thống nhà tr-ờng - Thực an toàn giao thông - ng... - Yờu cu hc sinh nờu bi - Bi toỏn cho bit gỡ? - c yờu cu bi - Tỡm x - x l s hng cha bit - Ly tng tr i s hng ó bit x + 16 = 20 x = 20 - 16 x= - x l s b tr - Ly hiu cng s tr x - 28 = 14 x = 28
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 2 - Tuần 17, Giáo án lớp 2 - Tuần 17, Giáo án lớp 2 - Tuần 17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay